Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

Denna säkerhets uppdatering åtgärdar säkerhets problem i Microsoft Office som kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om de här säkerhets problemen finns i följande säkerhets rådgivare:

Obs! För att du ska kunna använda den här säkerhets uppdateringen måste du ha den version av Microsoft SharePoint Server 2019 som är installerad på datorn.

Förbättringar och korrigeringar

Den här säkerhets uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar för följande problem med inte säkerhet:

 • Tar bort meny alternativet Redigera anslutnings filter från anslutnings listan för användar profil tjänsten.

 • Åtgärdas följande problem som uppstår efter installation av KB 4484505 : Ett fel meddelande visas när du försöker öppna sidan "resultat källor", "Frågeregler", "Sök Resultat källor" eller "Sök regler för fråga" i avsnittet Sök inställningar i webbplats inställningar.

 • Åtgärdar ett problem där moderna sidor inte återges korrekt på icke-engelska webbplatser efter att KB 4484505 är installerat.

 • Åtgärdar ett problem där träff markering gör att Query förslag dubblerar för tyska sammansatta ord.

 • Åtgärdar ett problem där uppgraderingen Miss lyckas när du bifogar och uppgraderar en Application Management Service-databas från SharePoint Server 2016 till SharePoint Server 2019.

 • Åtgärdar ett problem där formulär kolumner i RTF-format (Rich Text Editor) förbättras och hanterade metadatafält på en klassiskt SharePoint-webbplats orsakar tangent bords fällor.

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att matcha användare i läget snabb redigering om visnings namnet innehåller ett kommatecken (,).

 • Åtgärdar ett problem där Azure Active Directory-användare inte kan logga in på SharePoint om egenskapen SPTrustedLoginProvider. MetadataEndPoint har angetts.

 • Åtgärdar ett problem där ompublicering av innehålls typer från innehålls typs navet orsakar översvämningar i pappers korgen för mål webbplats samlingen.

 • När en Server grupp uppgraderas kan informationen om uppgraderingen visas på sidan _admin/UpgradeStatus.aspx i Central administratören. Men när jobb-uppgradering-upgradesession-rensning utlöses, tas de senaste 14 dagarna med uppgraderingar bort. Det här är åtgärdat. Jobbet tidsinställt jobb – uppgradering – upgradesession – rensning tar nu bort de uppgraderingar som bara är äldre än 120 dagar. Antalet dagar till vilka uppgraderings sessionerna ska sparas kan även konfigureras nu i det tidsinställda jobbet genom att använda en ny egenskap SPUpgradeSessionCleanupJobDefinition. NumberOfDaysToSaveObjects. Till exempel:   $upgradeSessionCleanupJob = Get-SPTimerJob -Identity job-upgrade-upgradesession-cleanup $upgradeSessionCleanupJob.NumberOfDaysToSaveObjects = 365 $upgradeSessionCleanupJob.Update()

 • Åtgärdar ett problem där kolumnen "Markera och avmarkera alla objekt" är oförändrad när du har växlat till dess status på en klassisk sida. Obs! för att åtgärda det här problemet helt måste du installera KB 4486675 tillsammans med den här uppdateringen.

 • Korrigerar ett felaktigt problem med SQL-syntaxen som uppstår när du rensar filter filtren för en kolumn med hanterade metadata.

 • Åtgärdar ett problem som visar miniatyrer för en video i en företagkonfigurera.

 • Åtgärdar ett problem där fel datum visas för [UTC + 1] tidszon om du grupperar via en listvy med hjälp av en uppslags kolumn.

 • Åtgärdar ett problem där Import-SPWeb returnerar undantag efter att du har ändrat kolumn bredden för en lista och exportera listan med Exportera-SPWeb.

 • Åtgärdar ett problem där användare uppmanas att ange autentiseringsuppgifter när de kommer åt en under webbplats utan behörighet till rot webbplatsen.

Den här säkerhets uppdateringen innehåller korrigeringar för följande problem som inte är säkerhetsrelaterade i Project Server 2019:

 • Ibland när du öppnar ett projekt ändras värdet procent färdigt i en aktivitet med fast varaktighet, 100 procent färdigt till ett mindre värde.

 • I en portfölj kostnads analys är väljar kontrollen som gör att du kan välja "Tvingad in", "avskrivning" eller "Auto" är inte tillgänglig. Därför kan du inte ändra de projekt som du vill tvinga fram eller bort från analysen. Det här gäller för Project Web App-instanser som har definierats som webbplats samlingar med värden.

Kända problem i den här uppdateringen

Beror Ett fel kan uppstå när du laddar upp en fil som är större än 100 MB till ett klassiskt dokument bibliotek. Lösning Lös problemet genom att installera KB 4486751.

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Den här uppdateringen är tillgänglig från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering laddas och installeras den här uppdateringen automatiskt. Mer information om hur du hämtar säkerhets uppdateringar automatiskt finns i Windows Update: vanliga frågor och svar.

Metod 2: Microsoft Update-katalogen

För att få det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update-katalogen .

Metod 3: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdaterings paketet via Microsoft Download Center. Installera uppdateringen genom att följa installations anvisningarna på hämtnings sidan.

Fler iformation

Distributions information för säkerhets uppdateringar

Distributions information om den här uppdateringen finns i distributions information om säkerhets uppdateringar: 13 oktober 2020.

Information om att ersätta säkerhets uppdateringar

Den här säkerhets uppdateringen ersätter tidigare utgiven säkerhets uppdatering 4484505.

Information om filhash

Fil namn

SHA1-hash

SHA256-hash

sts2019-kb4486676-fullfile-x64-glb.exe

A15F41C3789468FD4984D102C245108D14462C01

B43805AA07378359E3724263B37EC2368D0B4FC39DCE2077FFC96F72F3431840

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av den här program uppdateringen installerar filer som innehåller de attribut som visas i följande tabell. Datum och tid för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tid för dessa filer på din lokala dator visas i din lokala tid tillsammans med sommar tids förskjutningen. Dessutom kan datum och tider ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Fil-ID

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.10367.20000

767912

15-Sep-20

12:02

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10367.20000

972208

15-Sep-20

12:02

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10367.20000

608176

15-Sep-20

12:02

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.10367.20000

1410480

15-Sep-20

12:02

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575532

15-Sep-20

12:03

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10367.20000

16148392

15-Sep-20

11:57

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10367.20000

16148392

15-Sep-20

11:57

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10367.20000

16148392

15-Sep-20

11:57

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10367.20000

16148392

15-Sep-20

11:57

prodfeat.xml

feature.xml

616

15-Sep-20

11:55

astcmmn_js

assetcommon.js

18253

15-Sep-20

12:00

astpkrs_js

assetpickers.js

68292

15-Sep-20

12:01

sm.js

cmssitemanager.js

29279

15-Sep-20

12:01

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6015

15-Sep-20

12:00

editmenu_js

editingmenu.js

11359

15-Sep-20

12:01

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30327

15-Sep-20

12:00

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47725

15-Sep-20

12:00

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2950

15-Sep-20

12:01

select_js

select.js

2387

15-Sep-20

12:00

slctctls_js

selectorcontrols.js

13288

15-Sep-20

12:00

serializ_js

serialize.js

3219

15-Sep-20

12:00

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13220

15-Sep-20

12:01

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5367

15-Sep-20

12:01

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

15-Sep-20

12:00

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19407

15-Sep-20

12:00

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

15-Sep-20

12:00

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84979

15-Sep-20

12:00

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

15-Sep-20

12:01

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49716

15-Sep-20

12:01

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

15-Sep-20

12:01

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36522

15-Sep-20

12:01

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6653

15-Sep-20

12:00

spelchek_js

spellchecker.js

34657

15-Sep-20

12:01

videoportal.js

videoportal.js

14742

15-Sep-20

12:00

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10367.20000

5409208

15-Sep-20

11:56

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10367.20000

5409208

15-Sep-20

11:56

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10367.20000

5409208

15-Sep-20

11:56

sppubint.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10367.20000

350640

15-Sep-20

11:57

sppubint_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10367.20000

350640

15-Sep-20

11:57

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

15-Sep-20

11:55

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

15-Sep-20

12:00

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

15-Sep-20

12:00

asflds.xml

assetfields.xml

1366

15-Sep-20

12:00

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

15-Sep-20

12:01

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

15-Sep-20

12:00

aslibft.xml

feature.xml

2763

15-Sep-20

12:00

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

15-Sep-20

12:01

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

15-Sep-20

12:00

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

15-Sep-20

11:56

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

15-Sep-20

11:55

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

15-Sep-20

12:03

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

15-Sep-20

12:03

convfeat.xml

feature.xml

766

15-Sep-20

12:03

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

15-Sep-20

12:03

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

15-Sep-20

12:03

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

15-Sep-20

11:57

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

15-Sep-20

11:57

xspfeat.xml

feature.xml

1514

15-Sep-20

11:57

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

15-Sep-20

11:55

depfeat.xml

feature.xml

788

15-Sep-20

11:56

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

15-Sep-20

12:03

pefeat.xml

feature.xml

793

15-Sep-20

12:03

enthmft.xml

feature.xml

564

15-Sep-20

11:56

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

15-Sep-20

11:55

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

15-Sep-20

11:55

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

15-Sep-20

11:55

enfet.xml

feature.xml

1168

15-Sep-20

11:56

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

15-Sep-20

12:03

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

15-Sep-20

12:03

enlayfet.xml

feature.xml

1618

15-Sep-20

12:03

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

15-Sep-20

12:03

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

15-Sep-20

12:03

ewiki2.xml

feature.xml

766

15-Sep-20

11:57

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

15-Sep-20

12:01

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

15-Sep-20

12:01

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

15-Sep-20

12:01

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

15-Sep-20

12:00

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

15-Sep-20

12:00

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

15-Sep-20

12:01

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

15-Sep-20

12:00

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

15-Sep-20

12:00

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

15-Sep-20

12:00

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

15-Sep-20

12:00

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

15-Sep-20

12:01

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

15-Sep-20

12:01

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

15-Sep-20

12:01

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

15-Sep-20

12:01

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

15-Sep-20

12:00

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

15-Sep-20

12:00

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

15-Sep-20

12:00

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

15-Sep-20

12:01

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

15-Sep-20

12:00

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

15-Sep-20

12:00

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

15-Sep-20

12:00

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

15-Sep-20

12:01

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

15-Sep-20

12:00

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

15-Sep-20

12:01

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

15-Sep-20

12:01

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

15-Sep-20

12:00

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

15-Sep-20

12:01

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

15-Sep-20

12:00

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

15-Sep-20

12:00

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

15-Sep-20

12:01

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

15-Sep-20

12:00

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

15-Sep-20

12:01

mwpfeat.xml

feature.xml

940

15-Sep-20

12:01

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

15-Sep-20

12:01

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

15-Sep-20

12:01

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

15-Sep-20

12:01

pnfeat.xml

feature.xml

782

15-Sep-20

11:58

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

15-Sep-20

11:58

plnfeat.xml

feature.xml

760

15-Sep-20

11:55

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

15-Sep-20

11:56

tpfeat.xml

feature.xml

2846

15-Sep-20

12:03

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

15-Sep-20

12:03

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

15-Sep-20

12:03

tptltsch.xml

schema.xml

4088

15-Sep-20

11:55

pclts.xml

schema.xml

2354

15-Sep-20

12:02

pcltf.xml

feature.xml

857

15-Sep-20

12:02

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

15-Sep-20

12:02

pcfeat.xml

feature.xml

1699

15-Sep-20

12:01

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

15-Sep-20

12:00

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

15-Sep-20

12:01

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

15-Sep-20

12:01

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

15-Sep-20

12:00

pubpubpf.xml

feature.xml

551

15-Sep-20

12:03

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

15-Sep-20

12:03

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

15-Sep-20

11:58

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

15-Sep-20

11:58

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

15-Sep-20

11:58

pubfeat.xml

feature.xml

2696

15-Sep-20

11:58

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

15-Sep-20

11:58

provui.xml

provisionedui.xml

40574

15-Sep-20

11:58

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

15-Sep-20

11:58

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

15-Sep-20

11:58

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

15-Sep-20

11:58

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

15-Sep-20

11:58

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

15-Sep-20

11:59

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

15-Sep-20

11:58

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

15-Sep-20

11:58

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

15-Sep-20

12:01

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

15-Sep-20

12:01

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

15-Sep-20

12:01

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

15-Sep-20

12:02

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

15-Sep-20

12:02

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

15-Sep-20

12:02

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

15-Sep-20

12:01

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

15-Sep-20

12:01

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

15-Sep-20

12:01

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

15-Sep-20

12:02

pubmelem.xml

elements.xml

4149

15-Sep-20

11:56

pubmele2.xml

elements2.xml

592

15-Sep-20

11:55

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

15-Sep-20

11:55

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

15-Sep-20

11:55

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

15-Sep-20

11:56

pubprft.xml

feature.xml

758

15-Sep-20

12:01

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

15-Sep-20

11:59

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

15-Sep-20

11:59

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

15-Sep-20

11:59

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

15-Sep-20

11:59

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

15-Sep-20

11:59

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

15-Sep-20

11:59

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

15-Sep-20

11:59

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

15-Sep-20

11:59

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

15-Sep-20

11:59

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

15-Sep-20

11:59

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

15-Sep-20

11:59

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

15-Sep-20

11:59

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

15-Sep-20

12:03

rollplf.xml

feature.xml

862

15-Sep-20

11:55

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

15-Sep-20

11:56

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

15-Sep-20

11:55

rollpf.xml

feature.xml

816

15-Sep-20

12:00

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

15-Sep-20

12:01

seofeatu.xml

feature.xml

1253

15-Sep-20

11:59

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

15-Sep-20

11:59

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

15-Sep-20

11:59

sppelm.xml

elements.xml

1843

15-Sep-20

12:00

sppfea.xml

feature.xml

1015

15-Sep-20

12:01

saicona.xml

consoleaction.xml

412

15-Sep-20

12:00

saifeat.xml

feature.xml

1324

15-Sep-20

12:00

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

15-Sep-20

12:00

saisset.xml

sitesettings.xml

584

15-Sep-20

12:01

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

15-Sep-20

11:56

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

15-Sep-20

11:55

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

15-Sep-20

11:55

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

15-Sep-20

11:55

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

15-Sep-20

11:56

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

15-Sep-20

11:56

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

15-Sep-20

11:55

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

15-Sep-20

11:56

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

15-Sep-20

11:55

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

15-Sep-20

11:55

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

15-Sep-20

11:56

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

15-Sep-20

11:55

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

15-Sep-20

11:55

sbwpages.xml

pages.xml

13120

15-Sep-20

11:56

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

15-Sep-20

11:56

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

15-Sep-20

11:55

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

15-Sep-20

11:55

sbwsearch.xml

search.xml

2352

15-Sep-20

11:55

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

15-Sep-20

11:55

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

15-Sep-20

11:56

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

15-Sep-20

11:55

sbwcss.xml

styles.xml

625

15-Sep-20

11:56

sbwwps.xml

webparts.xml

509

15-Sep-20

11:56

sbwfsf.xml

feature.xml

708

15-Sep-20

12:00

scfeatr.xml

feature.xml

856

15-Sep-20

11:55

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

15-Sep-20

11:56

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

15-Sep-20

11:56

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

15-Sep-20

11:55

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

15-Sep-20

11:55

topicplf.xml

feature.xml

732

15-Sep-20

12:03

topicpf.xml

feature.xml

713

15-Sep-20

11:55

plnkfeat.xml

feature.xml

621

15-Sep-20

12:02

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

15-Sep-20

12:02

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

15-Sep-20

12:02

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

15-Sep-20

11:56

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

15-Sep-20

11:56

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

15-Sep-20

11:59

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

15-Sep-20

11:56

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

15-Sep-20

11:55

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10367.20000

3081640

15-Sep-20

11:56

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10367.20000

874920

15-Sep-20

11:57

system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193456

update_system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193456

15-Sep-20

11:57

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10367.20000

1283512

15-Sep-20

11:57

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10367.20000

328640

15-Sep-20

11:57

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10367.20000

2096576

15-Sep-20

11:57

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

15-Sep-20

01:44

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

15-Sep-20

01:44

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

15-Sep-20

01:44

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

15-Sep-20

01:44

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

15-Sep-20

01:44

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

15-Sep-20

01:44

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

15-Sep-20

01:44

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

15-Sep-20

01:44

docsetversions.aspx

docsetversions.aspx

18741

15-Sep-20

01:44

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

15-Sep-20

01:44

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

15-Sep-20

01:44

pdfirml.dll_0002

microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

16.0.10367.20000

1308568

15-Sep-20

01:44

microsoft.office.documentmanagement.dll

microsoft.office.documentmanagement.dll

16.0.10367.20000

572312

15-Sep-20

01:44

microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

microsoft.office.documentmanagement.dll

16.0.10367.20000

572312

15-Sep-20

01:44

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

15-Sep-20

01:44

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

15-Sep-20

01:44

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

15-Sep-20

01:44

default.aspx_edcons

default.aspx

4619

15-Sep-20

01:44

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

15-Sep-20

01:44

microsoft.office.policy.dll

microsoft.office.policy.dll

16.0.10367.20000

2382728

15-Sep-20

01:44

microsoft.office.policy.dll_isapi

microsoft.office.policy.dll

16.0.10367.20000

2382728

15-Sep-20

01:44

microsoft.office.policy.pages.dll

microsoft.office.policy.pages.dll

16.0.10367.20000

540056

15-Sep-20

01:44

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

15-Sep-20

01:44

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

15-Sep-20

01:44

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

15-Sep-20

01:44

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

15-Sep-20

01:44

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

15-Sep-20

01:44

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

15-Sep-20

01:44

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

15-Sep-20

01:44

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

15-Sep-20

01:44

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

15-Sep-20

01:44

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10367.20000

2129344

15-Sep-20

12:03

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10367.20000

318936

15-Sep-20

12:03

conversion.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10367.20000

5274536

15-Sep-20

11:56

ppt.conversion.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10367.20000

5274536

15-Sep-20

11:56

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10367.20000

5274536

15-Sep-20

11:56

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10367.20000

5274536

15-Sep-20

11:56

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10367.20000

12129168

15-Sep-20

12:04

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10367.20000

12129168

15-Sep-20

12:04

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10367.20000

12129168

15-Sep-20

12:04

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10367.20000

12129168

15-Sep-20

12:04

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

15-Sep-20

12:04

sldlib.js

sldlib.js

29295

15-Sep-20

12:04

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

15-Sep-20

11:57

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

15-Sep-20

11:57

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10367.20000

381904

15-Sep-20

12:04

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10367.20000

381904

15-Sep-20

12:04

microsoft.office.server.chart.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10367.20000

603064

15-Sep-20

12:07

microsoft.office.server.chart_gac.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10367.20000

603064

15-Sep-20

12:07

as_adal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1456656

24-Aug-20

11:13

as_adal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1784544

24-Aug-20

11:12

as_azureclient_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

24-Aug-20

11:12

as_azureclient_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

24-Aug-20

11:12

as_client_db2v0801_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

24-Aug-20

11:12

as_client_db2v0801_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

24-Aug-20

11:12

as_client_hive_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

24-Aug-20

11:12

as_client_hive_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

24-Aug-20

11:12

as_client_msql_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

24-Aug-20

11:12

as_client_msql_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

24-Aug-20

11:12

as_client_orcl7_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

24-Aug-20

11:12

as_client_orcl7_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

24-Aug-20

11:12

as_client_sqlpdw_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

24-Aug-20

11:12

as_client_sqlpdw_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

24-Aug-20

11:12

as_client_trdtv2r41_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

24-Aug-20

11:12

as_client_trdtv2r41_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

24-Aug-20

11:12

as_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

35081808

24-Aug-20

11:12

as_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

25498704

24-Aug-20

11:12

as_clientas80_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

24-Aug-20

11:13

as_clientas80_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

24-Aug-20

11:13

as_clientas90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

24-Aug-20

11:12

as_clientas90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

24-Aug-20

11:12

as_clientinformix_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

24-Aug-20

11:12

as_clientinformix_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

24-Aug-20

11:12

as_clientmsjet_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

24-Aug-20

11:12

as_clientmsjet_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

24-Aug-20

11:12

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7638824

24-Aug-20

11:13

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

9328720

24-Aug-20

11:12

as_clientsql120_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

24-Aug-20

11:12

as_clientsql120_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

24-Aug-20

11:12

as_clientsql2000_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

24-Aug-20

11:12

as_clientsql2000_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

24-Aug-20

11:12

as_clientsql70_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

24-Aug-20

11:12

as_clientsql70_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

24-Aug-20

11:12

as_clientsql90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

24-Aug-20

11:12

as_clientsql90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

24-Aug-20

11:12

as_clientsybase_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

24-Aug-20

11:12

as_clientsybase_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

24-Aug-20

11:12

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

45813840

24-Aug-20

11:12

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

63495968

24-Aug-20

11:13

as_msolap_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

7999272

24-Aug-20

11:12

as_msolap_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

10331936

24-Aug-20

11:13

as_msolui_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

292128

24-Aug-20

11:13

as_msolui_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

312616

24-Aug-20

11:12

as_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

147560

24-Aug-20

11:12

as_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

172368

24-Aug-20

11:13

as_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

289376

24-Aug-20

11:12

as_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

333928

24-Aug-20

11:12

as_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

194152

24-Aug-20

11:13

as_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

224864

24-Aug-20

11:12

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10367.20000

14548896

15-Sep-20

11:59

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10367.20000

14548896

15-Sep-20

11:59

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10367.20000

14548896

15-Sep-20

11:59

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10367.20000

14548896

15-Sep-20

11:59

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10367.20000

4399016

15-Sep-20

11:58

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10367.20000

4399016

15-Sep-20

11:58

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10367.20000

4399016

15-Sep-20

11:58

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10367.20000

4399016

15-Sep-20

11:58

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10367.20000

4399016

15-Sep-20

11:58

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10367.20000

5584808

15-Sep-20

12:04

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10367.20000

5584808

15-Sep-20

12:04

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10367.20000

5584808

15-Sep-20

12:04

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10367.20000

5584808

15-Sep-20

12:04

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10367.20000

5584808

15-Sep-20

12:04

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10367.20000

12483496

15-Sep-20

11:59

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10367.20000

12483496

15-Sep-20

11:59

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10367.20000

12483496

15-Sep-20

11:59

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10367.20000

12483496

15-Sep-20

11:59

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10367.20000

3950504

15-Sep-20

12:06

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10367.20000

3950504

15-Sep-20

12:06

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10367.20000

3950504

15-Sep-20

12:06

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10367.20000

3950504

15-Sep-20

12:06

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10367.20000

14474152

15-Sep-20

12:04

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10367.20000

14474152

15-Sep-20

12:04

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10367.20000

14474152

15-Sep-20

12:04

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10367.20000

14474152

15-Sep-20

12:04

conversion.office.msores.dll

msores.dll

16.0.10367.20000

73689000

15-Sep-20

11:59

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

16.0.10367.20000

73689000

15-Sep-20

11:59

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

16.0.10367.20000

73689000

15-Sep-20

11:59

wac.office.msores.dll

msores.dll

16.0.10367.20000

73689000

15-Sep-20

11:59

microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

16.0.10367.20000

55760

15-Sep-20

12:07

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.10367.20000

1973168

15-Sep-20

12:06

nl7data0011.dll_osssearch

nl7data0011.dll

16.0.10367.20000

7782888

15-Sep-20

12:07

nl7data0404.dll_osssearch

nl7data0404.dll

16.0.10367.20000

2708480

15-Sep-20

12:07

nl7data0804.dll_osssearch

nl7data0804.dll

16.0.10367.20000

3588096

15-Sep-20

12:07

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10367.20000

3555752

15-Sep-20

12:05

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10367.20000

3555752

15-Sep-20

12:05

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10367.20000

3555752

15-Sep-20

12:05

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10367.20000

3555752

15-Sep-20

12:05

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10367.20000

18202024

15-Sep-20

12:05

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10367.20000

18202024

15-Sep-20

12:05

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10367.20000

18202024

15-Sep-20

12:05

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10367.20000

18202024

15-Sep-20

12:05

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

16.0.10367.20000

62888

15-Sep-20

11:58

conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224568

15-Sep-20

12:04

office.odf

office.odf

2224568

15-Sep-20

12:04

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224568

15-Sep-20

12:04

visioserver.cultures.office.odf

office.odf

2224568

15-Sep-20

12:04

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224568

15-Sep-20

12:04

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

2224568

15-Sep-20

12:04

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

2224568

15-Sep-20

12:04

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

2224568

15-Sep-20

12:04

htmlchkr.dll.x64

htmlchkr.dll

16.0.10367.20000

1149376

15-Sep-20

11:58

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10367.20000

2855336

15-Sep-20

11:58

busdata.dll

microsoft.businessdata.dll

16.0.10367.20000

120792

15-Sep-20

11:58

busdatar.dll.x64

microsoft.businessdata.dll

16.0.10367.20000

120792

15-Sep-20

11:58

onetnative.dll

onetnative.dll

16.0.10367.20000

811960

15-Sep-20

11:59

onetnative_1.dll

onetnative.dll

16.0.10367.20000

811960

15-Sep-20

11:59

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10367.20000

2866096

15-Sep-20

11:58

conversion.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10367.20000

164264

15-Sep-20

12:06

wac.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10367.20000

164264

15-Sep-20

12:06

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10367.20000

734120

15-Sep-20

12:07

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10367.20000

734120

15-Sep-20

12:07

conversion.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10367.20000

488360

15-Sep-20

12:06

wac.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10367.20000

488360

15-Sep-20

12:06

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10367.20000

286152

15-Sep-20

11:59

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10367.20000

487880

15-Sep-20

11:59

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

16.0.10367.20000

16328

15-Sep-20

12:04

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50999

15-Sep-20

11:59

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10367.20000

1053144

15-Sep-20

12:05

osrvadml.xml

officeserveradminlinks.xml

3483

24-Aug-20

11:20

ugcdot.xml

feature.xml

629

24-Aug-20

11:21

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10367.20000

747472

15-Sep-20

11:59

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10367.20000

3042216

15-Sep-20

11:59

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10367.20000

3042216

15-Sep-20

11:59

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10367.20000

1658296

15-Sep-20

11:59

microsoft.office.server.userprofiles.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10367.20000

5326264

15-Sep-20

11:59

microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10367.20000

5326264

15-Sep-20

11:59

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10367.20000

1744304

15-Sep-20

11:59

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10367.20000

1744304

15-Sep-20

11:59

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10367.20000

1744304

15-Sep-20

11:59

microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10367.20000

1465808

15-Sep-20

12:05

scriptresources.rsx

scriptresources.resx

18203

15-Sep-20

11:58

scriptforwebtaggingui.js

scriptforwebtaggingui.js

132939

24-Aug-20

11:11

sp.ui.taxonomy.js

sp.ui.taxonomy.js

46397

24-Aug-20

11:11

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

47680

15-Sep-20

02:01

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

117374

15-Sep-20

02:01

addgal.xap

addgallery.xap

416734

15-Sep-20

02:01

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

109783

15-Sep-20

02:01

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

382954

15-Sep-20

02:01

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

321008

15-Sep-20

02:01

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

231369

15-Sep-20

02:01

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

231369

15-Sep-20

02:01

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

231369

15-Sep-20

02:01

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

231369

15-Sep-20

02:01

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

481371

15-Sep-20

02:01

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

191329

15-Sep-20

02:02

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

191329

15-Sep-20

02:02

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

191329

15-Sep-20

02:02

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

191329

15-Sep-20

02:02

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

526489

15-Sep-20

02:02

mossbi.wfe.gac.scorecards.client.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll

16.0.10367.20000

2226672

15-Sep-20

11:59

mossbi.wfe.gac.scorecards.servercommon.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll

16.0.10367.20000

333824

15-Sep-20

11:59

mossbi.wfe.gac.scorecards.webcontrols.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.webcontrols.dll

16.0.10367.20000

338424

15-Sep-20

11:59

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10367.20000

12353464

15-Sep-20

12:05

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10367.20000

12353464

15-Sep-20

12:05

ppt.conversion.webclient.config

client.config

2059

24-Aug-20

11:14

ppt.conversion.web.config

web.config

3375

24-Aug-20

11:14

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.10367.20000

108984

15-Sep-20

12:00

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14378

15-Sep-20

12:05

pjintl_1_new.dll

pjintl.dll

16.0.10367.20000

4898232

15-Sep-20

12:06

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10367.20000

16457168

15-Sep-20

12:01

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10367.20000

396192

15-Sep-20

12:04

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10367.20000

396192

15-Sep-20

12:02

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8488378

15-Sep-20

12:05

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

16.0.10367.20000

6844328

15-Sep-20

12:00

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

16.0.10367.20000

371624

15-Sep-20

12:00

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

16.0.10367.20000

761256

15-Sep-20

12:00

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10367.20000

10455464

15-Sep-20

11:59

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10367.20000

4380072

15-Sep-20

12:00

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10367.20000

9607592

15-Sep-20

12:00

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

16.0.10367.20000

59304

15-Sep-20

12:00

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

16.0.10367.20000

802216

15-Sep-20

12:00

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10367.20000

1971624

15-Sep-20

12:00

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10367.20000

1971624

15-Sep-20

12:00

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10367.20000

196520

15-Sep-20

12:00

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10367.20000

196520

15-Sep-20

12:00

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10367.20000

1897376

15-Sep-20

11:59

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10367.20000

1897376

15-Sep-20

11:59

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10367.20000

396256

15-Sep-20

12:00

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10367.20000

396256

15-Sep-20

12:00

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10367.20000

888792

15-Sep-20

12:00

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10367.20000

888792

15-Sep-20

12:00

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10367.20000

1305048

15-Sep-20

12:00

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1030292

24-Aug-20

11:24

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

623325

24-Aug-20

11:25

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.10367.20000

1051104

15-Sep-20

12:01

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10367.20000

2758624

15-Sep-20

12:01

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10367.20000

1002920

15-Sep-20

12:04

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

143704

24-Aug-20

11:11

pwa.admin.editcustomfield.aspx

editcustomfield.aspx

153222

24-Aug-20

11:11

pwa.admin.editlookuptable.aspx

editlookuptable.aspx

71493

24-Aug-20

11:11

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

152603

24-Aug-20

11:25

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

83340

24-Aug-20

11:26

pwa.library.projectservertreepicker.debug.js

projectservertreepicker.debug.js

81985

24-Aug-20

11:17

pwa.library.projectservertreepicker.js

projectservertreepicker.js

42509

24-Aug-20

11:17

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

373260

24-Aug-20

11:17

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

228332

24-Aug-20

11:17

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

255143

24-Aug-20

11:17

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

155142

24-Aug-20

11:17

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

92012

24-Aug-20

11:17

pwa.library.shell.js

shell.js

45380

24-Aug-20

11:17

pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

costconstraintanalysis.aspx

81336

24-Aug-20

11:25

pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

resourceconstraintanalysis.aspx

69689

24-Aug-20

11:23

pwa.resx

pwa.resx

824177

15-Sep-20

12:04

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4300

24-Aug-20

11:26

workflowactivitiesdll

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

16.0.10367.20000

55200

15-Sep-20

12:07

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10367.20000

3242912

15-Sep-20

12:06

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10367.20000

3242912

15-Sep-20

12:06

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10367.20000

3242912

15-Sep-20

12:06

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10367.20000

3242912

15-Sep-20

12:06

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10367.20000

3242912

15-Sep-20

12:06

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10367.20000

18856

15-Sep-20

11:59

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10367.20000

109863848

15-Sep-20

11:59

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10367.20000

16808

15-Sep-20

11:59

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10367.20000

16808

15-Sep-20

11:59

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10367.20000

25000

15-Sep-20

11:59

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10367.20000

46504

15-Sep-20

11:59

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10367.20000

1533864

15-Sep-20

11:59

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10367.20000

18344

15-Sep-20

11:59

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10367.20000

2098088

15-Sep-20

11:59

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10367.20000

17832

15-Sep-20

11:59

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10367.20000

33214888

15-Sep-20

11:59

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10367.20000

9888168

15-Sep-20

11:59

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10367.20000

32680

15-Sep-20

11:59

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10367.20000

24632744

15-Sep-20

11:59

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10367.20000

1840072

15-Sep-20

11:58

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10367.20000

2115016

15-Sep-20

11:58

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10367.20000

322472

15-Sep-20

11:58

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10367.20000

160168

15-Sep-20

12:05

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

16.0.10367.20000

251816

15-Sep-20

12:04

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10367.20000

37288

15-Sep-20

12:04

documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

update_documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

24-Aug-20

11:11

system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

update_system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

24-Aug-20

11:11

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

16.0.10367.20000

4217256

15-Sep-20

12:01

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

16.0.10367.20000

288168

15-Sep-20

12:07

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10367.20000

402856

15-Sep-20

12:05

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

16.0.10367.20000

138664

15-Sep-20

11:58

managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

update_managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

24-Aug-20

11:07

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

16.0.10367.20000

97704

15-Sep-20

12:02

microsoft.contentpushhybridflow.dll

microsoft.contentpushhybridflow.dll

16.0.10367.3000

105912

15-Sep-20

12:07

microsoft.crawlerlfow.dll

microsoft.crawlerflow.dll

16.0.10367.3000

68016

15-Sep-20

12:06

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

16.0.10367.3000

27576

15-Sep-20

12:06

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

16.0.10367.3000

27064

15-Sep-20

12:07

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10367.20000

62376

15-Sep-20

11:59

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10367.20000

128424

15-Sep-20

11:59

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10367.20000

30632

15-Sep-20

12:05

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10367.20000

87464

15-Sep-20

12:01

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10367.20000

583080

15-Sep-20

12:02

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10367.20000

132520

15-Sep-20

11:58

ajaxtkid.js

ajaxtoolkit.debug.js

312267

24-Aug-20

11:17

ajaxtkit.js

ajaxtoolkit.js

132858

24-Aug-20

11:17

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

380631

24-Aug-20

11:19

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204222

24-Aug-20

11:19

srchuicd.js

searchui.debug.js

116371

24-Aug-20

11:23

srchuicc.js

searchui.js

50907

24-Aug-20

11:24

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.10367.20000

1103800

15-Sep-20

12:00

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10367.20000

454064

15-Sep-20

12:07

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10367.20000

454064

15-Sep-20

12:07

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.10367.20000

202680

15-Sep-20

12:07

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10367.20000

21203880

15-Sep-20

12:07

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10367.20000

21203880

15-Sep-20

12:07

ossex.dll

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10367.20000

107440

15-Sep-20

12:07

ossex.dll_0001

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10367.20000

107440

15-Sep-20

12:07

srchomnt.dll

microsoft.office.server.search.native.dll

16.0.10367.20000

517552

15-Sep-20

12:07

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10367.20000

3881920

15-Sep-20

12:07

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10367.20000

3881920

15-Sep-20

12:07

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10367.20000

485824

15-Sep-20

12:07

msscpi.dll

msscpi.dll

16.0.10367.20000

359344

15-Sep-20

12:05

mssdmn.exe

mssdmn.exe

16.0.10367.20000

625592

15-Sep-20

12:05

mssearch.exe

mssearch.exe

16.0.10367.20000

292288

15-Sep-20

12:05

msslad.dll

msslad.dll

16.0.10367.20000

205240

15-Sep-20

12:05

mssph.dll

mssph.dll

16.0.10367.20000

2204592

15-Sep-20

12:05

mssrch.dll

mssrch.dll

16.0.10367.20000

3266488

15-Sep-20

12:05

query9x.dll_0001

query.dll

16.0.10367.20000

136120

15-Sep-20

12:05

tquery.dll

tquery.dll

16.0.10367.20000

760248

15-Sep-20

12:05

noteswebservice.dll.oss.x86

noteswebservice.dll

16.0.10367.20000

740280

15-Sep-20

11:56

control_defaultresult.html

control_searchresults.html

31867

24-Aug-20

11:11

control_defaultresult.js

control_searchresults.js

33517

24-Aug-20

11:11

item_excel.html

item_excel.html

2696

24-Aug-20

11:20

item_excel.js

item_excel.js

4014

24-Aug-20

11:21

item_powerpoint.html

item_powerpoint.html

3221

24-Aug-20

11:21

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4570

24-Aug-20

11:20

item_word.html

item_word.html

2832

24-Aug-20

11:21

item_word.js

item_word.js

4160

24-Aug-20

11:21

searchcenterlitefiles.default.aspx

default.aspx

2866

24-Aug-20

11:15

searchcenterlitefiles.results.aspx

results.aspx

3395

24-Aug-20

11:15

addsnm.apx

addservernamemappings.aspx

10829

24-Aug-20

11:15

edtrelst.apx

editrelevancesettings.aspx

13350

24-Aug-20

11:15

lstsnm.apx

listservernamemappings.aspx

10204

24-Aug-20

11:15

mchrule1.apx

matchingrule.aspx

22333

24-Aug-20

11:15

categ.apx

category.aspx

14271

24-Aug-20

11:27

crprop.apx

crawledproperty.aspx

15447

24-Aug-20

11:27

lstcat.apx

listcategories.aspx

11119

24-Aug-20

11:27

lstcct.apx

listcrawledproperties.aspx

14243

24-Aug-20

11:27

lstmnp.apx

listmanagedproperties.aspx

16328

24-Aug-20

11:27

mprop.apx

managedproperty.aspx

35108

24-Aug-20

11:27

scope1.apx

scope.aspx

15130

24-Aug-20

11:15

srcadmin.apx

searchadministration.aspx

11329

24-Aug-20

11:15

schpause.apx

searchapppause.aspx

9223

24-Aug-20

11:15

schreset.apx

searchreset.aspx

9733

24-Aug-20

11:15

resrem.apx

searchresultremoval.aspx

10164

24-Aug-20

11:15

vwscope1.apx

viewscopes.aspx

11793

24-Aug-20

11:15

vwscpse1.apx

viewscopesettings.aspx

11421

24-Aug-20

11:15

addcs.apx

addcontentsource.aspx

9315

24-Aug-20

11:21

editcs.apx

editcontentsource.aspx

36714

24-Aug-20

11:22

lstcs.apx

listcontentsources.aspx

8045

24-Aug-20

11:22

clcss.apx

crawllogcontentsources.aspx

15891

24-Aug-20

11:21

clcrawls.apx

crawllogcrawls.aspx

17110

24-Aug-20

11:21

cldbs.apx

crawllogdatabases.aspx

14408

24-Aug-20

11:20

clerrors.apx

crawllogerrors.aspx

15830

24-Aug-20

11:21

clhosts.apx

crawlloghosts.aspx

16035

24-Aug-20

11:21

clurlex.apx

crawllogurlexplorer.aspx

28624

24-Aug-20

11:21

addtype.apx

addfiletype.aspx

10522

24-Aug-20

11:25

editrule.apx

editcrawlrule.aspx

9413

24-Aug-20

11:26

mngrules.apx

managecrawlrules.aspx

8033

24-Aug-20

11:22

mngtypes.apx

managefiletypes.aspx

10128

24-Aug-20

11:23

edtresss.apx

editresultsourcessa.aspx

9668

24-Aug-20

11:17

mngresss.apx

manageresultsourcesssa.aspx

8750

24-Aug-20

11:17

hrcpumem.apx

cpumemoryusage.aspx

20285

24-Aug-20

11:22

hrfrsh.apx

crawlfreshness.aspx

18343

24-Aug-20

11:25

hrclrate.apx

crawlhealthreports.aspx

20847

24-Aug-20

11:26

hrltncy.apx

crawllatency.aspx

23194

24-Aug-20

11:26

hrqueue.apx

crawlqueue.aspx

14512

24-Aug-20

11:23

qrdeffl.apx

defaultflowquerylatency.aspx

17032

24-Aug-20

11:26

hrsutime.apx

documentprocessingactivity.aspx

14728

24-Aug-20

11:24

qrfed.apx

federationquerylatency.aspx

14972

24-Aug-20

11:22

hrhipri.apx

highprioritytransactions.aspx

16906

24-Aug-20

11:26

qrindex.apx

indexenginequerylatency.aspx

14996

24-Aug-20

11:24

qrall.apx

overallquerylatency.aspx

15704

24-Aug-20

11:23

qrps.apx

peoplesearchproviderquerylatency.aspx

17485

24-Aug-20

11:22

qrmain.apx

queryhealthreports.aspx

16747

24-Aug-20

11:25

qrsps.apx

sharepointsearchproviderquerylatency.aspx

17502

24-Aug-20

11:25

eqctssa.apx

editqueryclienttypesssa.aspx

8169

24-Aug-20

11:14

mqctssa.apx

managequeryclienttypesssa.aspx

8097

24-Aug-20

11:14

edtqrs.apx

editqueryrule.aspx

71815

24-Aug-20

11:26

lstqr.apx

listqueryrules.aspx

16035

24-Aug-20

11:26

liqrs.apx

listqueryrules.aspx

18660

24-Aug-20

11:26

mngrb.apx

manageresultblock.aspx

39447

24-Aug-20

11:24

qrorsel.apx

orderselectedrules.aspx

12383

24-Aug-20

11:22

qradsrcs.apx

queryruleaddsource.aspx

9375

24-Aug-20

11:22

qredtbbs.apx

queryruleeditbestbet.aspx

20715

24-Aug-20

11:26

qraddtxs.apx

queryruletaxonomy.aspx

9852

24-Aug-20

11:26

listqrl.apx

listqueryrules.aspx

14885

24-Aug-20

11:12

qsset.apx

querysuggestionsettings.aspx

15207

24-Aug-20

11:21

qsimp.apx

querysuggestionsimport.aspx

9830

24-Aug-20

11:22

scsets.apx

searchcentersettings.aspx

10043

24-Aug-20

11:15

pplsearchres.aspx

peoplesearchresults.aspx

3821

24-Aug-20

11:27

reportsanddataresults_aspx

reportsanddataresults.aspx

3821

24-Aug-20

11:27

searchmain.aspx

searchmain.aspx

3361

24-Aug-20

11:27

searchres.aspx

searchresults.aspx

3821

24-Aug-20

11:27

setup.exe

setup.exe

16.0.10367.20000

1972656

15-Sep-20

12:04

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10367.20000

1972656

15-Sep-20

12:04

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10367.20000

17132448

15-Sep-20

12:04

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10367.20000

17132448

15-Sep-20

12:04

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10367.20000

13135288

15-Sep-20

12:02

sptrns.dll

microsoft.sharepoint.translation.dll

16.0.10367.20000

1104808

15-Sep-20

12:03

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10367.20000

981928

15-Sep-20

12:05

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10367.20000

65944

15-Sep-20

12:00

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10367.20000

2284968

15-Sep-20

12:01

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

15-Sep-20

12:04

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

983

15-Sep-20

12:04

bitreeview.js

bitreeview.js

12879

15-Sep-20

12:04

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

15-Sep-20

12:04

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54228

15-Sep-20

12:04

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

15-Sep-20

12:04

followedtags.js

followedtags.js

2726

15-Sep-20

12:04

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

15-Sep-20

12:04

followingcommon.js

followingcommon.js

9646

15-Sep-20

12:04

group.debug.js

group.debug.js

125958

15-Sep-20

12:04

group.js

group.js

75983

15-Sep-20

12:04

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

15-Sep-20

12:04

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3285

15-Sep-20

12:04

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8799

15-Sep-20

12:04

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21157

15-Sep-20

12:04

kpilro.js

kpilro.js

3182

15-Sep-20

12:04

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

15-Sep-20

12:04

mrudocs.js

mrudocs.js

5862

15-Sep-20

12:04

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

15-Sep-20

12:04

mydocs.js

mydocs.js

34453

15-Sep-20

12:04

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

15-Sep-20

12:04

mylinks.js

mylinks.js

2629

15-Sep-20

12:04

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74489

15-Sep-20

12:04

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41310

15-Sep-20

12:04

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

15-Sep-20

12:04

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7017

15-Sep-20

12:04

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

15-Sep-20

12:04

portal.js

portal.js

52481

15-Sep-20

12:04

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

15-Sep-20

12:04

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28062

15-Sep-20

12:04

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

15-Sep-20

12:04

projectsummary.js

projectsummary.js

13118

15-Sep-20

12:04

ratings.js

ratings.js

18205

15-Sep-20

12:04

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

15-Sep-20

12:04

reputation.js

reputation.js

3428

15-Sep-20

12:04

soccom.js

socialcomment.js

23526

15-Sep-20

12:04

socdata.js

socialdata.js

14889

15-Sep-20

12:04

soctag.js

socialtag.js

9992

15-Sep-20

12:04

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

15-Sep-20

12:04

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18260

15-Sep-20

12:04

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

15-Sep-20

12:04

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8782

15-Sep-20

12:04

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

15-Sep-20

12:04

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7592

15-Sep-20

12:04

communities.js

sp.ui.communities.js

43980

15-Sep-20

12:04

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8538

15-Sep-20

12:04

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9997

15-Sep-20

12:04

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8223

15-Sep-20

12:04

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

15-Sep-20

12:04

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2210

15-Sep-20

12:04

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

15-Sep-20

12:04

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24710

15-Sep-20

12:04

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

15-Sep-20

12:04

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20180

15-Sep-20

12:04

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

15-Sep-20

12:04

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3068

15-Sep-20

12:04

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

15-Sep-20

12:04

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230147

15-Sep-20

12:04

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

15-Sep-20

12:04

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75538

15-Sep-20

12:04

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

15-Sep-20

12:04

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

15-Sep-20

12:04

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

15-Sep-20

12:04

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7266

15-Sep-20

12:04

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

15-Sep-20

12:04

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

15-Sep-20

12:04

people.js

sp.ui.people.js

59577

15-Sep-20

12:04

people.js1

sp.ui.people.js

59577

15-Sep-20

12:04

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

15-Sep-20

12:04

spui_person.js

sp.ui.person.js

10324

15-Sep-20

12:04

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

15-Sep-20

12:04

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15123

15-Sep-20

12:04

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

15-Sep-20

12:04

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11909

15-Sep-20

12:04

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

15-Sep-20

12:04

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25974

15-Sep-20

12:04

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20740

15-Sep-20

12:04

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10367.20000

352176

15-Sep-20

12:00

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10367.20000

352176

15-Sep-20

12:00

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10367.20000

6994864

15-Sep-20

12:00

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10367.20000

6994864

15-Sep-20

12:00

profileext.sql

profileext.sql

1388377

24-Aug-20

11:15

profilesrp.sql

profilesrp.sql

1553927

24-Aug-20

11:15

profilesrp_c.sql

profilesrp_c.sql

150583

24-Aug-20

11:15

profilesrp_n.sql

profilesrp_n.sql

1004057

24-Aug-20

11:15

antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

update_antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

24-Aug-20

11:13

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10367.20000

688568

15-Sep-20

12:04

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10367.20000

1173480

15-Sep-20

11:59

anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

update_anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

24-Aug-20

11:07

timezone.xml

timezone.xml

89327

24-Aug-20

11:18

siteupgrade.xml

siteupgradelinks.xml

534

24-Aug-20

11:22

siteupgrade.xml_14

siteupgradelinks.xml

534

24-Aug-20

11:22

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10367.20000

136168

15-Sep-20

12:00

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10367.20000

658872

15-Sep-20

12:04

microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

update_microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

24-Aug-20

11:06

microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

update_microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

24-Aug-20

11:06

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10367.20000

852400

15-Sep-20

12:01

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10367.20000

852400

15-Sep-20

12:01

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10367.20000

797104

15-Sep-20

12:02

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10367.20000

813504

15-Sep-20

12:02

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10367.20000

813504

15-Sep-20

12:02

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10367.20000

740824

15-Sep-20

12:01

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10367.20000

740824

15-Sep-20

12:01

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10367.20000

796616

15-Sep-20

12:02

contextinfo.dll_0001

microsoft.sharepoint.context.dll

16.0.10367.20000

48552

15-Sep-20

12:02

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10367.20000

388520

15-Sep-20

12:01

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10367.20000

388520

15-Sep-20

12:01

renderlist.dll_0001

microsoft.sharepoint.renderlist.dll

16.0.10367.20000

22952

15-Sep-20

12:02

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

16.0.10367.20000

2882008

15-Sep-20

12:01

newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

update_newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

24-Aug-20

11:06

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10367.20000

2138552

15-Sep-20

12:04

owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

update_owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

24-Aug-20

11:07

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

16.0.10367.20000

230328

15-Sep-20

12:04

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10367.20000

6900152

15-Sep-20

12:04

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10367.20000

1065912

15-Sep-20

12:07

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10367.20000

97208

15-Sep-20

12:07

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10367.20000

538576

15-Sep-20

12:05

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10367.20000

809936

15-Sep-20

12:05

core_0.rsx

core.resx

526140

15-Sep-20

12:02

cloudweb.cfg

cloudweb.config

78613

24-Aug-20

11:15

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10367.20000

38513056

15-Sep-20

12:04

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10367.20000

38513056

15-Sep-20

12:04

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10367.20000

1409464

15-Sep-20

12:04

web.cfg

web.config

78613

24-Aug-20

11:15

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10367.20000

2445792

15-Sep-20

12:02

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10367.20000

775608

15-Sep-20

12:02

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

16.0.10367.20000

1140704

15-Sep-20

12:01

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.900.rup.rpr

2449320

15-Sep-20

12:05

system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

update_system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

24-Aug-20

11:06

system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

update_system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

24-Aug-20

11:07

applications.asx_0014

applications.aspx

3998

24-Aug-20

11:15

apps.asx_0014

apps.aspx

3974

24-Aug-20

11:15

backups.asx_0014

backups.aspx

3983

24-Aug-20

11:15

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

4022

24-Aug-20

11:15

default.asx_0014

default.aspx

5440

24-Aug-20

11:16

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

4041

24-Aug-20

11:15

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3992

24-Aug-20

11:15

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5180

24-Aug-20

11:15

security.asx_0014

security.aspx

3986

24-Aug-20

11:15

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

4004

24-Aug-20

11:15

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

4019

24-Aug-20

11:15

depl.xsd.x64

deploymentmanifest.xsd

91463

2-Sep-20

07:13

dip.js

dip.js

50487

24-Aug-20

11:20

dip.js_14

dip.js

50487

24-Aug-20

11:20

fldtypes.xsl

fldtypes.xsl

134868

24-Aug-20

11:18

internal.xsl

internal.xsl

11270

24-Aug-20

11:18

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20696

15-Sep-20

12:04

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11682

15-Sep-20

12:04

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

15-Sep-20

12:04

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22931

15-Sep-20

12:04

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

15-Sep-20

12:04

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3693

15-Sep-20

12:04

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

15-Sep-20

12:04

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11550

15-Sep-20

12:04

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

15-Sep-20

12:04

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1474

15-Sep-20

12:04

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

15-Sep-20

12:04

autofill.js

autofill.js

11560

15-Sep-20

12:04

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

15-Sep-20

12:04

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8987

15-Sep-20

12:04

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

15-Sep-20

12:04

bform.js

bform.js

259447

15-Sep-20

12:05

blank.debug.js

blank.debug.js

755

15-Sep-20

12:04

blank.js

blank.js

454

15-Sep-20

12:04

callout.debug.js

callout.debug.js

92058

15-Sep-20

12:04

callout.js

callout.js

29840

15-Sep-20

12:04

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

15-Sep-20

12:04

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2741

15-Sep-20

12:04

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

156151

15-Sep-20

12:04

clientforms.js

clientforms.js

79346

15-Sep-20

12:04

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83429

15-Sep-20

12:04

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44308

15-Sep-20

12:04

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

15-Sep-20

12:04

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12958

15-Sep-20

12:04

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

398440

15-Sep-20

12:04

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203534

15-Sep-20

12:04

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

15-Sep-20

12:04

comval.js

commonvalidation.js

4222

15-Sep-20

12:04

core.debug.js

core.debug.js

956321

15-Sep-20

12:04

core.js_0001

core.js

507436

15-Sep-20

12:04

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

43148

15-Sep-20

12:04

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18920

15-Sep-20

12:04

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160480

15-Sep-20

12:04

datepick.js

datepicker.js

71515

15-Sep-20

12:04

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

15-Sep-20

12:04

designgallery.js

designgallery.js

29173

15-Sep-20

12:04

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

15-Sep-20

12:04

devdash.js

devdash.js

38402

15-Sep-20

12:04

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237903

15-Sep-20

12:04

dragdrop.js

dragdrop.js

122563

15-Sep-20

12:04

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

15-Sep-20

12:04

entityeditor.js

entityeditor.js

38997

15-Sep-20

12:04

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

15-Sep-20

12:04

filepreview.js

filepreview.js

14044

15-Sep-20

12:04

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

15-Sep-20

12:04

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1861

15-Sep-20

12:04

form.debug.js

form.debug.js

241306

15-Sep-20

12:04

form.js

form.js

129250

15-Sep-20

12:04

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

15-Sep-20

12:04

ganttscr.js

ganttscript.js

5098

15-Sep-20

12:04

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

41051

15-Sep-20

12:04

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15434

15-Sep-20

12:04

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

15-Sep-20

12:04

groupboard.js

groupboard.js

9548

15-Sep-20

12:04

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

15-Sep-20

12:04

gip.js

groupeditempicker.js

12055

15-Sep-20

12:04

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

15-Sep-20

12:04

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20086

15-Sep-20

12:04

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

15-Sep-20

12:04

imglib.js

imglib.js

53905

15-Sep-20

12:04

init.debug.js

init.debug.js

626758

15-Sep-20

11:59

init.js_0001

init.js

303154

15-Sep-20

12:04

inplview.debug.js

inplview.debug.js

156138

15-Sep-20

12:04

inplview.js

inplview.js

79676

15-Sep-20

12:04

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1186754

15-Sep-20

12:04

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

15-Sep-20

12:04

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42304

15-Sep-20

12:04

jsgrid.js

jsgrid.js

445146

15-Sep-20

12:04

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11516

15-Sep-20

12:04

listview.debug.js

listview.debug.js

932786

15-Sep-20

12:04

listview.js

listview.js

400941

15-Sep-20

12:04

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

15-Sep-20

12:04

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15542

15-Sep-20

12:04

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

15-Sep-20

12:04

menu.js_0001

menu.js

52559

15-Sep-20

12:04

suitenav.js

suitenav.js

205345

24-Aug-20

11:21

suitenavstandalone.js

suitenavstandalone.js

244286

24-Aug-20

11:21

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

15-Sep-20

12:04

mountpt.js

mountpoint.js

6211

15-Sep-20

12:04

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

15-Sep-20

12:04

mquery.js

mquery.js

22614

15-Sep-20

12:04

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

714864

15-Sep-20

12:04

ms.rte.js

ms.rte.js

401417

15-Sep-20

12:04

offline.debug.js

offline.debug.js

22154

15-Sep-20

12:04

offline.js

offline.js

11383

15-Sep-20

12:04

ows.debug.js

ows.debug.js

714694

15-Sep-20

12:04

ows.js

ows.js

377270

15-Sep-20

12:04

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24954

15-Sep-20

12:04

owsbrows.js

owsbrows.js

13300

15-Sep-20

12:04

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84676

15-Sep-20

12:04

pivotcontrol.debug.js

pivotcontrol.debug.js

18165

24-Aug-20

11:17

pivotcontrol.js

pivotcontrol.js

8592

24-Aug-20

11:18

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

15-Sep-20

12:04

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74048

15-Sep-20

12:04

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3555

15-Sep-20

12:04

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

15-Sep-20

12:04

roamingapps.js

roamingapps.js

21853

15-Sep-20

12:04

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

15-Sep-20

12:04

sharing.js

sharing.js

135348

15-Sep-20

12:04

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

15-Sep-20

12:04

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5805

15-Sep-20

12:04

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

15-Sep-20

12:04

singlesignon.js

singlesignon.js

6060

15-Sep-20

12:04

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

15-Sep-20

12:04

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

15-Sep-20

12:04

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1119

15-Sep-20

12:04

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1119

15-Sep-20

12:04

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

15-Sep-20

12:04

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21841

15-Sep-20

12:04

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

166073

15-Sep-20

11:59

sp.core.js

sp.core.js

87928

15-Sep-20

12:04

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

115552

15-Sep-20

12:04

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

66618

15-Sep-20

12:04

sp.debug.js

sp.debug.js

1702947

15-Sep-20

12:04

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

15-Sep-20

12:04

sp.exp.js

sp.exp.js

24498

15-Sep-20

12:04

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

15-Sep-20

12:04

sp.init.js

sp.init.js

32952

15-Sep-20

12:04

sp.js

sp.js

1042849

15-Sep-20

12:04

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

15-Sep-20

12:04

spmap.js

sp.map.js

8531

15-Sep-20

12:04

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

15-Sep-20

12:04

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1395

15-Sep-20

12:04

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100405

15-Sep-20

12:04

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63696

15-Sep-20

12:04

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361474

15-Sep-20

12:04

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222917

15-Sep-20

12:04

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

197022

15-Sep-20

11:59

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115684

15-Sep-20

12:04

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40931

15-Sep-20

12:04

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20442

15-Sep-20

12:04

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

440500

15-Sep-20

12:04

sp.storefront.js

sp.storefront.js

296736

15-Sep-20

12:04

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18904

15-Sep-20

12:04

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11611

15-Sep-20

12:04

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45304

15-Sep-20

12:04

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27972

15-Sep-20

12:04

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278413

15-Sep-20

12:04

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143448

15-Sep-20

12:04

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11283

15-Sep-20

12:04

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7682

15-Sep-20

12:04

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16634

15-Sep-20

12:04

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11650

15-Sep-20

12:04

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51882

15-Sep-20

12:04

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31202

15-Sep-20

12:04

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100153

15-Sep-20

12:04

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52056

15-Sep-20

12:04

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58556

15-Sep-20

12:04

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39727

15-Sep-20

12:04

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

75579

15-Sep-20

12:04

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

44112

15-Sep-20

12:04

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136965

15-Sep-20

12:04

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81948

15-Sep-20

12:04

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28399

15-Sep-20

12:04

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28399

15-Sep-20

12:04

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

29224

15-Sep-20

12:04

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

18376

15-Sep-20

12:04

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

355959

15-Sep-20

12:04

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

217944

15-Sep-20

12:04

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

100921

15-Sep-20

12:04

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

61800

15-Sep-20

12:04

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

488762

15-Sep-20

12:04

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

265916

15-Sep-20

12:04

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

192623

15-Sep-20

12:04

spgantt.js

spgantt.js

69725

15-Sep-20

12:04

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7876

15-Sep-20

12:04

spgridvw.js

spgridview.js

4901

15-Sep-20

12:04

start.debug.js

start.debug.js

185210

15-Sep-20

12:04

start.js

start.js

101322

15-Sep-20

12:04

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32319

15-Sep-20

12:04

suitelnk.js

suitelinks.js

13506

15-Sep-20

12:04

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37455

15-Sep-20

12:04

timecard.js

timecard.js

21190

15-Sep-20

12:04

touchapp.js

touchapp.js

498041

24-Aug-20

11:18

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

52865

15-Sep-20

12:04

wpadder.js

wpadder.js

33268

15-Sep-20

12:04

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7521

15-Sep-20

12:04

wpcm.js

wpcm.js

3847

15-Sep-20

12:04

main.xsl

main.xsl

6078

24-Aug-20

11:18

sigstore.dll

sigstore.dll

19888

update_sigstore.dll

sigstore.dll

19888

24-Aug-20

11:13

store.sql

store.sql

8074807

24-Aug-20

11:13

store.xml

store.xml

8917277

15-Sep-20

12:06

storeazure.xml

store_azure.xml

8917277

15-Sep-20

12:06

usagedb.sql

usagedb.sql

88742

24-Aug-20

11:14

usgdbup.sql

usgdbup.sql

88551

24-Aug-20

11:14

appassoc.asx

applicationassociations.aspx

5504

24-Aug-20

11:22

authen.asx

authentication.aspx

13965

24-Aug-20

11:22

blkftyp.asx

blockedfiletype.aspx

4282

24-Aug-20

11:22

dftcntdb.asx

defaultcontentdb.aspx

6243

24-Aug-20

11:22

healrepo.asx

healthreport.aspx

6499

24-Aug-20

11:22

incemail.asx

incomingemail.aspx

22663

24-Aug-20

11:21

irmadmin.asx

irmadmin.aspx

8804

24-Aug-20

11:21

logusage.asx

logusage.aspx

14555

24-Aug-20

11:22

metrics.asx

metrics.aspx

15403

24-Aug-20

11:21

ofadmin.asx

officialfileadmin.aspx

13839

24-Aug-20

11:21

privacy.asx

privacy.aspx

10182

24-Aug-20

11:22

slctcfaz.asx

selectcrossfirewallaccesszone.aspx

5643

24-Aug-20

11:22

svcappcn.asx

serviceapplicationconnect.aspx

5027

24-Aug-20

11:22

siteex.asx

siteandlistexport.aspx

12538

24-Aug-20

11:21

sitebaks.asx

sitebackuporexportstatus.aspx

10389

24-Aug-20

11:22

sitecbac.asx

sitecollectionbackup.aspx

10764

24-Aug-20

11:22

sitequot.asx

sitequota.aspx

24455

24-Aug-20

11:22

spscrstg.asx_0002

spsecuritysettings.aspx

7731

24-Aug-20

11:22

unatcdb.asx

unattacheddbselect.aspx

6322

24-Aug-20

11:24

user_solution.asx

usersolutions.aspx

9571

24-Aug-20

11:22

lightbox.asx

lightbox.aspx

10265

24-Aug-20

11:17

share.asx

share.aspx

47815

24-Aug-20

11:17

versions.asx

versions.aspx

37378

24-Aug-20

11:17

ofadmin.aspx_tenantadmin

ta_officialfileadmin.aspx

11593

24-Aug-20

11:22

vwstyles.xsl

vwstyles.xsl

131251

24-Aug-20

11:18

owstimer.exe_0001

owstimer.exe

16.0.10367.20000

80808

15-Sep-20

12:06

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35736

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35736

14-Sep-20

08:35

microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37264

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37264

15-Sep-20

12:00

microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395608

update_microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395608

15-Sep-20

12:00

microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780200

update_microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780200

14-Sep-20

08:35

microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135584

update_microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135584

14-Sep-20

08:35

microsoft.vroom.sharepoint.dll

microsoft.vroom.sharepoint.dll

16.0.10367.20000

623544

15-Sep-20

12:00

system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.dll

1.0.24212.01

174000

update_system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.1.2.0.dll

1.0.24212.01

174000

15-Sep-20

11:59

system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64416

update_system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64416

15-Sep-20

12:00

system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779672

update_system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779672

15-Sep-20

12:00

spwriter.exe_0001

spwriter.exe

16.0.10367.20000

51128

15-Sep-20

12:04

stswel.dll

stswel.dll

16.0.10367.20000

3670448

15-Sep-20

12:02

stswfacb.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10367.20000

312768

15-Sep-20

11:59

stswfact.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10367.20000

312768

15-Sep-20

11:59

sts.workflows.dll

microsoft.sharepoint.workflows.dll

16.0.10367.20000

65464

15-Sep-20

12:06

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

155104

15-Sep-20

12:04

ie50up.js

ie50up.js

81713

15-Sep-20

12:04

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

154298

15-Sep-20

12:04

ie55up.js

ie55up.js

81174

15-Sep-20

12:04

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

102961

15-Sep-20

12:04

non_ie.js

non_ie.js

60386

15-Sep-20

12:04

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

8194

15-Sep-20

11:59

bpstd.js

bpstd.js

4666

15-Sep-20

11:59

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7940

15-Sep-20

11:59

ctp.js

ctp.js

4221

15-Sep-20

11:59

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

5066

15-Sep-20

11:59

cvtp.js

cvtp.js

2702

15-Sep-20

11:59

itp.debug.js

itp.debug.js

13120

15-Sep-20

11:59

itp.js

itp.js

9812

15-Sep-20

11:59

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3605

15-Sep-20

11:59

xtp.js

xtp.js

1799

15-Sep-20

11:59

conversion.office.msosvgwin32server.dll

msosvgwin32server.dll

16.0.10367.20000

1799608

15-Sep-20

12:04

ppt.conversion.msosvgwin32server.dll

msosvgwin32server.dll

16.0.10367.20000

1799608

15-Sep-20

12:04

ppt.edit.msosvgwin32server.dll

msosvgwin32server.dll

16.0.10367.20000

1799608

15-Sep-20

12:04

osrv_sandbox.dll

microsoft.office.server.sandbox.dll

16.0.10367.20000

761280

15-Sep-20

12:02

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

16.0.10367.20000

761280

15-Sep-20

12:02

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

16.0.10367.20000

761280

15-Sep-20

12:02

visfilt.dll.x64

visfilt.dll

16.0.10367.20000

6133168

15-Sep-20

12:05

vsrvwfe.dll

microsoft.office.visio.server.dll

16.0.10367.20000

2023352

15-Sep-20

12:04

vsrvvgs.dll

microsoft.office.visio.server.graphicsserver.dll

16.0.10367.20000

1299384

15-Sep-20

12:04

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

16.0.10367.20000

3139480

15-Sep-20

12:05

office365icons.eot

office365icons.eot

84528

office365icons_1.eot

office365icons.eot

84528

10-Sep-20

09:44

sts_odspnextnewux1f1ebb360d2bde34a50cf953c975391e

createsite.js

1070953

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewux1efa61166de43c71668b949c99f0686b

listitemformdeferred.js

2259289

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewuxcd202787c8a8cb28e2c71ee818995ab3

listitemformexecutors.js

618574

10-Sep-20

10:43

sts_odspnextnewuxe8f363779e230efb9d852eceace8ab24

listitemformreactcontrols.js

199820

10-Sep-20

10:43

sts_odspnextnewux71d8b89e6d9d95995887b0a27dbc8f99

listitemformscenario.js

882508

10-Sep-20

10:43

sts_odspnextnewuxbe3313501487c79fe05e26c262deaaa9

createsite.json

43509

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewux73bf67ca708ed0b9bbee05da7d4ab95b

listitemform.json

178794

14-Sep-20

08:39

odbonedrive.json

odbonedrive.json

359372

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewux0caa67c96a8a488d88a0b64e58cf6219

recyclebin.json

181228

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewux82ec74261e20424f9653d60d8846afce

sitehub.json

223297

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewuxc2feb86763199de55a499729d395cb83

splist.json

299175

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewuxc4da3cf2e6b1ad11477e32ac2c90cea6

odbdeferred.js

2442343

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewux308f9878bc3bd35d6e7c02477ff10b6f

odbdeferredcontrols.js

688882

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewux9e5f0d05cada29614b74c28d9065e102

odbexecutors.js

962513

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewuxc563bd732bac9201f0dcad0747118e6b

odbfiles.js

839436

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux8c0380eb9a20542616b7c1feeac0f995

odbonedrive.js

678698

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewux6e3d88bd0f1447b264307d9749f011bc

odboneup.js

354486

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux4a79707daf48fcca13da03638a9e77b8

odbreactcontrols.js

591987

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewux57f35b229017c79fd2db2964ca66fbca

odbsites.js

148451

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewuxdf192495e18fd01667a80b7f5657d569

odbtiles.js

261581

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux1a2b15ed274bbfbba6d5eaa8be1efc60

odbuploadmanager.js

64689

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux795d12a100cd0691f928c64b88b80240

odrestore.js

368703

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxb04c6bd9af89e0b8de15413f309e7ade

112x80_blankdocument.png

206

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux54576faed46c6dfea9ae9eb039a20d20

112x80_default_back.png

478

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux5283eb8f4cab57bb8fc15650a0d92f99

112x80_default_front.png

774

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux6afbec05ecfc043a474f4964397533b7

112x80_photo_front.png

580

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxc213e014150d89455dba0fb815be612f

112x80_photos_back.png

645

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxf9ae978879649d30526534752882f692

112x80_shadow.png

545

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux4c0d7498c1ef7a1534ccb3701897c981

112x80_shadow_empty.png

529

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux9ffcc6e0423cb2cf4d2279bbba952eb4

72x52_blankdocument.png

158

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux322aceb9f2715ebb19952afe869c2d0e

72x52_default_back.png

333

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux7741d42fb8239e3ac5fd1a56cabf10a4

72x52_default_front.png

534

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxf2d1c3d60bf986902ce0af4a3071dad9

72x52_photos_back.png

426

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxcace19a340d6a2d63e36484366da4af9

72x52_photos_front.png

467

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux9e87e72501f75739fab4d90fe2fbd053

72x52_shadow.png

447

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux91ea61cfe45f5a4886ea97f8b3e9df0f

72x52_shadow_empty.png

441

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux0c84be7e892dce2fb4ae731c6b9a14ee

folder-large_backplate.png

545

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxb362e9cb71ddd733f36d1adcd6dc7f4d

folder-large_backplate.svg

1175

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux404603879511a4af70482fd310157cdd

folder-large_flap_default.svg

1195

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux0d134d5b66025651d495eab3555b15d8

folder-large_flap_media.svg

1212

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux5c6f7a05c3d558d10d5cc95cd386eadc

folder-large_frontplate_nopreview.png

1334

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux6168c5a9d68489dba620e12ff64ba180

folder-large_frontplate_nopreview.svg

871

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux838f5a64bacc969feceaa93510aed1b4

folder-large_frontplate_thumbnail.png

1597

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux298c9d1a11a533c493ed146a2c555568

folder-large_frontplate_thumbnail.svg

871

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux9a5e4bf68c23039c663575b25f34361c

folder-small_backplate.png

459

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxb742d6ff581d9d0e32238529044b9953

folder-small_backplate.svg

1156

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux9ced1d81dfe4631d43ef958edc4ba5d0

folder-small_flap_default.svg

1177

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux6b6dc99cb33e983665320f56766c7a15

folder-small_flap_media.svg

1195

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux04960d6ce0ad6a1742dd535546397b7d

folder-small_frontplate_nopreview.png

1057

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux8b0b149721f293226894dec4f36a7ab7

folder-small_frontplate_nopreview.svg

773

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux86f9124932bf14a49d845a4757f76a02

folder-small_frontplate_thumbnail.png

891

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux559328626fe966ab52f042408dfe22f2

folder-small_frontplate_thumbnail.svg

770

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux928db2dc492aad740d1dd70509dd229e

lg-bg.svg

1176

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux20c4a9a1c94fd22a3e33ee82a7305fea

lg-fg.svg

1013

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux3a20f7582f17dcc933da585ad75d025c

lg-fg-media.svg

1013

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxf7b61e9dacc1e0386920e7c35976959e

s-ldefaultback.png

333

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux82651529693d43a777ae3f006def616d

s-ldefaultfront.png

534

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxc423a1a10d519af4a14833af6ed30ce6

s-lphotoback.png

426

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux97119f0acfe0408d546bafccb8724965

s-lphotosfront.png

467

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux8771c0695903e8f54bb795fb35613332

s-lthroughlgblankdocument.png

158

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxa1cb3cf25c598e5511ecaff055354c3c

sm-bg.svg

1129

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux95ebb686e4776792d10fa31736128156

sm-fg.svg

888

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux41493385163ad6f1a33a68c9d1eaaeb8

sm-fg-media.svg

866

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux3ef65dc44133824821784517fcf5325e

vault-lg.svg

1985

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxc7a3c1c96228bf1ee9da4e90a476bea4

vault-lg-open.svg

2886

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux30314ad6b431d143c7812e0e6ee061fd

vault-sm.svg

1779

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux8c09d3d1ffa7076c696c868f28ca7261

vault-sm-open.svg

2901

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux63558fb05c0db532a9cbca7fc29d683a

xxxxl-xlblankdocument.png

206

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxf248dcb43a7d768d9084f753cfb0d6ed

xxxxl-xldefaultback.png

478

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux80120c82b98dbc4ae60f63348f0ac154

xxxxl-xldefaultfront.png

774

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux83577380a0fa4d4f9973205858ace2dc

xxxxl-xlphotoback.png

645

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux26dcbd17f5b4b267c7bdc6eabef72c6a

xxxxl-xlphotofront.png

580

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux52a3d4a744eb827f1450e9d405752c66

folder-large_backplate.svg

2420

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxad6ea3e5246b46c958c2e04a479f99cd

folder-large_flap_default.svg

2365

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux7dc016ac879592ba2092550f8b12a89d

folder-large_flap_media.svg

2361

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux4f8b457703336304e1deb55d24cad97b

folder-large_frontplate_nopreview.svg

2365

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxaad5b2797a49bebdadde74a8c31d315f

folder-large_frontplate_thumbnail.svg

2361

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxf4d538c2b1a98fb4eaf08b79d265b545

folder-small_backplate.svg

2307

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxaa3f1f457553f8558e0f1eac32f1a024

folder-small_flap_default.svg

2228

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux28a4170101ed2c3b56c2de05294311b1

folder-small_flap_media.svg

2017

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux73a97fa9644604baf0e8c8e1a0ddfdec

folder-small_frontplate_nopreview.svg

2017

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux560fb09bbdefe4a825b09a4a5b42cc1f

folder-small_frontplate_thumbnail.svg

2228

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxfdd387718603b45572c38b0e683a7582

lg-bg.svg

1176

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux217c5f49b970807caa544557a4c23025

lg-fg.svg

1013

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux8c1b0581379a0695a2a49d4118c0caea

lg-fg-media.svg

1013

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux92d12eb802e7c5644df24bfa3b531c73

sm-bg.svg

1129

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewux99e54461762d5614d2c71eecc45a942b

sm-fg.svg

888

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxfeb755d64021af10cd2cfc56915ea5d5

sm-fg-media.svg

866

10-Sep-20

10:44

sts_odspnextnewuxee5697f761f94ca16ffd86a4ef02d1a8

recyclebindeferred.js

2824830

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewux759803f73d82cd669caf6d930c79a020

recyclebinexecutors.js

668869

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewux736776bec9f6c6dad2f7dda661dc3dfd

recyclebinreactcontrols.js

316473

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewux93b96c9ec083c1109a79bd3123411cdf

recyclebinscenario.js

516413

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewux14b2229aa8737494be04fb698fedbc8d

sitehub.js

373535

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewuxb8931dbbdb97beb330defb6bad1ae332

sitehubdeferred.js

2416294

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewuxbed2e8db2e84613293dad61e0584dfb2

sitehubexecutors.js

759640

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewuxafb6081087eefbfe800401ef617122bd

sitehubreactcontrolsbeforeplt.js

1436300

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewux72bfe35ac1f8fee6cf37ba0be87c481a

sitehubreactcontrolsdeferred.js

40363

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewuxd4f616ce0ce5d815121f4cb904bab0b2

splist.js

837102

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewux75199cdb9d900d5ff11f7782399cb17f

splistdeferred.js

2280963

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewux506c878c67f39538b69ab51117ced233

splistdeferredexpress.js

1644145

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewuxdc9ebd6c43507fcad50632f22cb166c4

splistexecutors.js

386520

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewux643043514490c475b8e63daa45587cfb

splistreactcontrolsbeforeplt.js

262319

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewux95c14b220e8e6a345ca52833f517b678

splistreactcontrolsdeferred.js

289537

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewux30484b0717864b439efabcb4caaf6538

spoapp.js

272977

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewuxb680d3a8e2013810dae29dafe4d75340

spofiles.js

610910

14-Sep-20

08:39

sts_odspnextnewuxceea7ee2c5681d1ddacc2916754e6b3b

spooneup.js

377558

10-Sep-20

10:45

sts_odspnextnewuxa1bba3f539805635ed1b4d1828dbd548

spouploadmanager.js

71226

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux11247c610eb2b35fec6b7d74a26c38f0

0.0.js

398714

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxe5f4fb44132db455bfc5684abc91d769

0.contentrollupwebpart-propertypanesettings.js

13836

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxf8f9524d7aede8aa27335bd307d3283c

0.developer-tools.js

482322

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux8f54e1232a604b66101d785f00e07c5d

0.image-gallery-edit-mode.js

39729

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxd03d39b7bc05077c4ac3479593f09e2c

0.live-persona-card-loader.js

106951

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux10b60c752308e4797414cc1592352c08

0.page-picker-component.js

135789

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxe567272b5c2a010aa70b17e8c313858a

0.quick-links-property-pane.js

13168

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux5b94fcc774f1d14f356a8939ad0c76cf

0.sp-filepickercontrol.js

286022

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux1a0dd8556ea12fdfdce46c1b97bf966d

0.sp-pages-panels.js

636206

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxf51e90850f93328c38d84d1e68d27fb3

0.sp-people-contact-card.js

13725

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux892018044204a190e9f581edcd620dae

0.sp-rte-propertypane.js

39875

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxe8964dd3d437ce4f33115b3bc0557c72

0.sp-webpart-base-propertypane.js

130210

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux6bcd61d2c5362c6320b3a14b80a5b5a8

0.toolbox.js

34732

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux48cae7c08b68c5b16fa6bb6d1d734fe3

0ef418ba-5d19-4ade-9db0-b339873291d0.json

12533

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux1f88042f059a10dcc631cc92435f2162

1.1.js

14524

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux0c482d383b518aa8956558dbdc75bd48

1.debug-prompt-components.js

342352

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxb2f3b0a56c9ef61cd2b5cfa27b5fc37e

1.people-property-pane.js

2745

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxe45badc655897ae1f90884f5a1a97ee7

1.sp-pages-comments.js

99849

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxb2c3d8de1fdcb7cca7c4b2044da486f5

1.sp-title-region-webpart-edit-mode.js

5423

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux62046735201d3091111f28556666e654

1.sp-webpart-base-maintenancemode.js

4830

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxf9441b622f01689f522ab5fb5fe73335

1.twitter-web-part-property-pane-configuration.js

4502

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux41d07474eaad6a249c862dbff5fab353

10.10.js

15666

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux2640b3a11359099d8bdf5c5c5f8d0e69

10.sp-pages-search.js

1771217

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxce961279a04d1e9bccb6d8ad5f571796

11.11.js

1289

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxe55cf1ad4778c2077dbf827d2685ec68

11.sp-pages-service.js

111866

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux889e4440a3ddc053863f3696a06989bb

12.12.js

1831

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxa36a04dce9a2a71bf262086728c8fca4

12.sp-news-digest-layout-component.js

78511

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux2c83e4872ef1e9ff80fe92bd21ba887c

13.13.js

1155

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux0abc9921c94a0185a26543546fe69bf9

13.sp-command-bar.js

85479

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux02828a3e864c89d73895cd73034ff255

14.14.js

2737

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux5fc507cbbaf792d92d7c965bf98229fb

14.sp-pages-news.js

33108

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxff81272d188ed22f063786fc806b6676

15.15.js

2439

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux04433df09825dcc90ce9d666db6a231d

15.odsp-datasources.js

33247

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxfae2c3c1e5e77fdb095806d57713a906

16.16.js

1366

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux0ac00e19bb36ceac5b16c783f9c57697

16.sp-pages-sitesseeall.js

10059

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux0e37c89b1861312b41dbbb30777d87e8

17.17.js

1257

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux34bd612300838bb534ab17b955244e64

17.sp-pages-seeall.js

10003

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux7e1e2bea49fc00a6adbc89e9987c0963

18.18.js

3528

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux703f83fa82314d3646b6336ccfc68c7d

18.sp-pages-firstrun.js

21481

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux12874335eb7bbf6e4065aedb0ef64952

19.19.js

334

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux86ef580f15176e011fd40ed64997db62

2.2.js

5302

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux7ba0584c61764c54362d49e256636a60

2.herowebpart-propertypaneconfiguration.js

20379

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxd27a762a6f595ea2f447ab2d8ec565da

2.sp-pages-social.js

50013

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux959911483362095cb4dd9eb7c9975bc7

20.20.js

1810

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxe24fd72f1cbfb12913e16ac1df4cdcb5

20745d7d-8581-4a6c-bf26-68279bc123fc.json

12654

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux7e9feb247bd54a5bb28e3fc5a1539310

21.21.js

3306

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux52b9b523aa83665cd001252b93e94ac1

2161a1c6-db61-4731-b97c-3cdb303f7cbb.json

13230

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux85f0f717a8093f6e3b01469c62ed8283

22.22.js

2043

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux401fd8351c028dd61da35791e25970db

22.sp-pages-uservoice.js

11249

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux427709c4b6b83889860a7669c248e340

23.23.js

2781

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxc54eccabfa9009b899cb953abfdf678f

23.sp-pages-planner.js

3542

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux43f114275e211f71a6aa28582376f682

24.24.js

1347

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxf6dfe077c4098d2785be12a31e5473d2

24.sp-pages-mobileupsellview.js

1782

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxf6f7df5704468d218c5f3b26fe863bd9

243166f5-4dc3-4fe2-9df2-a7971b546a0a.json

6971

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux208981fead3354ada0b720ecfcf4adf3

25.25.js

1313

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxc81847f87b94153a324bd86419f281a7

25.sp-pages-app.js

1875

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxbf4a9d8327022f52c08fc0b8b827fdb6

26.26.js

927

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux2b527f5746b05cfe9634872d5e41b14a

26.sp-pages-idlesessionactivitymonitor.js

550

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxbcc2e41034699e20bab148d3e4a71ba0

27.27.js

1125

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux7025011a23bd0ff155926810c948fe5f

27.sp-pages-flow.js

62267

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxffbcf313abc7966e7e6a8b536675bbe5

275c0095-a77e-4f6d-a2a0-6a7626911518.json

21207

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux7ac3cb45c89324cbe52bbdcfc0898043

28.28.js

1685

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux4324d9c2f2457e23dc7ffb0d040b05b8

28.editnavchunk.js

59095

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux1e6815f76323c00fbafeb7b4dc9cc99e

29.sp-pages-newpagedialog.js

36075

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux36bc50758605996dd2de21816e72ee1b

2ba60960-c928-4ae5-9bb2-f40c17c611b8.json

13174

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux0ebe3b2589e383ae358631657a956c04

2e57bdfd-b419-4536-8fc1-e0681be4c1a6.json

13203

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux263fefdcdce7237f0c86c5e707b0cb41

3.sp-imageeditcontrol.js

27070

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux2af7688cb22842d334dcdee0c36a506f

3.sp-list-webpart-setup.js

4231

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux97cf7a0b7f088024120f36c9581e9186

3.sp-pages-events.js

203036

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux1ab5b1fda9a18af48cd26138d7bd6d14

30.officebrowserfeedback-floodgate.js

403227

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux8031c437dabae71b5524cf06f87980ce

31.sp-pages-pagestatusnotifier.js

2550

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxb86635d3446dedd3ac668ca110311406

31e9537e-f9dc-40a4-8834-0e3b7df418bc.json

14677

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux7d2dc45432f95b86fd103556238966cc

32.sp-pages-newsdigest-navbar.js

2232

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxd8b65b94029ca0847d8ab87fc0118557

33.oauth-token-data-source.js

9489

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux0218a2104be159dfc211ec229470e242

34.sp-pages-migrateblogdialog.js

9832

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux07d34bca797f60c1a73b0d1676b500e5

39c4c1c2-63fa-41be-8cc2-f6c0b49b253d.json

12263

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux055932804d22159a348485cfa217e4f6

4.4.js

53134

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux58e18b3d801d33325553bb31ac88885c

4.image-gallery-light-box.js

6463

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxe2421af58d3d88a988faa8ba86b4adba

4.sp-pages-sharebyemail.js

77679

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux342db9533a3215a3913c429babe7abdc

46698648-fcd5-41fc-9526-c7f7b2ace919.json

13806

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux158a628d96eef5d6058dbfae15012eca

490d7c76-1824-45b2-9de3-676421c997fa.json

15352

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxfc1c21929fc4bc49c3ed006279e9ffcf

5.5.js

7094

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxfb61b8977a1e1fb434df06105e16277f

5.sp-pages-navigation.js

19539

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux4986186266f727199b59946626fb8518

544dd15b-cf3c-441b-96da-004d5a8cea1d.json

13834

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux2ca3bbec796cba926a39b7ae922c3e53

6.6.js

1063

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux4d9926c72355629935d2adcd87c2211d

6.sp-pages-statemanager.js

50866

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxb907f5fcee962e6ea16d517b503603f4

6410b3b6-d440-4663-8744-378976dc041e.json

15198

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux9947ff60b8287e06021dd8602e52a729

6676088b-e28e-4a90-b9cb-d0d0303cd2eb.json

14484

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxe573e1c43b252eac8631cfe75d0d91db

7.7.js

1037

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux868be7c5142528b6fecf08512ca55648

7.siteheaderdeferredchunk.js

5182

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux87639a606cb4eff65fc640a791358fab

71c19a43-d08c-4178-8218-4df8554c0b0e.json

14978

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxa2e20ea074942a4b9cd5953a7cf70276

7f718435-ee4d-431c-bdbf-9c4ff326f46e.json

13553

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxc1cc208490839b3b2af5bf834aac4571

8.8.js

1108

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux02a02097d6ed870b775f256f6f0651ec

8.onepagenavigation-todoclib.js

13259

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewux7b48f61cb957c98d82358746f12289b0

8654b779-4886-46d4-8ffb-b5ed960ee986.json

12583

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux1496efe075e30075e96a884d8a074cd1

893a257e-9c92-49bc-8a36-2f6bb058da34.json

141748

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxc5a328833cf912cc5b9867a481094c28

8c88f208-6c77-4bdb-86a0-0c47b4316588.json

12200

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxc1d0be5dcd5e70e48e514cd3645961f4

9.9.js

5393

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxa7df2052c2e0346723a7875f2e78139d

9.sp-pages-teamstab.js

111212

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxcace392aa7eeb0215447d8373ed109d9

91a50c94-865f-4f5c-8b4e-e49659e69772.json

15541

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux0682b2fe8e8e6f7cccca4db9a0c29990

9d7e898c-f1bb-473a-9ace-8b415036578b.json

13841

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux0fdddb1f7d99376230fe4d4bb49759c8

a5df8fdf-b508-4b66-98a6-d83bc2597f63.json

12061

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxcf9063f036a2e975629266aaa103d655

af8be689-990e-492a-81f7-ba3e4cd3ed9c.json

15397

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxd98a7a0da89134c14b2cda056449e632

b19b3b9e-8d13-4fec-a93c-401a091c0707.json

15301

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux79892d83bd937bf01186bd091972e9a1

b7dd04e1-19ce-4b24-9132-b60a1c2b910d.json

23126

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxf5e9c8e2184df5b63ca16f1319fa7960

c4bd7b2f-7b6e-4599-8485-16504575f590.json

15854

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux7e3c7f016142a2f71b28f9d75fc43958

c70391ea-0b10-4ee9-b2b4-006d3fcad0cd.json

14970

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux408dd0ffcb6b1d88eceefc32163a8518

cbe7b0a9-3504-44dd-a3a3-0e5cacd07788.json

14195

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxe04b7ba5c57d6efdd1b3f023a9afd70f

d1d91016-032f-456d-98a4-721247c305e8.json

12829

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxe0de0464927d19518f48aaff08ed2ad1

daf0b71c-6de8-4ef7-b511-faae7c388708.json

17481

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxa08a88a1a20d60fc6fa9f6eecf78666e

embed-webpart-base.js

47158

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux1248484f0eaf072567b2270eb74e2a1f

listview-host-assembly.js

724423

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxa8c9aa3afb3e1858c4883c80b87b0886

sp-application-base.js

88591

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux26dacaeae91404692b5c89ca58e6ef98

sp-bing-map-webpart-bundle.js

74178

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxa61f5e0f461e05cce0e0c856fdaae280

sp-blogs-webpart-bundle.js

138681

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxf5d396401fea052502b6aae89b8cc207

sp-canvas.js

304929

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxacbcfd1635aafc26d7fa34d3a4170557

sp-carousel-layout.js

74660

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux22d4383e576bd2d0767efe61a9b0177f

sp-classic-page-assembly.js

1527232

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux687ed0916c9953c4eb72b0f5cd6905e1

sp-compactcard-layout.js

26189

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux3fd286c73a51e55671b2cf05ad879fe4

sp-component-layouts.js

192659

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux6d0b88b1fc07d52bfd5ed0e7ffd2ff96

sp-component-utilities.js

106924

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxf9e26c8ba0232226f164fb3134158861

sp-connector-webpart.js

137981

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxaeab4a7dad255efb982d8cc6384a6b30

sp-contentrollup-webpart-bundle.js

225614

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux2a2fc2a92e0cb8cd022d363ea1786ae4

sp-custommessageregion-bundle.js

34510

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxc80a54337999c221a2752d525a9f98ac

sp-dataproviders.js

95993

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxd14e8603d99cfdea0f8636f109640add

sp-datetimepicker.js

105535

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux294ffd36afbed5a9fdb51794f4f3a730

sp-default-assembly.js

702283

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxe526f3106af18bfd9a893c145a68bea1

sp-divider-webpart-bundle.js

32150

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux6c85212e5fd53659abdaac84362ead1f

sp-documentembed-webpart-bundle.js

97121

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxc67750e80ee512c39aae0f51156cc4c5

sp-embed-webparts-bundle.js

43199

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux960f55d92c073ad967c1d41757c1f0a8

sp-events-webpart-bundle.js

71240

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxe983fe94f37bdad72135b55a29225aed

sp-forms-webpart-bundle.js

61656

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxf19a838e191127967cd29ae6b20ab799

sp-groupcalendar-webpart-bundle.js

133450

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxa591d003a7a8c3afca3c8688ad401ea0

sp-hero-webpart-bundle.js

128411

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux772296c19fc27e1b6f18d28759f2ba5b

sp-html-embed.js

40476

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux8f461cff81c07d944621f876e997777e

sp-image-gallery-webpart-bundle.js

81367

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux2d92f617d4e9cc7ec385e0e500a3d7b2

sp-image-webpart-bundle.js

105611

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux42e703f43e251f868d972f61dafd921e

sp-linkpreview-webpart-bundle.js

66341

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux49b289bb50fa43774a9d4645eef75e88

sp-list-webpart-bundle.js

1128307

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux6b8c7c4233559a13836ef1a691ba7023

sp-loader.js

147060

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux383919f8fe3b958e524c8a635d1e2c2c

sp-loader-assembly.js

584557

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxe842d74f8bb0760b55d7f43f35d0d7a7

sp-newsfeed-webpart-bundle.js

136558

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux11d2e484811a186abfb7f9a6c7275fd4

sp-newsreel-webpart-bundle.js

136550

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxe2e58fc5fb56b66cddf843e55ff5f992

sp-news-webpart-bundle.js

136372

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxc21a3246bdf5a3aa770903ed6fd493ee

sp-pages.js

492959

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxb3b4f7cd0e237860f1b8fdbe1372826e

sp-pages-assembly.js

2557688

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxb7c159038749343c1c4b0ec9f2deec4c

sp-pages-core.js

59295

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxb3342cfbf53938dec6fdf773f6adeebc

sp-people-webparts-bundle.js

163875

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxb501aed454e9ea1b719ba92103130738

sp-planner-webpart-bundle.js

3143147

10-Sep-20

10:45

sts_spclientnewuxea46ce84a74da087564f5d905acd4e56

sp-powerapps-webpart.js

24084

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux22fad59d46fcfec7745b173cc20fd92d

sp-queryfilter.js

141726

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxec0d18f646f918f9cae4bd08ccdc09ab

sp-quickchart-webpart-bundle.js

255118

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux0bbc1a9825e04eb5a37f62f2a09d2dbf

sp-quick-links-webpart.js

95055

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux113384fd2f31fde205b8bf2f79ccdcd3

sp-siteactivity-webpart-bundle.js

209211

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux2f7f2f92075f659c5926320cfab3f096

sp-sitepicker.js

44819

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux6c3d8d275dd7351021418bffbebe3d8c

sp-spacer-webpart-bundle.js

44319

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxf5437647b691243399470c6a80d66804

sp-title-region-webpart.js

129204

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxb200a6283a80b8a6b4ee220419563723

sp-toolbox.js

31030

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux3436740e82f30185ab432f7dbe7eed84

sp-twitter-webpart-bundle.js

44259

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux084c8b925815606929921fa578f05539

sp-webpart-application-assembly.js

1522271

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxf9d542f5e7a1ffba716f8cf63efa490b

sp-webpart-base.js

106452

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux1113dc0b40c4f62ba0b2c0cbbc272713

sp-webpart-shared.js

151404

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxf6f4d7aff6b346521ef692276ec4c4c6

sp-webpart-workbench.js

51898

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux96fbeacb80b41e044617bbe3fade4c6c

sp-webpart-workbench-assembly.js

1916977

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxb936577a0b035ab65bc7e49bd5e6a9ab

sp-yammerembed-webpart-bundle.js

144166

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux80dae808de3b5078b4efc4fb29865793

e377ea37-9047-43b9-8cdb-a761be2f8e09.json

13427

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxab7b1df6c15b0a294a30492e9ac8fae1

eb95c819-ab8f-4689-bd03-0c2d65d47b1f.json

14590

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux8ef36081a346aba067e958bbb3d5a845

f6fdf4f8-4a24-437b-a127-32e66a5dd9b4.json

13416

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewuxcb869d957d4e64318530b63e610d75f7

f92bf067-bc19-489e-a556-7fe95f508720.json

18015

11-Sep-20

05:12

sts_spclientnewux2e8f0649b2b51d464fb6d12bb368a21f

spclientmanifests.json

842362

11-Sep-20

05:13

sts_spclientnewuxcdd2fade97e6bd1c609dafc0204d0272

office-ui-fabric-react-bundle.js

548871

11-Sep-20

05:13

sts_spclientnewux7ffed58434bba18019f8dc25a6921a4f

sp-a11y.js

18449

10-Sep-20

10:46

sts_spclientnewuxd06b22027fae659d53ac198990a2bb9a

sp-dragzone.js

8397

11-Sep-20

05:13

sts_spclientnewuxdce4aa0e772fc2b45853242803a8efdf

sp-flex-layout.js

6517

11-Sep-20

05:13

sts_spclientnewux121e8abb46c9ff351343b680014b113b

sp-hero-layout.js

20682

11-Sep-20

05:13

sts_spclientnewuxf915d58a5d7a11c9f0074f6a6b62e431

sp-masonry-layout.js

73604

11-Sep-20

05:13

sts_spclientnewuxa9691f2e24a93a05b2f0aea66ecd2b39

sp-page-context.js

24215

10-Sep-20

10:46

sts_spclientnewux45c199cda8c597c6b22274f4ccd6346b

tab-test-field-customizer.js

5718

11-Sep-20

05:13

sts_sphomenewux47c2f9686e99961bcfa3599f0e14cb26

sharepointhome.json

40268

11-Sep-20

05:13

sts_sphomenewuxc0250aabec4b1e71150a3c5e78e664b7

searchux-main-sphome.js

1588525

10-Sep-20

10:46

sts_sphomenewuxab3efcb3b4702929d33f754cfd563158

searchux-resources.js

25528

10-Sep-20

10:46

sts_sphomenewuxc68fcb315164c60c6aace83a71fcbbe2

sharepointhome.js

1555998

11-Sep-20

05:13

sts_sphomenewux5764a9aadaf922139c9748a2b692c69f

sphome-react.js

208322

10-Sep-20

10:46

sts_sphomenewuxe5fc5d0c85aa24eb1adbac8ec1c9b954

sphome-rx.js

66245

10-Sep-20

10:46

sts_sphomenewux9e081e46518267288e7b11980f7811a4

sphome-signalr.js

129912

10-Sep-20

10:46

sts_sphomenewux4bf88d694ee8449f7f0ea170824568fb

sphome-utilities.js

121837

11-Sep-20

05:13

cui.debug.js

cui.debug.js

657986

15-Sep-20

12:03

cui.js

cui.js

364464

15-Sep-20

12:03

xui.debug.js

xui.debug.js

45549

15-Sep-20

12:03

xui.js

xui.js

18952

15-Sep-20

12:03

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.10367.20000

12659104

15-Sep-20

12:05

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.10367.20000

12659104

15-Sep-20

12:05

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.10367.20000

376232

15-Sep-20

12:04

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.10367.20000

376232

15-Sep-20

12:04

microsoft.office.translationservices.dll

microsoft.office.translationservices.dll

16.0.10367.20000

417192

15-Sep-20

12:03

translationqueue.sql

translationqueue.sql

53164

15-Sep-20

12:03

core.js

core.js

646739

24-Aug-20

11:27

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10367.20000

3175336

15-Sep-20

12:03

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10367.20000

3175336

15-Sep-20

12:03

offxml.dll

offxml.dll

16.0.10367.20000

412584

15-Sep-20

12:02

Information om skydd och säkerhet

Skydda dig online: Support för Windows-säkerhet

Lär dig hur vi skyddar dig mot cyberterrorism hot: Microsoft Security

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×