Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

Den här säkerhetsuppdateringen löser en säkerhetsrisk för Microsoft SharePoint, säkerhetsrisk för SharePoint-fjärrkodskörning och säkerhetsrisk för information i SharePoint. Mer information om dessa säkerhetsproblem finns i följande säkerhetsrådgivare:

Obs!: Om du vill använda den här säkerhetsuppdateringen måste du ha versionsversionen av Microsoft SharePoint Server 2019 installerad på datorn.

Förbättringar och korrigeringar

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller korrigeringar för följande problem med icke-säkerhet i SharePoint Server 2019:

 • Åtgärdar ett problem där ett dokumentbibliotek är tomt när du lämnar det om du redigerar det i snabbredigeringsläge och sedan anger ett filter i bibliotekets kolumn hanterade metadata.

 • Åtgärdar ett problem där det inte går att lägga till värden i ett fält med hanterade metadata med flera värden i snabbredigeringsläget.

 • Åtgärdar ett problem i den engelska versionen av ordbrytning så att funktionen kan bryta valutasträngen "P1234 GRD".

 • Åtgärdar problem med att webbdelen RSS-visning har brutits.

 • Åtgärdar ett problem där ett objektvisningsformulär genererar meddelandet "åtkomst nekad" på grund av beräknade datum-/tidsfält.

 • Åtgärdar ett problem där en användares information i en databas har ersatts med en annan användares information som har samma tp_Id i en annan databas.

 • Åtgärdar ett problem där bifogade filer från digitalt signerade e-postmeddelanden inte kan sparas i ett dokumentbibliotek.

 • Åtgärdar ett problem där SharePoint Designer inte fungerar så bra mot webbplatsen som inaktiverar wiki-startsidans funktion.

 • Åtgärdar ett problem där versionskommentarer inte kan sparas när du laddar upp filer som är större än 100 MB. När du har tillämpat den här uppdateringen visas följande varningsmeddelande:

  "Kommentarer sparas inte med den här filöverföringen eftersom filen är större än 100 MB. När filöverföringen är klar kan du checka ut och checka in filen för att lägga till en kommentar."

  Obs!: Om du vill åtgärda problemet helt måste du installera KB 4493193 tillsammans med den här uppdateringen.

 • Åtgärdar problemet med markörens fokus som uppstår när du redigerar punktlistan i flera rader i ett textfält i Chrome-webbläsare och Microsoft Edge baserat på Chromium.

 • Åtgärdar ett problem där knappen Klistra in menyfliksområde i den klassiska RTF-redigeraren är inaktiverad i moderna webbläsare.

 • Åtgärdar ett problem där PeoplePicker inte löser användare från betrodda domäner om SharePoint använder Active Directory Federation Services (ADFS) och standardkonfigurationen.

 • Åtgärdar ett problem där SharePoint 2013-arbetsflöden utlöses rekursivt i listor som har hanterade metadatakolumner.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller även korrigeringar för följande problem med icke-säkerhet i Project Server 2019:

 • Korrigerar tillgänglighetsproblem i dialogrutan Välj resurs (visas även i dialogrutan Välj användare i Project Web App) på grund av felaktigt fokus på knappen OK. När du har tillämpat den här uppdateringen är fokus på fältet Sök textredigering.

 • Datumintervallet för tidsskalan på sidan Godkännanden för Project Web App (PWA) är inställt på en dag om användarens tidszon anges till en zon öster om UTC. Till exempel UTC+2.

 • I vissa situationer kraschar PROJECT Calculation Service (PCS) när ett visst projekt öppnas. Kraschinformationen som loggas i SHAREPoint ULS-loggarna (Unified Logging System) eller i Windows-händelseloggarna liknar följande post:

  "Kollegan har stött på ett mycket allvarligt fel och kommer att stängas av. Undantagskoden var: 0xc0000005 (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)."

 • Menyfliksknapparna i avsnittet Uppgiftshantering(Visa,Redigera,Ta bort objekt)i uppgiftslistan är inaktiverade för de uppgifter som visas utanför den första sidan.

Känt problem i den här uppdateringen

Om dina anpassade SharePoint-sidor använder användarkontrollen SPWorkflowDataSource eller FabricWorkflowInstanceProvider kanske vissa funktioner på de sidorna inte fungerar. Information om hur du löser problemet finns i KB 5000640.

Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Den här uppdateringen är tillgänglig från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering laddas den här uppdateringen ned och installeras automatiskt. Mer information om hur du hämtar säkerhetsuppdateringar automatiskt finns i Windows Update: vanliga frågor och svar.

Metod 2: Microsoft Update Catalog

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen för Microsoft Update-katalogen.

Metod 3: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Installera uppdateringen genom att följa installationsanvisningarna på nedladdningssidan.

Mer information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringar

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i distributionsinformationen för säkerhetsuppdateringar: 9 februari 2021.

Ersättningsinformation för säkerhetsuppdatering

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter tidigare släppt säkerhetsuppdatering 4493162.

Information om filshashar

Filnamn

SHA1-hash

SHA256-hash

sts2019-kb4493194-fullfile-x64-glb.exe

61886B216B4FD8FF827B6AD181060D0CB2406679

C920021DB1D38F2C1101F5962784F47F8458B6423229C114B04BC63EDB08A84

Filinformation

Den engelska versionen (USA) av den här programuppdateringen installerar filer som har de attribut som anges i följande tabell. Datum och tider för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i din lokala tid tillsammans med den aktuella dst-förskjutningen under sommartid. Dessutom kan datum och tider ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filidentifierare

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.10371.20043

767912

2021-01-25

07:48

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10371.20043

972208

2021-01-25

07:45

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10371.20043

608176

2021-01-25

07:44

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.10371.20043

1410480

2021-01-25

07:44

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575536

2021-01-25

07:44

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10371.20043

16148904

2021-01-25

07:47

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10371.20043

16148904

2021-01-25

07:47

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10371.20043

16148904

2021-01-25

07:47

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10371.20043

16148904

2021-01-25

07:47

prodfeat.xml

feature.xml

616

21-12-12

06:42

addgroup.asx

cmsslwpaddeditgroup.aspx

6406

29/12-20

06:08

astcmmn_js

assetcommon.js

18255

2021-01-25

07:45

astpkrs_js

assetpickers.js

68294

2021-01-25

07:45

sm.js

cmssitemanager.js

29281

2021-01-25

07:45

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6017

2021-01-25

07:45

editmenu_js

editingmenu.js

11361

2021-01-25

07:45

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30329

2021-01-25

07:45

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47727

2021-01-25

07:45

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2952

2021-01-25

07:45

select_js

select.js

2389

2021-01-25

07:45

slctctls_js

selectorcontrols.js

13290

2021-01-25

07:45

serializ_js

serialize.js

3221

2021-01-25

07:45

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13220

2021-01-25

07:45

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5369

2021-01-25

07:45

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

2021-01-25

07:45

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19409

2021-01-25

07:45

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

2021-01-25

07:45

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84981

2021-01-25

07:45

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

2021-01-25

07:45

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49718

2021-01-25

07:45

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

2021-01-25

07:45

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36524

2021-01-25

07:45

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6655

2021-01-25

07:45

spelchek_js

spellchecker.js

34659

2021-01-25

07:45

videoportal.js

videoportal.js

14744

2021-01-25

07:45

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10371.20043

5409720

2021-01-25

07:48

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10371.20043

5409720

2021-01-25

07:48

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10371.20043

5409720

2021-01-25

07:48

sppubint.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10371.20043

350648

2021-01-25

07:48

sppubint_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10371.20043

350648

2021-01-25

07:48

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

21-12-12

06:45

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

21-12-12

06:42

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

21-12-12

06:42

asflds.xml

assetfields.xml

1366

21-12-12

06:43

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

21-12-12

06:43

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

21-12-12

06:42

aslibft.xml

feature.xml

2763

21-12-12

06:42

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

21-12-12

06:42

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

21-12-12

06:42

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

21-12-12

06:47

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

21-12-12

06:47

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

21-12-12

06:42

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

21-12-12

06:42

convfeat.xml

feature.xml

766

21-12-12

06:42

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

21-12-12

06:43

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

21-12-12

06:42

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

21-12-12

06:42

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

21-12-12

06:42

xspfeat.xml

feature.xml

1514

21-12-12

06:42

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

21-12-12

06:46

depfeat.xml

feature.xml

788

21-12-12

06:46

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

21-12-12

06:42

pefeat.xml

feature.xml

793

21-12-12

06:43

enthmft.xml

feature.xml

564

21-12-12

06:45

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

21-12-12

06:45

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

21-12-12

06:43

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

21-12-12

06:43

enfet.xml

feature.xml

1168

21-12-12

06:43

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

21-12-12

06:43

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

21-12-12

06:43

enlayfet.xml

feature.xml

1618

21-12-12

06:43

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

21-12-12

06:43

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

21-12-12

06:43

ewiki2.xml

feature.xml

766

21-12-12

06:42

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

21-12-12

06:43

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

21-12-12

06:43

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

21-12-12

06:43

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

21-12-12

06:43

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

21-12-12

06:43

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

21-12-12

06:43

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

21-12-12

06:43

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

21-12-12

06:43

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

21-12-12

06:43

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

21-12-12

06:43

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

21-12-12

06:43

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

21-12-12

06:43

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

21-12-12

06:43

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

21-12-12

06:43

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

21-12-12

06:43

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

21-12-12

06:43

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

21-12-12

06:43

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

21-12-12

06:43

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

21-12-12

06:43

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

21-12-12

06:43

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

21-12-12

06:43

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

21-12-12

06:43

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

21-12-12

06:43

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

21-12-12

06:43

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

21-12-12

06:43

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

21-12-12

06:43

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

21-12-12

06:43

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

21-12-12

06:43

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

21-12-12

06:43

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

21-12-12

06:43

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

21-12-12

06:43

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

21-12-12

06:43

mwpfeat.xml

feature.xml

940

21-12-12

06:43

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

21-12-12

06:43

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

21-12-12

06:43

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

21-12-12

06:43

pnfeat.xml

feature.xml

782

21-12-12

06:46

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

21-12-12

06:46

plnfeat.xml

feature.xml

760

21-12-12

06:45

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

21-12-12

06:45

tpfeat.xml

feature.xml

2846

21-12-12

06:45

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

21-12-12

06:45

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

21-12-12

06:45

tptltsch.xml

schema.xml

4088

21-12-12

06:46

pclts.xml

schema.xml

2354

21-12-12

06:43

pcltf.xml

feature.xml

857

21-12-12

06:45

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

21-12-12

06:45

pcfeat.xml

feature.xml

1699

21-12-12

06:43

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

21-12-12

06:43

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

21-12-12

06:43

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

21-12-12

06:43

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

21-12-12

06:43

pubpubpf.xml

feature.xml

551

21-12-12

06:44

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

21-12-12

06:44

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

21-12-12

06:43

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

21-12-12

06:43

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

21-12-12

06:43

pubfeat.xml

feature.xml

2696

21-12-12

06:43

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

21-12-12

06:43

provui.xml

provisionedui.xml

40574

21-12-12

06:43

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

21-12-12

06:43

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

21-12-12

06:43

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

21-12-12

06:43

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

21-12-12

06:43

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

21-12-12

06:43

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

21-12-12

06:43

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

21-12-12

06:43

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

21-12-12

06:45

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

21-12-12

06:45

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

21-12-12

06:45

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

21-12-12

06:45

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

21-12-12

06:45

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

21-12-12

06:45

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

21-12-12

06:45

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

21-12-12

06:45

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

21-12-12

06:45

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

21-12-12

06:45

pubmelem.xml

elements.xml

4149

21-12-12

06:46

pubmele2.xml

elements2.xml

592

21-12-12

06:46

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

21-12-12

06:46

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

21-12-12

06:46

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

21-12-12

06:46

pubprft.xml

feature.xml

758

21-12-12

06:42

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

21-12-12

06:47

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

21-12-12

06:47

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

21-12-12

06:47

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

21-12-12

06:47

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

21-12-12

06:47

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

21-12-12

06:47

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

21-12-12

06:47

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

21-12-12

06:47

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

21-12-12

06:47

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

21-12-12

06:47

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

21-12-12

06:47

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

21-12-12

06:47

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

21-12-12

06:46

rollplf.xml

feature.xml

862

21-12-12

06:45

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

21-12-12

06:46

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

21-12-12

06:45

rollpf.xml

feature.xml

816

21-12-12

06:43

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

21-12-12

06:43

seofeatu.xml

feature.xml

1253

21-12-12

06:43

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

21-12-12

06:43

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

21-12-12

06:43

sppelm.xml

elements.xml

1843

21-12-12

06:46

sppfea.xml

feature.xml

1015

21-12-12

06:46

saicona.xml

consoleaction.xml

412

21-12-12

06:45

saifeat.xml

feature.xml

1324

21-12-12

06:45

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

21-12-12

06:45

saisset.xml

sitesettings.xml

584

21-12-12

06:45

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

21-12-12

06:42

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

21-12-12

06:42

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

21-12-12

06:42

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

21-12-12

06:42

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

21-12-12

06:42

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

21-12-12

06:42

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

21-12-12

06:42

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

21-12-12

06:43

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

21-12-12

06:42

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

21-12-12

06:43

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

21-12-12

06:42

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

21-12-12

06:42

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

21-12-12

06:42

sbwpages.xml

pages.xml

13120

21-12-12

06:42

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

21-12-12

06:42

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

21-12-12

06:42

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

21-12-12

06:43

sbwsearch.xml

search.xml

2352

21-12-12

06:42

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

21-12-12

06:42

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

21-12-12

06:43

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

21-12-12

06:42

sbwcss.xml

styles.xml

625

21-12-12

06:42

sbwwps.xml

webparts.xml

509

21-12-12

06:43

sbwfsf.xml

feature.xml

708

21-12-12

06:42

scfeatr.xml

feature.xml

856

21-12-12

06:42

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

21-12-12

06:42

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

21-12-12

06:43

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

21-12-12

06:46

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

21-12-12

06:46

topicplf.xml

feature.xml

732

21-12-12

06:43

topicpf.xml

feature.xml

713

21-12-12

06:42

plnkfeat.xml

feature.xml

621

21-12-12

06:43

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

21-12-12

06:43

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

21-12-12

06:43

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

21-12-12

06:42

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

21-12-12

06:43

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

21-12-12

06:44

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

21-12-12

06:42

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

21-12-12

06:42

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10371.20043

3081640

2021-01-25

07:44

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10371.20043

874920

2021-01-25

07:48

system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193456

update_system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193456

2021-01-24

11:38

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10371.20043

1283504

2021-01-25

07:44

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10371.20043

328640

2021-01-25

07:45

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10371.20043

2096568

2021-01-25

07:44

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

2021-01-25

10:28

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

2021-01-25

10:28

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

2021-01-25

10:28

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

2021-01-25

10:28

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

2021-01-25

10:28

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

2021-01-25

10:28

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

2021-01-25

10:28

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

2021-01-25

10:28

docsetversions.aspx

docsetversions.aspx

18741

2021-01-25

10:28

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

2021-01-25

10:28

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

2021-01-25

10:28

pdfirml.dll_0002

microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

16.0.10371.20043

1308568

2021-01-25

10:28

microsoft.office.documentmanagement.dll

microsoft.office.documentmanagement.dll

16.0.10371.20043

572312

2021-01-25

10:28

microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

microsoft.office.documentmanagement.dll

16.0.10371.20043

572312

2021-01-25

10:28

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

2021-01-25

10:28

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

2021-01-25

10:28

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

2021-01-25

10:28

default.aspx_edcons

default.aspx

4619

2021-01-25

10:28

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

2021-01-25

10:28

microsoft.office.policy.dll

microsoft.office.policy.dll

16.0.10371.20043

2383256

2021-01-25

10:28

microsoft.office.policy.dll_isapi

microsoft.office.policy.dll

16.0.10371.20043

2383256

2021-01-25

10:28

microsoft.office.policy.pages.dll

microsoft.office.policy.pages.dll

16.0.10371.20043

540048

2021-01-25

10:28

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

2021-01-25

10:28

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

2021-01-25

10:28

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

2021-01-25

10:28

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

2021-01-25

10:28

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

2021-01-25

10:28

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

2021-01-25

10:28

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

2021-01-25

10:28

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

2021-01-25

10:28

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

2021-01-25

10:28

microsoft.office.workflow.feature.dll

microsoft.office.workflow.feature.dll

16.0.10371.20043

32664

2021-01-25

10:28

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10371.20043

2138560

2021-01-25

07:48

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10371.20043

318936

2021-01-25

07:48

ppt.conversion.gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

16.0.10371.20043

3487656

2021-01-25

07:46

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

16.0.10371.20043

4607912

2021-01-25

07:46

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

16.0.10371.20043

4607912

2021-01-25

07:46

conversion.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10371.20043

5277608

2021-01-25

07:47

ppt.conversion.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10371.20043

5277608

2021-01-25

07:47

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10371.20043

5277608

2021-01-25

07:47

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10371.20043

5277608

2021-01-25

07:47

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10371.20043

12129168

2021-01-25

07:46

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10371.20043

12129168

2021-01-25

07:46

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10371.20043

12129168

2021-01-25

07:46

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10371.20043

12129168

2021-01-25

07:46

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

21-12-12

06:44

sldlib.js

sldlib.js

29295

21-12-12

06:44

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

21-12-12

06:43

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

21-12-12

06:43

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10371.20043

381904

2021-01-25

07:49

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10371.20043

381904

2021-01-25

07:49

microsoft.office.server.chart.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10371.20043

603064

2021-01-25

07:49

microsoft.office.server.chart_gac.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10371.20043

603064

2021-01-25

07:49

as_adal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1456656

29/12-20

06:13

as_adal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1784544

29/12-20

06:13

as_azureclient_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

29/12-20

06:13

as_azureclient_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

29/12-20

06:13

as_client_db2v0801_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

29/12-20

06:13

as_client_db2v0801_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

29/12-20

06:13

as_client_hive_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xila.xsl

81782

29/12-20

06:13

as_client_hive_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xila.xsl

81782

29/12-20

06:13

as_client_msql_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

29/12-20

06:13

as_client_msql_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

29/12-20

06:13

as_client_orcl7_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

29/12-20

06:13

as_client_orcl7_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

29/12-20

06:13

as_client_sqlpdw_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

29/12-20

06:13

as_client_sqlpdw_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

29/12-20

06:13

as_client_trdtv2r41_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

29/12-20

06:13

as_client_trdtv2r41_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

29/12-20

06:13

as_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

35081808

29/12-20

06:13

as_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

25498704

29/12-20

06:13

as_clientas80_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

29/12-20

06:13

as_clientas80_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

29/12-20

06:13

as_clientas90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

29/12-20

06:13

as_clientas90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

29/12-20

06:13

as_clientinformix_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

29/12-20

06:13

as_clientinformix_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

29/12-20

06:13

as_clientmsjet_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

29/12-20

06:13

as_clientmsjet_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

29/12-20

06:13

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7638824

29/12-20

06:13

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

9328720

29/12-20

06:13

as_clientsql120_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

29/12-20

06:13

as_clientsql120_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

29/12-20

06:13

as_clientsql2000_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

29/12-20

06:13

as_clientsql2000_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

29/12-20

06:13

as_clientsql70_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

29/12-20

06:13

as_clientsql70_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

29/12-20

06:13

as_clientsql90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

29/12-20

06:13

as_clientsql90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

29/12-20

06:13

as_clientsybase_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

29/12-20

06:13

as_clientsybase_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

29/12-20

06:13

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

45813840

29/12-20

06:13

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

63495968

29/12-20

06:13

as_msolap_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

7999272

29/12-20

06:13

as_msolap_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

10331936

29/12-20

06:13

as_msolui_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

292128

29/12-20

06:13

as_msolui_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

312616

29/12-20

06:13

as_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

147560

29/12-20

06:13

as_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

172368

29/12-20

06:13

as_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

289376

29/12-20

06:13

as_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

333928

29/12-20

06:13

as_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

194152

29/12-20

06:13

as_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

224864

29/12-20

06:13

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10371.20043

14980520

2021-01-25

07:47

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10371.20043

14980520

2021-01-25

07:47

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10371.20043

14980520

2021-01-25

07:47

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10371.20043

14980520

2021-01-25

07:47

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10371.20043

4399016

2021-01-25

07:49

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10371.20043

4399016

2021-01-25

07:49

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10371.20043

4399016

2021-01-25

07:49

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10371.20043

4399016

2021-01-25

07:49

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10371.20043

4399016

2021-01-25

07:49

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10371.20043

5585320

2021-01-25

07:49

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10371.20043

5585320

2021-01-25

07:49

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10371.20043

5585320

2021-01-25

07:49

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10371.20043

5585320

2021-01-25

07:49

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10371.20043

5585320

2021-01-25

07:49

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10371.20043

12497320

2021-01-25

07:49

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10371.20043

12497320

2021-01-25

07:49

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10371.20043

12497320

2021-01-25

07:49

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10371.20043

12497320

2021-01-25

07:49

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10371.20043

3952552

2021-01-25

07:46

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10371.20043

3952552

2021-01-25

07:46

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10371.20043

3952552

2021-01-25

07:46

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10371.20043

3952552

2021-01-25

07:46

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10371.20043

14483368

2021-01-25

07:49

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10371.20043

14483368

2021-01-25

07:49

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10371.20043

14483368

2021-01-25

07:49

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10371.20043

14483368

2021-01-25

07:49

conversion.office.msores.dll

msores.dll

16.0.10371.20043

73689000

2021-01-25

07:49

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

16.0.10371.20043

73689000

2021-01-25

07:49

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

16.0.10371.20043

73689000

2021-01-25

07:49

wac.office.msores.dll

msores.dll

16.0.10371.20043

73689000

2021-01-25

07:49

microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

16.0.10371.20043

55760

2021-01-25

07:49

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.10371.20043

1973168

2021-01-25

07:49

nl7data0011.dll_osssearch

nl7data0011.dll

16.0.10371.20043

7782888

2021-01-25

07:49

nl7data0404.dll_osssearch

nl7data0404.dll

16.0.10371.20043

2708480

2021-01-25

07:49

nl7data0804.dll_osssearch

nl7data0804.dll

16.0.10371.20043

3588096

2021-01-25

07:49

prm0009.bin_osssearch

prm0009.bin

13280768

2021-01-25

07:49

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10371.20043

3555752

2021-01-25

07:46

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10371.20043

3555752

2021-01-25

07:46

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10371.20043

3555752

2021-01-25

07:46

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10371.20043

3555752

2021-01-25

07:46

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10371.20043

18202536

2021-01-25

07:46

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10371.20043

18202536

2021-01-25

07:46

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10371.20043

18202536

2021-01-25

07:46

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10371.20043

18202536

2021-01-25

07:46

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

16.0.10371.20043

62888

2021-01-25

07:46

conversion.conversion.office.odf

office.odf

2224568

2021-01-25

07:46

office.odf

office.odf

2224568

2021-01-25

07:46

ppt.conversion.ende.office.odf

office.odf

2224568

2021-01-25

07:46

visioserver.proxy.office.odf

office.odf

2224568

2021-01-25

07:46

wac.conversion.dens.office.odf

office.odf

2224568

2021-01-25

07:46

wac.powerpoint.edit.bin.ig.office.odf

office.odf

2224568

2021-01-25

07:46

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

2224568

2021-01-25

07:46

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

2224568

2021-01-25

07:46

htmlchkr.dll.x64

htmlchkr.dll

16.0.10371.20043

1149376

2021-01-25

07:46

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10371.20043

2855336

2021-01-25

07:46

busdata.dll

microsoft.businessdata.dll

16.0.10371.20043

120792

2021-01-25

07:46

busdatar.dll.x64

microsoft.businessdata.dll

16.0.10371.20043

120792

2021-01-25

07:46

microsoft_web_design_server.dll

microsoft.web.design.server.dll

16.0.10371.20043

396232

2021-01-25

07:46

onetnative.dll

onetnative.dll

16.0.10371.20043

811952

2021-01-25

07:46

onetnative_1.dll

onetnative.dll

16.0.10371.20043

811952

2021-01-25

07:46

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10371.20043

2866096

2021-01-25

07:46

conversion.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10371.20043

164264

2021-01-25

07:49

wac.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10371.20043

164264

2021-01-25

07:49

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10371.20043

734120

2021-01-25

07:49

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10371.20043

734120

2021-01-25

07:49

conversion.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10371.20043

487848

2021-01-25

07:49

wac.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10371.20043

487848

2021-01-25

07:49

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10371.20043

286152

2021-01-25

07:46

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10371.20043

487880

2021-01-25

07:46

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

16.0.10371.20043

16328

2021-01-25

07:47

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50999

2021-01-25

07:49

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10371.20043

1053144

2021-01-25

07:49

osrvadml.xml

officeserveradminlinks.xml

3483

29/12-20

06:19

ugcdot.xml

feature.xml

629

29/12-20

06:15

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10371.20043

747472

2021-01-25

07:49

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10371.20043

3042728

2021-01-25

07:49

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10371.20043

3042728

2021-01-25

07:49

microsoft.office.server.filtercontrols.dll

microsoft.office.server.filtercontrols.dll

16.0.10371.20043

158144

2021-01-25

07:49

microsoft.office.server.importprofileproperties

microsoft.office.server.importprofileproperties.dll

16.0.10371.20043

77784

2021-01-25

07:49

osrvintl.dll

microsoft.office.server.intl.dll

16.0.10371.20043

287696

2021-01-25

07:49

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10371.20043

1658296

2021-01-25

07:49

microsoft.office.server.userprofiles.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10371.20043

5326272

2021-01-25

07:49

microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10371.20043

5326272

2021-01-25

07:49

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10371.20043

1744304

2021-01-25

07:49

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10371.20043

1744304

2021-01-25

07:49

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10371.20043

1744304

2021-01-25

07:49

microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10371.20043

1465808

2021-01-25

07:49

scriptresources.rsx

scriptresources.resx

18203

2021-01-25

07:47

scriptforwebtaggingui.js

scriptforwebtaggingui.js

132939

29/12-20

06:21

sp.ui.taxonomy.js

sp.ui.taxonomy.js

46516

29/12-20

06:22

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

52995

2021-01-25

10:47

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

117381

2021-01-25

10:47

addgal.xap

addgallery.xap

416736

2021-01-25

10:47

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

109758

2021-01-25

10:47

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

382957

2021-01-25

10:47

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

321013

2021-01-25

10:47

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

231377

2021-01-25

10:47

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

231377

2021-01-25

10:47

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

231377

2021-01-25

10:47

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

231377

2021-01-25

10:47

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

481249

2021-01-25

10:47

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

193157

2021-01-25

10:49

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

193157

2021-01-25

10:49

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

193157

2021-01-25

10:49

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

193157

2021-01-25

10:49

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

528429

2021-01-25

10:49

mossbi.wfe.gac.scorecards.client.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll

16.0.10371.20043

2226672

2021-01-25

07:49

mossbi.wfe.gac.scorecards.servercommon.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll

16.0.10371.20043

333824

2021-01-25

07:49

mossbi.wfe.gac.scorecards.webcontrols.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.webcontrols.dll

16.0.10371.20043

338424

2021-01-25

07:49

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10371.20043

12353976

2021-01-25

07:47

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10371.20043

12353976

2021-01-25

07:47

ppt.conversion.webclient.config

client.config

2059

29/12-20

06:18

ppt.conversion.web.config

web.config

3375

29/12-20

06:17

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.10371.20043

108984

2021-01-25

07:47

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14382

2021-01-24

11:37

pjintl_1_new.dll

pjintl.dll

16.0.10371.20043

4898744

2021-01-25

07:47

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10371.20043

16462800

2021-01-25

07:48

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10371.20043

396200

2021-01-25

07:49

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10371.20043

396200

2021-01-25

07:47

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8488554

2021-01-25

07:47

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

16.0.10371.20043

6844328

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

16.0.10371.20043

371624

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

16.0.10371.20043

761256

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10371.20043

10455464

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10371.20043

4380064

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10371.20043

9607592

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

16.0.10371.20043

59296

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

16.0.10371.20043

802216

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10371.20043

1971624

2021-01-25

07:49

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10371.20043

1971624

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10371.20043

196520

2021-01-25

07:49

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10371.20043

196520

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10371.20043

1897384

2021-01-25

07:49

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10371.20043

1897384

2021-01-25

07:49

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10371.20043

396256

2021-01-25

07:49

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10371.20043

396256

2021-01-25

07:49

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10371.20043

888792

2021-01-25

07:49

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10371.20043

888792

2021-01-25

07:49

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10371.20043

1305056

2021-01-25

07:49

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1030292

29/12-20

06:21

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

623325

29/12-20

06:21

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.10371.20043

1051616

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10371.20043

2758624

2021-01-25

07:49

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10371.20043

1002920

2021-01-25

07:49

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

143704

29/12-20

06:23

pwa.admin.editcustomfield.aspx

editcustomfield.aspx

153222

29/12-20

06:22

pwa.admin.editlookuptable.aspx

editlookuptable.aspx

71493

29/12-20

06:22

pwa.common.respicker.aspx

respicker.aspx

3737

21/1-21

03:53

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

152603

29/12-20

06:24

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

83340

29/12-20

06:24

pwa.library.projectservertreepicker.debug.js

projectservertreepicker.debug.js

81985

29/12-20

06:15

pwa.library.projectservertreepicker.js

projectservertreepicker.js

42509

29/12-20

06:15

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

373260

29/12-20

06:15

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

228332

29/12-20

06:15

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

255143

29/12-20

06:15

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

155142

29/12-20

06:15

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

92012

29/12-20

06:15

pwa.library.shell.js

shell.js

45380

29/12-20

06:15

pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

costconstraintanalysis.aspx

81336

29/12-20

06:17

pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

resourceconstraintanalysis.aspx

69689

29/12-20

06:18

pwa.resx

pwa.resx

824177

2021-01-25

07:49

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

tidrapporthistorik.aspx

4300

29/12-20

06:21

workflowactivitiesdll

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

16.0.10371.20043

55208

2021-01-25

07:49

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10371.20043

3242912

2021-01-25

07:49

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10371.20043

3242912

2021-01-25

07:49

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10371.20043

3242912

2021-01-25

07:49

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10371.20043

3242912

2021-01-25

07:49

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10371.20043

3242912

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10371.20043

18856

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10371.20043

109863848

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10371.20043

16808

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10371.20043

16808

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10371.20043

25000

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10371.20043

46504

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10371.20043

1533864

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10371.20043

18344

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10371.20043

2098088

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10371.20043

17832

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10371.20043

33214888

2021-01-25

07:49

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10371.20043

9888168

2021-01-25

07:49

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10371.20043

32680

2021-01-25

07:49

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10371.20043

24632744

2021-01-25

07:49

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10371.20043

1840584

2021-01-25

07:48

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10371.20043

2115016

2021-01-25

07:48

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10371.20043

322472

2021-01-25

07:47

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10371.20043

160168

2021-01-25

07:49

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

16.0.10371.20043

251816

2021-01-25

07:46

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10371.20043

37288

2021-01-25

07:47

documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

update_documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

29/12-20

06:13

system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

update_system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

29/12-20

06:13

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

16.0.10371.20043

4217256

2021-01-25

07:49

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

16.0.10371.20043

288168

2021-01-25

07:49

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10371.20043

402856

2021-01-25

07:49

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

16.0.10371.20043

138664

2021-01-25

07:47

managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

update_managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

29/12-20

06:18

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

16.0.10371.20043

97704

2021-01-25

07:49

microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

16.0.10371.20043

124328

2021-01-25

07:47

microsoft.contentpushhybridflow.dll

microsoft.contentpushhybridflow.dll

16.0.10371.3000

105912

2021-01-25

07:47

microsoft.crawlerlfow.dll

microsoft.crawlerflow.dll

16.0.10371.3000

68024

2021-01-25

07:47

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

16.0.10371.3000

27576

2021-01-25

07:47

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

16.0.10371.3000

27064

2021-01-25

07:47

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10371.20043

62376

2021-01-25

07:49

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10371.20043

128424

2021-01-25

07:47

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10371.20043

30632

2021-01-25

07:46

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10371.20043

87464

2021-01-25

07:46

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10371.20043

583080

2021-01-25

07:49

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10371.20043

132520

2021-01-25

07:47

ajaxtkid.js

ajaxtoolkit.debug.js

312267

29/12-20

06:19

ajaxtkit.js

ajaxtoolkit.js

132858

29/12-20

06:19

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

380631

29/12-20

06:23

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204222

29/12-20

06:23

srchuicd.js

searchui.debug.js

116371

29/12-20

06:13

srchuicc.js

searchui.js

50907

29/12-20

06:13

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.10371.20043

1103800

2021-01-25

07:46

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10371.20043

454072

2021-01-25

07:49

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10371.20043

454072

2021-01-25

07:49

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.10371.20043

202680

2021-01-25

07:49

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10371.20043

21205416

2021-01-25

07:49

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10371.20043

21205416

2021-01-25

07:49

ossex.dll

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10371.20043

107448

2021-01-25

07:49

ossex.dll_0001

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10371.20043

107448

2021-01-25

07:49

srchomnt.dll

microsoft.office.server.search.native.dll

16.0.10371.20043

517560

2021-01-25

07:49

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10371.20043

3882432

2021-01-25

07:47

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10371.20043

3882432

2021-01-25

07:47

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10371.20043

485824

2021-01-25

07:47

msscpi.dll

msscpi.dll

16.0.10371.20043

359344

2021-01-25

07:49

mssdmn.exe

mssdmn.exe

16.0.10371.20043

625592

2021-01-25

07:49

mssearch.exe

mssearch.exe

16.0.10371.20043

292280

2021-01-25

07:49

msslad.dll

msslad.dll

16.0.10371.20043

205232

2021-01-25

07:49

mssph.dll

mssph.dll

16.0.10371.20043

2204600

2021-01-25

07:49

mssrch.dll

mssrch.dll

16.0.10371.20043

3266488

2021-01-25

07:49

query9x.dll_0001

query.dll

16.0.10371.20043

136120

2021-01-25

07:49

tquery.dll

tquery.dll

16.0.10371.20043

760248

2021-01-25

07:49

noteswebservice.dll.oss.x86

noteswebservice.dll

16.0.10371.20043

740280

2021-01-25

07:45

control_defaultresult.html

control_searchresults.html

31805

29/12-20

06:24

control_defaultresult.js

control_searchresults.js

33455

29/12-20

06:24

item_excel.html

item_excel.html

2696

29/12-20

06:21

item_excel.js

item_excel.js

4014

29/12-20

06:21

item_powerpoint.html

item_powerpoint.html

3221

29/12-20

06:21

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4570

29/12-20

06:21

item_word.html

item_word.html

2832

29/12-20

06:21

item_word.js

item_word.js

4160

29/12-20

06:21

searchcenterfiles.default.aspx

default.aspx

2866

29/12-20

06:21

searchcenterfiles.results.aspx

results.aspx

3395

29/12-20

06:21

addsnm.apx

addservernamemappings.aspx

10829

29/12-20

06:22

edtrelst.apx

editrelevancesettings.aspx

13350

29/12-20

06:22

lstsnm.apx

listservernamemappings.aspx

10204

29/12-20

06:21

mchrule1.apx

matchingrule.aspx

22333

29/12-20

06:22

categ.apx

category.aspx

14271

29/12-20

06:15

crprop.apx

crawledproperty.aspx

15447

29/12-20

06:15

lstcat.apx

listcategories.aspx

11119

29/12-20

06:15

lstcct.apx

listcrawledproperties.aspx

14243

29/12-20

06:15

lstmnp.apx

listmanagedproperties.aspx

16328

29/12-20

06:15

mprop.apx

managedproperty.aspx

35108

29/12-20

06:15

scope1.apx

scope.aspx

15130

29/12-20

06:22

srcadmin.apx

searchadministration.aspx

11329

29/12-20

06:21

schpause.apx

searchapppause.aspx

9223

29/12-20

06:22

schreset.apx

searchreset.aspx

9733

29/12-20

06:21

resrem.apx

searchresultremoval.aspx

10164

29/12-20

06:22

vwscope1.apx

viewscopes.aspx

11793

29/12-20

06:21

vwscpse1.apx

viewscopesettings.aspx

11421

29/12-20

06:21

addcs.apx

addcontentsource.aspx

9315

29/12-20

06:20

editcs.apx

editcontentsource.aspx

36714

29/12-20

06:20

lstcs.apx

listcontentsources.aspx

8045

29/12-20

06:20

clcss.apx

crawllogcontentsources.aspx

15891

29/12-20

06:18

clcrawls.apx

crawllogcrawls.aspx

17110

29/12-20

06:18

cldbs.apx

crawllogdatabases.aspx

14408

29/12-20

06:18

clerrors.apx

crawllogerrors.aspx

15830

29/12-20

06:18

clhosts.apx

crawlloghosts.aspx

16035

29/12-20

06:18

clurlex.apx

crawllogurlexplorer.aspx

28624

29/12-20

06:18

addtype.apx

addfiletype.aspx

10522

29/12-20

06:20

editrule.apx

editcrawlrule.aspx

9413

29/12-20

06:20

mngrules.apx

managecrawlrules.aspx

8033

29/12-20

06:20

mngtypes.apx

managefiletypes.aspx

10128

29/12-20

06:20

edtresss.apx

editresultsourcessa.aspx

9668

29/12-20

06:23

mngresss.apx

manageresultsourcesssa.aspx

8750

29/12-20

06:23

hrcpumem.apx

cpumemoryusage.aspx

20285

29/12-20

06:21

hrfrsh.apx

crawlfreshness.aspx

18343

29/12-20

06:21

hrclrate.apx

crawlhealthreports.aspx

20847

29/12-20

06:21

hrltncy.apx

crawllatency.aspx

23194

29/12-20

06:21

hrqueue.apx

crawlqueue.aspx

14512

29/12-20

06:21

qrdeffl.apx

defaultflowquerylatency.aspx

17032

29/12-20

06:21

hrsutime.apx

documentprocessingactivity.aspx

14728

29/12-20

06:21

qrfed.apx

federationquerylatency.aspx

14972

29/12-20

06:21

hrhipri.apx

highprioritytransactions.aspx

16906

29/12-20

06:21

qrindex.apx

indexenginequerylatency.aspx

14996

29/12-20

06:21

qrall.apx

overallquerylatency.aspx

15704

29/12-20

06:21

qrps.apx

peoplesearchproviderquerylatency.aspx

17485

29/12-20

06:21

qrmain.apx

queryhealthreports.aspx

16747

29/12-20

06:21

qrsps.apx

sharepointsearchproviderquerylatency.aspx

17502

29/12-20

06:21

eqctssa.apx

editqueryclienttypesssa.aspx

8169

29/12-20

06:24

mqctssa.apx

managequeryclienttypesssa.aspx

8097

29/12-20

06:24

edtqrs.apx

editqueryrule.aspx

71815

29/12-20

06:21

lstqr.apx

listqueryrules.aspx

16035

29/12-20

06:22

liqrs.apx

listqueryrules.aspx

18660

29/12-20

06:22

mngrb.apx

manageresultblock.aspx

39447

29/12-20

06:22

qrorsel.apx

orderselectedrules.aspx

12383

29/12-20

06:21

qradsrcs.apx

queryruleaddsource.aspx

9375

29/12-20

06:22

qredtbbs.apx

queryruleeditbestbet.aspx

20715

29/12-20

06:21

qraddtxs.apx

queryruletaxonomy.aspx

9852

29/12-20

06:22

listqrl.apx

listqueryrules.aspx

14885

29/12-20

06:13

qsset.apx

querysuggestionsettings.aspx

15207

29/12-20

06:22

qsimp.apx

querysuggestionsimport.aspx

9830

29/12-20

06:22

scsets.apx

searchcentersettings.aspx

10043

29/12-20

06:22

pplsearchres.aspx

peoplesearchresults.aspx

3821

29/12-20

06:23

reportsanddataresults_aspx

reportsanddataresults.aspx

3821

29/12-20

06:23

searchmain.aspx

searchmain.aspx

3361

29/12-20

06:22

searchres.aspx

searchresults.aspx

3821

29/12-20

06:23

setup.exe

setup.exe

16.0.10371.20043

1972656

2021-01-25

07:46

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10371.20043

1972656

2021-01-25

07:46

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10371.20043

17144736

2021-01-25

07:46

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10371.20043

17143712

2021-01-25

07:46

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10371.20043

13148608

2021-01-25

07:46

sptrns.dll

microsoft.sharepoint.translation.dll

16.0.10371.20043

1104808

2021-01-25

07:48

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10371.20043

981928

2021-01-25

07:47

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10371.20043

65944

2021-01-25

07:47

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10371.20043

2284968

2021-01-25

07:46

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

2021-01-25

07:49

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

985

2021-01-25

07:49

bitreeview.js

bitreeview.js

12881

2021-01-25

07:49

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

2021-01-25

07:49

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54230

2021-01-25

07:49

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

2021-01-25

07:49

followedtags.js

followedtags.js

2728

2021-01-25

07:49

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

2021-01-25

07:49

followingcommon.js

followingcommon.js

9648

2021-01-25

07:49

group.debug.js

group.debug.js

125958

2021-01-25

07:49

group.js

group.js

75985

2021-01-25

07:49

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

2021-01-25

07:49

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3287

2021-01-25

07:49

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8801

2021-01-25

07:49

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21159

2021-01-25

07:49

kpilro.js

kpilro.js

3184

2021-01-25

07:49

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

2021-01-25

07:49

mrudocs.js

mrudocs.js

5864

2021-01-25

07:49

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

2021-01-25

07:49

mydocs.js

mydocs.js

34455

2021-01-25

07:49

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

2021-01-25

07:49

mylinks.js

mylinks.js

2631

2021-01-25

07:49

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74489

2021-01-25

07:49

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41312

2021-01-25

07:49

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

2021-01-25

07:49

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7019

2021-01-25

07:49

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

2021-01-25

07:49

portal.js

portal.js

52483

2021-01-25

07:49

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

2021-01-25

07:49

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28064

2021-01-25

07:49

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

2021-01-25

07:49

projectsummary.js

projectsummary.js

13120

2021-01-25

07:49

ratings.js

ratings.js

18207

2021-01-25

07:49

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

2021-01-25

07:49

reputation.js

reputation.js

3430

2021-01-25

07:49

soccom.js

socialcomment.js

23528

2021-01-25

07:49

socdata.js

socialdata.js

14891

2021-01-25

07:49

soctag.js

socialtag.js

9994

2021-01-25

07:49

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

2021-01-25

07:49

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18262

2021-01-25

07:49

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

2021-01-25

07:49

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8784

2021-01-25

07:49

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

2021-01-25

07:49

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7594

2021-01-25

07:49

communities.js

sp.ui.communities.js

43982

2021-01-25

07:49

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8540

2021-01-25

07:49

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9999

2021-01-25

07:49

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8225

2021-01-25

07:49

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

2021-01-25

07:49

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2212

2021-01-25

07:49

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

2021-01-25

07:49

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24712

2021-01-25

07:49

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

2021-01-25

07:49

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20182

2021-01-25

07:49

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

2021-01-25

07:49

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3070

2021-01-25

07:49

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

2021-01-25

07:49

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230149

2021-01-25

07:49

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

2021-01-25

07:49

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75540

2021-01-25

07:49

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

2021-01-25

07:49

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

2021-01-25

07:49

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

2021-01-25

07:49

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7268

2021-01-25

07:49

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

2021-01-25

07:49

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

2021-01-25

07:49

people.js

sp.ui.people.js

59579

2021-01-25

07:49

people.js1

sp.ui.people.js

59579

2021-01-25

07:49

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

2021-01-25

07:49

spui_person.js

sp.ui.person.js

10326

2021-01-25

07:49

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

2021-01-25

07:49

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15125

2021-01-25

07:49

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

2021-01-25

07:49

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11911

2021-01-25

07:49

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

2021-01-25

07:49

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25976

2021-01-25

07:49

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20742

2021-01-25

07:49

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10371.20043

352176

2021-01-25

07:46

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10371.20043

352176

2021-01-25

07:46

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10371.20043

6994352

2021-01-25

07:48

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10371.20043

6994352

2021-01-25

07:48

profileext.sql

profileext.sql

1388377

29/12-20

06:20

profilesrp.sql

profilesrp.sql

1553927

29/12-20

06:19

profilesrp_c.sql

profilesrp_c.sql

150583

29/12-20

06:20

profilesrp_n.sql

profilesrp_n.sql

1004057

29/12-20

06:20

antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

update_antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

29/12-20

06:08

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10371.20043

688568

2021-01-25

07:49

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10371.20043

1173480

2021-01-25

07:49

anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

update_anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

29/12-20

06:09

timezone.xml

timezone.xml

89327

29/12-20

06:13

siteupgrade.xml

siteupgradelinks.xml

534

29/12-20

06:24

siteupgrade.xml_14

siteupgradelinks.xml

534

29/12-20

06:24

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10371.20043

136168

2021-01-25

07:47

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10371.20043

658872

2021-01-25

07:47

microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

update_microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

29/12-20

06:09

microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

update_microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

29/12-20

06:09

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10371.20043

852400

2021-01-25

07:48

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10371.20043

852400

2021-01-25

07:48

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10371.20043

797112

2021-01-25

07:48

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10371.20043

813504

2021-01-25

07:48

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10371.20043

813504

2021-01-25

07:48

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10371.20043

740832

2021-01-25

07:48

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10371.20043

740832

2021-01-25

07:48

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10371.20043

796616

2021-01-25

07:48

contextinfo.dll_0001

microsoft.sharepoint.context.dll

16.0.10371.20043

48552

2021-01-25

07:48

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10371.20043

388520

2021-01-25

07:48

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10371.20043

388520

2021-01-25

07:48

renderlist.dll_0001

microsoft.sharepoint.renderlist.dll

16.0.10371.20043

22952

2021-01-25

07:48

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

16.0.10371.20043

2882016

2021-01-25

07:48

newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

update_newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

29/12-20

06:08

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10371.20043

2139064

2021-01-25

07:49

owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

update_owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

29/12-20

06:08

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

16.0.10371.20043

230328

2021-01-25

07:49

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10371.20043

6900144

2021-01-25

07:49

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10371.20043

1065912

2021-01-25

07:49

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10371.20043

97208

2021-01-25

07:49

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10371.20043

538576

2021-01-25

07:49

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10371.20043

809936

2021-01-25

07:49

core_0.rsx

core.resx

526140

2021-01-25

07:47

sp.res_0.resx

sp.res.resx

77722

2021-01-25

07:48

cloudweb.cfg

cloudweb.config

79372

29/12-20

06:14

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10371.20043

38526368

2021-01-25

07:48

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10371.20043

38526368

2021-01-25

07:48

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10371.20043

1409976

2021-01-25

07:48

web.cfg

web.config

79372

29/12-20

06:14

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10371.20043

2447320

2021-01-25

07:49

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10371.20043

775608

2021-01-25

07:49

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

16.0.10371.20043

1141208

2021-01-25

07:49

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.900.rup.rpr

2449832

2021-01-25

07:47

system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

update_system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

29/12-20

06:08

system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

update_system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

29/12-20

06:08

blog.xsl

blog.xsl

37382

29/12-20

06:21

applications.asx_0014

applications.aspx

3998

29/12-20

06:15

apps.asx_0014

apps.aspx

3974

29/12-20

06:15

backups.asx_0014

backups.aspx

3983

29/12-20

06:15

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

4022

29/12-20

06:15

default.asx_0014

default.aspx

5440

29/12-20

06:15

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

4041

29/12-20

06:15

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3992

29/12-20

06:15

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5180

29/12-20

06:15

security.asx_0014

security.aspx

3986

29/12-20

06:15

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

4004

29/12-20

06:15

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

4019

29/12-20

06:15

depl.xsd.x64

deploymentmanifest.xsd

91463

29/12-20

06:21

dip.js

dip.js

50591

29/12-20

06:14

dip.js_14

dip.js

50591

29/12-20

06:14

fldtypes.xsl

fldtypes.xsl

134868

29/12-20

06:21

internal.xsl

internal.xsl

11270

29/12-20

06:21

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20696

2021-01-25

07:49

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11684

2021-01-25

07:49

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

2021-01-25

07:49

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22933

2021-01-25

07:49

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

2021-01-25

07:49

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3695

2021-01-25

07:49

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

2021-01-25

07:49

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11552

2021-01-25

07:49

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

2021-01-25

07:49

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1476

2021-01-25

07:49

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

2021-01-25

07:49

autofill.js

autofill.js

11562

2021-01-25

07:49

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

2021-01-25

07:49

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8989

2021-01-25

07:49

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

2021-01-25

07:49

bform.js

bform.js

259449

2021-01-25

07:49

blank.debug.js

blank.debug.js

755

2021-01-25

07:49

blank.js

blank.js

456

2021-01-25

07:49

callout.debug.js

callout.debug.js

92058

2021-01-25

07:49

callout.js

callout.js

29842

2021-01-25

07:49

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

2021-01-25

07:49

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2743

2021-01-25

07:49

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

156496

2021-01-25

07:49

clientforms.js

clientforms.js

79487

2021-01-25

07:49

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83429

2021-01-25

07:49

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44310

2021-01-25

07:49

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

2021-01-25

07:49

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12960

2021-01-25

07:49

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

398977

2021-01-25

07:49

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203894

2021-01-25

07:49

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

2021-01-25

07:49

comval.js

commonvalidation.js

4224

2021-01-25

07:49

core.debug.js

core.debug.js

956325

2021-01-25

07:49

core.js_0001

core.js

507440

2021-01-25

07:49

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

43148

2021-01-25

07:49

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18922

2021-01-25

07:49

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160480

2021-01-25

07:49

datepick.js

datepicker.js

71517

2021-01-25

07:49

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

2021-01-25

07:49

designgallery.js

designgallery.js

29175

2021-01-25

07:49

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

2021-01-25

07:49

devdash.js

devdash.js

38404

2021-01-25

07:49

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237831

2021-01-25

07:49

dragdrop.js

dragdrop.js

122518

2021-01-25

07:49

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

2021-01-25

07:49

entityeditor.js

entityeditor.js

38999

2021-01-25

07:49

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

2021-01-25

07:49

filepreview.js

filepreview.js

14046

2021-01-25

07:49

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

2021-01-25

07:49

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1863

2021-01-25

07:49

form.debug.js

form.debug.js

241306

2021-01-25

07:49

form.js

form.js

129252

2021-01-25

07:49

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

2021-01-25

07:49

ganttscr.js

ganttscript.js

5100

2021-01-25

07:49

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

41051

2021-01-25

07:49

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15436

2021-01-25

07:49

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

2021-01-25

07:49

groupboard.js

groupboard.js

9550

2021-01-25

07:49

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

2021-01-25

07:49

gip.js

groupeditempicker.js

12057

2021-01-25

07:49

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

2021-01-25

07:49

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20088

2021-01-25

07:49

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

2021-01-25

07:49

imglib.js

imglib.js

53907

2021-01-25

07:49

init.debug.js

init.debug.js

626836

2021-01-25

07:49

init.js_0001

init.js

303226

2021-01-25

07:49

inplview.debug.js

inplview.debug.js

156138

2021-01-25

07:49

inplview.js

inplview.js

79678

2021-01-25

07:49

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1186754

2021-01-25

07:49

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

2021-01-25

07:49

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42306

2021-01-25

07:49

jsgrid.js

jsgrid.js

445148

2021-01-25

07:49

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11518

2021-01-25

07:49

listview.debug.js

listview.debug.js

933331

2021-01-25

07:49

listview.js

listview.js

401280

2021-01-25

07:49

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

2021-01-25

07:49

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15544

2021-01-25

07:49

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

2021-01-25

07:49

menu.js_0001

menu.js

52561

2021-01-25

07:49

suitenav.js

suitenav.js

205345

29/12-20

06:15

suitenavstandalone.js

suitenavstandalone.js

244569

29/12-20

06:15

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

2021-01-25

07:49

mountpt.js

mountpoint.js

6213

2021-01-25

07:49

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

2021-01-25

07:49

mquery.js

mquery.js

22616

2021-01-25

07:49

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

716897

2021-01-25

07:49

ms.rte.js

ms.rte.js

402454

2021-01-25

07:49

offline.debug.js

offline.debug.js

22154

2021-01-25

07:49

offline.js

offline.js

11385

2021-01-25

07:49

ows.debug.js

ows.debug.js

714698

2021-01-25

07:49

ows.js

ows.js

377274

2021-01-25

07:49

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24954

2021-01-25

07:49

owsbrows.js

owsbrows.js

13302

2021-01-25

07:49

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84678

2021-01-25

07:49

pivotcontrol.debug.js

pivotcontrol.debug.js

18165

29/12-20

06:17

pivotcontrol.js

pivotcontrol.js

8592

29/12-20

06:17

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

2021-01-25

07:49

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74050

2021-01-25

07:49

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3557

2021-01-25

07:49

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

2021-01-25

07:49

roamingapps.js

roamingapps.js

21855

2021-01-25

07:49

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

2021-01-25

07:49

sharing.js

sharing.js

135350

2021-01-25

07:49

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

2021-01-25

07:49

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5807

2021-01-25

07:49

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

2021-01-25

07:49

singlesignon.js

singlesignon.js

6062

2021-01-25

07:49

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

2021-01-25

07:49

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

2021-01-25

07:49

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1121

2021-01-25

07:49

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1121

2021-01-25

07:49

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

2021-01-25

07:49

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21843

2021-01-25

07:49

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

166073

2021-01-25

07:49

sp.core.js

sp.core.js

87930

2021-01-25

07:49

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

116020

2021-01-25

07:49

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

66952

2021-01-25

07:49

sp.debug.js

sp.debug.js

1703154

2021-01-25

07:49

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

2021-01-25

07:49

sp.exp.js

sp.exp.js

24500

2021-01-25

07:49

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

2021-01-25

07:49

sp.init.js

sp.init.js

32954

2021-01-25

07:49

sp.js

sp.js

1042987

2021-01-25

07:49

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

2021-01-25

07:49

spmap.js

sp.map.js

8533

2021-01-25

07:49

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

2021-01-25

07:49

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1397

2021-01-25

07:49

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100405

2021-01-25

07:49

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63698

2021-01-25

07:49

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361474

2021-01-25

07:49

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222919

2021-01-25

07:49

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

197022

2021-01-25

07:49

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115686

2021-01-25

07:49

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40931

2021-01-25

07:49

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20444

2021-01-25

07:49

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

441187

2021-01-25

07:49

sp.storefront.js

sp.storefront.js

297314

2021-01-25

07:49

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18904

2021-01-25

07:49

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11613

2021-01-25

07:49

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45304

2021-01-25

07:49

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27974

2021-01-25

07:49

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278413

2021-01-25

07:49

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143450

2021-01-25

07:49

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11283

2021-01-25

07:49

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7684

2021-01-25

07:49

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16634

2021-01-25

07:49

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11652

2021-01-25

07:49

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51882

2021-01-25

07:49

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31204

2021-01-25

07:49

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100153

2021-01-25

07:49

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52058

2021-01-25

07:49

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58556

2021-01-25

07:49

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39729

2021-01-25

07:49

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

75579

2021-01-25

07:49

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

44114

2021-01-25

07:49

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136965

2021-01-25

07:49

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81950

2021-01-25

07:49

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28399

2021-01-25

07:49

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28399

2021-01-25

07:49

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

29224

2021-01-25

07:49

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

18378

2021-01-25

07:49

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

356388

2021-01-25

07:49

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

218140

2021-01-25

07:49

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

100921

2021-01-25

07:49

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

61802

2021-01-25

07:49

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

488762

2021-01-25

07:49

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

265918

2021-01-25

07:49

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

193531

2021-01-25

07:49

spgantt.js

spgantt.js

70036

2021-01-25

07:49

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7876

2021-01-25

07:49

spgridvw.js

spgridview.js

4903

2021-01-25

07:49

start.debug.js

start.debug.js

185210

2021-01-25

07:49

start.js

start.js

101324

2021-01-25

07:49

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32319

2021-01-25

07:49

suitelnk.js

suitelinks.js

13508

2021-01-25

07:49

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37455

2021-01-25

07:49

timecard.js

timecard.js

21192

2021-01-25

07:49

touchapp.js

touchapp.js

498041

29/12-20

06:17

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

52865

2021-01-25

07:49

wpadder.js

wpadder.js

33270

2021-01-25

07:49

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7521

2021-01-25

07:49

wpcm.js

wpcm.js

3849

2021-01-25

07:49

main.xsl

main.xsl

6124

29/12-20

06:21

sigstore.dll

sigstore.dll

19888

update_sigstore.dll

sigstore.dll

19888

29/12-20

06:08

store.sql

store.sql

8074807

29/12-20

06:21

store.xml

store.xml

8917277

2021-01-25

07:49

storeazure.xml

store_azure.xml

8917277

2021-01-25

07:49

usagedb.sql

usagedb.sql

88742

29/12-20

06:21

usgdbup.sql

usgdbup.sql

88551

29/12-20

06:21

appassoc.asx

applicationassociations.aspx

5504

29/12-20

06:23

authen.asx

authentication.aspx

13965

29/12-20

06:24

blkftyp.asx

blockedfiletype.aspx

4282

29/12-20

06:23

dftcntdb.asx

defaultcontentdb.aspx

6243

29/12-20

06:23

polepo.asx

healthreport.aspx

6499

29/12-20

06:23

incemail.asx

incomingemail.aspx

22663

29/12-20

06:22

irinemin.asx

ir pagmin.aspx

8804

29/12-20

06:22

logusage.asx

logusage.aspx

14555

29/12-20

06:23

metrics.asx

metrics.aspx

15403

29/12-20

06:23

ofadmin.asx

officialfileadmin.aspx

13839

29/12-20

06:22

privacy.asx

privacy.aspx

10182

29/12-20

06:24

slctcfaz.asx

selectcrossfirewallaccesszone.aspx

5643

29/12-20

06:22

svcappcn.asx

serviceapplicationconnect.aspx

5027

29/12-20

06:23

siteex.asx

siteandlistexport.aspx

12538

29/12-20

06:22

sitebags.asx

sitebackuporexportstatus.aspx

10389

29/12-20

06:22

sitecbac.asx

sitecollectionbackup.aspx

10764

29/12-20

06:23

sitequot.asx

sitequota.aspx

24455

29/12-20

06:22

spscrstg.asx_0002

spsecuritysettings.aspx

7731

29/12-20

06:23

unatcdb.asx

unattacheddbselect.aspx

6322

29/12-20

06:23

user_solution.asx

usersolutions.aspx

9571

29/12-20

06:22

lightbox.asx

lightbox.aspx

10265

29/12-20

06:22

dialog.mas

dialog.master

13033

29/12-20

06:18

share.asx

share.aspx

47815

29/12-20

06:23

upload.asx_1

upload.aspx

17828

20/1-21

09:08

versions.asx

versions.aspx

37378

29/12-20

06:23

wss.rsx

wss.resx

762444

2021-01-25

07:47

ofadmin.aspx_tenantadmin

ta_officialfileadmin.aspx

11593

29/12-20

06:20

vwstyles.xsl

vwstyles.xsl

131251

29/12-20

06:21

owstimer.exe_0001

owstimer.exe

16.0.10371.20043

80808

2021-01-25

07:49

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35736

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions.dll

1.0.0.20622

35736

2021-01-24

11:39

microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37272

update_microsoft.extensions.dependencyinjection.1.0.0.dll

microsoft.extensions.dependencyinjection.dll

1.0.0.20622

37272

2021-01-24

11:39

microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395624

update_microsoft.odata.core.7.0.0.dll

microsoft.odata.core.dll

7.0.0.0

1395624

2021-01-24

11:40

microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780200

update_microsoft.odata.edm.7.0.0.dll

microsoft.odata.edm.dll

7.0.0.0

780200

2021-01-24

11:39

microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135584

update_microsoft.spatial.7.0.0.dll

microsoft.spatial.dll

7.0.0.0

135584

2021-01-24

11:39

microsoft.vroom.sharepoint.dll

microsoft.vroom.sharepoint.dll

16.0.10371.20043

623544

2021-01-25

07:47

system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.dll

1.0.24212.01

174000

update_system.collections.immutable.1.2.0.dll

system.collections.immutable.1.2.0.dll

1.0.24212.01

174000

2021-01-24

11:39

system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64416

update_system.web.http.owin.5.2.3.dll

system.web.http.owin.dll

5.2.30128.0

64416

2021-01-24

11:39

system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779672

update_system.web.odata.6.0.0.dll

system.web.odata.dll

6.0.40914.0

779672

2021-01-24

11:39

spwriter.exe_0001

spwriter.exe

16.0.10371.20043

51128

2021-01-25

07:48

stswel.dll

stswel.dll

16.0.10371.20043

3670456

2021-01-25

07:49

stswfacb.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10371.20043

312768

2021-01-25

07:49

stswfact.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10371.20043

312768

2021-01-25

07:49

sts.workflows.dll

microsoft.sharepoint.workflows.dll

16.0.10371.20043

65464

2021-01-25

07:46

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

155104

2021-01-25

07:49

ie50up.js

ie50up.js

81715

2021-01-25

07:49

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

154298

2021-01-25

07:49

ie55up.js

ie55up.js

81176

2021-01-25

07:49

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

102961

2021-01-25

07:49

non_ie.js

non_ie.js

60388

2021-01-25

07:49

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

8308

2021-01-25

07:46

bpstd.js

bpstd.js

4689

2021-01-25

07:46

ctp.debug.js

ctp.debug.js

8054

2021-01-25

07:46

ctp.js

ctp.js

4244

2021-01-25

07:46

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

5066

2021-01-25

07:46

cvtp.js

cvtp.js

2704

2021-01-25

07:46

itp.debug.js

itp.debug.js

13120

2021-01-25

07:46

itp.js

itp.js

9814

2021-01-25

07:46

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3605

2021-01-25

07:46

xtp.js

xtp.js

1801

2021-01-25

07:46

conversion.office.msosvgwin32server.dll

msosvgwin32server.dll

16.0.10371.20043

1799608

2021-01-25

07:48

ppt.conversion.msosvgwin32server.dll

msosvgwin32server.dll

16.0.10371.20043

1799608

2021-01-25

07:48

ppt.edit.msosvgwin32server.dll

msosvgwin32server.dll

16.0.10371.20043

1799608

2021-01-25

07:48

osrv_sandbox.dll

microsoft.office.server.sandbox.dll

16.0.10371.20043

761280

2021-01-25

07:48

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

16.0.10371.20043

761280

2021-01-25

07:48

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

16.0.10371.20043

761280

2021-01-25

07:48

visfilt.dll.x64

visfilt.dll

16.0.10371.20043

6143408

2021-01-25

07:49

vsrvwfe.dll

microsoft.office.visio.server.dll

16.0.10371.20043

2023864

2021-01-25

07:47

vsrvvgs.dll

microsoft.office.visio.server.graphicsserver.dll

16.0.10371.20043

1299384

2021-01-25

07:47

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

16.0.10371.20043

3149208

2021-01-25

07:48

microsoft.office.web.osidefinitions.dll

microsoft.office.web.osidefinitions.dll

16.0.10371.20043

824248

2021-01-25

07:49

office365icons.eot

office365icons.eot

84528

office365icons_1.eot

office365icons.eot

84528

21-11-18

01:06

sts_odspnextnewux1f1ebb360d2bde34a50cf953c975391e

createsite.js

1070957

21-11-18

02:01

sts_odspnextnewux1efa61166de43c71668b949c99f0686b

listitemformdeferred.js

2260311

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewuxcd202787c8a8cb28e2c71ee818995ab3

listitemformexecutors.js

618574

21-11-18

02:01

sts_odspnextnewuxe8f363779e230efb9d852eceace8ab24

listitemformreactcontrols.js

199820

21-11-18

02:01

sts_odspnextnewux71d8b89e6d9d95995887b0a27dbc8f99

listitemformscenario.js

882409

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewuxbe3313501487c79fe05e26c262deaaa9

createsite.jspå

43509

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewux73bf67ca708ed0b9bbee05da7d4ab95b

listitemform.jspå

178963

2021-01-25

07:47

odbonedrive.jspå

odbonedrive.jspå

359933

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewux0caa67c96a8a488d88a0b64e58cf6219

recyclebin.jspå

190098

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewux82ec74261e20424f9653d60d8846afce

sitehub.jspå

225442

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewuxc2feb86763199de55a499729d395cb83

splist.jspå

302157

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewuxc4da3cf2e6b1ad11477e32ac2c90cea6

odbdeferred.js

2424556

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux308f9878bc3bd35d6e7c02477ff10b6f

odbdeferredcontrols.js

689293

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewux9e5f0d05cada29614b74c28d9065e102

odbexecutors.js

962739

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewuxc563bd732bac9201f0dcad0747118e6b

odbfiles.js

856910

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux8c0380eb9a20542616b7c1feeac0f995

odbonedrive.js

678317

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux6e3d88bd0f1447b264307d9749f011bc

odboneup.js

354486

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux4a79707daf48fcca13da03638a9e77b8

odbreactcontrols.js

592398

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewux57f35b229017c79fd2db2964ca66fbca

odbsites.js

148636

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewuxdf192495e18fd01667a80b7f5657d569

odbtiles.js

261581

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux1a2b15ed274bbfbba6d5eaa8be1efc60

odbuploadmanager.js

64717

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux795d12a100cd0691f928c64b88b80240

odrestore.js

367704

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxb04c6bd9af89e0b8de15413f309e7ade

112x80_blankdocument.png

206

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux54576faed46c6dfea9ae9eb039a20d20

112x80_default_back.png

478

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux5283eb8f4cab57bb8fc15650a0d92f99

112x80_default_front.png

774

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux6afbec05ecfc043a474f4964397533b7

112x80_photo_front.png

580

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxc213e014150d89455dba0fb815be612f

112x80_photos_back.png

645

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxf9ae978879649d30526534752882f692

112x80_shadow.png

545

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux4c0d7498c1ef7a1534ccb3701897c981

112x80_shadow_empty.png

529

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux9ffcc6e0423cb2cf4d2279bbba952eb4

72x52_blankdocument.png

158

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux322aceb9f2715ebb19952afe869c2d0e

72x52_default_back.png

333

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux7741d42fb8239e3ac5fd1a56cabf10a4

72x52_default_front.png

534

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxf2d1c3d60bf986902ce0af4a3071dad9

72x52_photos_back.png

426

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxcace19a340d6a2d63e36484366da4af9

72x52_photos_front.png

467

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux9e87e72501f75739fab4d90fe2fbd053

72x52_shadow.png

447

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux91ea61cfe45f5a4886ea97f8b3e9df0f

72x52_shadow_empty.png

441

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux0c84be7e892dce2fb4ae731c6b9a14ee

folder-large_backplate.png

545

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxb362e9cb71ddd733f36d1adcd6dc7f4d

folder-large_backplate.svg

1175

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux404603879511a4af70482fd310157cdd

folder-large_flap_default.svg

1195

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux0d134d5b66025651d495eab3555b15d8

folder-large_flap_media.svg

1212

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux5c6f7a05c3d558d10d5cc95cd386eadc

folder-large_frontplate_nopreview.png

1334

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux6168c5a9d68489dba620e12ff64ba180

folder-large_frontplate_nopreview.svg

871

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux838f5a64bacc969feceaa93510aed1b4

folder-large_frontplate_thumbnail.png

1597

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux298c9d1a11a533c493ed146a2c555568

folder-large_frontplate_thumbnail.svg

871

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux9a5e4bf68c23039c663575b25f34361c

folder-small_backplate.png

459

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxb742d6ff581d9d0e32238529044b9953

folder-small_backplate.svg

1156

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux9ced1d81dfe4631d43ef958edc4ba5d0

folder-small_flap_default.svg

1177

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux6b6dc99cb33e983665320f56766c7a15

folder-small_flap_media.svg

1195

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux04960d6ce0ad6a1742dd535546397b7d

folder-small_frontplate_nopreview.png

1057

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux8b0b149721f293226894dec4f36a7ab7

folder-small_frontplate_nopreview.svg

773

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux86f9124932bf14a49d845a4757f76a02

folder-small_frontplate_thumbnail.png

891

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux559328626fe966ab52f042408dfe22f2

folder-small_frontplate_thumbnail.svg

770

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux928db2dc492aad740d1dd70509dd229e

lg-bg.svg

1176

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux20c4a9a1c94fd22a3e33ee82a7305fea

lg-fg.svg

1013

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux3a20f7582f17dcc933da585ad75d025c

lg-fg-media.svg

1013

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxf7b61e9dacc1e0386920e7c35976959e

s-ldefaultback.png

333

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux82651529693d43a777ae3f006def616d

s-ldefaultfront.png

534

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxc423a1a10d519af4a14833af6ed30ce6

s-lphotoback.png

426

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux97119f0acfe0408d546bafccb8724965

s-lphotosfront.png

467

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux8771c0695903e8f54bb795fb35613332

s-lthroughlgblankdocument.png

158

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxa1cb3cf25c598e5511ecaff055354c3c

sm-bg.svg

1129

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux95ebb686e4776792d10fa31736128156

sm-fg.svg

888

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux41493385163ad6f1a33a68c9d1eaaeb8

sm-fg-media.svg

866

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux3ef65dc44133824821784517fcf5325e

vault-lg.svg

1985

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxc7a3c1c96228bf1ee9da4e90a476bea4

vault-lg-open.svg

2886

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux30314ad6b431d143c7812e0e6ee061fd

vault-sm.svg

1779

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux8c09d3d1ffa7076c696c868f28ca7261

vault-sm-open.svg

2901

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux63558fb05c0db532a9cbca7fc29d683a

xxxxl-xlblankdocument.png

206

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxf248dcb43a7d768d9084f753cfb0d6ed

xxxxl-xldefaultback.png

478

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux80120c82b98dbc4ae60f63348f0ac154

xxxxl-xldefaultfront.png

774

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux83577380a0fa4d4f9973205858ace2dc

xxxxl-xlphotoback.png

645

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux26dcbd17f5b4b267c7bdc6eabef72c6a

xxxxl-xlphotofront.png

580

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux52a3d4a744eb827f1450e9d405752c66

folder-large_backplate.svg

2420

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxad6ea3e5246b46c958c2e04a479f99cd

folder-large_flap_default.svg

2365

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux7dc016ac879592ba2092550f8b12a89d

folder-large_flap_media.svg

2361

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux4f8b457703336304e1deb55d24cad97b

folder-large_frontplate_nopreview.svg

2365

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxaad5b2797a49bebdadde74a8c31d315f

folder-large_frontplate_thumbnail.svg

2361

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxf4d538c2b1a98fb4eaf08b79d265b545

folder-small_backplate.svg

2307

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxaa3f1f457553f8558e0f1eac32f1a024

folder-small_flap_default.svg

2228

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux28a4170101ed2c3b56c2de05294311b1

folder-small_flap_media.svg

2017

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux73a97fa9644604baf0e8c8e1a0ddfdec

folder-small_frontplate_nopreview.svg

2017

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux560fb09bbdefe4a825b09a4a5b42cc1f

folder-small_frontplate_thumbnail.svg

2228

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxfdd387718603b45572c38b0e683a7582

lg-bg.svg

1176

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux217c5f49b970807caa544557a4c23025

lg-fg.svg

1013

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux8c1b0581379a0695a2a49d4118c0caea

lg-fg-media.svg

1013

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux92d12eb802e7c5644df24bfa3b531c73

sm-bg.svg

1129

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux99e54461762d5614d2c71eecc45a942b

sm-fg.svg

888

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxfeb755d64021af10cd2cfc56915ea5d5

sm-fg-media.svg

866

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxee5697f761f94ca16ffd86a4ef02d1a8

recyclebindeferred.js

3136493

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewux759803f73d82cd669caf6d930c79a020

recyclebinexecutors.js

616941

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux736776bec9f6c6dad2f7dda661dc3dfd

recyclebinreactcontrols.js

317457

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux93b96c9ec083c1109a79bd3123411cdf

recyclebinscenario.js

516274

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewux14b2229aa8737494be04fb698fedbc8d

sitehub.js

372397

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewuxb8931dbbdb97beb330defb6bad1ae332

sitehubdeferred.js

2417264

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewuxbed2e8db2e84613293dad61e0584dfb2

sitehubexecutors.js

759640

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxafb6081087eefbfe800401ef617122bd

sitehubreactcontrolsbeforeplt.js

1454058

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewux72bfe35ac1f8fee6cf37ba0be87c481a

sitehubreactcontrolsdeferred.js

40363

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux301104ef8046861277fc65372887860d

siteusage.js

416237

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewuxd4f616ce0ce5d815121f4cb904bab0b2

splist.js

853438

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewux75199cdb9d900d5ff11f7782399cb17f

splistdeferred.js

2264487

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux506c878c67f39538b69ab51117ced233

splistdeferredexpress.js

1644177

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewuxdc9ebd6c43507fcad50632f22cb166c4

splistexecutors.js

386520

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux643043514490c475b8e63daa45587cfb

splistreactcontrolsbeforeplt.js

262571

2021-01-25

07:47

sts_odspnextnewux95c14b220e8e6a345ca52833f517b678

splistreactcontrolsdeferred.js

289537

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewux30484b0717864b439efabcb4caaf6538

spoapp.js

272977

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxb680d3a8e2013810dae29dafe4d75340

spofiles.js

610822

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxceea7ee2c5681d1ddacc2916754e6b3b

spooneup.js

377558

21-11-18

02:33

sts_odspnextnewuxa1bba3f539805635ed1b4d1828dbd548

spouploadmanager.js

71254

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux11247c610eb2b35fec6b7d74a26c38f0

0.0.js

398502

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxe5f4fb44132db455bfc5684abc91d769

0.contentrollupwebpart-propertypanesettings.js

13836

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxf8f9524d7aede8aa27335bd307d3283c

0.developer-tools.js

482459

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux8f54e1232a604b66101d785f00e07c5d

0.image-gallery-edit-mode.js

39729

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxff8815132906d9df7e1085f59343125e

0.legacy-third-party-fabric-core.js

240168

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxd03d39b7bc05077c4ac3479593f09e2c

0.live-persona-card-loader.js

106951

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux10b60c752308e4797414cc1592352c08

0.page-picker-component.js

135945

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxe567272b5c2a010aa70b17e8c313858a

0.quick-links-property-pane.js

13168

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux5b94fcc774f1d14f356a8939ad0c76cf

0.sp-filepickercontrol.js

286178

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux1a0dd8556ea12fdfdce46c1b97bf966d

0.sp-pages-panels.js

636505

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxf51e90850f93328c38d84d1e68d27fb3

0.sp-people-contact-card.js

13725

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux892018044204a190e9f581edcd620dae

0.sp-rte-propertypane.js

39875

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxe8964dd3d437ce4f33115b3bc0557c72

0.sp-webpart-base-propertypane.js

130210

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux6bcd61d2c5362c6320b3a14b80a5b5a8

0.toolbox.js

34942

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux48cae7c08b68c5b16fa6bb6d1d734fe3

0ef418ba-5d19-4ade-9db0-b339873291d0.jspå

12533

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux1f88042f059a10dcc631cc92435f2162

1.1.js

14524

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux0c482d383b518aa8956558dbdc75bd48

1.debug-prompt-components.js

342348

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxb2f3b0a56c9ef61cd2b5cfa27b5fc37e

1.people-property-pane.js

2745

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxe45badc655897ae1f90884f5a1a97ee7

1.sp-pages-comments.js

99851

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxb2c3d8de1fdcb7cca7c4b2044da486f5

1.sp-title-region-webpart-edit-mode.js

5423

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux62046735201d3091111f28556666e654

1.sp-webpart-base-maintenancemode.js

4830

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxf9441b622f01689f522ab5fb5fe73335

1.twitter-web-part-property-pane-configuration.js

4502

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux41d07474eaad6a249c862dbff5fab353

10.10.js

15664

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux2640b3a11359099d8bdf5c5c5f8d0e69

10.sp-pages-search.js

1795841

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxce961279a04d1e9bccb6d8ad5f571796

11.11.js

1285

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxe55cf1ad4778c2077dbf827d2685ec68

11.sp-pages-service.js

111866

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux889e4440a3ddc053863f3696a06989bb

12.12.js

1829

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxa36a04dce9a2a71bf262086728c8fca4

12.sp-news-digest-layout-component.js

78511

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux2c83e4872ef1e9ff80fe92bd21ba887c

13.13.js

1154

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux0abc9921c94a0185a26543546fe69bf9

13.sp-command-bar.js

85469

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux02828a3e864c89d73895cd73034ff255

14.14.js

2736

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux5fc507cbbaf792d92d7c965bf98229fb

14.sp-pages-news.js

33108

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxff81272d188ed22f063786fc806b6676

15.15.js

2437

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux04433df09825dcc90ce9d666db6a231d

15.odsp-datasources.js

33247

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxfae2c3c1e5e77fdb095806d57713a906

16.16.js

1364

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux0ac00e19bb36ceac5b16c783f9c57697

16.sp-pages-sitesseeall.js

10059

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux0e37c89b1861312b41dbbb30777d87e8

17.17.js

1255

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux34bd612300838bb534ab17b955244e64

17.sp-pages-seeall.js

10003

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux7e1e2bea49fc00a6adbc89e9987c0963

18.18.js

3528

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux703f83fa82314d3646b6336ccfc68c7d

18.sp-pages-firstrun.js

21481

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux12874335eb7bbf6e4065aedb0ef64952

19.19.js

334

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux7ba0584c61764c54362d49e256636a60

2.herowebpart-propertypaneconfiguration.js

20379

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux4ae937081b814e011b3a30f8781ff6a0

2.sp-list-webpart-setup.js

4226

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxd27a762a6f595ea2f447ab2d8ec565da

2.sp-pages-social.js

50017

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux959911483362095cb4dd9eb7c9975bc7

20.20.js

1809

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxe24fd72f1cbfb12913e16ac1df4cdcb5

20745d7d-8581-4a6c-bf26-68279bc123fc.jspå

12654

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux7e9feb247bd54a5bb28e3fc5a1539310

21.21.js

3305

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux52b9b523aa83665cd001252b93e94ac1

2161a1c6-db61-4731-b97c-3cdb303f7cbb.jspå

13230

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux85f0f717a8093f6e3b01469c62ed8283

22.22.js

2042

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux401fd8351c028dd61da35791e25970db

22.sp-pages-uservoice.js

11249

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux427709c4b6b83889860a7669c248e340

23.23.js

2780

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxc54eccabfa9009b899cb953abfdf678f

23.sp-pages-planner.js

3542

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux43f114275e211f71a6aa28582376f682

24.24.js

1346

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxf6dfe077c4098d2785be12a31e5473d2

24.sp-pages-mobileupsellview.js

1782

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxf6f7df5704468d218c5f3b26fe863bd9

243166f5-4dc3-4fe2-9df2-a7971b546a0a.jspå

6971

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux208981fead3354ada0b720ecfcf4adf3

25.25.js

1313

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxc81847f87b94153a324bd86419f281a7

25.sp-pages-app.js

1875

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxbf4a9d8327022f52c08fc0b8b827fdb6

26.26.js

927

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux885bed98cc2c8a6a50ccff7712d30be2

26.sp-pages-flow.js

62267

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxbcc2e41034699e20bab148d3e4a71ba0

27.27.js

1124

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux1a6632074e8c351e24f3b2938f603736

27.editnavchunk.js

59219

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxffbcf313abc7966e7e6a8b536675bbe5

275c0095-a77e-4f6d-a2a0-6a7626911518.jspå

21207

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux7ac3cb45c89324cbe52bbdcfc0898043

28.28.js

1684

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux9410bcb4de7701afa0ace4d4e855cfc5

28.sp-pages-newpagedialog.js

36075

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxd9fd2b17e7320f97ce6affe2e9c7eab7

29.officebrowserfeedback-floodgate.js

403227

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux36bc50758605996dd2de21816e72ee1b

2ba60960-c928-4ae5-9bb2-f40c17c611b8.jspå

13174

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux0ebe3b2589e383ae358631657a956c04

2e57bdfd-b419-4536-8fc1-e0681be4c1a6.jspå

13203

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux9002d42808bdc96a0128827a146586b0

3.3.js

53134

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux263fefdcdce7237f0c86c5e707b0cb41

3.sp-imageeditcontrol.js

27070

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux97cf7a0b7f088024120f36c9581e9186

3.sp-pages-events.js

203036

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxd021e3ca9b9233f9d967372d073cf77b

30.sp-pages-pagestatusnotifier.js

2550

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxc566a0d999b605794c7046a4418c5166

31.sp-pages-newsdigest-navbar.js

2232

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxb86635d3446dedd3ac668ca110311406

31e9537e-f9dc-40a4-8834-0e3b7df418bc.jspå

14677

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux25567c008f252c3716b1d7bc25a0a230

32.oauth-token-data-source.js

9489

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux7c1f37bee238bcafc089f9dbf053a981

33.sp-pages-migrateblogdialog.js

9832

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux07d34bca797f60c1a73b0d1676b500e5

39c4c1c2-63fa-41be-8cc2-f6c0b49b253d.jspå

12263

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux055932804d22159a348485cfa217e4f6

4.4.js

7092

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux58e18b3d801d33325553bb31ac88885c

4.image-gallery-light-box.js

6463

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxe2421af58d3d88a988faa8ba86b4adba

4.sp-pages-sharebyemail.js

77679

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux342db9533a3215a3913c429babe7abdc

46698648-fcd5-41fc-9526-c7f7b2ace919.jspå

13806

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux158a628d96eef5d6058dbfae15012eca

490d7c76-1824-45b2-9de3-676421c997fa.jspå

15352

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxfc1c21929fc4bc49c3ed006279e9ffcf

5.5.js

4658

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxfb61b8977a1e1fb434df06105e16277f

5.sp-pages-navigation.js

19604

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux4986186266f727199b59946626fb8518

544dd15b-cf3c-441b-96da-004d5a8cea1d.jspå

13834

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux2ca3bbec796cba926a39b7ae922c3e53

6.6.js

1062

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux4d9926c72355629935d2adcd87c2211d

6.sp-pages-statemanager.js

50866

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxb907f5fcee962e6ea16d517b503603f4

6410b3b6-d440-4663-8744-378976dc041e.jspå

15198

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux9947ff60b8287e06021dd8602e52a729

6676088b-e28e-4a90-b9cb-d0d0303cd2eb.jspå

14484

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxe573e1c43b252eac8631cfe75d0d91db

7.7.js

1036

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux868be7c5142528b6fecf08512ca55648

7.siteheaderdeferredchunk.js

5182

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux87639a606cb4eff65fc640a791358fab

71c19a43-d08c-4178-8218-4df8554c0b0e.jspå

14978

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxa2e20ea074942a4b9cd5953a7cf70276

7f718435-ee4d-431c-bdbf-9c4ff326f46e.jspå

13553

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxc1cc208490839b3b2af5bf834aac4571

8.8.js

1108

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux02a02097d6ed870b775f256f6f0651ec

8.onepagenavigation-todoclib.js

13259

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux7b48f61cb957c98d82358746f12289b0

8654b779-4886-46d4-8ffb-b5ed960ee986.jspå

12583

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux1496efe075e30075e96a884d8a074cd1

893a257e-9c92-49bc-8a36-2f6bb058da34.jspå

141748

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxc5a328833cf912cc5b9867a481094c28

8c88f208-6c77-4bdb-86a0-0c47b4316588.jspå

12200

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxc1d0be5dcd5e70e48e514cd3645961f4

9.9.js

5393

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxa7df2052c2e0346723a7875f2e78139d

9.sp-pages-teamstab.js

111372

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxcace392aa7eeb0215447d8373ed109d9

91a50c94-865f-4f5c-8b4e-e49659e69772.jspå

15541

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux0682b2fe8e8e6f7cccca4db9a0c29990

9d7e898c-f1bb-473a-9ace-8b415036578b.jspå

13841

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux0fdddb1f7d99376230fe4d4bb49759c8

a5df8fdf-b508-4b66-98a6-d83bc2597f63.jspå

12061

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux9b063290a30a8d5d00ea6c82b1f584dd

accdb_16x1_29eca36a7511b70d241d15c0481802cb.png

1455

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxf8b36b9a2392f853c12870aca6c08bcb

accdb_16x1_5_2e9a20b483165dae071683e917b3d650.png

1563

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux6c988bc2126a0c97acc4b91a081b0dc7

accdb_16x2_4232770535c4bfe73d627e871f1b5205.png

622

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxac36d113a5cd18c05cc6dce91a26c516

accdb_16x3_4e737595845a04d204c0cd9b44e62876.png

803

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxc9082699c347824d9fdf93859d418569

accdb_48x1_5_865a0ff81a029dcfd49cd1e60f2b7bd4.png

1991

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux2370ef46b4e0aa0a373b5eed1ec4d2d6

accdb_48x1_c19b676f9fab42cad41c9de7b66f3714.png

1747

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux3f805a435e986a8afd79fff40690df0c

accdb_48x2_b6485e369bd8ec0b44da26a1e4e4cd1c.png

1165

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux16937efe9fa9f372232c83850229a907

accdb_48x3_806989e96dd3338dc0d9878a786227b3.png

1628

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux5c01a47d8d1a98c972d11381a56a4485

accdb_96x1_5_2c340919026c41d0650324c6488f17c3.png

1592

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxfe54f2cfae0e89651a21c9ec976e4887

accdb_96x1_6dced4441105144a031c4e81f0c92e4e.png

2141

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxc2afa7d8529997c56a4e51d04983e222

accdb_96x2_f19a240c216041f8340b2359f6e29f04.png

2803

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux2ed5d89277491e397d6ec3b71250fae1

accdb_96x3_8e8b5adf844ef4312e7d931766334f45.png

3608

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux14c8fe43cdc82d9d166d701bd836b8ec

access_16x1_5_6948cb3cea4684b50b85de45f9b82037.png

563

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux3c2fdf4bd33157d4a3386eefb4744580

access_16x1_653b762c1ed72b0cd5b2164c7a35061d.png

420

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxd8f6bfd86b57ea434499bd89e9f22486

access_16x2_5b6264abef342b1f7dc79a4dee157bba.png

748

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux6890f53aa7f13964d849f8ec6de01de2

access_16x3_b551babd1e8a6affdc154783705f5b1b.png

1949

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux7f88e1613b37e837b95938a039151a46

access_48x1_5_87c3cb72d13b5a1db3c5ab9f6964639e.png

3091

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxc583ff03963ae5cc3195ec74400299a5

access_48x1_b551babd1e8a6affdc154783705f5b1b.png

1949

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxe03ddd3385bd20a0bbbdd68ea08b7d64

access_48x2_acaeab4e1dc07494d3c12508ee54e87e.png

4121

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux8c1601cd0029740cd2e28ec325ddfde6

access_48x3_41d48725aebf48317d44ac138398cbb2.png

6499

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux8a29272c7a6e1b22baa47e2a554fdbb4

access_96x1_5_87396554873581bffca1ab0bcd2e6d00.png

6442

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxfad8527840cb2dba2ea883f4c0ee1311

access_96x1_bb9c816b5bf213c6ac5babe26ba5e7df.png

4114

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux0cc4b0020573f648597e787d81ed8b05

access_96x2_8614021e7b018cb8dbe7f3f4ca35fd60.png

8391

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux11ad913a5bc7fde805672e3c890114ed

access_96x3_01528343f06f9f32762c2196fa40279f.png

13652

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxcf9063f036a2e975629266aaa103d655

af8be689-990e-492a-81f7-ba3e4cd3ed9c.jspå

15397

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxd98a7a0da89134c14b2cda056449e632

b19b3b9e-8d13-4fec-a93c-401a091c0707.jspå

15301

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux79892d83bd937bf01186bd091972e9a1

b7dd04e1-19ce-4b24-9132-b60a1c2b910d.jspå

23126

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxf5e9c8e2184df5b63ca16f1319fa7960

c4bd7b2f-7b6e-4599-8485-16504575f590.jspå

15854

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux7e3c7f016142a2f71b28f9d75fc43958

c70391ea-0b10-4ee9-b2b4-006d3fcad0cd.jspå

14970

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux408dd0ffcb6b1d88eceefc32163a8518

cbe7b0a9-3504-44dd-a3a3-0e5cacd07788.jspå

14195

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxa3264eecc8f003b168703c1a15995ffa

csv_16x1_4fc16f1723ce4839abdc01f2a901a384.png

1477

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxe4618744896cc0d2c40cea603b3b11fb

csv_16x1_5_4dabadab978dd4d83fe47c01e7d23573.png

1641

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux67f4b89c4654d5a85a60833cf03840bf

csv_16x2_1e5c3167954f56367fa27253c6c56144.png

1592

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxe3baff1c9491c7372651ec160e90bb27

csv_16x3_28cdb33a6661b3b060346f31c621495c.png

1126

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxfc3f482373df3b4e21bb588dfe2b3155

csv_48x1_07020046013917eefc2be8e1787e9dca.png

2027

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux9bad21b1c841989e60f9a6df3c789647

csv_48x1_5_d148f7369cd5f3a4d477c5d700fee676.png

2321

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux4b4a142b159d2e966313038af60d456a

csv_48x2_545383d43974d4a65fb68bd817b54e96.png

1769

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux1229ccefbc054024523b33fa2629da8b

csv_48x3_de84df743754e9d08851968fcc5c7d12.png

2506

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxacf8a484c11f82e55a95826f8f58c551

csv_96x1_5_0518cee3f9d6daa79587500a2ddd5684.png

2297

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux58d27833e08d1ab492107cc61e123a71

csv_96x1_a70e1383d349d396443bb39efff139ef.png

2517

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux730859dcb6287e5d9157e4bbff6a941a

csv_96x2_79e6a3717c2033276d4fc5cc74ccecd3.png

2850

21-11-18

02:33

sts_spclientnewux7969046426b5a254c6d2a41bc2147e0f

csv_96x3_f8c424976012461927df153d46e9674d.png

4326

21-11-18

02:33

sts_spclientnewuxe04b7ba5c57d6efdd1b3f023a9afd70f

d1d91016-032f-456d-98a4-721247c305e8.jspå

12829

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxe0de0464927d19518f48aaff08ed2ad1

daf0b71c-6de8-4ef7-b511-faae7c388708.jspå

17481

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxa08a88a1a20d60fc6fa9f6eecf78666e

embed-webpart-base.js

47158

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux1248484f0eaf072567b2270eb74e2a1f

listview-host-assembly.js

725392

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxa8c9aa3afb3e1858c4883c80b87b0886

sp-application-base.js

89559

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux26dacaeae91404692b5c89ca58e6ef98

sp-bing-map-webpart-bundle.js

74178

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxa61f5e0f461e05cce0e0c856fdaae280

sp-blogs-webpart-bundle.js

138709

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxf5d396401fea052502b6aae89b8cc207

sp-canvas.js

304959

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxacbcfd1635aafc26d7fa34d3a4170557

sp-carousel-layout.js

74688

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux22d4383e576bd2d0767efe61a9b0177f

sp-classic-page-assembly.js

1528078

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux687ed0916c9953c4eb72b0f5cd6905e1

sp-compactcard-layout.js

26189

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux3fd286c73a51e55671b2cf05ad879fe4

sp-component-layouts.js

192774

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux6d0b88b1fc07d52bfd5ed0e7ffd2ff96

sp-component-utilities.js

106926

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxf9e26c8ba0232226f164fb3134158861

sp-connector-webpart.js

137981

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxaeab4a7dad255efb982d8cc6384a6b30

sp-contentrollup-webpart-bundle.js

226042

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux2a2fc2a92e0cb8cd022d363ea1786ae4

sp-custommessageregion-bundle.js

34510

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxc80a54337999c221a2752d525a9f98ac

sp-dataproviders.js

95993

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxd14e8603d99cfdea0f8636f109640add

sp-datetimepicker.js

105535

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux294ffd36afbed5a9fdb51794f4f3a730

sp-default-assembly.js

703252

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxe526f3106af18bfd9a893c145a68bea1

sp-divider-webpart-bundle.js

32150

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux6c85212e5fd53659abdaac84362ead1f

sp-documentembed-webpart-bundle.js

97121

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxc67750e80ee512c39aae0f51156cc4c5

sp-embed-webparts-bundle.js

43199

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux960f55d92c073ad967c1d41757c1f0a8

sp-events-webpart-bundle.js

71224

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxe983fe94f37bdad72135b55a29225aed

sp-forms-webpart-bundle.js

61656

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxf19a838e191127967cd29ae6b20ab799

sp-groupcalendar-webpart-bundle.js

133450

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewuxa591d003a7a8c3afca3c8688ad401ea0

sp-hero-webpart-bundle.js

128411

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux772296c19fc27e1b6f18d28759f2ba5b

sp-html-embed.js

40476

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux8f461cff81c07d944621f876e997777e

sp-image-gallery-webpart-bundle.js

81367

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux2d92f617d4e9cc7ec385e0e500a3d7b2

sp-image-webpart-bundle.js

105611

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux42e703f43e251f868d972f61dafd921e

sp-linkpreview-webpart-bundle.js

66341

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux49b289bb50fa43774a9d4645eef75e88

sp-list-webpart-bundle.js

1031208

2021-01-25

07:47

sts_spclientnewux6b8c7c42335