Beskrivning av Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2

Introduktion

Det här är en sammanfattning som beskriver de komponenter som uppdateras i Samlad uppdatering 1 för Microsoft System Center 2012 R2. Dessutom innehåller artikeln länkar och länkar till artiklar i komponenten. Komponent-artiklar innehåller instruktioner för installationen och information om problem som har lösts i den samlade. Kontrollera att du granskar Installationsinstruktioner för varje komponent innan du installerar den.

Om du vill hämta och installera uppdateringspaket för System Center 2012 Service Pack 1, finns i avsnittet "Hämta och instruktioner för Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2".

Komponenter som korrigeras i uppdateringen

Det finns inga uppdateringar till denna komponent i den samlade uppdateringen.

Det finns inga uppdateringar till denna komponent i den samlade uppdateringen.

Det finns tre Data Protection Manager (DPM)-problem som korrigeras i Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2. Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2904687 installationsinstruktioner och mer information om dessa korrigeringar.

Det finns ett uppdateringspaket från Microsoft Update. Se avsnittet "Hämta och instruktioner för Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2" för mer information om hur du hämtar paketet från Microsoft Update eller hämta paketet manuellt.

Det finns 10 Operations Manager-problem som korrigeras i Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2. Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2904678 installationsinstruktioner och mer information om dessa korrigeringar.

Det finns ett uppdateringspaket från Microsoft Update. Se avsnittet "Hämta och instruktioner för Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2" för mer information om hur du hämtar paketet från Microsoft Update eller hämta paketet manuellt.

Det finns sju Operations Manager - UNIX och Linux övervakning Management Pack problem som korrigeras i Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2. Se Microsoft Knowledge Base 2904678 installationsinstruktioner och mer information om dessa korrigeringar.

Det finns ett uppdateringspaket från Microsoft Update. Se avsnittet "Hämta och instruktioner för Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2" för mer information om hur du hämtar paketet från Microsoft Update eller hämta paketet manuellt.

Det finns inga uppdateringar till denna komponent i den samlade uppdateringen.

Fem Service Provider Foundation problem korrigeras i Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2. Mer information om dessa korrigeringar och instruktioner för installation finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2920521 .

Det finns ett uppdateringspaket från Microsoft Update. Se avsnittet "Hämta och instruktioner för Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2" för mer information om hur du hämtar paketet från Microsoft Update eller hämta paketet manuellt.

Det finns 13 Virtual Machine Manager-problem som korrigeras i Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2. Det finns en hämtningspaketet för VMM-konsolen och ett separat paket för VMM Server. Vi rekommenderar att du läser igenom Microsoft Knowledge Base-artikel 2904712 mer information om dessa korrigeringar och instruktioner för installation av viktiga.

Det finns ett uppdateringspaket från Microsoft Update. Se avsnittet "Hämta och instruktioner för Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2" för mer information om hur du hämtar paketet från Microsoft Update eller hämta paketet manuellt.

Hämtnings- och installationsanvisningar för Samlad uppdatering 1 för System Center 2012 R2Vi rekommenderar att du läser igenom Installationsinstruktioner för varje komponent innan du installerar den.

Obs! Uppdatering för UNIX och Linux övervakning Pack för Operations Manager finns på följande Microsoft Download Center-webbplats:

System Center 2012 övervakning Pack för UNIX- och Linux-operativsystem

Microsoft UpdateUppdateringspaketen för App-styrenhet, Data Protection Manager, Operations Manager, Service Provider Foundation och Virtual Machine Manager är tillgängliga från Microsoft Update.

Så här hämtar och installerar ett uppdateringspaket från Microsoft Update på en dator som har en gällande System Center 2012 R2-komponent installerad:

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Dubbelklicka på Windows Updatepå Kontrollpanelen.

  3. I fönstret Windows Update klickar du på Kontrollera Online efter uppdateringar från Microsoft Update.

  4. Klicka på viktiga uppdateringar är tillgängliga.

  5. Välj Samlad uppdatering 1 paket som du vill installera och klicka sedan på OK.

  6. Klicka på installera uppdateringar att installera de valda uppdateringspaket.

Hämta uppdateringspaketManuellt hämta uppdateringspaket från Microsoft Update-katalogen genom att gå till följande download webbplats, i tillämpliga fall.

Data Protection Manager (KB 2904687)

Download Hämta uppdateringen nu.

Driftchef (KB 2904678)

Download Hämta uppdateringen nu.

Service Provider Foundation (KB 2920521)

Download Hämta uppdateringen nu.

Virtual Machine Manager (KB 2919248 - konsolen KB 2904712 – VMM-Server)

Download Hämta uppdateringspaketet för VMM-konsolen nu.

Download Hämta uppdateringspaketet för VMM Server nu.

Installera uppdateringspaketDu installerar uppdateringspaket manuellt genom att köra följande kommando vid en kommandotolk:

msiexec.exe /update packagename
Till exempel om du vill installera uppdateringen för Virtual Machine Manager-Server (KB 2904712), kör du följande kommando:

msiexec.exe /update KB2904712-AMD64-Server.msp

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

×