Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Den här samlade uppdateringen publicerades igen den 20 maj 2014 att lösa en krasch i "DPMAMService" som uppstått om den ursprungliga uppdateringen (KB 2958100) användes.

Om du redan har installerat Samlad uppdatering 2 för Windows Server 2003-servrar behöver du inte installera Samlad uppdatering 2-agent som krävs för att kommunikationen mellan Windows Server 2003 för den här återutgivningen. Ytterligare uppdateringar efter Nyutgåvan installerar och fungerar som förväntat.

Introduktion

Den här artikeln beskrivs nya funktioner och problem som korrigeras i Samlad uppdatering 2 för Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Artikeln innehåller även instruktioner för installation av Samlad uppdatering 2 för System Center 2012 R2 Data Protection Manager och innehåller instruktioner för installation av agenten att skydda arbetsbelastningar för Windows Server 2003.

Nya funktioner i den här samlade uppdateringen

 • Stöd för Windows Server 2003 arbetsbelastningar

  DPM 2012 R2 har nu stöd för säkerhetskopiering och återställning i Windows Server 2008 och Windows Server 2003-servrar. När du har installerat Samlad uppdatering 2 kommer du att kunna skydda Windows Server 2008 och Windows Server 2003 med hjälp av DPM 2012 R2. Följande arbetsbelastningar stöds i Windows Server 2008 och Windows Server 2003:

  • Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2005

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007

  Uppdateringen innehåller en ny agent för Windows Server 2003. Om du inte tidigare har installerat Samlad uppdatering 2 finns i avsnittet "Instruktioner".

 • Skydd av SQL AlwaysOn med kluster

  Skydd och återställning av Tillgänglighetsgrupper som har skapats med eller utan klustrade instanser stöds nu fungerar sömlöst på samma sätt som för icke-klustrade Tillgänglighetsgrupper.

  Primary/Secondary

  Grupperat

  Fristående

  Grupperat

  Stöds i UR2

  Stöds i UR2

  Fristående

  Stöds i UR2

  Redan stöds

Problem som korrigeras i uppdateringen

Den här uppdateringen åtgärdas följande problem som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

 • Generering av katalog misslyckas för SharePoint 2013 platser med app store delar.

 • DPM visas inte återställningspunkt volymen används information om diskutrymme. Värdet är alltid inställd på 0 KB.

 • Om kommandot SetBackupComplete kallas för tidigt, orsakar detta SetBackupSucceeded anropas och generera en 0x80042301 fel i VSS.

 • SharePoint objektet nivå återställningen misslyckas när den första delen av webbplatsens URL matchar en annan SharePoint-webbplats.

 • Statusrapporter ange Data Protection Manager-data (DPMDB) inte skyddas trots att den faktiskt är skyddad och giltiga återställningspunkter registreras för den.

 • Ett ogiltigt Spåra meddelande formatsträng orsakar ett System.FormatException -undantag för andra chansen och även orsakar DPM-processen avslutas.

Instruktioner för installation

Så här installerar du uppdateringen för Data Protection Manager:

 1. Innan du installerar den här uppdateringen kan du göra en säkerhetskopia av DPMDB.

 2. Installera paketet på servern som kör System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Gör detta genom att köra Microsoft Update på servern.

  Obs! Data Protection Manager-konsolen ska stängas innan du installerar den här uppdateringen via Microsoft Update. Du kan behöva starta om Data Protection Manager-servern när du har installerat den här samlade uppdateringen.

 3. Uppdatera skydd agenter i administratörskonsolen för Data Protection Manager. Använd någon av följande metoder om du vill göra detta.

  Uppdatera protection agents i Windows Server 2003-servrarInstallera Windows Server 2003-agent med hjälp av följande steg för att skydda Windows Server 2003-servrar med DPM 2012 R2 UR2:

  1. Installera Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable på servrar med Windows Server 2003, om den inte redan är installerad.   Obs! Om C++ redistributable inte är installerat visas följande felmeddelande:

   Installationsprogrammet för Data Protection Manager

   Kunde inte ladda installationsskärmen för lanseringen. Kontakta Microsoft produktsupport.

  2. Kopiera installationsprogrammet för Windows Server 2003-Agent från DPM-servern till Windows Server 2003-servern och installera agenten.

   • 64-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Kör följande kommando vid en kommandotolk med administrativa:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name 
  4. Kör följande Windows PowerShell-cmdlet för att upprätta en anslutning med DPM-servern:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain 
  5. DPM-servern, klicka på Uppdatera på två gånger på agent som är ansluten till användargränssnittet för hantering. Kontrollera sedan att hälsa tjänsttillstånd initieras.

  Uppdatera skydd agenter på andra produktionsservrarAnvänd någon av följande metoder om du vill uppdatera skydd agenter på andra produktionsservrar.

  Metod 1: Uppdatera skydd agenter från Data Protection Manager Administrator

  1. Öppna administratörskonsolen för Data Protection Manager.

  2. Klicka på fliken hantering och klicka sedan på fliken ombud .

  3. Välj en dator i listan Skyddad dator och klicka sedan på Uppdatera i åtgärdsfönstret .

  4. Klicka på Jaoch sedan på Uppdatera agenter.

   Obs! Du kan behöva starta om datorn efter installation av agenten uppgraderingar.

  Metod 2: Uppdatera protection agents i skyddade datorer

  1. Hämta uppdateringspaketet protection agent i följande katalog på System Center 2012 R2 Data Protection Manager-servern:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1235.0Installationspaketen är följande:

   • X86-baserade uppdateringar: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543.exe

   • X64-baserade uppdateringar: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543_AMD64.exe

  2. Kör DPMAgentInstaller.exe lämpligt paket på varje skyddad dator baserad på arkitektur av agent.

  3. Öppna konsolen Data Protection Manager Administrator på System Center 2012 R2 Data Protection Manager-servern.

  4. Klicka på fliken hantering och klicka sedan på fliken ombud välja skyddade datorer, uppdatera informationen och sedan kontrollera att versionsnumret agent är 4.2.1235.0.

Lär dig mer om hur du installerar Protection Agents manuellt.

Hämta instruktioner

Uppdateringspaket för Data Protection Manager är tillgängliga från Microsoft Update eller genom manuell hämtning.

Microsoft Update

Så här hämtar och installerar ett uppdateringspaket från Microsoft Update på en dator som har en gällande System Center 2012 R2-komponent installerad:

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på Windows Updatepå Kontrollpanelen.

 3. I fönstret Windows Update klickar du på Kontrollera Online efter uppdateringar från Microsoft Update.

 4. Klicka på viktiga uppdateringar är tillgängliga.

 5. Markera de samlade uppdateringspaket som du vill installera och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på installera uppdateringarför att installera de valda uppdateringspaket.

Microsoft Update-katalogen

Gå till följande webbplats för att manuellt hämta uppdateringspaket från Microsoft Update-katalogen:

Download Hämta paketet med Data Protection Manager nu.

Filnamn

Storlek
(i KB)

Filversion

bin\1033\Utils.dll

1,198

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2,444

4.2.1235.0

bin\CPWrapper.dll

1,074

4.2.1235.0

bin\VssRequestorWin8.dll

342

4.2.1235.0

bin\DPMRA.exe

5,519

4.2.1235.0

bin\DPMac.exe

1,823

4.2.1235.0

bin\installagentpatch.exe

99

4.2.1235.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1235.0

bin\launchpatch.exe

24

4.2.1235.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1235.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1235.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModel.dll

1,207

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1028\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1029\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1031\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1036\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1038\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1040\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1041\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1042\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1043\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1045\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1046\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1049\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1053\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1055\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2052\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2070\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3076\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3082\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiry.dll

173

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

195

4.2.1235.0

bin\VssRequestor.dll

340

4.2.1235.0

bin\VssRequestorXP.dll

314

4.2.1235.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1235.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1235.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1235.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1235.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1235.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1235.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

959

4.2.1235.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1235.0

bin\HypervVhdHelper.dll

82

4.2.1235.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1235.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1235.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1235.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1235.0

bin\DPMLA.exe

2,478

4.2.1235.0

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1235.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1235.0

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1033\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1028\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1029\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1031\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1036\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1038\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1040\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1041\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1042\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1043\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1045\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1046\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1049\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1053\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1055\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2052\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2070\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3076\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3082\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\AgentProxy.dll

224

4.2.1235.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1235.0

bin\SetDpmServer.exe

119

4.2.1235.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

150

4.2.1235.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1235.0

bin\setagentcfg.exe

142

4.2.1235.0

bin\setupDpmfltr.dll

113

4.2.1235.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1235.0

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1235.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1235.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1,005

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1235.0

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1235.0

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1235.0

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1235.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1235.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1235.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1235.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1235.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1,758

4.2.1235.0

bin\SummaryTE.dll

53

4.2.1235.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1235.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

553

4.2.1235.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1235.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1235.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1235.0

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2

bin\DsResourceLimits.xml

1


Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×