Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2010 (excel-x-none.msp): 28 juni 2011

Sammanfattning

Den här artikeln beskrivs Microsoft Office Excel 2010-problem som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet från den 28 juni 2011.

Introduktion

Problem som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet

 • Föreställ dig följande:

  • Du öppnar ett kalkylblad är zoomat till en viss procentsats i Excel 2010.

  • Du kopierar ett diagram eller en bild från kalkylbladet och sedan klistra in länken i diagrammet eller bilden i ett annat kalkylblad.

  • Du kan spara ändringar i arbetsboken.

  • Du öppnar Excel-arbetsboken och sedan hitta den zoomade i kalkylbladet.

  I det här fallet zoomas den ursprungliga diagrammet eller bilden inte in.

  Intern supportinformation från Microsoft

  PROGRAMFEL #: 29559 (OfficeQFE)

 • ActiveX-objekt som har windows döljer inte som förväntat när du växlar mellan vissa kalkylblad i formeln redigeringsläge i Excel 2010.

  Intern supportinformation från Microsoft

  PROGRAMFEL #: 29707 (OfficeQFE)

 • När du dubbelklickar på att öppna en sparad ODC-filen i stället för Excel-användargränssnittet anges inte formateringsinställningar för OLAP-servern som standard.

  Intern supportinformation från Microsoft

  PROGRAMFEL #: 29719 (OfficeQFE)

 • Du använder metoden ActiveChart.Shapes.Count i ett kalkylblad i Excel 2010 för att hämta mängd former som innehåller ett diagram. Metoden ActiveChart.Shapes.Count returnerar dock mängden kommentarer i kalkylbladet.

  Obs! Metoden ActiveChart.Shapes.Count ska endast returnera antalet formerna i diagrammet.

  Intern supportinformation från Microsoft

  PROGRAMFEL #: 30112 (OfficeQFE)

 • Du försöker infoga en fil i Excel (.xls) som innehåller ett ActiveX-objekt i ett Office 2010-program. Dock misslyckas infogningen.

  Intern supportinformation från Microsoft

  PROGRAMFEL #: 30331 (OfficeQFE)

 • Du använder den nederländska Multilingual User Interface (MUI) eller tyska MUI i Excel 2010. När du använder funktionen NHW2 i den nederländska versionen Excel eller ZW2 i den tyska versionen Excel returnerar funktionen NHW2 eller ZW2 -funktionen ett felvärde.

  Obs! Funktionen NHW2 motsvarar XNUVÄRDE -funktionen i den engelska versionen av Excel 2010. Funktionen ZW2 motsvarar funktionen förräntning i den engelska versionen av Excel 2010.

  Intern supportinformation från Microsoft

  PROGRAMFEL #: 29961 (OfficeQFE)

 • Föreställ dig följande:

  • Du kan skapa en arbetsbok i Office Excel 2007 som innehåller ett anpassat sidhuvud eller en sidfot.

  • Det anpassade sidhuvudet eller sidfoten innehåller tecken helbredds dubbel-byte character set (DBCS).

  • Du öppnar arbetsboken i Excel 2010.

  I det här scenariot tecknen mycket stora.

  Intern supportinformation från Microsoft

  PROGRAMFEL #: 29923 (OfficeQFE)

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har de problem som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Det finns inga särskilda förutsättningar för installation av den här snabbkorrigeringen.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation

Snabbkorrigeringen innehåller kanske inte alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste versionen. Snabbkorrigeringen innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen används ett Microsoft Windows Installer-paket för installation av snabbkorrigeringspaketet. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC) i följande tabell. När du visar filinformationen konverteras datumet till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.


x86

Information om hämtning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

×