Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2010 (Word-x-none.msp): 13 augusti 2013

Sammanfattning

Den här artikeln beskrivs problemen som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet Microsoft Word 2010 daterat den 13 augusti 2013.

Introduktion

Problem som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet

 • Anta att du skapar en etikett för y-axeln roteras diagram i en arbetsbok i Microsoft Excel 2010. Slutligen klistrar du diagrammet till ett Word 2010-dokument från arbetsboken. I det här fallet när du kopierar eller ändrar ett fält från ett länkat Excel-diagram, blir text i den lodräta axeln oläslig. Till exempel bokstäverna överlappar varandra.
  PROGRAMFEL #: 891157 (Office14)

 • När du skriver ut ett dokument i Pamflettlayout i Word 2010 visas vågräta vita linjer i det utskrivna dokumentet.
  PROGRAMFEL #: 892046 (Office14)

 • Anta att du redigerar en formel i ett dokument i Word 2010. När du sparar och öppnar dokumentet igen är den skadad. Dessutom visas följande felmeddelande:

  Plats: Del: /word/document.xml rad: 2 kolumn: 0

  PROGRAMFEL #: 892256 (Office14)

 • Anta att ett dokument som innehåller en textruta som använder en vågrät kantlinje i Word 2010. När du skriver ut dokumentet skrivs i slutet av texten rutan innehåll inte ut.
  PROGRAMFEL #: 892991 (Office14)

 • Anta att du skapar ett dokument som innehåller en MultiLine innehållskontroll med databindning och som innehåller en radbrytning i Word 2010. Sedan kan du lägga till en signatur i dokumentet. I det här fallet när du öppnar dokumentet igen, är signaturen ogiltig.
  PROGRAMFEL #: 893081 (Office14)

 • Anta att det finns en mall på en nätverksresurs som är otillgänglig eller långsam. Det tar längre tid än förväntat att öppna dokumentet när du öppnar ett binärt dokument baserat på mallen i Word 2010.
  PROGRAMFEL #: 893143 (Office14)

 • När du använder en objektmodell för att konvertera en lista i en innehållskontroll för oformaterad text i Word 2010 visas bara innehållet i det första objektet i listan i innehållskontrollen. Till exempel när du skapar en numrerad lista visas numret på det första objektet utanför innehållskontrollen.
  PROGRAMFEL #: 893306 (Office14)

 • När du kör alternativet Skicka som bifogad fil i Word 2010 för att skicka ett dokument som innehåller tillägget versaler visas en Dubbletten för dokumentet i skapade e-postmeddelandet.
  PROGRAMFEL #: 893336 (Office14)

 • När du har kopplat en mall på en nätverksresurs som innehåller VBA-kod i ett dokument i Word 2010 blir objekt i VBA-koden ogiltiga.
  PROGRAMFEL #: 893834 (Office14)

 • När du skriver ut ett Word-dokument som är markerade som "slutgiltig" på en SharePoint-server i Word 2010 skrivs tabell bildtexter i Word-dokumentet ut felaktigt.
  PROGRAMFEL #: 893889 (Office14)

 • När du infogar en EPS-bild i ett dokument med hjälp av alternativet Infoga och länka i Word 2010 bäddas inte bilden.
  PROGRAMFEL #: 893912 (Office14)

 • Anta att du kopierar många rader i Excel till ett HTML-e-postmeddelande i Outlook 2010. Sedan skicka eller spara e-postmeddelandet som ett utkast. När du eller mottagaren öppnar e-postmeddelandet, tar det längre tid än förväntat att öppna och visa innehållet i e-postmeddelandet.
  PROGRAMFEL #: 894675 (Office14)

Mer Information

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera det här snabbkorrigeringspaketet måste du ha Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) eller Service Pack 2 (SP2). Mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

lista över alla Office 2010 SP1-paket

lista över alla Office 2010 SP2-paket

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Registerinformation

För att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation

Det här snabbkorrigeringspaketet får inte innehålla alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste versionen. Det här snabbkorrigeringspaketet innehåller endast de filer som krävs för att lösa problemet som beskrivs i artikeln.

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen används ett Microsoft Windows Installer-paket för installation av snabbkorrigeringspaketet. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC) i följande tabell. När du visar filinformationen konverteras datumet till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×