Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp; Outlookintl-<Language-Code>.msp): 16 oktober 2013

Arbeta överallt från alla enheter med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs problemen i Microsoft Office Outlook 2013 som har lösts i snabbkorrigeringspaketet från 16 oktober 2013.

INLEDNING

Problem som detta snabbkorrigeringspaket löser

 • När du dockar kalenderöversikten i Outlook 2013 visas möten enbart i vyn I dag.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3354049 (Office15)

 • Tänk dig följande situation:

  • Du installerar ett plugin-program som kopplar ett formulärområde till rutan Läsning i Outlook 2013.

  • Du öppnar ett infogat svar.

  • Du växlar till en annan mapp.

  I den här situationen visas två formulärområden för e-postmeddelandet.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3355041 (Office15)

 • När du markerar ett e-postmeddelande som läst eller oläst i mappen Inkorgen i Outlook 2013 flyttas placeringen av mappen Inkorgen i rutan Mapp.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3364543 (Office15)

 • Låt säga att du är en icke-extern användare vars kontolösenord upphörde att gälla för mindre än tio dagar sedan. När du loggar in på Outlook 2013 visas ingen avisering om att lösenordet upphör.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3367074 (Office15)

 • När du synkroniserar Outlook 2013 med SharePoint Server visas en alternativ webbadressen istället för den primära webbadressen.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3368219 (Office15)

 • Låt säga att du aktiverar pekläge i Outlook 2013 på en pekenhet. Ingen information visas när du håller muspekaren över en kalenderpost för att visa information om posten.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3130327 (Office15)

 • När du försöker bifoga filer till ett e-postmeddelande som är ett infogat svar med Outlook Object Model (OOM) i Outlook 2013 återställs texten i meddelandet till det ursprungliga e-postmeddelandets text.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3370669 (Office15)

 • Låt säga att en mötesförfrågan har ett tomt Från-fält eftersom egenskapen PR_SENT_REPRESENTING_NAME saknas i Outlook 2013. När du försöker uppdatera mötesförfrågan visas följande felmeddelande:

  Det går inte att slutföra åtgärden. Ett eller flera parametervärden är ogiltiga.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 3366187 (Office15)

Mer Information

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är dock endast avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i artikeln. Använd bara snabbkorrigeringen på datorer som drabbats av problemet som beskrivs i artikeln. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i den här artikeln. I annat fall kan du kontakta Microsoft Hjälp och support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Hjälp och support finns på följande Microsoft-webbplats:

Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att snabbkorrigeringen är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Du måste ha installerat Outlook 2013 för att kunna installera detta snabbkorrigeringspaket.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret för att använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet.

Filnformation

Snabbkorrigeringen innehåller kanske inte alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste versionen. Snabbkorrigeringen innehåller endast de filer som krävs för att lösa problemet som beskrivs i artikeln.

I den globala versionen av det här snabbkorrigeringspaketet ingår ett Microsoft Windows Installer-paket för installation. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time) i följande tabell. När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×