Beskrivning av uppdatering 14.2 för Office för Mac 2011

INLEDNING

Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office för Mac 2011 med de senaste korrigeringarna samt förbättringar av stabilitet och tillförlitlighet.

Lösning


Information om uppdateringen

Förbättringar som ingår i uppdateringenUppdatering 14.2 för Office för Mac 2011 innehåller följande förbättringar.

Förbättringar av alla Microsoft Office för Mac 2011-program • Support för Document Connection för OneDrive-dokument har förbättrats.
  Gör det möjligt för användare att visa och öppna dokument som finns i rotnivån av en OneDrive-mapp.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 253089 (MacBU Main Bugbase)

 • Dra-och-släpp-funktionen i Document Connection har lagts till i Mac OS X 10.7 (Lion).
  Lägger till dra-och-släpp-funktionen för filer i Document Connection i Mac OS X 10.7.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 246494 (MacBU Main Bugbase)

 • Överföringsfunktionerna för SharePoint-webbplatserna har förbättrats.
  Åtgärdar ett problem där följande felmeddelande visas när du överför en fil till en SharePoint-webbplats:

  Överföringen misslyckades. Du måste logga in för att spara ändringarna på servern.


  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 254169 (MacBU Main Bugbase)

 • Grammatikkontrollen för italienska har förbättrats.
  Åtgärdar ett problem där grammatikkontrollen för italienska inte kontrollerar ett helt dokument.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 236498 (MacBU Main Bugbase)

 • Grammatikkontrollen för tyska har förbättrats.
  Åtgärdar ett problem där grammatikkontrollen för tyska inte kontrollerar ett helt dokument när dokumentet innehåller vissa tyska meningar.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 253342 (MacBU Main Bugbase)

Förbättringar för Microsoft Outlook för Mac 2011 • Databasen och verktyget för återskapande har förbättrats.
  Innehåller korrigeringar som gör databasen stabilare och som gör verktyget för återskapande mer effektivt. I Outlook för Mac används Office-databasen för att lagra personlig information, till exempel meddelanden och kontakter. Genom den här uppdateringen åtgärdas problem som orsakar skadade databaser, instabilitet och krascher. Med den här uppdateringen förbättras även databastransaktioner och det blir lättare att återställa från vissa fel. Om det är problem med databasen startar Outlook för Mac databasverktyget (Database Utility). Databasverktyget försöker återskapa databasen. När du har installerat den här uppdateringen återställer databasverktyget ytterligare kontoinformation, till exempel delade resurser och kategorier, och vidtar åtgärder för att återställa från skadat läge. Med den här uppdateringen kan du avbryta återskapande av databas i Outlook för Mac.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 251747 (MacBU Main Bugbase)

 • Synkronisering för IMAP-konton har förbättrats. I detta ingår support för synkronisering med Gmail.
  När du installerat den här uppdateringen uppdaterar Outlook för Mac regelbundet nya meddelanden i IMAP-mapparna. Dessutom kan användare av Outlook för Mac som använder Gmail-konton automatiskt mappa mappar, exempelvis Utkast, Borttaget, Skickat och Skräppost.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 253649 (MacBU Main Bugbase)

 • Prestandan hos Outlook för Mac har förbättrats i viktiga lägen.
  Introducerar flera förbättringar av prestanda på följande områden:

  • Snabbare svar vid synkning

  • Borttagning av flera poster

  • Visning av innehåll i e-postmeddelanden

  • Utskick av e-postmeddelanden

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 248258 (MacBU Main Bugbase)

 • Synkning av Exchange e-postmeddelanden har förbättrats.
  Introducerar en ny synkningsmodell för Exchange. Med den här nya modellen kan Outlook för Mac hämta ett e-postmeddelande i delar. Exempel: Outlook för Mac hämtar och visar först meddelandetexten och hämtar sedan stora bilder och bilagor. Om meddelanden hämtas i delar minskar belastningen på Exchange-servern och prestandan förbättras för användaren.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 251903 (MacBU Main Bugbase)

 • Support för resursschemaläggning för kalender har förbättrats.
  Förbättrar support för resursschemaläggning för kalender och för jämförelsefunktionen ledig/upptagen i Schemaläggningsassistenten.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 253555 (MacBU Main Bugbase)

 • Veckonummer har lagts till i kalendervisningen.
  Lägger till en inställning så att veckonummer visas i kalendern.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 251381 (MacBU Main Bugbase)

 • Funktioner för expansion av distributionslistor ingår.
  Gör det möjligt att expandera distributionslistor till enskilda medlemmar när du lägger till en distributionslista i fältet Till eller när du vilar muspekaren på en distributionslista.

Förbättringar för Microsoft PowerPoint för Mac 2011


 • Funktioner för inklistring av särskilda hyperlänkaringår.
  Introducerar funktioner som gör det möjligt att klistra in särskilda hyperlänkar i PowerPoint.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 253928 (MacBU Main Bugbase)

 • Listan över medförfattare har förbättrats.
  Åtgärdar ett problem där det inte går att se listan över medförfattare i en presentation.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 249357 (MacBU Main Bugbase)

 • Helskärmsläge i Lion stöds.
  Stöder helskärmsläge i PowerPoint. Dessutom öppnas redigeringsläget automatiskt i PowerPoint när du stänger bildspelsläget.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 250560 (MacBU Main Bugbase)

Förbättringar för Microsoft Word för Mac 2011 • Utskrift av PDF-fax har förbättrats.
  Åtgärdar ett problem där Word inte kan skicka .pdf-filer som fax.

  Microsoft Internal Support Information

  BUG #: 244843 (MacBU Main Bugbase)

 • Visning av användarinformation i mallar har förbättrats.
  Åtgärdar ett problem där en Word-mall inte visar en användares namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress när du visar mallen efter att den har sparats i .doc-format.

Hämtningsbar lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-uppdateringen

I följande arbetsbok listas de problem som åtgärdas med Service Pack 2, och den kan hämtas här:Obs! Det här är en engelsk version av arbetsboken. Arbetsboken finns inte på andra språk.

Förutsättningar


Kontrollera att datorn har Mac OS X v10.5.8 eller en senare version av operativsystemet Mac OS X innan du installerar uppdatering 14.2 för Office för Mac 2011.

Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Så här hämtar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas på Microsoft Download Center:Utgivningsdatum: 12 april 2012

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdaterade filer

Om du vill se en fullständig lista med filer som läggs till eller ändras genom den här uppdateringen, dubbelklickar du på installationsprogrammet för uppdateringen och klickar sedan på Visa filer Arkiv-menyn.

Obs! Uppdatering 14.2 för Microsoft Office för Mac 2011 är även tillgänglig från AutoUpdate. AutoUpdate är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella.  Om du vill använda AutoUpdate startar du först ett Microsoft Office-program. Klicka sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.

Mer information om resurser för Office för Mac 2011 finns på följande Microsoft-webbplats:


Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

×