Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2021-02-09

Version:

Windows 10

VIKTIGT Klientbilder för Windows 10 version 1803 nått slutet av tjänsten den 11 februari 2020. Om du vill fortsätta att få månatliga klientbilder med säkerhetsuppdateringarna uppgraderar du till Windows 10, version 1809 eller senare. 

Publisher: MicrosoftWindowsDesktop

Erbjudande: Windows-10 

Microsoft Windows 10 Virtual Machine-avbildningar

Windows 10 är utformat för att uppfylla organisationers komplexa och föränderliga behov med:

  • Avancerat skydd mot moderna säkerhetshot

  • Flexibla alternativ för distribution, uppdatering och support

  • Omfattande hantering och kontroll av enheter och appar

Med Windows 10 kan du distribuera uppdateringar på ett effektivt sätt och snabbt leverera de senaste innovationerna till slutanvändarna, och därmed få bättre samarbete och produktivitet.

Mer information om Microsoft Windows 10-klientplaner och priser finns på Azure Marketplace.

Obs! Följ @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för information om versionen.

Tillgängliga bilder

VIKTIGT Formatet för den publicerade bildinformationen är <version>.<Revision>.<YYMMDDhhmm>. Exempel: i 18363.720.2003120536:

  • Versionen är 18363.

  • Revisionen är 720.

  • Datum och tid är 2020-03-12 och 05:36.

Obs!Om du vill visa listan med KB-artiklar klickar eller trycker du på operativsystemets namn för att expandera det kom döljande avsnittet.

NY 2021-02-16
VIKTIGT Vi släppte en ny RS1 servicing stack update (SSU) KB5001078som inte ursprungligen inkluderades i media för februari 2021. Därför kan efterlevnadsverktyg tagga media som icke-kompatibla. För att skydda dig rekommenderar vi att du distribuerar KB5001078 till de system som använder azure Marketplace-bilder från februari 2021. Det nya SSU är tillgängligt från alla utgivningskanaler och kommer att erbjudas till dig automatiskt om du konfigurerar dina system för att ta emot uppdateringar från Windows Update.

Kända problem finns på Hälsoinstrumentpanelen för Windows. 

Vad är nytt för företag i uppdateringsuppdateringen av Windows 10 november 2019

Vad är nytt för IT-proffsen i uppdateringsuppdateringen av Windows 10https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/What-s-new-for-IT-pros-in-Windows-10-version-1909/ba-p/1002699

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows 10 Pro, version 20H2

19042.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro N, version 20H2

19042.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Windows 10 Enterprise för virtuella skrivbord, version 20H2

19042.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro ZH-CN, version 20H2

19042.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise, version 20H2

19042.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise N, version 20H2

19042.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Kända problem finns på Hälsoinstrumentpanelen för Windows. 

Vad är nytt för företag i uppdateringsuppdateringen av Windows 10 november 2019

Vad är nytt för IT-proffsen i uppdateringsuppdateringen av Windows 10https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/What-s-new-for-IT-pros-in-Windows-10-version-1909/ba-p/1002699

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows 10 Pro, version 2004

19041.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro N, version 2004

19041.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Windows 10 Enterprise för virtuella skrivbord, version 2004

19041.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro ZH-CN, version 2004

19041.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise, version 2004

19041.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise N, version 2004

19041.804.210205-0012

Kumulativ KB 4601319

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4599861

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Kända problem finns på Hälsoinstrumentpanelen för Windows. 

Vad är nytt för företag i uppdateringsuppdateringen av Windows 10 november 2019

Vad är nytt för IT-proffsen i uppdateringsuppdateringen av Windows 10https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/What-s-new-for-IT-pros-in-Windows-10-version-1909/ba-p/1002699

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows 10 Pro, version 1909

18363.1379.210211-0108

Kumulativ KB 5001028

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4602035

SSU KB 4601395

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro N, version 1909

18363.1379.210211-0108

Kumulativ KB 5001028

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4602035

SSU KB 4601395

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Windows 10 Enterprise för virtuella skrivbord, version 1909

18363.1379.210211-0108

Kumulativ KB 5001028

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4602035

SSU KB 4601395

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro ZH-CN, version 1909

18363.1379.210211-0108

Kumulativ KB 5001028

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4602035

SSU KB 4601395

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise, version 1909

18363.1379.210211-0108

Kumulativ KB 5001028

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4602035

SSU KB 4601395

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise N, version 1909

18363.1379.210211-0108

Kumulativ KB 5001028

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4602035

SSU KB 4601395

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Kända problem finns på Hälsoinstrumentpanelen för Windows.

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows 10 Pro version 1809

17763.1757.210206-0435

Kumulativ KB 4601345

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4601389

SSU KB 4601393

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro N version 1809

17763.1757.210206-0435

Kumulativ KB 4601345

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4601389

SSU KB 4601393

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

ProN

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops Preview version 1809

17763.1757.210206-0435

Kumulativ KB 4601345

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4601389

SSU KB 4601393

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro ZH-CN version 1809

17763.1757.210206-0435

Kumulativ KB 4601345

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4601389

SSU KB 4601393

SafeOS KB 4506578

x64

ZH-CN

Pro

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

17763.1757.210206-0435

Kumulativ KB 4601345

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4601389

SSU KB 4601393

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC

17763.1757.210206-0435

Kumulativ KB 4601345

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4601389

SSU KB 4601393

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise 2019

17763.1757.210206-0435

Kumulativ KB 4601345

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4601389

SSU KB 4601393

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise N 2019

17763.1757.210206-0435

Kumulativ KB 4601345

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4601389

SSU KB 4601393

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Kända problem finns på Hälsoinstrumentpanelen för Windows.

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version

Storlek

Anpassad

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

14393.4225.210203-0345

Kumulativ KB 4601318

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4580325

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216,5001078,4601392 (förfallen)

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB

14393.4225.210203-0345

 Kumulativ KB 4601318

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4580325

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 5001078,4601392 (förfallen)

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×