Symptom

Föreställ dig följande:

  • Du befinner dig i en miljö med Microsoft Exchange Server 2013.

  • Du har flera domäner (domäner för överordnade och underordnade domäner) och vissa domäner har förberett inte för Exchange Server 2013.

  • Du tilldelas fullständig åtkomst och Send As-behörighet till en delad postlåda till en säkerhetsgrupp i Outlook med automatisk mappning inaktiveras.

Du kan inte öppna en delad postlåda i Outlook i det här fallet och du får följande felmeddelande:


Det går inte att expandera mappen. Det går inte att öppna mapparna. Microsoft exchange är inte tillgänglig. Det finns problem med nätverket eller exchange-datorn är nere för underhåll.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom friska system åtkomstkontroll klassificering i listan (SACL) som är tilldelad för domänkontrollanten från underordnad domän inte har förberetts för Exchange Server 2013.

Lösning

Lös problemet genom att installera kumulativ uppdatering 7 för Exchange Server 2013.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×