I artikeln beskrivs uppdatering 4018349 för Microsoft SharePoint Foundation 2013 som gavs ut den 10 April 2018. Den här uppdateringen har en förutsättning.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen åtgärdas följande problem:

 • Slutförd markerar kolumnen i Aktivitetslistan läser inte av skärmläsare och har inte fokus uppgift.

 • Posterna från webbplatsen Version för den här webbplatsen tas inte bort när du tar bort en webbplats.

 • När du visar ett Kalender-objekt på sidan Redigera i SharePoint får ett oväntat felmeddelande av följande slag:

  Tyvärr, gick något fel
  Ett oväntat fel har inträffat.

Den här uppdateringen innehåller även följande förbättringar:

 • Uppdateringar för följande inaktuella tidszoner:

  • Centrala Brasilien, normaltid (UTC-04:00) Cuiaba

  • Fidji standardtid (UTC + 12:00) Fiji

  • Tehran för Iran-standardtid (UTC + 03:30)

  • Jerusalem i Israel standardtid (UTC + 02:00)

  • Casablanca i Marocko standardtid (UTC + 00:00)

  • SA Pacific Standard Time (UTC-04:00) Santiago

  • Pacific, normaltid (Mexiko) (UTC-08:00) Baja Kalifornien

  • Paraguay standardtid (UTC-04:00) Asuncion

  • Syrien standardtid (UTC + 02:00) Damascus

 • Ändrar bevarandeprincip så att antalet poster i tabellen TimerJobHistory från 10 000 till 3 dagar.

Hur du hämtar och installerar uppdateringen

Download Center

Den här uppdateringen är endast tillgänglig för manuell hämtning och installation från Microsoft Download Center.

Download Hämta uppdateringen KB4018349 för SharePoint Foundation 2013

Microsoft har genomsökt denna fil med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är lagrad på servrar med utökad säkerhet som hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar.

Information om uppdateringen

Förutsättningar

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha installerat Service Pack 1 för Microsoft SharePoint Foundation 2013 .

Information om omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Referenser

Lär dig mer om den terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar.

Office System TechCenter innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office.

Filinformation

x64

STS-x-none.msp filinformation

Fil-ID

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Ej tillämplig

395

14-Mar-2018

07:29

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Ej tillämplig

546

14-Mar-2018

07:29

Dip.css_14

Dip.css_14

Ej tillämplig

1,781

13-Mar-2018

17:21

Dip.css

Dip.css

Ej tillämplig

1,781

13-Mar-2018

17:21

Dip.html_14

Dip.html_14

Ej tillämplig

4,328

13-Mar-2018

17:21

Dip.html

Dip.html

Ej tillämplig

4,328

13-Mar-2018

17:21

Dip.js_14

Dip.js_14

Ej tillämplig

57,229

13-Mar-2018

17:21

Dip.js

Dip.js

Ej tillämplig

57,229

13-Mar-2018

17:21

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

Ej tillämplig

478

13-Mar-2018

17:20

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

Ej tillämplig

1,712

13-Mar-2018

17:20

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

Ej tillämplig

366

13-Mar-2018

17:20

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

Ej tillämplig

577

13-Mar-2018

17:21

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

Ej tillämplig

540

13-Mar-2018

17:21

Messagebanner.js_14

Messagebanner.js_14

Ej tillämplig

4,968

13-Mar-2018

17:21

Messagebanner.js

Messagebanner.js

Ej tillämplig

4,968

13-Mar-2018

17:21

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

13-Mar-2018

17:21

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

13-Mar-2018

17:21

O365configuration.xml

O365configuration.xml

Ej tillämplig

405

13-Mar-2018

17:20

Shellicons.eot

Shellicons.eot

Ej tillämplig

47,960

13-Mar-2018

17:21

Shellicons.svg

Shellicons.svg

Ej tillämplig

57,730

13-Mar-2018

17:21

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

Ej tillämplig

47,768

13-Mar-2018

17:21

Shellicons.woff

Shellicons.woff

Ej tillämplig

26,452

13-Mar-2018

17:21

Suitenav.js

Suitenav.js

Ej tillämplig

34,319

13-Mar-2018

17:20

Web.config_sts

Web.config_sts

Ej tillämplig

4,845

13-Mar-2018

17:20

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

Ej tillämplig

57,288

13-Mar-2018

17:21

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Ej tillämplig

2,154

13-Mar-2018

17:21

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

Ej tillämplig

1,078

13-Mar-2018

17:21

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

Ej tillämplig

18,815

13-Mar-2018

17:20

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

Ej tillämplig

10,651

13-Mar-2018

17:20

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

Ej tillämplig

3,059

13-Mar-2018

17:21

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Ej tillämplig

1,145

13-Mar-2018

17:21

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Ej tillämplig

28,650

13-Mar-2018

17:20

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

Ej tillämplig

11,376

13-Mar-2018

17:20

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Ej tillämplig

2,347

13-Mar-2018

17:21

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Ej tillämplig

9,596

13-Mar-2018

17:21

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Ej tillämplig

26,945

13-Mar-2018

17:21

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Ej tillämplig

896

13-Mar-2018

17:21

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

Ej tillämplig

896

13-Mar-2018

17:21

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Ej tillämplig

3,861

13-Mar-2018

17:21

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

Ej tillämplig

3,652

13-Mar-2018

17:21

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Ej tillämplig

13,019

13-Mar-2018

17:21

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

9,266

13-Mar-2018

17:21

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Ej tillämplig

7,512

13-Mar-2018

17:21

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Ej tillämplig

9,800

13-Mar-2018

17:21

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Ej tillämplig

11,755

13-Mar-2018

17:21

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

13-Mar-2018

17:20

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

Ej tillämplig

367,086

13-Mar-2018

17:21

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Ej tillämplig

4,473

13-Mar-2018

17:21

Addrbook.gif

Addressbook.gif

Ej tillämplig

908

12-Mar-2018

20:31

Addrole.asx

Addrole.aspx

Ej tillämplig

68,566

13-Mar-2018

17:21

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Ej tillämplig

61,362

13-Mar-2018

17:20

Admin.amx

Admin.asmx

Ej tillämplig

86

13-Mar-2018

17:20

Admin.mas

Admin.master

Ej tillämplig

29,828

13-Mar-2018

17:21

Admin.smp

Admin.sitemap

Ej tillämplig

15,577

13-Mar-2018

17:21

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Ej tillämplig

7,764

13-Mar-2018

17:21

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Ej tillämplig

8,689

13-Mar-2018

17:21

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Ej tillämplig

5,038

13-Mar-2018

17:21

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Ej tillämplig

9,937

13-Mar-2018

17:21

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Ej tillämplig

4,998

13-Mar-2018

17:21

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Ej tillämplig

1,283

13-Mar-2018

17:20

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Ej tillämplig

21,099

13-Mar-2018

17:21

Adminweb.cfg

Adminweb.config

Ej tillämplig

899

13-Mar-2018

17:20

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Ej tillämplig

9,474

13-Mar-2018

17:20

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

13-Mar-2018

17:21

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Ej tillämplig

13,046

13-Mar-2018

17:21

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Ej tillämplig

8,162

13-Mar-2018

17:21

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

Ej tillämplig

8,163

13-Mar-2018

17:21

Sub.amx

Alerts.asmx

Ej tillämplig

88

13-Mar-2018

17:21

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,313

13-Mar-2018

17:21

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Ej tillämplig

8,824

13-Mar-2018

17:21

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

Ej tillämplig

8,143

13-Mar-2018

17:21

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

Ej tillämplig

6,808

13-Mar-2018

17:21

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:20

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:20

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Ej tillämplig

3,916

13-Mar-2018

17:20

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Ej tillämplig

2,731

13-Mar-2018

17:21

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:20

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

Ej tillämplig

253

13-Mar-2018

17:21

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Ej tillämplig

7,122

13-Mar-2018

17:21

App.mas_mplib

App.master

Ej tillämplig

19,062

13-Mar-2018

17:21

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Ej tillämplig

9,040

13-Mar-2018

17:20

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

Ej tillämplig

3,342

13-Mar-2018

17:20

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

Ej tillämplig

213

13-Mar-2018

17:21

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

Ej tillämplig

22,542

13-Mar-2018

17:20

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

Ej tillämplig

11,197

13-Mar-2018

17:20

Appicon.asx

Appicons.ashx

Ej tillämplig

205

13-Mar-2018

17:21

Appinv.asx

Appinv.aspx

Ej tillämplig

11,660

13-Mar-2018

17:21

App.mas

Application.master

Ej tillämplig

13,756

13-Mar-2018

17:21

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Ej tillämplig

5,259

13-Mar-2018

17:21

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Ej tillämplig

3,519

13-Mar-2018

17:21

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Ej tillämplig

4,379

13-Mar-2018

17:21

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Ej tillämplig

4,106

13-Mar-2018

17:21

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Ej tillämplig

8,668

13-Mar-2018

17:21

Appv4.mas

Applicationv4.master

Ej tillämplig

20,553

13-Mar-2018

17:21

Appmng.sql

Appmng.sql

Ej tillämplig

289,219

13-Mar-2018

17:21

Appmng.svc

Appmng.svc

Ej tillämplig

375

13-Mar-2018

17:20

Appmngup.sql

Appmngup.sql

Ej tillämplig

282,966

13-Mar-2018

17:21

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

Ej tillämplig

5,678

13-Mar-2018

17:21

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

Ej tillämplig

5 250

13-Mar-2018

17:21

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

Ej tillämplig

11,198

13-Mar-2018

17:21

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

Ej tillämplig

6,876

13-Mar-2018

17:21

Approve.asx

Approve.aspx

Ej tillämplig

8,991

13-Mar-2018

17:21

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

Ej tillämplig

3,061

13-Mar-2018

17:21

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

Ej tillämplig

452

13-Mar-2018

17:20

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

Ej tillämplig

2,059

13-Mar-2018

17:21

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Ej tillämplig

1,210

13-Mar-2018

17:20

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:20

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Ej tillämplig

5,396

13-Mar-2018

17:21

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Ej tillämplig

4,795

13-Mar-2018

17:21

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Ej tillämplig

4,655

13-Mar-2018

17:20

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Ej tillämplig

6,541

13-Mar-2018

17:21

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Ej tillämplig

1,068

13-Mar-2018

17:21

Auth.amx

Authentication.asmx

Ej tillämplig

96

13-Mar-2018

17:20

Authen.asx

Authentication.aspx

Ej tillämplig

13,828

13-Mar-2018

17:21

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Ej tillämplig

1,301

13-Mar-2018

17:20

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Ej tillämplig

4,939

13-Mar-2018

17:21

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Ej tillämplig

5,968

13-Mar-2018

17:20

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

Ej tillämplig

18,404

13-Mar-2018

17:20

Autofill.js

Autofill.js

Ej tillämplig

10,322

13-Mar-2018

17:20

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Ej tillämplig

20,576

13-Mar-2018

17:20

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

Ej tillämplig

8,623

13-Mar-2018

17:20

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Ej tillämplig

9,653

13-Mar-2018

17:21

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

Ej tillämplig

7,966

13-Mar-2018

17:20

Avreport.asx

Avreport.aspx

Ej tillämplig

11,898

13-Mar-2018

17:21

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Ej tillämplig

4,069

13-Mar-2018

17:21

Backup.asx

Backup.aspx

Ej tillämplig

15,389

13-Mar-2018

17:21

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Ej tillämplig

20,577

13-Mar-2018

17:21

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Ej tillämplig

8,689

13-Mar-2018

17:21

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Ej tillämplig

10,643

13-Mar-2018

17:21

Bdc.sql

Bdc.sql

Ej tillämplig

558,446

13-Mar-2018

17:21

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Ej tillämplig

332

13-Mar-2018

17:20

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Ej tillämplig

14,415

13-Mar-2018

17:21

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Ej tillämplig

3,309

13-Mar-2018

17:21

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Ej tillämplig

7,037

13-Mar-2018

17:21

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

Ej tillämplig

197

13-Mar-2018

17:20

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Ej tillämplig

402

13-Mar-2018

17:20

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

Ej tillämplig

383

13-Mar-2018

17:20

Bform.debug.js

Bform.debug.js

Ej tillämplig

459,758

13-Mar-2018

17:20

Bform.js

Bform.js

Ej tillämplig

258,656

13-Mar-2018

17:20

Blank.debug.js

Blank.debug.js

Ej tillämplig

164

13-Mar-2018

17:20

Blank.js

Blank.js

Ej tillämplig

119

13-Mar-2018

17:20

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Ej tillämplig

4,045

13-Mar-2018

17:21

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

Ej tillämplig

468

13-Mar-2018

17:20

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

Ej tillämplig

462

13-Mar-2018

17:20

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Ej tillämplig

3,210

13-Mar-2018

17:21

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

Ej tillämplig

883

13-Mar-2018

17:20

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

Ej tillämplig

24,734

12-Mar-2018

20:31

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

Ej tillämplig

105,256

12-Mar-2018

20:31

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

Ej tillämplig

49,468

12-Mar-2018

20:31

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

Ej tillämplig

31,724

12-Mar-2018

20:31

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Ej tillämplig

14,883

13-Mar-2018

17:21

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

Ej tillämplig

7,637

13-Mar-2018

17:20

Bpstd.js

Bpstd.js

Ej tillämplig

4,356

13-Mar-2018

17:20

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Ej tillämplig

2,776

13-Mar-2018

17:21

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Ej tillämplig

4,216

13-Mar-2018

17:21

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Ej tillämplig

3,836

13-Mar-2018

17:21

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:20

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:20

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:20

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Ej tillämplig

8,267

13-Mar-2018

17:21

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Ej tillämplig

29,344

13-Mar-2018

17:21

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:20

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Ej tillämplig

205

13-Mar-2018

17:21

Calibri.eot

Calibri.eot

Ej tillämplig

167,788

12-Mar-2018

20:31

Calibri.svg

Calibri.svg

Ej tillämplig

365,292

12-Mar-2018

20:31

Calibri.ttf

Calibri.ttf

Ej tillämplig

350,124

12-Mar-2018

20:31

Calibri.woff

Calibri.woff

Ej tillämplig

184,156

12-Mar-2018

20:31

Callout.debug.js

Callout.debug.js

Ej tillämplig

84,762

13-Mar-2018

17:20

Callout.js

Callout.js

Ej tillämplig

26,526

13-Mar-2018

17:20

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Ej tillämplig

211

13-Mar-2018

17:21

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

Ej tillämplig

211

13-Mar-2018

17:21

Calview.gif

Calview.gif

Ej tillämplig

1,615

12-Mar-2018

20:31

Category.asp_blogcon

Category.aspx

Ej tillämplig

2,649

13-Mar-2018

17:20

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

Ej tillämplig

205

13-Mar-2018

17:20

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

Ej tillämplig

200

13-Mar-2018

17:20

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

Ej tillämplig

60,600

12-Mar-2018

20:31

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

Ej tillämplig

165,961

12-Mar-2018

20:31

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

Ej tillämplig

124,584

12-Mar-2018

20:31

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

Ej tillämplig

79,732

12-Mar-2018

20:31

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Ej tillämplig

10,758

13-Mar-2018

17:21

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Ej tillämplig

8,550

13-Mar-2018

17:21

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Ej tillämplig

7,816

13-Mar-2018

17:21

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Ej tillämplig

7,536

13-Mar-2018

17:21

Checkin.asx

Checkin.aspx

Ej tillämplig

16,116

13-Mar-2018

17:21

Checknames.gif

Checknames.gif

Ej tillämplig

908

12-Mar-2018

20:31

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Ej tillämplig

10,498

13-Mar-2018

17:21

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Ej tillämplig

5,782

13-Mar-2018

17:20

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

Ej tillämplig

2,388

13-Mar-2018

17:20

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Ej tillämplig

216

13-Mar-2018

17:21

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

Ej tillämplig

216

13-Mar-2018

17:21

Appmngclient.config

Client.config

Ej tillämplig

2,159

13-Mar-2018

17:20

Bdcwebclient.config

Client.config

Ej tillämplig

2,125

13-Mar-2018

17:20

Becwebserviceclientconfig

Client.config

Ej tillämplig

1,437

13-Mar-2018

17:20

Securitytokenclientconfig

Client.config

Ej tillämplig

3,448

13-Mar-2018

17:20

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Ej tillämplig

2,369

13-Mar-2018

17:21

Topologyclientconfig

Client.config

Ej tillämplig

982

13-Mar-2018

17:21

Client.svc

Client.svc

Ej tillämplig

402

13-Mar-2018

17:20

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

Ej tillämplig

153,155

13-Mar-2018

17:20

Clientforms.js

Clientforms.js

Ej tillämplig

77,384

13-Mar-2018

17:20

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

Ej tillämplig

77,565

13-Mar-2018

17:20

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

Ej tillämplig

41,210

13-Mar-2018

17:20

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

Ej tillämplig

23,510

13-Mar-2018

17:20

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

Ej tillämplig

9,805

13-Mar-2018

17:20

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

Ej tillämplig

294,212

13-Mar-2018

17:20

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

Ej tillämplig

150,306

13-Mar-2018

17:20

Close.asx

Closeconnection.aspx

Ej tillämplig

1,866

13-Mar-2018

17:21

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Ej tillämplig

63,069

13-Mar-2018

17:20

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Ej tillämplig

6,042

13-Mar-2018

17:21

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Ej tillämplig

203

13-Mar-2018

17:21

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

Ej tillämplig

5,376

13-Mar-2018

17:20

Comval.js

Commonvalidation.js

Ej tillämplig

3,369

13-Mar-2018

17:20

Compat.bro

Compat.browser

Ej tillämplig

14,781

13-Mar-2018

17:20

Configdb.sql

Configdb.sql

Ej tillämplig

189,484

13-Mar-2018

17:21

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Ej tillämplig

22,074

13-Mar-2018

17:21

Configup.sql

Configup.sql

Ej tillämplig

48,486

13-Mar-2018

17:21

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

Ej tillämplig

131

13-Mar-2018

17:21

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

Ej tillämplig

7,246

13-Mar-2018

17:21

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Ej tillämplig

1,211

13-Mar-2018

17:21

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

Ej tillämplig

3,715

13-Mar-2018

17:21

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

Ej tillämplig

3,712

13-Mar-2018

17:21

Conngps.asx

Conngps.aspx

Ej tillämplig

8,490

13-Mar-2018

17:21

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

Ej tillämplig

443

13-Mar-2018

17:21

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Ej tillämplig

7,964

13-Mar-2018

17:21

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Ej tillämplig

32,178

13-Mar-2018

17:20

Copy.amx

Copy.asmx

Ej tillämplig

86

13-Mar-2018

17:20

Copy.asx

Copy.aspx

Ej tillämplig

15,509

13-Mar-2018

17:21

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Ej tillämplig

1,281

13-Mar-2018

17:20

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Ej tillämplig

10,337

13-Mar-2018

17:21

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Ej tillämplig

68,509

13-Mar-2018

17:21

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Ej tillämplig

2,333

13-Mar-2018

17:21

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Ej tillämplig

11,267

13-Mar-2018

17:20

Corbel.eot

Corbel.eot

Ej tillämplig

96,453

12-Mar-2018

20:31

Corbel.svg

Corbel.svg

Ej tillämplig

185,947

12-Mar-2018

20:31

Corbel.ttf

Corbel.ttf

Ej tillämplig

200,316

12-Mar-2018

20:31

Corbel.woff

Corbel.woff

Ej tillämplig

106,184

12-Mar-2018

20:31

Core.debug.js

Core.debug.js

Ej tillämplig

636,461

13-Mar-2018

17:20

Core_0.rsx

Core.resx

Ej tillämplig

490,005

13-Mar-2018

17:21

Corefxup.css

Corefixup.css

Ej tillämplig

469

13-Mar-2018

17:21

Create.asx

Create.aspx

Ej tillämplig

33,731

13-Mar-2018

17:21

Create.asx_14

Create.aspx

Ej tillämplig

33,257

13-Mar-2018

17:21

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Ej tillämplig

7,233

13-Mar-2018

17:21

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

Ej tillämplig

18,174

13-Mar-2018

17:21

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Ej tillämplig

2,731

13-Mar-2018

17:21

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Ej tillämplig

4,182

13-Mar-2018

17:21

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Ej tillämplig

4,809

13-Mar-2018

17:21

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

Ej tillämplig

5,021

13-Mar-2018

17:21

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

Ej tillämplig

5,021

13-Mar-2018

17:21

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Ej tillämplig

17,064

13-Mar-2018

17:21

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Ej tillämplig

3,584

13-Mar-2018

17:21

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Ej tillämplig

10,792

13-Mar-2018

17:21

Createws.asx

Createws.aspx

Ej tillämplig

5,078

13-Mar-2018

17:21

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.4919.1000

1,413,888

13-Mar-2018

17:20

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.4919.1000

206,112

13-Mar-2018

17:20

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

Ej tillämplig

7,406

13-Mar-2018

17:20

Ctp.js

Ctp.js

Ej tillämplig

3,934

13-Mar-2018

17:20

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Ej tillämplig

10,808

13-Mar-2018

17:21

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Ej tillämplig

11,913

13-Mar-2018

17:21

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Ej tillämplig

646,903

13-Mar-2018

17:20

Cui.js

Cui.js

Ej tillämplig

362,624

13-Mar-2018

17:20

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

Ej tillämplig

4,529

13-Mar-2018

17:20

Cvtp.js

Cvtp.js

Ej tillämplig

2,412

13-Mar-2018

17:20

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Ej tillämplig

5,023

13-Mar-2018

17:21

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

Ej tillämplig

2,643

13-Mar-2018

17:20

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Ej tillämplig

48,715

13-Mar-2018

17:20

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

Ej tillämplig

30,848

13-Mar-2018

17:21

Datepick.js

Datepicker.js

Ej tillämplig

27,099

13-Mar-2018

17:20

Datepick.js_14

Datepicker.js

Ej tillämplig

20,413

13-Mar-2018

17:21

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Ej tillämplig

3,184

13-Mar-2018

17:21

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Ej tillämplig

4,424

13-Mar-2018

17:21

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

Ej tillämplig

4,240

13-Mar-2018

17:21

Default.aspx_app

Default.aspx

Ej tillämplig

1,168

13-Mar-2018

17:21

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

Ej tillämplig

4,026

13-Mar-2018

17:21

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Ej tillämplig

3,458

13-Mar-2018

17:21

Default.aspx_mps

Default.aspx

Ej tillämplig

4,102

13-Mar-2018

17:21

Default.aspx_sts

Default.aspx

Ej tillämplig

4,026

13-Mar-2018

17:20

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Ej tillämplig

3,882

13-Mar-2018

17:21

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

Ej tillämplig

2,682

13-Mar-2018

17:20

Default.asx_forms

Default.aspx

Ej tillämplig

2,788

13-Mar-2018

17:21

Default.asx_mobile

Default.aspx

Ej tillämplig

1,513

13-Mar-2018

17:21

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

Ej tillämplig

1,513

13-Mar-2018

17:21

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Ej tillämplig

2,284

13-Mar-2018

17:21

Default.asx_trust

Default.aspx

Ej tillämplig

530

13-Mar-2018

17:21

Default.asx_windows

Default.aspx

Ej tillämplig

522

13-Mar-2018

17:21

Mriddflt.xml

Default.aspx

Ej tillämplig

1,270

13-Mar-2018

17:20

Default.mas

Default.master

Ej tillämplig

26,292

13-Mar-2018

17:21

Default.mas_mplib

Default.master

Ej tillämplig

26,292

13-Mar-2018

17:21

Default.spc

Default.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Default.spf

Default.spfont

Ej tillämplig

13,976

13-Mar-2018

17:21

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Ej tillämplig

6,455

13-Mar-2018

17:21

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

Ej tillämplig

193

13-Mar-2018

17:21

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Ej tillämplig

4,376

13-Mar-2018

17:21

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Ej tillämplig

178,739

13-Mar-2018

17:21

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

Ej tillämplig

170,271

13-Mar-2018

17:21

Defloc.asx

Definelocation.aspx

Ej tillämplig

4,002

13-Mar-2018

17:21

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Ej tillämplig

2,298

13-Mar-2018

17:21

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Ej tillämplig

2,731

13-Mar-2018

17:21

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Ej tillämplig

188

13-Mar-2018

17:21

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

Ej tillämplig

188

13-Mar-2018

17:21

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Ej tillämplig

12,279

13-Mar-2018

17:21

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Ej tillämplig

8,062

13-Mar-2018

17:21

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Ej tillämplig

6,619

13-Mar-2018

17:21

Delsite.asx

Delsite.aspx

Ej tillämplig

7,267

13-Mar-2018

17:21

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Ej tillämplig

10,122

13-Mar-2018

17:21

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

Ej tillämplig

15,800

13-Mar-2018

17:21

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

Ej tillämplig

6,683

13-Mar-2018

17:21

Desndat.asx

Designdata.ashx

Ej tillämplig

208

13-Mar-2018

17:21

Desngal.asx

Designgallery.aspx

Ej tillämplig

3,475

13-Mar-2018

17:21

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

Ej tillämplig

46,223

13-Mar-2018

17:20

Designgallery.js

Designgallery.js

Ej tillämplig

28,550

13-Mar-2018

17:20

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Ej tillämplig

2,329

13-Mar-2018

17:21

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

Ej tillämplig

5,615

13-Mar-2018

17:21

Devdash.asx

Devdash.aspx

Ej tillämplig

2,357

13-Mar-2018

17:21

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

Ej tillämplig

86,004

13-Mar-2018

17:20

Devdash.js

Devdash.js

Ej tillämplig

36,366

13-Mar-2018

17:20

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

Ej tillämplig

103

13-Mar-2018

17:20

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

Ej tillämplig

19,977

13-Mar-2018

17:21

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

Ej tillämplig

391

13-Mar-2018

17:20

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,329

13-Mar-2018

17:20

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Ej tillämplig

4,677

13-Mar-2018

17:20

Dialog.mas

Dialog.master

Ej tillämplig

12,646

13-Mar-2018

17:21

Discbar.asx

Discbar.aspx

Ej tillämplig

2,448

13-Mar-2018

17:21

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Ej tillämplig

4,735

13-Mar-2018

17:20

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

Ej tillämplig

14,311

13-Mar-2018

17:21

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

Ej tillämplig

13,786

13-Mar-2018

17:21

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

Ej tillämplig

13,786

13-Mar-2018

17:21

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

Ej tillämplig

13,786

13-Mar-2018

17:21

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

Ej tillämplig

13,786

13-Mar-2018

17:21

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

Ej tillämplig

13,786

13-Mar-2018

17:21

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

Ej tillämplig

13,786

13-Mar-2018

17:21

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Ej tillämplig

2,428

13-Mar-2018

17:21

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Ej tillämplig

4,190

13-Mar-2018

17:21

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Ej tillämplig

13,786

13-Mar-2018

17:21

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

Ej tillämplig

5,491

13-Mar-2018

17:21

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Ej tillämplig

3,234

13-Mar-2018

17:21

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Ej tillämplig

2,702

13-Mar-2018

17:21

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Ej tillämplig

19,446

13-Mar-2018

17:21

Dlgframe.css

Dlgframe.css

Ej tillämplig

2,528

13-Mar-2018

17:21

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Ej tillämplig

5,593

13-Mar-2018

17:21

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Ej tillämplig

7,789

13-Mar-2018

17:21

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Ej tillämplig

11,465

13-Mar-2018

17:21

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Ej tillämplig

7,797

13-Mar-2018

17:21

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

Ej tillämplig

331

13-Mar-2018

17:20

Download.asx

Download.aspx

Ej tillämplig

155

13-Mar-2018

17:21

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Ej tillämplig

870

13-Mar-2018

17:21

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

Ej tillämplig

160,299

13-Mar-2018

17:20

Dragdrop.js

Dragdrop.js

Ej tillämplig

85,346

13-Mar-2018

17:20

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Ej tillämplig

14,863

13-Mar-2018

17:21

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

Ej tillämplig

179

13-Mar-2018

17:21

Dws.amx

Dws.asmx

Ej tillämplig

85

13-Mar-2018

17:20

Dws.asx

Dws.aspx

Ej tillämplig

4,368

13-Mar-2018

17:21

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,287

13-Mar-2018

17:20

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Ej tillämplig

20,223

13-Mar-2018

17:20

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Ej tillämplig

18,305

13-Mar-2018

17:21

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Ej tillämplig

12,661

13-Mar-2018

17:21

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Ej tillämplig

4,167

13-Mar-2018

17:20

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Ej tillämplig

4,167

13-Mar-2018

17:20

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Ej tillämplig

12,731

13-Mar-2018

17:21

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Ej tillämplig

4,167

13-Mar-2018

17:21

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Ej tillämplig

4,393

13-Mar-2018

17:20

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Ej tillämplig

4,798

13-Mar-2018

17:21

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Ej tillämplig

19,005

13-Mar-2018

17:21

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Ej tillämplig

4,683

13-Mar-2018

17:21

Editidx.asx

Editindex.aspx

Ej tillämplig

7,133

13-Mar-2018

17:21

Editnav.asx

Editnav.aspx

Ej tillämplig

6,298

13-Mar-2018

17:21

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Ej tillämplig

7,201

13-Mar-2018

17:21

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Ej tillämplig

4,167

13-Mar-2018

17:20

Editprev.asc

Editpreview.ascx

Ej tillämplig

6,219

13-Mar-2018

17:21

Editprms.asx

Editprms.aspx

Ej tillämplig

5,371

13-Mar-2018

17:21

Editrole.asx

Editrole.aspx

Ej tillämplig

69,296

13-Mar-2018

17:21

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Ej tillämplig

2,574

13-Mar-2018

17:21

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Ej tillämplig

5,368

13-Mar-2018

17:21

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Ej tillämplig

25,980

13-Mar-2018

17:21

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Ej tillämplig

73,212

13-Mar-2018

17:20

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

Ej tillämplig

59,260

13-Mar-2018

17:21

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Ej tillämplig

38,537

13-Mar-2018

17:20

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

Ej tillämplig

38,002

13-Mar-2018

17:21

Error.asx

Error.aspx

Ej tillämplig

5,011

13-Mar-2018

17:21

Errv15.mas

Errorv15.master

Ej tillämplig

3,482

13-Mar-2018

17:21

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

Ej tillämplig

5,395

13-Mar-2018

17:21

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

Ej tillämplig

5,386

13-Mar-2018

17:21

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

Ej tillämplig

202

13-Mar-2018

17:20

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

8,043

13-Mar-2018

17:21

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Ej tillämplig

7,907

13-Mar-2018

17:21

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

Ej tillämplig

498

13-Mar-2018

17:21

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

Ej tillämplig

243

13-Mar-2018

17:21

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Ej tillämplig

7,113

13-Mar-2018

17:21

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Ej tillämplig

5,077

13-Mar-2018

17:21

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Ej tillämplig

5,418

13-Mar-2018

17:21

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Ej tillämplig

8,354

13-Mar-2018

17:21

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Ej tillämplig

7,541

13-Mar-2018

17:21

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Ej tillämplig

4,910

13-Mar-2018

17:21

Favicon.ico

Favicon.ico

Ej tillämplig

7,886

14-Mar-2018

07:29

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Ej tillämplig

2,403

13-Mar-2018

17:21

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Ej tillämplig

2,209

13-Mar-2018

17:21

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Ej tillämplig

2,172

13-Mar-2018

17:21

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

Ej tillämplig

18,731

13-Mar-2018

17:20

Filepreview.js

Filepreview.js

Ej tillämplig

10,123

13-Mar-2018

17:20

Filter.asx

Filter.aspx

Ej tillämplig

1,679

13-Mar-2018

17:21

Filter.asx_14

Filter.aspx

Ej tillämplig

1,793

13-Mar-2018

17:21

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Ej tillämplig

21,014

13-Mar-2018

17:20

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Ej tillämplig

6,263

13-Mar-2018

17:20

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Ej tillämplig

208,271

13-Mar-2018

17:21

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Ej tillämplig

24,858

13-Mar-2018

17:21

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Ej tillämplig

203,182

13-Mar-2018

17:21

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Ej tillämplig

25,047

13-Mar-2018

17:21

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Ej tillämplig

9,869

13-Mar-2018

17:21

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

Ej tillämplig

1,034

13-Mar-2018

17:21

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

Ej tillämplig

3,360

13-Mar-2018

17:20

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

Ej tillämplig

1,544

13-Mar-2018

17:20

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

Ej tillämplig

15,354

13-Mar-2018

17:21

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

Ej tillämplig

13,545

13-Mar-2018

17:21

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

Ej tillämplig

15,461

13-Mar-2018

17:21

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

Ej tillämplig

15,884

13-Mar-2018

17:21

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

Ej tillämplig

16,065

13-Mar-2018

17:21

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

Ej tillämplig

14,209

13-Mar-2018

17:21

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

Ej tillämplig

15,880

13-Mar-2018

17:21

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Ej tillämplig

4,065

13-Mar-2018

17:21

Form.debug.js

Form.debug.js

Ej tillämplig

240,967

13-Mar-2018

17:20

Form.js

Form.js

Ej tillämplig

128,992

13-Mar-2018

17:20

Formedt.asx

Formedt.aspx

Ej tillämplig

21,543

13-Mar-2018

17:21

Forms.amx

Forms.asmx

Ej tillämplig

87

13-Mar-2018

17:20

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,283

13-Mar-2018

17:20

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Ej tillämplig

5,644

13-Mar-2018

17:20

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

Ej tillämplig

6,812

13-Mar-2018

17:20

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

Ej tillämplig

8,826

13-Mar-2018

17:20

Ganttscr.js

Ganttscript.js

Ej tillämplig

4,787

13-Mar-2018

17:20

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ej tillämplig

4,617

13-Mar-2018

17:20

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

Ej tillämplig

1,625

12-Mar-2018

20:31

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Ej tillämplig

57,071

13-Mar-2018

17:21

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Ej tillämplig

13,722

13-Mar-2018

17:21

Gear.asx

Gear.aspx

Ej tillämplig

3,255

13-Mar-2018

17:21

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Ej tillämplig

40,185

13-Mar-2018

17:20

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

Ej tillämplig

14,886

13-Mar-2018

17:20

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

Ej tillämplig

2,904

13-Mar-2018

17:20

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

Ej tillämplig

834

13-Mar-2018

17:20

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Ej tillämplig

915

13-Mar-2018

17:20

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Ej tillämplig

8,560

13-Mar-2018

17:21

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Ej tillämplig

8,407

13-Mar-2018

17:21

Grid.gif

Grid.gif

Ej tillämplig

1,610

12-Mar-2018

20:31

Group_content.js

Group_content.js

Ej tillämplig

2,159

13-Mar-2018

17:20

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Ej tillämplig

6,616

13-Mar-2018

17:20

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

Ej tillämplig

15,630

13-Mar-2018

17:20

Groupboard.js

Groupboard.js

Ej tillämplig

9,088

13-Mar-2018

17:20

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Ej tillämplig

216

13-Mar-2018

17:21

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

Ej tillämplig

216

13-Mar-2018

17:21

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

Ej tillämplig

20,302

13-Mar-2018

17:20

Gip.js

Groupeditempicker.js

Ej tillämplig

11,630

13-Mar-2018

17:20

Groups.asx

Groups.aspx

Ej tillämplig

9,600

13-Mar-2018

17:21

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

Ej tillämplig

158

13-Mar-2018

17:21

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Ej tillämplig

6,265

13-Mar-2018

17:21

Help.asx

Help.aspx

Ej tillämplig

6,803

13-Mar-2018

17:21

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Ej tillämplig

690

13-Mar-2018

17:21

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Ej tillämplig

12,286

13-Mar-2018

17:21

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Ej tillämplig

1,473

13-Mar-2018

17:21

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Ej tillämplig

6,298

13-Mar-2018

17:21

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

Ej tillämplig

59,315

13-Mar-2018

17:20

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

Ej tillämplig

19,494

13-Mar-2018

17:20

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

Ej tillämplig

211

13-Mar-2018

17:21

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

Ej tillämplig

878

14-Mar-2018

07:28

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Ej tillämplig

13,128

13-Mar-2018

17:21

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

Ej tillämplig

12,545

13-Mar-2018

17:21

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Ej tillämplig

10,141

13-Mar-2018

17:21

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Ej tillämplig

862

13-Mar-2018

17:21

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Ej tillämplig

6,388

13-Mar-2018

17:21

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Ej tillämplig

6,674

13-Mar-2018

17:21

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

Ej tillämplig

231

12-Mar-2018

20:30

Icaccde.gif

Icaccde.gif

Ej tillämplig

222

12-Mar-2018

20:31

Icbmp.gif

Icbmp.gif

Ej tillämplig

355

12-Mar-2018

20:30

Icdoc.gif

Icdoc.gif

Ej tillämplig

231

12-Mar-2018

20:30

Icdocm.gif

Icdocm.gif

Ej tillämplig

236

12-Mar-2018

20:31

Icdocset.gif

Icdocset.gif

Ej tillämplig

221

12-Mar-2018

20:30

Icdocx.gif

Icdocx.gif

Ej tillämplig

224

12-Mar-2018

20:31

Icdot.gif

Icdot.gif

Ej tillämplig

223

12-Mar-2018

20:30

Icdotm.gif

Icdotm.gif

Ej tillämplig

235

12-Mar-2018

20:31

Icdotx.gif

Icdotx.gif

Ej tillämplig

221

12-Mar-2018

20:31

Icgen.gif

Icgen.gif

Ej tillämplig

90

14-Mar-2018

07:29

Icgif.gif

Icgif.gif

Ej tillämplig

220

12-Mar-2018

20:30

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

Ej tillämplig

229

12-Mar-2018

20:30

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

Ej tillämplig

227

12-Mar-2018

20:30

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

Ej tillämplig

227

12-Mar-2018

20:30

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

Ej tillämplig

239

12-Mar-2018

20:30

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

Ej tillämplig

216

12-Mar-2018

20:31

Icjfif.gif

Icjfif.gif

Ej tillämplig

214

12-Mar-2018

20:30

Icjpe.gif

Icjpe.gif

Ej tillämplig

214

12-Mar-2018

20:30

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

Ej tillämplig

214

12-Mar-2018

20:30

Icjpg.gif

Icjpg.gif

Ej tillämplig

214

12-Mar-2018

20:30

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

Ej tillämplig

225

12-Mar-2018

20:31

Icmpd.gif

Icmpd.gif

Ej tillämplig

218

12-Mar-2018

20:30

Icmpp.gif

Icmpp.gif

Ej tillämplig

222

12-Mar-2018

20:30

Icmpt.gif

Icmpt.gif

Ej tillämplig

221

12-Mar-2018

20:30

Icodp.gif

Icodp.gif

Ej tillämplig

354

12-Mar-2018

20:31

Icods.gif

Icods.gif

Ej tillämplig

369

12-Mar-2018

20:31

Icodt.gif

Icodt.gif

Ej tillämplig

358

12-Mar-2018

20:31

Icone.gif

Icone.gif

Ej tillämplig

215

12-Mar-2018

20:30

Iconp.gif

Iconp.gif

Ej tillämplig

223

12-Mar-2018

20:31

Icont.gif

Icont.gif

Ej tillämplig

216

12-Mar-2018

20:31

Icpng.gif

Icpng.gif

Ej tillämplig

349

12-Mar-2018

20:30

Icpot.gif

Icpot.gif

Ej tillämplig

164

12-Mar-2018

20:30

Icpotm.gif

Icpotm.gif

Ej tillämplig

233

12-Mar-2018

20:31

Icpotx.gif

Icpotx.gif

Ej tillämplig

220

12-Mar-2018

20:31

Icppt.gif

Icppt.gif

Ej tillämplig

168

12-Mar-2018

20:30

Icpptm.gif

Icpptm.gif

Ej tillämplig

236

12-Mar-2018

20:31

Icpptx.gif

Icpptx.gif

Ej tillämplig

222

12-Mar-2018

20:31

Icpub.gif

Icpub.gif

Ej tillämplig

221

12-Mar-2018

20:30

Ictif.gif

Ictif.gif

Ej tillämplig

355

12-Mar-2018

20:30

Ictiff.gif

Ictiff.gif

Ej tillämplig

355

12-Mar-2018

20:30

Icvdw.gif

Icvdw.gif

Ej tillämplig

219

12-Mar-2018

20:30

Icvdx.gif

Icvdx.gif

Ej tillämplig

231

12-Mar-2018

20:30

Icvidset.gif

Icvidset.gif

Ej tillämplig

92

12-Mar-2018

20:30

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

Ej tillämplig

231

12-Mar-2018

20:31

Icvsd.gif

Icvsd.gif

Ej tillämplig

231

12-Mar-2018

20:30

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Ej tillämplig

231

12-Mar-2018

20:30

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

Ej tillämplig

1,290

13-Mar-2018

17:21

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Ej tillämplig

231

12-Mar-2018

20:30

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

Ej tillämplig

1,288

13-Mar-2018

17:21

Icvsl.gif

Icvsl.gif

Ej tillämplig

211

12-Mar-2018

20:30

Icvss.gif

Icvss.gif

Ej tillämplig

163

12-Mar-2018

20:30

Icvssm.gif

Icvssm.gif

Ej tillämplig

163

12-Mar-2018

20:30

Icvssx.gif

Icvssx.gif

Ej tillämplig

163

12-Mar-2018

20:30

Icvst.gif

Icvst.gif

Ej tillämplig

228

12-Mar-2018

20:30

Icvstm.gif

Icvstm.gif

Ej tillämplig

228

12-Mar-2018

20:30

Icvstx.gif

Icvstx.gif

Ej tillämplig

228

12-Mar-2018

20:30

Icvsx.gif

Icvsx.gif

Ej tillämplig

163

12-Mar-2018

20:30

Icvtx.gif

Icvtx.gif

Ej tillämplig

228

12-Mar-2018

20:30

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

Ej tillämplig

220

12-Mar-2018

20:30

Icxls.gif

Icxls.gif

Ej tillämplig

236

12-Mar-2018

20:30

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

Ej tillämplig

237

12-Mar-2018

20:31

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

Ej tillämplig

352

12-Mar-2018

20:31

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

Ej tillämplig

236

12-Mar-2018

20:31

Icxlt.gif

Icxlt.gif

Ej tillämplig

229

12-Mar-2018

20:30

Icxltm.gif

Icxltm.gif

Ej tillämplig

352

12-Mar-2018

20:31

Icxltx.gif

Icxltx.gif

Ej tillämplig

231

12-Mar-2018

20:31

Icxsn.gif

Icxsn.gif

Ej tillämplig

214

12-Mar-2018

20:31

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Ej tillämplig

16,007

13-Mar-2018

17:21

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

Ej tillämplig

152,255

13-Mar-2018

17:20

Ie50up.js

Ie50up.js

Ej tillämplig

80,551

13-Mar-2018

17:20

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

Ej tillämplig

151,449

13-Mar-2018

17:20

Ie55up.js

Ie55up.js

Ej tillämplig

80,012

13-Mar-2018

17:20

Iframe.asx

Iframe.aspx

Ej tillämplig

2,029

13-Mar-2018

17:21

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

Ej tillämplig

1,494

13-Mar-2018

17:21

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Ej tillämplig

8,772

13-Mar-2018

17:21

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Ej tillämplig

14,964

13-Mar-2018

17:21

Imaging.amx

Imaging.asmx

Ej tillämplig

89

13-Mar-2018

17:20

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Ej tillämplig

1,295

13-Mar-2018

17:20

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Ej tillämplig

24,227

13-Mar-2018

17:20

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

Ej tillämplig

85,024

13-Mar-2018

17:20

Imglib.js

Imglib.js

Ej tillämplig

50,445

13-Mar-2018

17:20

Impact.eot

Impact.eot

Ej tillämplig

56,550

12-Mar-2018

20:31

Impact.svg

Impact.svg

Ej tillämplig

162,607

12-Mar-2018

20:31

Impact.ttf

Impact.ttf

Ej tillämplig

129,012

12-Mar-2018

20:31

Impact.woff

Impact.woff

Ej tillämplig

76,992

12-Mar-2018

20:31

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Ej tillämplig

5,800

13-Mar-2018

17:21

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Ej tillämplig

22,300

13-Mar-2018

17:21

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Ej tillämplig

5,424

13-Mar-2018

17:21

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Ej tillämplig

10,385

13-Mar-2018

17:21

Infopage.asx

Infopage.aspx

Ej tillämplig

3,782

13-Mar-2018

17:21

Init.debug.js

Init.debug.js

Ej tillämplig

301,969

13-Mar-2018

17:20

Inplview.asx

Inplview.aspx

Ej tillämplig

2,378

13-Mar-2018

17:21

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Ej tillämplig

136,957

13-Mar-2018

17:20

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

Ej tillämplig

57,512

13-Mar-2018

17:21

Inplview.js

Inplview.js

Ej tillämplig

69,236

13-Mar-2018

17:20

Inplview.js_14

Inplview.js

Ej tillämplig

39,415

13-Mar-2018

17:21

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

Ej tillämplig

5,946

13-Mar-2018

17:21

Irm.asx

Irm.aspx

Ej tillämplig

23,151

13-Mar-2018

17:21

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Ej tillämplig

8,837

13-Mar-2018

17:21

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Ej tillämplig

8,437

13-Mar-2018

17:21

Itcat.gif

Itcat.gif

Ej tillämplig

115

14-Mar-2018

07:29

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

Ej tillämplig

189

14-Mar-2018

07:29

Itcontct.gif

Itcontct.gif

Ej tillämplig

208

14-Mar-2018

07:29

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

Ej tillämplig

12,766

13-Mar-2018

17:20

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Ej tillämplig

7,771

13-Mar-2018

17:20

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Ej tillämplig

8,742

13-Mar-2018

17:20

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Ej tillämplig

11,080

13-Mar-2018

17:20

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Ej tillämplig

9,225

13-Mar-2018

17:20

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Ej tillämplig

4,222

13-Mar-2018

17:20

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Ej tillämplig

17,108

13-Mar-2018

17:20

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Ej tillämplig

17,457

13-Mar-2018

17:20

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Ej tillämplig

4,102

13-Mar-2018

17:20

Item_people.js

Item_person.js

Ej tillämplig

24,413

13-Mar-2018

17:20

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Ej tillämplig

27,705

13-Mar-2018

17:20

Item_site.js

Item_site.js

Ej tillämplig

4,544

13-Mar-2018

17:20

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Ej tillämplig

7,582

13-Mar-2018

17:20

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Ej tillämplig

3,827

13-Mar-2018

17:20

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Ej tillämplig

6,608

13-Mar-2018

17:20

Item_word.js

Item_word.js

Ej tillämplig

4,157

13-Mar-2018

17:20

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Ej tillämplig

52,428

13-Mar-2018

17:21

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

Ej tillämplig

308

14-Mar-2018

07:29

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

Ej tillämplig

127

14-Mar-2018

07:29

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

Ej tillämplig

222

14-Mar-2018

07:29

Itp.debug.js

Itp.debug.js

Ej tillämplig

12,586

13-Mar-2018

17:20

Itp.js

Itp.js

Ej tillämplig

9 525

13-Mar-2018

17:20

Itposts.gif

Itposts.gif

Ej tillämplig

81

14-Mar-2018

07:29

Ituser.gif

Ituser.gif

Ej tillämplig

1,595

13-Mar-2018

17:21

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Ej tillämplig

8,303

13-Mar-2018

17:21

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Ej tillämplig

20,163

13-Mar-2018

17:20

Jsgrid.css

Jsgrid.css

Ej tillämplig

27,207

13-Mar-2018

17:21

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

Ej tillämplig

27,207

13-Mar-2018

17:21

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Ej tillämplig

1,164,592

13-Mar-2018

17:20

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

Ej tillämplig

785,068

13-Mar-2018

17:21

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

Ej tillämplig

109,470

13-Mar-2018

17:20

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

Ej tillämplig

41,962

13-Mar-2018

17:20

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Ej tillämplig

436,852

13-Mar-2018

17:20

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

Ej tillämplig

400,019

13-Mar-2018

17:21

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

Ej tillämplig

203

13-Mar-2018

17:21

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

Ej tillämplig

5,536

13-Mar-2018

17:21

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

Ej tillämplig

11,175

13-Mar-2018

17:20

Layouts.mas

Layouts.master

Ej tillämplig

13,244

13-Mar-2018

17:21

Layouts.smp

Layouts.sitemap

Ej tillämplig

24,335

13-Mar-2018

17:21

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Ej tillämplig

5,004

13-Mar-2018

17:21

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Ej tillämplig

13,587

13-Mar-2018

17:21

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

Ej tillämplig

2,064

13-Mar-2018

17:20

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Ej tillämplig

895

13-Mar-2018

17:21

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

Ej tillämplig

471

12-Mar-2018

20:31

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

Ej tillämplig

479

12-Mar-2018

20:31

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

Ej tillämplig

604

12-Mar-2018

20:31

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

Ej tillämplig

171

14-Mar-2018

07:29

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

Ej tillämplig

501

12-Mar-2018

20:31

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

Ej tillämplig

510

12-Mar-2018

20:31

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

Ej tillämplig

484

12-Mar-2018

20:31

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

Ej tillämplig

482

12-Mar-2018

20:31

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

Ej tillämplig

504

12-Mar-2018

20:31

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

Ej tillämplig

433

12-Mar-2018

20:31

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

Ej tillämplig

433

12-Mar-2018

20:31

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

Ej tillämplig

433

12-Mar-2018

20:31

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

Ej tillämplig

433

12-Mar-2018

20:31

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

Ej tillämplig

355

12-Mar-2018

20:31

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

Ej tillämplig

363

12-Mar-2018

20:31

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

Ej tillämplig

356

12-Mar-2018

20:31

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

Ej tillämplig

600

12-Mar-2018

20:31

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

Ej tillämplig

462

12-Mar-2018

20:31

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

Ej tillämplig

481

12-Mar-2018

20:31

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

Ej tillämplig

604

12-Mar-2018

20:31

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

Ej tillämplig

604

12-Mar-2018

20:31

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

Ej tillämplig

464

14-Mar-2018

07:29

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

Ej tillämplig

540

12-Mar-2018

20:31

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

Ej tillämplig

540

12-Mar-2018

20:31

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Ej tillämplig

577

14-Mar-2018

07:29

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Ej tillämplig

540

14-Mar-2018

07:29

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

Ej tillämplig

482

12-Mar-2018

20:31

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

Ej tillämplig

468

12-Mar-2018

20:31

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

Ej tillämplig

468

14-Mar-2018

07:29

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

Ej tillämplig

468

14-Mar-2018

07:29

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

Ej tillämplig

502

12-Mar-2018

20:31

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

Ej tillämplig

502

14-Mar-2018

07:29

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

Ej tillämplig

502

12-Mar-2018

20:31

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

Ej tillämplig

468

12-Mar-2018

20:31

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

Ej tillämplig

502

12-Mar-2018

20:31

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

Ej tillämplig

337

12-Mar-2018

20:31

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

Ej tillämplig

377

14-Mar-2018

07:29

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

Ej tillämplig

323

12-Mar-2018

20:31

Link.gif

Link.gif

Ej tillämplig

359

14-Mar-2018

07:29

Listdata.svc

Listdata.svc

Ej tillämplig

392

13-Mar-2018

17:20

Listedit.asx

Listedit.aspx

Ej tillämplig

47,609

13-Mar-2018

17:21

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

Ej tillämplig

46,078

13-Mar-2018

17:21

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Ej tillämplig

155

13-Mar-2018

17:21

Listform.asx

Listform.aspx

Ej tillämplig

871

13-Mar-2018

17:21

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Ej tillämplig

11,979

13-Mar-2018

17:21

Lists.amx

Lists.asmx

Ej tillämplig

87

13-Mar-2018

17:20

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,283

13-Mar-2018

17:20

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Ej tillämplig

73,094

13-Mar-2018

17:20

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Ej tillämplig

25,282

13-Mar-2018

17:21

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

Ej tillämplig

420

14-Mar-2018

07:28

Login.asx

Login.aspx

Ej tillämplig

2,598

13-Mar-2018

17:21

Logusage.asx

Logusage.aspx

Ej tillämplig

14,424

13-Mar-2018

17:21

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Ej tillämplig

4,915

13-Mar-2018

17:21

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Ej tillämplig

62,369

13-Mar-2018

17:21

Ltcat.gif

Ltcat.gif

Ej tillämplig

402

14-Mar-2018

07:29

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

Ej tillämplig

375

14-Mar-2018

07:29

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

Ej tillämplig

409

14-Mar-2018

07:29

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

Ej tillämplig

396

14-Mar-2018

07:29

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

Ej tillämplig

390

14-Mar-2018

07:29

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

Ej tillämplig

422

14-Mar-2018

07:29

Ltposts.gif

Ltposts.gif

Ej tillämplig

385

14-Mar-2018

07:29

Managea.asx

Managea.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:21

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Ej tillämplig

5,485

13-Mar-2018

17:21

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Ej tillämplig

6,684

13-Mar-2018

17:21

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Ej tillämplig

4,613

13-Mar-2018

17:21

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Ej tillämplig

11,768

13-Mar-2018

17:21

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Ej tillämplig

9,523

13-Mar-2018

17:21

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

Ej tillämplig

10,409

13-Mar-2018

17:21

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Ej tillämplig

9,277

13-Mar-2018

17:21

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Ej tillämplig

13,582

13-Mar-2018

17:21

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

Ej tillämplig

9,289

13-Mar-2018

17:21

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Ej tillämplig

5,952

13-Mar-2018

17:21

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Ej tillämplig

3,273

13-Mar-2018

17:21

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Ej tillämplig

4,571

13-Mar-2018

17:21

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

Ej tillämplig

4,911

13-Mar-2018

17:21

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

Ej tillämplig

7,972

13-Mar-2018

17:21

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Ej tillämplig

18,002

13-Mar-2018

17:21

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Ej tillämplig

4,743

13-Mar-2018

17:21

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Ej tillämplig

6,911

13-Mar-2018

17:21

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Ej tillämplig

4,334

13-Mar-2018

17:21

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

Ej tillämplig

37,816

13-Mar-2018

17:20

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

Ej tillämplig

15,210

13-Mar-2018

17:20

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Ej tillämplig

1,619

13-Mar-2018

17:21

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Ej tillämplig

2,172

13-Mar-2018

17:21

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Ej tillämplig

2,645

13-Mar-2018

17:21

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Ej tillämplig

5,361

13-Mar-2018

17:21

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

Ej tillämplig

5,337

13-Mar-2018

17:21

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Ej tillämplig

5,003

13-Mar-2018

17:21

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

Ej tillämplig

4,957

13-Mar-2018

17:21

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Ej tillämplig

3,598

13-Mar-2018

17:21

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

Ej tillämplig

3,598

13-Mar-2018

17:21

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Ej tillämplig

3,603

13-Mar-2018

17:21

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

Ej tillämplig

3,603

13-Mar-2018

17:21

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Ej tillämplig

2,567

13-Mar-2018

17:21

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Ej tillämplig

4,742

13-Mar-2018

17:21

Meetings.amx

Meetings.asmx

Ej tillämplig

90

13-Mar-2018

17:20

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,307

13-Mar-2018

17:20

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Ej tillämplig

26,921

13-Mar-2018

17:20

Menu.debug.js

Menu.debug.js

Ej tillämplig

101,574

13-Mar-2018

17:20

Menu.htc

Menu.htc

Ej tillämplig

21,872

13-Mar-2018

17:20

Menubar.htc

Menubar.htc

Ej tillämplig

13,961

13-Mar-2018

17:20

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Ej tillämplig

172

13-Mar-2018

17:21

Metrics.asx

Metrics.aspx

Ej tillämplig

15,273

13-Mar-2018

17:21

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1,211,112

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.4947.1000

2,752,856

13-Mar-2018

17:19

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115,904

13-Mar-2018

17:20

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.4502.1000

62,120

13-Mar-2018

17:20

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.4953.1000

659,200

13-Mar-2018

17:20

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.5007.1000

1,488,184

13-Mar-2018

17:21

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4993.1000

506,064

13-Mar-2018

16:34

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.4993.1000

441,576

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206,616

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298,240

13-Mar-2018

16:34

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4905.1000

630,608

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4993.1000

440,576

13-Mar-2018

16:34

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

13-Mar-2018

17:21

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197,424

13-Mar-2018

16:34

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

13-Mar-2018

17:21

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

13-Mar-2018

17:20

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

Ej tillämplig

227,995

13-Mar-2018

17:20

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

13-Mar-2018

17:21

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.5023.1000

26,840,760

14-Mar-2018

07:29

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

13-Mar-2018

17:21

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

13-Mar-2018

17:21

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

13-Mar-2018

17:21

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

13-Mar-2018

17:21

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75,912

13-Mar-2018

17:21

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4989.1000

109,896

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.4879.1000

260,352

13-Mar-2018

17:20

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.4987.1000

1,267,432

13-Mar-2018

17:21

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

13-Mar-2018

17:21

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

13-Mar-2018

17:21

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13-Mar-2018

17:21

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13-Mar-2018

17:21

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

13-Mar-2018

17:21

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12,960

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4863.1000

95,488

13-Mar-2018

17:20

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.5017.1000

187,144

13-Mar-2018

17:20

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Ej tillämplig

90,792

13-Mar-2018

17:21

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.4937.1000

570,184

13-Mar-2018

17:21

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5023.1000

479,496

13-Mar-2018

17:21

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31,520

13-Mar-2018

17:21

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

13-Mar-2018

16:34

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4987.1000

1,427,768

13-Mar-2018

17:20

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.4881.1000

2,093,824

13-Mar-2018

17:20

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13-Mar-2018

17:21

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13-Mar-2018

17:21

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

13-Mar-2018

17:21

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

13-Mar-2018

17:21

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13,448

13-Mar-2018

17:21

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

13-Mar-2018

17:20

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

13-Mar-2018

17:20

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

13-Mar-2018

17:20

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4885.1000

134,872

14-Mar-2018

07:29

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.4420.1017

392,864

13-Mar-2018

17:20

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

13-Mar-2018

17:20

Minimal.mas

Minimal.master

Ej tillämplig

8,825

13-Mar-2018

17:21

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Ej tillämplig

8,825

13-Mar-2018

17:21

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Ej tillämplig

5,738

13-Mar-2018

17:21

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Ej tillämplig

5,836

13-Mar-2018

17:21

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Ej tillämplig

5,456

13-Mar-2018

17:21

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Ej tillämplig

11,725

13-Mar-2018

17:21

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

Ej tillämplig

12,291

13-Mar-2018

17:21

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Ej tillämplig

1,315

13-Mar-2018

17:21

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Ej tillämplig

67,472

13-Mar-2018

17:21

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Ej tillämplig

2,731

13-Mar-2018

17:21

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

Ej tillämplig

2,737

13-Mar-2018

17:20

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Ej tillämplig

4,163

13-Mar-2018

17:21

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Ej tillämplig

2,163

13-Mar-2018

17:21

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Ej tillämplig

3,075

13-Mar-2018

17:21

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

Ej tillämplig

59,856

13-Mar-2018

17:20

Mquery.js

Mquery.js

Ej tillämplig

22,239

13-Mar-2018

17:20

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

Ej tillämplig

506

13-Mar-2018

17:20

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

Ej tillämplig

483

13-Mar-2018

17:20

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

Ej tillämplig

487

13-Mar-2018

17:20

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

13-Mar-2018

17:19

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

13-Mar-2018

17:20

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13-Mar-2018

17:19

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13-Mar-2018

17:20

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

Ej tillämplig

498

13-Mar-2018

17:20

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Ej tillämplig

733

13-Mar-2018

17:20

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

Ej tillämplig

739

13-Mar-2018

17:20

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

Ej tillämplig

799

13-Mar-2018

17:20

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

Ej tillämplig

492

13-Mar-2018

17:20

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

Ej tillämplig

495

13-Mar-2018

17:20

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

Ej tillämplig

475

13-Mar-2018

17:20

Mtcat.gif

Mtcat.gif

Ej tillämplig

197

14-Mar-2018

07:29

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

Ej tillämplig

193

14-Mar-2018

07:29

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

Ej tillämplig

137

14-Mar-2018

07:29

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

Ej tillämplig

396

14-Mar-2018

07:29

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

Ej tillämplig

377

14-Mar-2018

07:29

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

Ej tillämplig

390

14-Mar-2018

07:29

Mtposts.gif

Mtposts.gif

Ej tillämplig

197

14-Mar-2018

07:29

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Ej tillämplig

1,050

13-Mar-2018

17:21

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Ej tillämplig

3,521

13-Mar-2018

17:21

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Ej tillämplig

4,724

13-Mar-2018

17:21

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Ej tillämplig

14,042

13-Mar-2018

17:21

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Ej tillämplig

26,950

13-Mar-2018

17:21

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

Ej tillämplig

30,580

13-Mar-2018

17:21

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Ej tillämplig

27,509

13-Mar-2018

17:21

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:20

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:20

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

Ej tillämplig

5,239

13-Mar-2018

17:21

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:20

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Ej tillämplig

13,142

13-Mar-2018

17:21

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

Ej tillämplig

6,818

13-Mar-2018

17:20

Navitem.asc

Navitem.ascx

Ej tillämplig

99

13-Mar-2018

17:21

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Ej tillämplig

7,337

13-Mar-2018

17:21

New.asx

New.aspx

Ej tillämplig

61,372

13-Mar-2018

17:21

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

Ej tillämplig

6,664

13-Mar-2018

17:21

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Ej tillämplig

4,197

13-Mar-2018

17:20

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Ej tillämplig

7,208

13-Mar-2018

17:21

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Ej tillämplig

2,762

13-Mar-2018

17:21

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Ej tillämplig

4,197

13-Mar-2018

17:20

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Ej tillämplig

6,557

13-Mar-2018

17:21

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Ej tillämplig

4,197

13-Mar-2018

17:21

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Ej tillämplig

4,796

13-Mar-2018

17:21

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Ej tillämplig

19,741

13-Mar-2018

17:21

Newlink.asx

Newlink.aspx

Ej tillämplig

9,284

13-Mar-2018

17:21

Newmws.asx

Newmws.aspx

Ej tillämplig

18,858

13-Mar-2018

17:21

Newnav.asx

Newnav.aspx

Ej tillämplig

6,130

13-Mar-2018

17:21

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Ej tillämplig

4,197

13-Mar-2018

17:20

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Ej tillämplig

2,777

13-Mar-2018

17:21

Newprev.asc

Newpreview.ascx

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Ej tillämplig

18,686

13-Mar-2018

17:21

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Ej tillämplig

10,513

13-Mar-2018

17:21

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Ej tillämplig

2,570

13-Mar-2018

17:21

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

Ej tillämplig

101,533

13-Mar-2018

17:20

Non_ie.js

Non_ie.js

Ej tillämplig

59,623

13-Mar-2018

17:20

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

Ej tillämplig

11,676

13-Mar-2018

17:21

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

Ej tillämplig

2,196

13-Mar-2018

17:20

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Ej tillämplig

13,569

13-Mar-2018

17:21

Offline.debug.js

Offline.debug.js

Ej tillämplig

7,585

13-Mar-2018

17:20

Offline.js

Offline.js

Ej tillämplig

3,595

13-Mar-2018

17:20

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.4997.1000

1,492,272

13-Mar-2018

17:20

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.4847.1000

97,024

13-Mar-2018

17:20

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Ej tillämplig

13,658

13-Mar-2018

17:21

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

13-Mar-2018

17:20

Onenote.ashx

Onenote.ashx

Ej tillämplig

89

13-Mar-2018

17:20

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

13-Mar-2018

17:20

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.5023.1000

2,625,256

13-Mar-2018

17:20

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.4919.1000

2,154,768

13-Mar-2018

17:20

Openfold.gif

Openfold.gif

Ej tillämplig

142

12-Mar-2018

20:31

Osfserver.resx

Osfserver.resx

Ej tillämplig

45,025

13-Mar-2018

17:20

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

Ej tillämplig

29,416

13-Mar-2018

17:21

Oslo.prev

Oslo.preview

Ej tillämplig

10,159

13-Mar-2018

17:21

Owners.asx

Owners.aspx

Ej tillämplig

5,602

13-Mar-2018

17:21

Ows.debug.js

Ows.debug.js

Ej tillämplig

510,857

13-Mar-2018

17:20

Ows.js

Ows.js

Ej tillämplig

265,222

13-Mar-2018

17:20

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

Ej tillämplig

9,579

13-Mar-2018

17:20

Owsbrows.js

Owsbrows.js

Ej tillämplig

6,113

13-Mar-2018

17:20

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

Ej tillämplig

481

13-Mar-2018

17:20

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

Ej tillämplig

5,251

13-Mar-2018

17:21

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

Ej tillämplig

5,247

13-Mar-2018

17:21

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

Ej tillämplig

5,246

13-Mar-2018

17:21

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

Ej tillämplig

5,247

13-Mar-2018

17:21

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

Ej tillämplig

5,249

13-Mar-2018

17:21

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

Ej tillämplig

5,251

13-Mar-2018

17:21

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

Ej tillämplig

5,251

13-Mar-2018

17:21

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

Ej tillämplig

5,248

13-Mar-2018

17:21

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

Ej tillämplig

5 250

13-Mar-2018

17:21

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

Ej tillämplig

5,248

13-Mar-2018

17:21

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

Ej tillämplig

5,243

13-Mar-2018

17:21

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

Ej tillämplig

5,246

13-Mar-2018

17:21

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

Ej tillämplig

5,246

13-Mar-2018

17:21

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

Ej tillämplig

5,246

13-Mar-2018

17:21

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

Ej tillämplig

5,246

13-Mar-2018

17:21

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

Ej tillämplig

5,246

13-Mar-2018

17:21

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

Ej tillämplig

5,246

13-Mar-2018

17:21

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

Ej tillämplig

5,246

13-Mar-2018

17:21

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

Ej tillämplig

5,246

13-Mar-2018

17:21

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

Ej tillämplig

5,246

13-Mar-2018

17:21

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

Ej tillämplig

5,246

13-Mar-2018

17:21

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

Ej tillämplig

5,245

13-Mar-2018

17:21

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

Ej tillämplig

3,110

13-Mar-2018

17:21

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

Ej tillämplig

3,121

13-Mar-2018

17:21

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

Ej tillämplig

3,122

13-Mar-2018

17:21

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

Ej tillämplig

3,121

13-Mar-2018

17:21

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

Ej tillämplig

3,116

13-Mar-2018

17:21

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

Ej tillämplig

3,118

13-Mar-2018

17:21

Password.asx

Password.aspx

Ej tillämplig

8,483

13-Mar-2018

17:21

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Ej tillämplig

8,443

13-Mar-2018

17:21

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Ej tillämplig

7,284

13-Mar-2018

17:21

People.amx

People.asmx

Ej tillämplig

88

13-Mar-2018

17:20

People.asx

People.aspx

Ej tillämplig

22,688

13-Mar-2018

17:21

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Ej tillämplig

1,285

13-Mar-2018

17:20

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Ej tillämplig

9,093

13-Mar-2018

17:20

Perms.amx

Permissions.asmx

Ej tillämplig

94

13-Mar-2018

17:20

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,315

13-Mar-2018

17:20

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Ej tillämplig

13,698

13-Mar-2018

17:20

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Ej tillämplig

18,411

13-Mar-2018

17:21

Picker.asx

Picker.aspx

Ej tillämplig

7,885

13-Mar-2018

17:21

Picker.asx_14

Picker.aspx

Ej tillämplig

8,613

13-Mar-2018

17:21

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Ej tillämplig

8,912

13-Mar-2018

17:21

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

Ej tillämplig

8,739

13-Mar-2018

17:21

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Ej tillämplig

85,910

13-Mar-2018

17:20

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

Ej tillämplig

126,114

13-Mar-2018

17:21

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

Ej tillämplig

3

13-Mar-2018

17:21

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

Ej tillämplig

16,089

13-Mar-2018

17:20

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

Ej tillämplig

8,700

13-Mar-2018

17:20

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Ej tillämplig

590

13-Mar-2018

17:20

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Mar-2018

17:20

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Ej tillämplig

599

13-Mar-2018

17:20

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Mar-2018

17:20

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Ej tillämplig

590

13-Mar-2018

17:20

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Mar-2018

17:20

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Ej tillämplig

599

13-Mar-2018

17:20

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Mar-2018

17:20

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Ej tillämplig

606

13-Mar-2018

17:20

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Mar-2018

17:20

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Ej tillämplig

600

13-Mar-2018

17:20

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Mar-2018

17:20

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Ej tillämplig

592

13-Mar-2018

17:20

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Mar-2018

17:20

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Ej tillämplig

597

13-Mar-2018

17:20

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

13-Mar-2018

17:20

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Ej tillämplig

605

13-Mar-2018

17:20

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Mar-2018

17:20

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Ej tillämplig

611

13-Mar-2018

17:20

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Mar-2018

17:20

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Ej tillämplig

590

13-Mar-2018

17:20

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

13-Mar-2018

17:20

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Ej tillämplig

595

13-Mar-2018

17:20

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Mar-2018

17:20

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Ej tillämplig

601

13-Mar-2018

17:20

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

13-Mar-2018

17:20

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Ej tillämplig

599

13-Mar-2018

17:20

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Mar-2018

17:20

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Ej tillämplig

606

13-Mar-2018

17:20

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Mar-2018

17:20

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Ej tillämplig

600

13-Mar-2018

17:20

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-Mar-2018

17:20

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Ej tillämplig

593

13-Mar-2018

17:20

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Mar-2018

17:20

Polc.asx

Policy.aspx

Ej tillämplig

14,387

13-Mar-2018

17:21

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Ej tillämplig

7,109

13-Mar-2018

17:21

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Ej tillämplig

116,092

13-Mar-2018

17:21

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Ej tillämplig

116,100

13-Mar-2018

17:21

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Ej tillämplig

10,688

13-Mar-2018

17:21

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Ej tillämplig

10,142

13-Mar-2018

17:21

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Ej tillämplig

12,411

13-Mar-2018

17:21

Popup.mas

Popup.master

Ej tillämplig

3 088

13-Mar-2018

17:21

Portal.asx

Portal.aspx

Ej tillämplig

9,896

13-Mar-2018

17:21

Post.asp_blogcon

Post.aspx

Ej tillämplig

3,153

13-Mar-2018

17:20

Privacy.asx

Privacy.aspx

Ej tillämplig

8,269

13-Mar-2018

17:21

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Ej tillämplig

16,270

13-Mar-2018

17:21

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

Ej tillämplig

16,037

13-Mar-2018

17:21

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Ej tillämplig

1,605

13-Mar-2018

17:21

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

Ej tillämplig

878

14-Mar-2018

07:28

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Ej tillämplig

5,393

13-Mar-2018

17:21

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.4939.1000

564,544

13-Mar-2018

17:20

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

Ej tillämplig

273

13-Mar-2018

17:20

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.4939.1000

825,664

13-Mar-2018

17:20

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

Ej tillämplig

273

13-Mar-2018

17:20

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

Ej tillämplig

181

13-Mar-2018

17:20

Pubback.asx

Publishback.aspx

Ej tillämplig

4,934

13-Mar-2018

17:21

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Ej tillämplig

10,886

13-Mar-2018

17:21

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Ej tillämplig

217,711

13-Mar-2018

17:21

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Ej tillämplig

199,982

13-Mar-2018

17:21

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

Ej tillämplig

130,124

13-Mar-2018

17:20

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

Ej tillämplig

69,543

13-Mar-2018

17:20

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Ej tillämplig

8,030

13-Mar-2018

17:21

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

Ej tillämplig

3,208

13-Mar-2018

17:20

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Ej tillämplig

6,023

13-Mar-2018

17:21

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Ej tillämplig

3,790

13-Mar-2018

17:21

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Ej tillämplig

16,593

13-Mar-2018

17:21

Reghost.asx

Reghost.aspx

Ej tillämplig

7,879

13-Mar-2018

17:21

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Ej tillämplig

21,661

13-Mar-2018

17:21

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Ej tillämplig

4,058

13-Mar-2018

17:21

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Ej tillämplig

10,073

13-Mar-2018

17:21

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

Ej tillämplig

1,762

13-Mar-2018

17:21

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

Ej tillämplig

1,771

13-Mar-2018

17:21

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Ej tillämplig

8,676

13-Mar-2018

17:21

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Ej tillämplig

16,619

13-Mar-2018

17:20

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Ej tillämplig

3,946

13-Mar-2018

17:21

Reorder.asx

Reorder.aspx

Ej tillämplig

11,743

13-Mar-2018

17:21

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Ej tillämplig

3,259

13-Mar-2018

17:20

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Ej tillämplig

3,272

13-Mar-2018

17:20

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Ej tillämplig

4,357

13-Mar-2018

17:21

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Ej tillämplig

3,860

13-Mar-2018

17:21

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

Ej tillämplig

3,750

13-Mar-2018

17:21

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Ej tillämplig

2,625

13-Mar-2018

17:21

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Ej tillämplig

6,562

13-Mar-2018

17:21

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Ej tillämplig

6,425

13-Mar-2018

17:21

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

Ej tillämplig

7,673

13-Mar-2018

17:21

Isswfresources.resx

Resources.resx

Ej tillämplig

2,072

13-Mar-2018

17:21

Restore.asx

Restore.aspx

Ej tillämplig

16,105

13-Mar-2018

17:21

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Ej tillämplig

22,878

13-Mar-2018

17:21

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Ej tillämplig

7,381

13-Mar-2018

17:21

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Ej tillämplig

6,160

13-Mar-2018

17:21

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Ej tillämplig

6,497

13-Mar-2018

17:21

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

Ej tillämplig

4,614

13-Mar-2018

17:21

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

Ej tillämplig

46,291

13-Mar-2018

17:20

Roamingapps.js

Roamingapps.js

Ej tillämplig

19,190

13-Mar-2018

17:20

Role.asx

Role.aspx

Ej tillämplig

11,001

13-Mar-2018

17:21

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Ej tillämplig

3,480

13-Mar-2018

17:21

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Ej tillämplig

10,212

13-Mar-2018

17:21

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Ej tillämplig

3,199

13-Mar-2018

17:21

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

Ej tillämplig

3,153

13-Mar-2018

17:21

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Ej tillämplig

8,044

13-Mar-2018

17:21

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Ej tillämplig

4,696

13-Mar-2018

17:21

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

Ej tillämplig

8,570

13-Mar-2018

17:20

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Ej tillämplig

5,198

13-Mar-2018

17:21

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Ej tillämplig

17,496

13-Mar-2018

17:21

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Ej tillämplig

3,583

13-Mar-2018

17:21

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Ej tillämplig

7,063

13-Mar-2018

17:21

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Ej tillämplig

28,102

13-Mar-2018

17:21

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Ej tillämplig

200

13-Mar-2018

17:21

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Ej tillämplig

11,428

13-Mar-2018

17:21

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Ej tillämplig

5,674

13-Mar-2018

17:21

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

Ej tillämplig

6,013

13-Mar-2018

17:21

Seattle.mas

Seattle.master

Ej tillämplig

29,925

13-Mar-2018

17:21

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

Ej tillämplig

29,925

13-Mar-2018

17:21

Seattle.prev

Seattle.preview

Ej tillämplig

10,725

13-Mar-2018

17:21

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

Ej tillämplig

443

13-Mar-2018

17:20

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Ej tillämplig

5,141

13-Mar-2018

17:21

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Ej tillämplig

6,801

13-Mar-2018

17:21

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Ej tillämplig

5,398

13-Mar-2018

17:21

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Ej tillämplig

3,916

13-Mar-2018

17:20

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Ej tillämplig

5,358

13-Mar-2018

17:21

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Ej tillämplig

8,606

13-Mar-2018

17:21

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Ej tillämplig

4,908

13-Mar-2018

17:21

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Ej tillämplig

4,982

13-Mar-2018

17:21

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Ej tillämplig

9,385

13-Mar-2018

17:21

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Ej tillämplig

8,459

13-Mar-2018

17:21

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Ej tillämplig

5,356

13-Mar-2018

17:21

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

Ej tillämplig

12,745

13-Mar-2018

17:21

Server.asx

Server.aspx

Ej tillämplig

9,131

13-Mar-2018

17:21

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Ej tillämplig

4,890

13-Mar-2018

17:21

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Ej tillämplig

4,334

13-Mar-2018

17:21

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Ej tillämplig

2,991

13-Mar-2018

17:21

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Ej tillämplig

4,443

13-Mar-2018

17:21

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Ej tillämplig

4,034

13-Mar-2018

17:21

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Ej tillämplig

10,169

13-Mar-2018

17:21

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Ej tillämplig

4,101

13-Mar-2018

17:21

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Ej tillämplig

8,692

13-Mar-2018

17:21

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Ej tillämplig

7,059

13-Mar-2018

17:21

Setanon.asx

Setanon.aspx

Ej tillämplig

12,399

13-Mar-2018

17:21

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Ej tillämplig

7,631

13-Mar-2018

17:21

Settings.asx

Settings.aspx

Ej tillämplig

3,673

13-Mar-2018

17:21

Settings.asx_14

Settings.aspx

Ej tillämplig

9,565

13-Mar-2018

17:21

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4997.1000

1,082,072

13-Mar-2018

17:19

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Ej tillämplig

212

13-Mar-2018

17:21

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

Ej tillämplig

212

13-Mar-2018

17:21

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

Ej tillämplig

94

13-Mar-2018

17:20

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Ej tillämplig

1,297

13-Mar-2018

17:20

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Ej tillämplig

4,036

13-Mar-2018

17:20

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Ej tillämplig

5,297

13-Mar-2018

17:21

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

Ej tillämplig

9,838

13-Mar-2018

17:20

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Ej tillämplig

6,974

13-Mar-2018

17:21

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Ej tillämplig

6,769

13-Mar-2018

17:21

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

Ej tillämplig

98

13-Mar-2018

17:20

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,349

13-Mar-2018

17:20

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Ej tillämplig

25,799

13-Mar-2018

17:20

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

Ej tillämplig

13,976

13-Mar-2018

17:21

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Ej tillämplig

61,362

13-Mar-2018

17:20

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Ej tillämplig

18 000

13-Mar-2018

17:20

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

Ej tillämplig

71,639

13-Mar-2018

17:20

Sharing.js

Sharing.js

Ej tillämplig

27,124

13-Mar-2018

17:20

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

Ej tillämplig

689

13-Mar-2018

17:21

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

Ej tillämplig

8,832

13-Mar-2018

17:21

Signout.asx

Signout.aspx

Ej tillämplig

1,509

13-Mar-2018

17:21

Sigstore.cer

Sigstore.cer

Ej tillämplig

689

13-Mar-2018

17:21

Sigstore.dll

Sigstore.dll

Ej tillämplig

8,816

13-Mar-2018

17:21

Silverlight.js_script

Silverlight.js

Ej tillämplig

7,950

13-Mar-2018

17:21

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

Ej tillämplig

669

13-Mar-2018

17:20

Simple.mas

Simple.master

Ej tillämplig

10,243

13-Mar-2018

17:21

Simpv4.mas

Simplev4.master

Ej tillämplig

6,530

13-Mar-2018

17:21

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Ej tillämplig

12,299

13-Mar-2018

17:21

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Ej tillämplig

10,242

13-Mar-2018

17:21

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Ej tillämplig

10,522

13-Mar-2018

17:21

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Ej tillämplig

9,189

13-Mar-2018

17:21

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Ej tillämplig

3,632

13-Mar-2018

17:21

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

Ej tillämplig

90

13-Mar-2018

17:20

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Ej tillämplig

1,289

13-Mar-2018

17:20

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Ej tillämplig

36,711

13-Mar-2018

17:20

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

Ej tillämplig

3,918

13-Mar-2018

17:21

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

Ej tillämplig

3,915

13-Mar-2018

17:21

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

Ej tillämplig

4,054

13-Mar-2018

17:21

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

Ej tillämplig

4,054

13-Mar-2018

17:21

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Ej tillämplig

24,323

13-Mar-2018

17:21

Siterss.asx

Siterss.aspx

Ej tillämplig

10,595

13-Mar-2018

17:21

Sites.amx

Sites.asmx

Ej tillämplig

87

13-Mar-2018

17:20

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Ej tillämplig

1,283

13-Mar-2018

17:20

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Ej tillämplig

13,639

13-Mar-2018

17:21

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Ej tillämplig

22,976

13-Mar-2018

17:20

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

Ej tillämplig

5,373

13-Mar-2018

17:21

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

Ej tillämplig

5,416

13-Mar-2018

17:21

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

Ej tillämplig

1,135

13-Mar-2018

17:20

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

Ej tillämplig

1,135

13-Mar-2018

17:20

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

Ej tillämplig

808

13-Mar-2018

17:20

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

Ej tillämplig

808

13-Mar-2018

17:20

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

Ej tillämplig

8,418

13-Mar-2018

17:21

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

Ej tillämplig

8,418

13-Mar-2018

17:21

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Ej tillämplig

4,133

13-Mar-2018

17:20

Solns.asx

Solutions.aspx

Ej tillämplig

4,786

13-Mar-2018

17:21

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Ej tillämplig

10,835

13-Mar-2018

17:21

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

Ej tillämplig

10,912

13-Mar-2018

17:21

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

Ej tillämplig

73,924

13-Mar-2018

17:20

Sp.core.js

Sp.core.js

Ej tillämplig

40,446

13-Mar-2018

17:20

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

Ej tillämplig

114,154

13-Mar-2018

17:20

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

Ej tillämplig

67,895

13-Mar-2018

17:20

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

Ej tillämplig

5,825

13-Mar-2018

17:21

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Ej tillämplig

255

13-Mar-2018

17:21

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Ej tillämplig

1,003,871

13-Mar-2018

17:20

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

Ej tillämplig

575,930

13-Mar-2018

17:21

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

Ej tillämplig

40,770

13-Mar-2018

17:20

Sp.exp.js

Sp.exp.js

Ej tillämplig

24,528

13-Mar-2018

17:20

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

Ej tillämplig

55,563

13-Mar-2018

17:20

Sp.init.js

Sp.init.js

Ej tillämplig

32,205

13-Mar-2018

17:20

Sp.js

Sp.js

Ej tillämplig

626,040

13-Mar-2018

17:20

Sp.js_14

Sp.js

Ej tillämplig

390,757

13-Mar-2018

17:21

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

Ej tillämplig

16,415

13-Mar-2018

17:21

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Ej tillämplig

249

13-Mar-2018

17:21

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

Ej tillämplig

15,227

13-Mar-2018

17:20

Spmap.js

Sp.map.js

Ej tillämplig

8,235

13-Mar-2018

17:20

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

Ej tillämplig

34,379

13-Mar-2018

17:20

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

Ej tillämplig

81,201

13-Mar-2018

17:20

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

Ej tillämplig

51,540

13-Mar-2018

17:20

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

Ej tillämplig

73,515

13-Mar-2018

17:21

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Ej tillämplig

363,159

13-Mar-2018

17:20

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

Ej tillämplig

325,227

13-Mar-2018

17:21

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Ej tillämplig

224,039

13-Mar-2018

17:20

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Ej tillämplig

185,617

13-Mar-2018

17:20

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

Ej tillämplig

110,347

13-Mar-2018

17:21

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Ej tillämplig

111,493

13-Mar-2018

17:20

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

Ej tillämplig

68,791

13-Mar-2018

17:21

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

Ej tillämplig

422,096

13-Mar-2018

17:20

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

Ej tillämplig

293,843

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

Ej tillämplig

18,342

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

Ej tillämplig

11,378

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

Ej tillämplig

42,395

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

Ej tillämplig

26,257

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Ej tillämplig

277,389

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Ej tillämplig

144,873

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Ej tillämplig

10,163

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

Ej tillämplig

6,953

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Ej tillämplig

16,063

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

Ej tillämplig

11,315

13-Mar-2018

17:20

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

Ej tillämplig

50,644

13-Mar-2018

17:20

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

Ej tillämplig

31,017

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

Ej tillämplig

99,428

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

Ej tillämplig

52,107

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

Ej tillämplig

55,987

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

Ej tillämplig

38,359

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Ej tillämplig

69,292

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Ej tillämplig

40,375

13-Mar-2018

17:20

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

Ej tillämplig

136,881

13-Mar-2018

17:20

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

Ej tillämplig

82,361

13-Mar-2018

17:20

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Ej tillämplig

27,973

13-Mar-2018

17:20

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

Ej tillämplig

27,973

13-Mar-2018

17:20

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

Ej tillämplig

27,858

13-Mar-2018

17:20

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

Ej tillämplig

17,478

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Ej tillämplig

1,011,380

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

Ej tillämplig

594,574

13-Mar-2018

17:21

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Ej tillämplig

584,098

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

Ej tillämplig

365,926

13-Mar-2018

17:21

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

Ej tillämplig

65,203

13-Mar-2018

17:20

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

Ej tillämplig

40,240

13-Mar-2018

17:20

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

Ej tillämplig

433,941

13-Mar-2018

17:20

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

Ej tillämplig

239,788

13-Mar-2018

17:20

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

Ej tillämplig

58,451

13-Mar-2018

17:20

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

Ej tillämplig

34,083

13-Mar-2018

17:20

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

Ej tillämplig

359,721

13-Mar-2018

17:21

Spcf.asx

Spcf.aspx

Ej tillämplig

19,428

13-Mar-2018

17:21

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Ej tillämplig

115

13-Mar-2018

17:20

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

Ej tillämplig

110

13-Mar-2018

17:20

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Ej tillämplig

12,854

13-Mar-2018

17:21

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Ej tillämplig

11,428

13-Mar-2018

17:20

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

Ej tillämplig

29,238

13-Mar-2018

17:21

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Ej tillämplig

183,484

13-Mar-2018

17:20

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

Ej tillämplig

39,173

13-Mar-2018

17:21

Spgantt.js

Spgantt.js

Ej tillämplig

66,168

13-Mar-2018

17:20

Spgantt.js_14

Spgantt.js

Ej tillämplig

19,338

13-Mar-2018

17:21

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

Ej tillämplig

7,321

13-Mar-2018

17:20

Spgridvw.js

Spgridview.js

Ej tillämplig

4,593

13-Mar-2018

17:20

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

13-Mar-2018

17:21

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

Ej tillämplig

42,064

13-Mar-2018

17:21

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Ej tillämplig

1,319

13-Mar-2018

17:21

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Ej tillämplig

8,629

13-Mar-2018

17:21

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

Ej tillämplig

476

13-Mar-2018

17:20

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

13-Mar-2018

17:21

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

Ej tillämplig

644

13-Mar-2018

17:21

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

13-Mar-2018

17:21

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

Ej tillämplig

654

13-Mar-2018

17:21

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

13-Mar-2018

17:21

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Ej tillämplig

644

13-Mar-2018

17:21

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Ej tillämplig

10,067

13-Mar-2018

17:21

Start.asx

Start.aspx

Ej tillämplig

1,048

13-Mar-2018

17:21

Start.debug.js

Start.debug.js

Ej tillämplig

174,744

13-Mar-2018

17:20

Start.js

Start.js

Ej tillämplig

95,780

13-Mar-2018

17:20

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Ej tillämplig

14,510

13-Mar-2018

17:21

Store.sql

Store.sql

Ej tillämplig

6,504,340

13-Mar-2018

17:21

Storefront.asx

Storefront.aspx

Ej tillämplig

4,349

13-Mar-2018

17:21

Storeup.sql

Storeup.sql

Ej tillämplig

512,275

13-Mar-2018

17:21

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

Ej tillämplig

131

13-Mar-2018

17:21

Storman.asx

Storman.aspx

Ej tillämplig

10,595

13-Mar-2018

17:21

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

13-Mar-2018

17:20

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

Ej tillämplig

272

13-Mar-2018

17:20

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

13-Mar-2018

17:20

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.4981.1000

553,704

13-Mar-2018

17:21

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.5023.1000

3,918,568

13-Mar-2018

17:20

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Ej tillämplig

10,435

13-Mar-2018

17:21

Subedit.asx

Subedit.aspx

Ej tillämplig

14,784

13-Mar-2018

17:21

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Ej tillämplig

156

13-Mar-2018

17:21

Subnew.asx

Subnew.aspx

Ej tillämplig

15,223

13-Mar-2018

17:21

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Ej tillämplig

33,788

13-Mar-2018

17:21

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Ej tillämplig

367

13-Mar-2018

17:21

Success.asx

Success.aspx

Ej tillämplig

3,172

13-Mar-2018

17:21

Successp.asx

Successpopup.aspx

Ej tillämplig

3,735

13-Mar-2018

17:21

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

Ej tillämplig

32,558

13-Mar-2018

17:20

Suitelnk.js

Suitelinks.js

Ej tillämplig

13,795

13-Mar-2018

17:20

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

Ej tillämplig

3,200

13-Mar-2018

17:20

Survedit.asx

Survedit.aspx

Ej tillämplig

37,673

13-Mar-2018

17:21

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

Ej tillämplig

36,103

13-Mar-2018

17:21

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

Ej tillämplig

11,735

13-Mar-2018

17:21

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Ej tillämplig

12,621

13-Mar-2018

17:21

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

8,942

13-Mar-2018

17:21

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Ej tillämplig

8,178

13-Mar-2018

17:21

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

Ej tillämplig

6,769

13-Mar-2018

17:21

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

Ej tillämplig

4,633

13-Mar-2018

17:21

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Ej tillämplig

13,499

13-Mar-2018

17:21

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Ej tillämplig

6,798

13-Mar-2018

17:21

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Ej tillämplig

12,183

13-Mar-2018

17:21

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Ej tillämplig

11,081

13-Mar-2018

17:21

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Ej tillämplig

3,028

13-Mar-2018

17:21

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Ej tillämplig

3,562

13-Mar-2018

17:21

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Ej tillämplig

12,268

13-Mar-2018

17:21

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

7,749

13-Mar-2018

17:21

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Ej tillämplig

3,645

13-Mar-2018

17:21

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Ej tillämplig

8,491

13-Mar-2018

17:21

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Ej tillämplig

4,495

13-Mar-2018

17:21

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Ej tillämplig

4,069

13-Mar-2018

17:21

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Ej tillämplig

6,403

13-Mar-2018

17:21

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Ej tillämplig

6,296

13-Mar-2018

17:21

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Ej tillämplig

11,323

13-Mar-2018

17:21

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Ej tillämplig

10,735

13-Mar-2018

17:21

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Ej tillämplig

5,705

13-Mar-2018

17:21

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Ej tillämplig

2,637

13-Mar-2018

17:21

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Ej tillämplig

2,637

13-Mar-2018

17:21

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Ej tillämplig

9,478

13-Mar-2018

17:21

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Ej tillämplig

27,508

13-Mar-2018

17:21

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

Ej tillämplig

8,814

13-Mar-2018

17:21

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

16,234

13-Mar-2018

17:21

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Ej tillämplig

16,454

13-Mar-2018

17:21

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Ej tillämplig

10,289

13-Mar-2018

17:21

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Ej tillämplig

13,386

13-Mar-2018

17:21

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Ej tillämplig

6,189

13-Mar-2018

17:21

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Ej tillämplig

5,272

13-Mar-2018

17:21

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

Ej tillämplig

207

13-Mar-2018

17:21

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

Ej tillämplig

28,675

13-Mar-2018

17:21

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Ej tillämplig

1,339

13-Mar-2018

17:21

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

Ej tillämplig

36,906

13-Mar-2018

17:20

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

Ej tillämplig

442

13-Mar-2018

17:20

Timecard.js

Timecard.js

Ej tillämplig

20,888

13-Mar-2018

17:20

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Ej tillämplig

15,814

13-Mar-2018

17:21

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

Ej tillämplig

831

13-Mar-2018

17:20

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

Ej tillämplig

1,842

13-Mar-2018

17:20

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Ej tillämplig

3,420

13-Mar-2018

17:20

Timer.asx

Timer.aspx

Ej tillämplig

8,984

13-Mar-2018

17:21

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Ej tillämplig

5,114

13-Mar-2018

17:21

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Ej tillämplig

8,860

13-Mar-2018

17:21

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Ej tillämplig

8,361

13-Mar-2018

17:21

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Ej tillämplig

2,370

13-Mar-2018

17:21

Topnav.asx

Topnav.aspx

Ej tillämplig

7,717

13-Mar-2018

17:21

Topologyservicesvc

Topology.svc

Ej tillämplig

347

13-Mar-2018

17:21

Topology.asc

Topologyview.ascx

Ej tillämplig

4,091

13-Mar-2018

17:21

Topology.dwp

Topologyview.dwp

Ej tillämplig

495

13-Mar-2018

17:21

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Ej tillämplig

3,656

13-Mar-2018

17:21

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

Ej tillämplig

27,328

12-Mar-2018

20:31

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

Ej tillämplig

77,944

12-Mar-2018

20:31

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

Ej tillämplig

51,708

12-Mar-2018

20:31

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

Ej tillämplig

30,976

12-Mar-2018

20:31

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Ej tillämplig

6,276

13-Mar-2018

17:21

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Ej tillämplig

6,082

13-Mar-2018

17:21

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Ej tillämplig

5,541

13-Mar-2018

17:21

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Ej tillämplig

9,818

13-Mar-2018

17:21

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Ej tillämplig

12,032

13-Mar-2018

17:21

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Ej tillämplig

11,239

13-Mar-2018

17:21

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Ej tillämplig

5,911

13-Mar-2018

17:20

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Ej tillämplig

6,294

13-Mar-2018

17:20

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Ej tillämplig

5,911

13-Mar-2018

17:20

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Ej tillämplig

5,911

13-Mar-2018

17:20

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Ej tillämplig

5,911

13-Mar-2018

17:21

Upload.asx

Upload.aspx

Ej tillämplig

13,234

13-Mar-2018

17:21

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Ej tillämplig

6,141

13-Mar-2018

17:21

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Ej tillämplig

3,491

13-Mar-2018

17:21

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Ej tillämplig

5,914

13-Mar-2018

17:21

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Ej tillämplig

6,141

13-Mar-2018

17:21

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Ej tillämplig

5,914

13-Mar-2018

17:21

Usage.asx

Usage.aspx

Ej tillämplig

7,871

13-Mar-2018

17:21

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Ej tillämplig

81,583

13-Mar-2018

17:21

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Ej tillämplig

6,089

13-Mar-2018

17:21

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Ej tillämplig

3,520

13-Mar-2018

17:21

User.asx

User.aspx

Ej tillämplig

27,691

13-Mar-2018

17:21

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Ej tillämplig

4,299

13-Mar-2018

17:21

Useredit.asx

Useredit.aspx

Ej tillämplig

4,175

13-Mar-2018

17:21

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

Ej tillämplig

92

13-Mar-2018

17:21

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Ej tillämplig

1,311

13-Mar-2018

17:21

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Ej tillämplig

82,880

13-Mar-2018

17:21

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

Ej tillämplig

1,848

13-Mar-2018

17:21

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Ej tillämplig

9,435

13-Mar-2018

17:21

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Ej tillämplig

81,392

13-Mar-2018

17:21

V4.mas

V4.master

Ej tillämplig

26,916

13-Mar-2018

17:21

V4.mas_mplib

V4.master

Ej tillämplig

26,916

13-Mar-2018

17:21

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Ej tillämplig

5,692

13-Mar-2018

17:21

Versions.amx

Versions.asmx

Ej tillämplig

90

13-Mar-2018

17:21

Versions.asx

Versions.aspx

Ej tillämplig

35,361

13-Mar-2018

17:21

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,289

13-Mar-2018

17:21

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Ej tillämplig

9,474

13-Mar-2018

17:21

View.asx_mobile

View.aspx

Ej tillämplig

2,424

13-Mar-2018

17:21

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

17,212

13-Mar-2018

17:21

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Ej tillämplig

17,275

13-Mar-2018

17:21

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Ej tillämplig

10,960

13-Mar-2018

17:21

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Ej tillämplig

14,303

13-Mar-2018

17:21

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Ej tillämplig

4,190

13-Mar-2018

17:20

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

Ej tillämplig

13,786

13-Mar-2018

17:21

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Ej tillämplig

3,223

13-Mar-2018

17:21

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Ej tillämplig

4,190

13-Mar-2018

17:20

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

Ej tillämplig

13,786

13-Mar-2018

17:21

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Ej tillämplig

4,994

13-Mar-2018

17:21

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Ej tillämplig

220,325

13-Mar-2018

17:21

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Ej tillämplig

3,747

13-Mar-2018

17:21

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Ej tillämplig

5,199

13-Mar-2018

17:21

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

Ej tillämplig

5,046

13-Mar-2018

17:21

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Ej tillämplig

33,824

13-Mar-2018

17:21

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

Ej tillämplig

16,520

13-Mar-2018

17:21

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Ej tillämplig

218,013

13-Mar-2018

17:21

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:21

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Ej tillämplig

2,718

13-Mar-2018

17:21

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Ej tillämplig

4,190

13-Mar-2018

17:20

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

Ej tillämplig

13,786

13-Mar-2018

17:21

Views.amx

Views.asmx

Ej tillämplig

87

13-Mar-2018

17:21

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,283

13-Mar-2018

17:21

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Ej tillämplig

25,520

13-Mar-2018

17:21

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Ej tillämplig

26,314

13-Mar-2018

17:21

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Ej tillämplig

8,912

13-Mar-2018

17:21

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Ej tillämplig

8,991

13-Mar-2018

17:21

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Ej tillämplig

52,139

13-Mar-2018

17:21

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Ej tillämplig

65,273

13-Mar-2018

17:21

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Ej tillämplig

2,059

13-Mar-2018

17:21

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Ej tillämplig

6,028

13-Mar-2018

17:21

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Ej tillämplig

8,803

13-Mar-2018

17:21

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Ej tillämplig

2,986

13-Mar-2018

17:21

Appmngweb.config

Web.config

Ej tillämplig

2,641

13-Mar-2018

17:20

Bdcserviceweb.config

Web.config

Ej tillämplig

3,156

13-Mar-2018

17:20

Securitytokenconfig

Web.config

Ej tillämplig

6,235

13-Mar-2018

17:20

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Ej tillämplig

2,647

13-Mar-2018

17:21

Topologyserviceconfig

Web.config

Ej tillämplig

1,604

13-Mar-2018

17:21

Usercodeweb.cfg

Web.config

Ej tillämplig

1,002

13-Mar-2018

17:21

Web.cfg

Web.config

Ej tillämplig

63,069

13-Mar-2018

17:20

Web.cfg_forms

Web.config

Ej tillämplig

216

13-Mar-2018

17:21

Web.cfg_mobile

Web.config

Ej tillämplig

10,909

13-Mar-2018

17:21

Web.cfg_multilogin

Web.config

Ej tillämplig

216

13-Mar-2018

17:21

Web.cfg_trust

Web.config

Ej tillämplig

2,190

13-Mar-2018

17:21

Web.cfg_windows

Web.config

Ej tillämplig

214

13-Mar-2018

17:21

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Ej tillämplig

5,468

13-Mar-2018

17:21

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Ej tillämplig

5,350

13-Mar-2018

17:21

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Ej tillämplig

1 500

13-Mar-2018

17:21

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Ej tillämplig

2,521

13-Mar-2018

17:21

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Ej tillämplig

2,521

13-Mar-2018

17:20

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Ej tillämplig

7,202

13-Mar-2018

17:21

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

Ej tillämplig

186

13-Mar-2018

17:20

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Ej tillämplig

1,315

13-Mar-2018

17:21

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Ej tillämplig

56,408

13-Mar-2018

17:21

Webs.amx

Webs.asmx

Ej tillämplig

86

13-Mar-2018

17:21

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Ej tillämplig

1,281

13-Mar-2018

17:21

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Ej tillämplig

41,302

13-Mar-2018

17:21

Wfform.js

Wfformtemplates.js

Ej tillämplig

5,024

13-Mar-2018

17:20

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Ej tillämplig

202

13-Mar-2018

17:20

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

Ej tillämplig

448

13-Mar-2018

17:20

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

Ej tillämplig

445

13-Mar-2018

17:20

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Ej tillämplig

1,123

13-Mar-2018

17:21

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

Ej tillämplig

395

13-Mar-2018

17:20

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Ej tillämplig

3,356

13-Mar-2018

17:21

Wopi.ashx

Wopi.ashx

Ej tillämplig

86

13-Mar-2018

17:21

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

Ej tillämplig

1,968

13-Mar-2018

17:21

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

Ej tillämplig

1,968

13-Mar-2018

17:21

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

Ej tillämplig

1,957

13-Mar-2018

17:21

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

Ej tillämplig

1,957

13-Mar-2018

17:21

Workflow.asx

Workflow.aspx

Ej tillämplig

25,914

13-Mar-2018

17:20

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Ej tillämplig

6,741

13-Mar-2018

17:21

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx

Ej tillämplig

1,180

13-Mar-2018

17:20

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

Ej tillämplig

5,101

13-Mar-2018

17:21

Workspce.asx

Workspce.aspx

Ej tillämplig

8,290

13-Mar-2018

17:21

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

Ej tillämplig

49,561

13-Mar-2018

17:20

Wpadder.js

Wpadder.js

Ej tillämplig

31,016

13-Mar-2018

17:20

Wpcm.debug.js

Wpcm.debug.js

Ej tillämplig

6,894

13-Mar-2018

17:20

Wpcm.js

Wpcm.js

Ej tillämplig

3,509

13-Mar-2018

17:20

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

Ej tillämplig

5,740

13-Mar-2018

17:21

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

Ej tillämplig

4,943

13-Mar-2018

17:21

Wpribbon.asx

Wpribbon.aspx

Ej tillämplig

761

13-Mar-2018

17:21

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

Ej tillämplig

15,843

13-Mar-2018

17:20

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

Ej tillämplig

27,940

13-Mar-2018

17:20

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

Ej tillämplig

198

13-Mar-2018

17:21

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,806

13-Mar-2018

17:21

Wss.rsx

Wss.resx

Ej tillämplig

723,698

13-Mar-2018

17:21

Wssmedtr.cfg

Wss_mediumtrust.config

Ej tillämplig

13,782

13-Mar-2018

17:20

Wssmintr.cfg

Wss_minimaltrust.config

Ej tillämplig

9,149

13-Mar-2018

17:20

Usercode.cfg

Wss_usercode.config

Ej tillämplig

5,855

13-Mar-2018

17:20

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

Ej tillämplig

1,448

13-Mar-2018

17:21

Wss.searchpowershell.types.ps1xml

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

Ej tillämplig

10,901

13-Mar-2018

17:21

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4997.1000

10,404,024

13-Mar-2018

17:20

Traceman.exe

Wsstracing.exe

15.0.4569.1501

115,904

13-Mar-2018

17:20

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

Ej tillämplig

1,904

13-Mar-2018

17:21

Xtp.debug.js

Xtp.debug.js

Ej tillämplig

2,979

13-Mar-2018

17:20

Xtp.js

Xtp.js

Ej tillämplig

1,491

13-Mar-2018

17:20

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

Ej tillämplig

12,801

13-Mar-2018

17:21

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×