Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!

Den här uppdateringen är inte längre tillgänglig. För att åtgärda problemen som beskrivs i den här artikeln installerar du den senaste Microsoft Office-uppdateringen från följande Microsoft-dokumentations artikel:

De senaste uppdateringarna för versioner av Office som använder Windows installations program (MSI)

I den här artikeln beskrivs uppdaterings KB3101547 för Microsoft SharePoint Foundation 2010 som släpptes den 10 november 2015. Den här uppdateringen har en förutsättning.

Förbättringar och korrigeringar

Åtgärdas följande problem:

  • När du väljer att lägga till personer i en kontroll för person väljaren i en webbläsare som inte är Internet Explorer, läggs inte personerna till i kontroll fältet för person väljaren. Det här problemet uppstår efter installation av den kumulativa uppdateringen från den 9 December 2014 för SharePoint Server 2010 (KB2899583).

  • Om du inte checkar in SharePoint-dokument som du har bytt namn på och redigerat kanske dokumenten inte indexeras genom efterföljande stegvisa crawlningar.

  • När du anger att en SharePoint-webbplats ska använda en av de ryska tids zonerna kan de värden som visas i list filtret för ad hoc-datum (DateTime) vara inaktiverade en dag.

Uppdaterings information

Starta om information

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Nödvändiga förberedande

För att du ska kunna använda den här uppdateringen måste Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2 vara installerat.

Referenser

Se informationen om den standard terminologi som används för att beskriva program uppdateringar i Microsoft. Office System TechCenter innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributions resurserna för alla versioner av Office.

Fil information

Den globala versionen av den här uppdateringen har filattributen (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tid för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). När du visar fil informationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i alternativet datum och tid på kontroll panelen för att hitta skillnaden mellan UTC och lokal tid.

fil information för WSS-x-none. msp

Fil-ID

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Ej tillämpligt

2 718

12-Feb-2013

17:42

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Ej tillämpligt

2 347

12-Feb-2013

17:42

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Ej tillämpligt

9 750

10-Feb-2015

15:55

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Ej tillämpligt

13 591

12-Feb-2013

17:52

Actnbar.asc_0002

Actionbar.ascx

Ej tillämpligt

2 464

12-Feb-2013

17:42

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Ej tillämpligt

896

12-Feb-2013

17:42

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Ej tillämpligt

13 697

12-Feb-2013

17:43

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Ej tillämpligt

13 144

12-Feb-2013

17:52

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

9 356

12-Feb-2013

17:52

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Ej tillämpligt

7 988

12-Feb-2013

17:42

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Ej tillämpligt

10 467

12-Feb-2013

17:52

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Ej tillämpligt

11 743

12-Feb-2013

17:52

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Ej tillämpligt

4 709

12-Feb-2013

17:42

Addrole.asx

Addrole.aspx

Ej tillämpligt

68 638

12-Feb-2013

17:52

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Ej tillämpligt

51 329

12-Feb-2013

17:52

Admin.amx

Admin.asmx

Ej tillämpligt

86

12-Feb-2013

17:44

Admin.mas

Admin.master

Ej tillämpligt

30 798

12-Feb-2013

17:42

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Ej tillämpligt

7 755

12-Feb-2013

17:52

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Ej tillämpligt

8 896

12-Feb-2013

17:52

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Ej tillämpligt

5 249

12-Feb-2013

17:42

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Ej tillämpligt

10 163

12-Feb-2013

17:52

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Ej tillämpligt

5 058

12-Feb-2013

17:42

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Ej tillämpligt

1 287

12-Feb-2013

17:44

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Ej tillämpligt

21 134

12-Feb-2013

17:52

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Ej tillämpligt

9 476

12-Feb-2013

17:44

Advsetng.asx_0001

Advsetng.aspx

Ej tillämpligt

32 069

12-Feb-2013

17:52

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Ej tillämpligt

13 303

12-Feb-2013

17:52

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Ej tillämpligt

8 163

12-Feb-2013

17:42

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 317

12-Feb-2013

17:44

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Ej tillämpligt

8 826

12-Feb-2013

17:44

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Ej tillämpligt

4 688

20-Nov-2013

07:16

Allitems.asx_0032

Allitems.aspx

Ej tillämpligt

3 125

12-Feb-2013

17:42

Allitems.asx_0086

Allitems.aspx

Ej tillämpligt

3 125

12-Feb-2013

17:42

Allitems.asx_0087

Allitems.aspx

Ej tillämpligt

3 125

12-Feb-2013

17:42

Allitems.asx_0088

Allitems.aspx

Ej tillämpligt

3 125

12-Feb-2013

17:42

Allitems.asx_0089

Allitems.aspx

Ej tillämpligt

3 125

12-Feb-2013

17:42

Allitems.asx_0090

Allitems.aspx

Ej tillämpligt

3 125

12-Feb-2013

17:42

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Ej tillämpligt

3 373

12-Feb-2013

17:43

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Ej tillämpligt

7 324

12-Feb-2013

17:42

App.mas

Application.master

Ej tillämpligt

13 500

12-Feb-2013

17:42

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Ej tillämpligt

5 513

12-Feb-2013

17:42

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Ej tillämpligt

3 513

12-Feb-2013

17:42

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Ej tillämpligt

4 373

12-Feb-2013

17:42

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Ej tillämpligt

4 339

12-Feb-2013

17:42

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Ej tillämpligt

8 561

12-Feb-2013

17:42

Applications.asx_0014

Applications.aspx

Ej tillämpligt

3 951

12-Feb-2013

17:43

Appv4.mas

Applicationv4.master

Ej tillämpligt

20 926

12-Feb-2013

17:42

Approve.asx

Approve.aspx

Ej tillämpligt

6 574

12-Feb-2013

17:52

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Ej tillämpligt

5 117

12-Feb-2013

17:52

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Ej tillämpligt

4 673

12-Feb-2013

17:42

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Ej tillämpligt

4 550

12-Feb-2013

17:42

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Ej tillämpligt

6 398

12-Feb-2013

17:52

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Ej tillämpligt

1 029

12-Feb-2013

17:42

Authen.asx

Authentication.aspx

Ej tillämpligt

14 048

12-Feb-2013

17:52

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 305

12-Feb-2013

17:44

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Ej tillämpligt

5 164

12-Feb-2013

17:42

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Ej tillämpligt

5 970

12-Feb-2013

17:44

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Ej tillämpligt

9 865

12-Feb-2013

17:52

Avreport.asx

Avreport.aspx

Ej tillämpligt

11 709

12-Feb-2013

17:52

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Ej tillämpligt

4 162

12-Feb-2013

17:43

Backup.asx

Backup.aspx

Ej tillämpligt

15 236

12-Feb-2013

17:52

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Ej tillämpligt

20 743

12-Feb-2013

17:52

Backups.asx_0014

Backups.aspx

Ej tillämpligt

3 936

12-Feb-2013

17:43

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Ej tillämpligt

8 674

12-Feb-2013

17:52

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Ej tillämpligt

10 516

12-Feb-2013

17:42

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Ej tillämpligt

332

12-Feb-2013

17:44

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Ej tillämpligt

14 129

12-Feb-2013

17:52

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Ej tillämpligt

3 342

12-Feb-2013

17:42

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Ej tillämpligt

7 323

12-Feb-2013

17:52

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Ej tillämpligt

402

12-Feb-2013

17:44

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Ej tillämpligt

4 269

12-Feb-2013

17:42

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Ej tillämpligt

3 210

12-Feb-2013

17:42

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Ej tillämpligt

15 092

12-Feb-2013

17:52

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Ej tillämpligt

2 770

12-Feb-2013

17:42

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Ej tillämpligt

4 142

12-Feb-2013

17:42

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Ej tillämpligt

3 398

12-Feb-2013

17:42

Butsec.asc_0001

Buttonsection.ascx

Ej tillämpligt

2 802

12-Feb-2013

17:42

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Ej tillämpligt

205

12-Feb-2013

17:43

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Ej tillämpligt

211

12-Feb-2013

17:42

Category.asp_blog_categories

Category.aspx

Ej tillämpligt

7 173

12-Feb-2013

17:43

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Ej tillämpligt

10 749

12-Feb-2013

17:42

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Ej tillämpligt

9 954

12-Feb-2013

17:52

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Ej tillämpligt

8 713

12-Feb-2013

17:52

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Ej tillämpligt

8 768

12-Feb-2013

17:42

Checkin.asx

Checkin.aspx

Ej tillämpligt

15 863

12-Feb-2013

17:42

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Ej tillämpligt

10 685

12-Feb-2013

17:52

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Ej tillämpligt

216

12-Feb-2013

17:42

Client.svc

Client.svc

Ej tillämpligt

402

12-Feb-2013

17:44

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Ej tillämpligt

6 249

12-Feb-2013

17:42

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Ej tillämpligt

203

12-Feb-2013

17:43

Compat.bro

Compat.browser

Ej tillämpligt

63 970

10-Feb-2015

15:57

Configdb.sql

Configdb.sql

Ej tillämpligt

97 099

22-Apr-2013

17:09

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Ej tillämpligt

6 853

12-Feb-2013

17:42

Configup.sql

Configup.sql

Ej tillämpligt

21 111

22-Apr-2013

17:10

Configurationwizards.asx_0014

Configurationwizards.aspx

Ej tillämpligt

3 975

12-Feb-2013

17:43

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Ej tillämpligt

1 430

12-Feb-2013

17:42

Conngps.asx

Conngps.aspx

Ej tillämpligt

8 411

12-Feb-2013

17:52

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Ej tillämpligt

7 932

12-Feb-2013

17:42

Copy.asx

Copy.aspx

Ej tillämpligt

15 828

12-Feb-2013

17:52

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Ej tillämpligt

1 285

12-Feb-2013

17:44

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Ej tillämpligt

10 605

12-Feb-2013

17:52

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Ej tillämpligt

68 673

12-Feb-2013

17:52

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Ej tillämpligt

2 303

12-Feb-2013

17:42

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Ej tillämpligt

11 269

12-Feb-2013

17:44

Create.asx

Create.aspx

Ej tillämpligt

33 257

12-Feb-2013

17:52

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Ej tillämpligt

7 113

12-Feb-2013

17:42

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Ej tillämpligt

3 373

12-Feb-2013

17:43

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Ej tillämpligt

4 418

12-Feb-2013

17:42

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Ej tillämpligt

4 921

12-Feb-2013

17:52

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Ej tillämpligt

17 127

12-Feb-2013

17:52

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Ej tillämpligt

3 457

12-Feb-2013

17:42

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Ej tillämpligt

3 574

12-Feb-2013

17:52

Createws.asx

Createws.aspx

Ej tillämpligt

5 053

12-Feb-2013

17:52

Csisrv.dll

Csisrv.dll

14.0.7159.5000

3 372 280

05-Sep-2015

13:19

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

14.0.7159.5000

636 560

02-Sep-2015

11:14

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Ej tillämpligt

12 158

12-Feb-2013

17:52

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Ej tillämpligt

12 343

12-Feb-2013

17:52

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Ej tillämpligt

580 724

31-Jan-2014

08:14

Cui.js

Cui.js

Ej tillämpligt

352 107

31-Jan-2014

08:14

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Ej tillämpligt

5 246

12-Feb-2013

17:42

Date.asp_blog_posts

Date.aspx

Ej tillämpligt

7 284

12-Feb-2013

17:43

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Ej tillämpligt

31 313

05-Nov-2014

14:31

Datepick.js

Datepicker.js

Ej tillämpligt

20 687

05-Nov-2014

14:31

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Ej tillämpligt

3 344

12-Feb-2013

17:42

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Ej tillämpligt

4 240

12-Feb-2013

17:42

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Ej tillämpligt

3 752

12-Feb-2013

17:43

Default.aspx_mps

Default.aspx

Ej tillämpligt

7 371

12-Feb-2013

17:52

Default.aspx_sts

Default.aspx

Ej tillämpligt

3 966

12-Feb-2013

17:42

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Ej tillämpligt

4 027

12-Feb-2013

17:52

Default.asp_blog

Default.aspx

Ej tillämpligt

7 416

12-Feb-2013

17:43

Default.asx_0014

Default.aspx

Ej tillämpligt

5 170

12-Feb-2013

17:43

Default.asx_forms

Default.aspx

Ej tillämpligt

3 069

12-Feb-2013

17:43

Default.asx_mobile

Default.aspx

Ej tillämpligt

1 513

31-Oct-2012

10:45

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Ej tillämpligt

1 934

12-Feb-2013

17:43

Default.asx_trust

Default.aspx

Ej tillämpligt

530

12-Feb-2013

17:43

Default.asx_windows

Default.aspx

Ej tillämpligt

522

12-Feb-2013

17:43

Mriddflt.xml

Default.aspx

Ej tillämpligt

1 270

12-Feb-2013

17:44

Default.mas

Default.master

Ej tillämpligt

29 753

12-Feb-2013

17:43

Default.mas_mplib

Default.master

Ej tillämpligt

29 753

12-Feb-2013

17:43

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Ej tillämpligt

6 668

12-Feb-2013

17:42

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Ej tillämpligt

4 316

12-Feb-2013

17:42

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Ej tillämpligt

170 043

22-Apr-2013

17:10

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Ej tillämpligt

2 298

12-Feb-2013

17:42

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Ej tillämpligt

3 373

12-Feb-2013

17:43

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Ej tillämpligt

188

12-Feb-2013

17:42

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Ej tillämpligt

12 507

12-Feb-2013

17:52

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Ej tillämpligt

8 023

12-Feb-2013

17:52

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Ej tillämpligt

6 837

12-Feb-2013

17:52

Delsite.asx

Delsite.aspx

Ej tillämpligt

7 483

12-Feb-2013

17:52

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Ej tillämpligt

10 308

12-Feb-2013

17:52

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Ej tillämpligt

2 329

12-Feb-2013

17:42

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 333

12-Feb-2013

17:44

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Ej tillämpligt

4 679

12-Feb-2013

17:44

Dialog.mas

Dialog.master

Ej tillämpligt

11 766

12-Feb-2013

17:42

Discbar.asx

Discbar.aspx

Ej tillämpligt

2 371

12-Feb-2013

17:42

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

14 311

12-Feb-2013

17:44

Dispform.asx_0038

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13 786

12-Feb-2013

17:42

Dispform.asx_0071

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13 786

12-Feb-2013

17:42

Dispform.asx_0072

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13 786

12-Feb-2013

17:42

Dispform.asx_0082

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13 786

12-Feb-2013

17:42

Dispform.asx_0083

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13 786

12-Feb-2013

17:42

Dispform.asx_0084

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13 786

12-Feb-2013

17:42

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

2 428

12-Feb-2013

17:42

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Ej tillämpligt

13 786

12-Feb-2013

17:43

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Ej tillämpligt

3 234

12-Feb-2013

17:42

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Ej tillämpligt

2 702

12-Feb-2013

17:43

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Ej tillämpligt

19 693

12-Feb-2013

17:52

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Ej tillämpligt

5 810

12-Feb-2013

17:42

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Ej tillämpligt

8 007

12-Feb-2013

17:42

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Ej tillämpligt

11 641

12-Feb-2013

17:52

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Ej tillämpligt

8 010

12-Feb-2013

17:42

Download.asx

Download.aspx

Ej tillämpligt

155

12-Feb-2013

17:42

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Ej tillämpligt

867

12-Feb-2013

17:42

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Ej tillämpligt

15 079

12-Feb-2013

17:52

Dspstsdi.asx_0001

Dspstsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 293

12-Feb-2013

17:44

Dspstsws.asx_0001

Dspstswsdl.aspx

Ej tillämpligt

10 968

12-Feb-2013

17:44

Dwdcw20.dll

Dwdcw20.dll

14.0.7159.5000

639 040

02-Sep-2015

11:56

Dws.asx

Dws.aspx

Ej tillämpligt

4 578

12-Feb-2013

17:42

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 291

12-Feb-2013

17:44

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Ej tillämpligt

20 225

12-Feb-2013

17:44

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Ej tillämpligt

18 521

12-Feb-2013

17:52

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Ej tillämpligt

12 810

12-Feb-2013

17:52

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Ej tillämpligt

13 763

12-Feb-2013

17:43

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Ej tillämpligt

13 763

12-Feb-2013

17:43

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Ej tillämpligt

13 084

12-Feb-2013

17:52

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Ej tillämpligt

13 763

12-Feb-2013

17:43

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Ej tillämpligt

13 969

12-Feb-2013

17:44

Editform.asx_0040

Editform.aspx

Ej tillämpligt

13 763

12-Feb-2013

17:42

Editform.asx_0071

Editform.aspx

Ej tillämpligt

13 763

12-Feb-2013

17:42

Editform.asx_0072

Editform.aspx

Ej tillämpligt

13 763

12-Feb-2013

17:42

Editform.asx_0082

Editform.aspx

Ej tillämpligt

13 763

12-Feb-2013

17:42

Editform.asx_0083

Editform.aspx

Ej tillämpligt

13 763

12-Feb-2013

17:42

Editform.asx_0084

Editform.aspx

Ej tillämpligt

13 763

12-Feb-2013

17:42

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Ej tillämpligt

4 582

12-Feb-2013

17:42

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Ej tillämpligt

19 259

12-Feb-2013

17:52

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Ej tillämpligt

4 920

12-Feb-2013

17:42

Editidx.asx

Editindex.aspx

Ej tillämpligt

8 124

12-Feb-2013

17:52

Editnav.asx

Editnav.aspx

Ej tillämpligt

7 084

12-Feb-2013

17:52

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Ej tillämpligt

7 426

12-Feb-2013

17:42

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Ej tillämpligt

13 763

12-Feb-2013

17:43

Editprms.asx

Editprms.aspx

Ej tillämpligt

5 275

12-Feb-2013

17:42

Editrole.asx

Editrole.aspx

Ej tillämpligt

69 399

12-Feb-2013

17:52

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Ej tillämpligt

2 574

12-Feb-2013

17:43

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Ej tillämpligt

5 441

12-Feb-2013

17:42

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Ej tillämpligt

26 078

12-Feb-2013

17:52

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Ej tillämpligt

59 434

13-May-2015

08:58

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Ej tillämpligt

38 263

13-May-2015

08:58

Error.asx

Error.aspx

Ej tillämpligt

4 779

12-Feb-2013

17:52

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

8 239

12-Feb-2013

17:52

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Ej tillämpligt

8 570

12-Feb-2013

17:52

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Ej tillämpligt

9 774

12-Feb-2013

17:52

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Ej tillämpligt

5 290

12-Feb-2013

17:42

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Ej tillämpligt

5 495

12-Feb-2013

17:42

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Ej tillämpligt

8 225

12-Feb-2013

17:52

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Ej tillämpligt

7 759

12-Feb-2013

17:52

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Ej tillämpligt

5 139

12-Feb-2013

17:42

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Ej tillämpligt

2 373

12-Feb-2013

17:42

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Ej tillämpligt

2 206

12-Feb-2013

17:42

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Ej tillämpligt

2 172

12-Feb-2013

17:42

Filter.asx

Filter.aspx

Ej tillämpligt

1 793

08-Jan-2013

16:27

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Ej tillämpligt

202 036

12-Feb-2013

17:52

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Ej tillämpligt

25 061

12-Feb-2013

17:52

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Ej tillämpligt

196 919

12-Feb-2013

17:52

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Ej tillämpligt

25 795

12-Feb-2013

17:52

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Ej tillämpligt

11 187

12-Feb-2013

17:52

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Ej tillämpligt

13 743

12-Feb-2013

17:43

Formedt.asx

Formedt.aspx

Ej tillämpligt

22 387

12-Feb-2013

17:52

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 287

12-Feb-2013

17:44

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Ej tillämpligt

5 646

12-Feb-2013

17:44

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Ej tillämpligt

56 752

12-Feb-2013

17:43

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Ej tillämpligt

13 722

12-Feb-2013

17:43

Gear.asx

Gear.aspx

Ej tillämpligt

3 329

12-Feb-2013

17:52

Genappsettings.asx_0014

Generalapplicationsettings.aspx

Ej tillämpligt

3 994

12-Feb-2013

17:43

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Ej tillämpligt

8 774

12-Feb-2013

17:42

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Ej tillämpligt

8 389

12-Feb-2013

17:52

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Ej tillämpligt

216

12-Feb-2013

17:42

Groups.asx

Groups.aspx

Ej tillämpligt

18 936

12-Feb-2013

17:42

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Ej tillämpligt

6 259

12-Feb-2013

17:43

Help.asx

Help.aspx

Ej tillämpligt

3 864

12-Feb-2013

17:52

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Ej tillämpligt

690

12-Feb-2013

17:42

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Ej tillämpligt

8 732

12-Feb-2013

17:42

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Ej tillämpligt

1 450

12-Feb-2013

17:42

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Ej tillämpligt

6 682

12-Feb-2013

17:52

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Ej tillämpligt

13 263

12-Feb-2013

17:52

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Ej tillämpligt

10 349

12-Feb-2013

17:52

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Ej tillämpligt

862

12-Feb-2013

17:42

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Ej tillämpligt

6 392

12-Feb-2013

17:52

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Ej tillämpligt

6 706

12-Feb-2013

17:52

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Ej tillämpligt

1 290

18-Sep-2012

01:19

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Ej tillämpligt

1 288

18-Sep-2012

01:19

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Ej tillämpligt

15 992

12-Feb-2013

17:42

Iframe.asx

Iframe.aspx

Ej tillämpligt

1 494

12-Feb-2013

17:42

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Ej tillämpligt

8 665

12-Feb-2013

17:42

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Ej tillämpligt

14 884

12-Feb-2013

17:42

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 299

12-Feb-2013

17:44

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Ej tillämpligt

24 229

12-Feb-2013

17:44

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Ej tillämpligt

6 280

12-Feb-2013

17:42

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Ej tillämpligt

22 510

12-Feb-2013

17:52

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Ej tillämpligt

6 107

12-Feb-2013

17:42

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Ej tillämpligt

10 602

12-Feb-2013

17:52

Infopage.asx

Infopage.aspx

Ej tillämpligt

3 629

12-Feb-2013

17:42

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Ej tillämpligt

57 712

22-Apr-2013

17:21

Inplview.js

Inplview.js

Ej tillämpligt

39 575

22-Apr-2013

17:21

Ifcont.asc_0001

Inputformcontrol.ascx

Ej tillämpligt

3 051

19-Dec-2013

11:23

Ifsect.asc_0001

Inputformsection.ascx

Ej tillämpligt

5 241

20-Nov-2013

07:14

Irm.asx

Irm.aspx

Ej tillämpligt

14 733

12-Feb-2013

17:52

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Ej tillämpligt

8 804

12-Feb-2013

17:52

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Ej tillämpligt

8 220

12-Feb-2013

17:52

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Ej tillämpligt

52 533

12-Feb-2013

17:52

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Ej tillämpligt

8 500

12-Feb-2013

17:42

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Ej tillämpligt

785 165

27-May-2015

15:05

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Ej tillämpligt

400 089

27-May-2015

15:05

Layouts.mas

Layouts.master

Ej tillämpligt

12 988

12-Feb-2013

17:42

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Ej tillämpligt

4 608

12-Feb-2013

17:42

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Ej tillämpligt

13 425

12-Feb-2013

17:43

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Ej tillämpligt

895

12-Feb-2013

17:42

Linksect.asc_0002

Linksection.ascx

Ej tillämpligt

2 707

12-Feb-2013

17:42

Lkseclv1.asc_0002

Linksectionlevel1.ascx

Ej tillämpligt

1 330

12-Feb-2013

17:42

Lkseclv2.asc_0002

Linksectionlevel2.ascx

Ej tillämpligt

1 317

12-Feb-2013

17:42

Linktabl.asc_0002

Linkstable.ascx

Ej tillämpligt

1 272

12-Feb-2013

17:42

Listdata.svc

Listdata.svc

Ej tillämpligt

392

12-Feb-2013

17:44

Listedit.asx

Listedit.aspx

Ej tillämpligt

46 078

12-Feb-2013

17:52

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Ej tillämpligt

155

12-Feb-2013

17:42

Listform.asx

Listform.aspx

Ej tillämpligt

163

12-Feb-2013

17:42

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Ej tillämpligt

13 666

12-Feb-2013

17:52

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 287

12-Feb-2013

17:44

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Ej tillämpligt

73 096

12-Feb-2013

17:44

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Ej tillämpligt

26 620

12-Feb-2013

17:52

Login.asx

Login.aspx

Ej tillämpligt

2 813

12-Feb-2013

17:43

Logusage.asx

Logusage.aspx

Ej tillämpligt

15 903

12-Feb-2013

17:52

Lkfldedt.asc_0001

Lookupfieldeditor.ascx

Ej tillämpligt

10 377

12-Feb-2013

17:42

Lkreledt.asc_0001

Lookuprelationshipseditor.ascx

Ej tillämpligt

7 761

12-Feb-2013

17:42

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Ej tillämpligt

5 072

12-Feb-2013

17:42

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Ej tillämpligt

62 826

12-Feb-2013

17:52

Managea.asx

Managea.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:42

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Ej tillämpligt

5 345

12-Feb-2013

17:52

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Ej tillämpligt

6 588

12-Feb-2013

17:52

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Ej tillämpligt

4 508

12-Feb-2013

17:42

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Ej tillämpligt

12 470

12-Feb-2013

17:52

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Ej tillämpligt

10 409

12-Feb-2013

17:42

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Ej tillämpligt

10 640

12-Feb-2013

17:52

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Ej tillämpligt

13 845

12-Feb-2013

17:52

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Ej tillämpligt

6 137

12-Feb-2013

17:42

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Ej tillämpligt

3 503

12-Feb-2013

17:42

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Ej tillämpligt

4 911

12-Feb-2013

17:42

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Ej tillämpligt

18 209

12-Feb-2013

17:52

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Ej tillämpligt

4 990

12-Feb-2013

17:42

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Ej tillämpligt

7 110

12-Feb-2013

17:52

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Ej tillämpligt

4 553

12-Feb-2013

17:42

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Ej tillämpligt

1 338

12-Feb-2013

17:42

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Ej tillämpligt

2 172

12-Feb-2013

17:42

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Ej tillämpligt

2 645

12-Feb-2013

17:42

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Ej tillämpligt

5 337

12-Feb-2013

17:42

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Ej tillämpligt

5 003

12-Feb-2013

17:42

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Ej tillämpligt

3 598

31-Oct-2012

10:45

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Ej tillämpligt

3 603

31-Oct-2012

10:45

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Ej tillämpligt

2 567

12-Feb-2013

17:42

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Ej tillämpligt

4 882

12-Feb-2013

17:42

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 311

12-Feb-2013

17:44

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Ej tillämpligt

26 923

12-Feb-2013

17:44

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Ej tillämpligt

172

12-Feb-2013

17:42

Metrics.asx

Metrics.aspx

Ej tillämpligt

15 471

12-Feb-2013

17:52

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

14.0.7003.1000

125 576

03-Oct-2012

16:20

Wssadmop.dll_0001

Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

14.0.7006.1000

834 200

21-Nov-2012

05:31

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

14.0.7122.5000

1 071 848

01-Apr-2014

13:19

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

289 360

21-Nov-2012

05:31

Microsoft.sharepoint.client.dll_0001

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

289 360

21-Nov-2012

05:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

150 112

13-Dec-2012

20:39

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll_0001

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

150 112

13-Dec-2012

20:39

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

14.0.7129.5000

187 112

25-Jun-2014

16:24

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273 016

21-Nov-2012

05:31

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146 040

13-Dec-2012

20:39

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7162.5000

16 906 920

13-Oct-2015

18:34

Stsom.dll_0001

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7162.5000

16 906 920

13-Oct-2015

18:34

Subsetshim.dll_0001

Microsoft.sharepoint.dll

14.900.7114.5000

1 813 184

20-Nov-2013

07:34

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

14.0.7011.1000

96 992

06-Mar-2013

16:00

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

14.0.7134.5000

109 240

16-Sep-2014

21:14

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

14.0.7006.1000

1 010 288

21-Nov-2012

05:31

Stslib.dll_0001

Microsoft.sharepoint.library.dll

14.0.7158.5000

170 688

27-Aug-2015

15:11

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

14.0.7129.5000

51 936

25-Jun-2014

16:24

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375 472

07-Sep-2013

03:49

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375 472

07-Sep-2013

03:49

Microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

Microsoft.sharepoint.powershell.dll

14.0.7002.1000

649 864

11-Sep-2012

12:24

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

14.0.7006.1000

322 184

21-Nov-2012

05:31

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126 576

09-Jan-2013

21:45

Searchom.dll_0003

Microsoft.sharepoint.search.dll

14.0.7161.5000

4 865 232

01-Oct-2015

05:17

Searchom.dll_0005

Microsoft.sharepoint.search.dll

14.0.7161.5000

4 865 232

01-Oct-2015

05:17

Subsetproxy.dll_0001

Microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

14.0.7006.1000

756 360

21-Nov-2012

05:31

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322 240

05-Nov-2014

14:44

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322 240

05-Nov-2014

14:44

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

14.0.7101.5000

72 384

22-Apr-2013

17:32

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

137 904

12-Feb-2014

04:20

Microsoft.web.commandui.dll_0001

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

137 904

12-Feb-2014

04:20

Minimal.mas

Minimal.master

Ej tillämpligt

8 743

12-Feb-2013

17:43

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Ej tillämpligt

8 743

12-Feb-2013

17:43

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Ej tillämpligt

5 813

12-Feb-2013

17:42

Mngdisc.asx

Mngdisc.aspx

Ej tillämpligt

9 961

12-Feb-2013

17:52

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Ej tillämpligt

5 911

12-Feb-2013

17:42

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Ej tillämpligt

5 278

12-Feb-2013

17:42

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Ej tillämpligt

12 291

12-Feb-2013

17:42

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Ej tillämpligt

1 315

12-Feb-2013

17:42

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Ej tillämpligt

67 760

12-Feb-2013

17:42

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Ej tillämpligt

3 373

12-Feb-2013

17:43

Monitoring.asx_0014

Monitoring.aspx

Ej tillämpligt

3 945

12-Feb-2013

17:43

Monthlyarchive.asp_blog_posts

Monthlyarchive.aspx

Ej tillämpligt

7 284

12-Feb-2013

17:43

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Ej tillämpligt

2 243

12-Feb-2013

17:42

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Ej tillämpligt

2 162

12-Feb-2013

17:42

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Ej tillämpligt

3 285

12-Feb-2013

17:42

Mssdmn.exe_0001

Mssdmn.exe

14.0.7005.1000

790 640

31-Oct-2012

20:44

Mssearch.exe_0005

Mssearch.exe

14.0.7005.1000

524 400

31-Oct-2012

20:44

Mssph.dll_0001

Mssph.dll

14.0.7121.5000

1 678 032

11-Mar-2014

21:47

Mssrch.dll_0001

Mssrch.dll

14.0.7006.1000

4 988 016

21-Nov-2012

06:00

Mtgredir.asx_0001

Mtgredir.aspx

Ej tillämpligt

1 436

12-Feb-2013

17:42

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Ej tillämpligt

1 188

12-Feb-2013

17:42

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Ej tillämpligt

3 611

12-Feb-2013

17:42

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Ej tillämpligt

5 000

12-Feb-2013

17:42

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Ej tillämpligt

14 011

12-Feb-2013

17:52

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Ej tillämpligt

30 999

12-Feb-2013

17:43

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Ej tillämpligt

33 061

12-Feb-2013

17:43

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Myitems.asx_0001

Myitems.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:42

Myitems.asx_0008

Myitems.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:42

Myitems.asx_0009

Myitems.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:42

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Ej tillämpligt

13 160

12-Feb-2013

17:52

Navitem.asc

Navitem.ascx

Ej tillämpligt

99

12-Feb-2013

17:42

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Ej tillämpligt

7 406

12-Feb-2013

17:42

New.asx

New.aspx

Ej tillämpligt

66 179

12-Feb-2013

17:52

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Ej tillämpligt

13 969

12-Feb-2013

17:43

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Ej tillämpligt

7 416

12-Feb-2013

17:42

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Ej tillämpligt

2 762

12-Feb-2013

17:42

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Ej tillämpligt

13 969

12-Feb-2013

17:43

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Ej tillämpligt

6 959

12-Feb-2013

17:52

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Ej tillämpligt

13 969

12-Feb-2013

17:43

Newform.asx_0021

Newform.aspx

Ej tillämpligt

13 969

12-Feb-2013

17:42

Newform.asx_0055

Newform.aspx

Ej tillämpligt

13 969

12-Feb-2013

17:42

Newform.asx_0056

Newform.aspx

Ej tillämpligt

15 726

12-Feb-2013

17:52

Newform.asx_0061

Newform.aspx

Ej tillämpligt

13 969

12-Feb-2013

17:42

Newform.asx_0062

Newform.aspx

Ej tillämpligt

13 969

12-Feb-2013

17:42

Newform.asx_0063

Newform.aspx

Ej tillämpligt

13 969

12-Feb-2013

17:42

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Ej tillämpligt

4 581

12-Feb-2013

17:42

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Ej tillämpligt

19 985

12-Feb-2013

17:52

Newlink.asx

Newlink.aspx

Ej tillämpligt

9 323

12-Feb-2013

17:52

Newmws.asx

Newmws.aspx

Ej tillämpligt

19 459

12-Feb-2013

17:52

Newnav.asx

Newnav.aspx

Ej tillämpligt

6 864

12-Feb-2013

17:52

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Ej tillämpligt

13 969

12-Feb-2013

17:43

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Ej tillämpligt

2 777

12-Feb-2013

17:42

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Ej tillämpligt

18 810

12-Feb-2013

17:52

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Ej tillämpligt

10 899

12-Feb-2013

17:52

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Ej tillämpligt

2 570

12-Feb-2013

17:43

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Ej tillämpligt

14 692

12-Feb-2013

17:52

Offprsx.dll

Offparser.dll

14.0.7159.5000

2 958 464

02-Sep-2015

11:33

Oisimg.dll

Oisimg.dll

14.0.7011.1000

195 760

06-Mar-2013

16:00

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Ej tillämpligt

13 841

12-Feb-2013

17:52

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

14.0.7005.1000

33 416

31-Oct-2012

20:22

Onetnative.dll

Onetnative.dll

14.0.7011.1000

584 896

06-Mar-2013

15:24

Onetutil.dll

Onetutil.dll

14.0.7162.5000

2 987 200

14-Oct-2015

23:26

Onfda.dll

Onfda.dll

14.0.7162.5000

2 787 016

13-Oct-2015

19:17

Owners.asx

Owners.aspx

Ej tillämpligt

5 813

12-Feb-2013

17:42

Owssvr.dll_0001

Owssvr.dll

14.0.7162.5000

6 654 144

13-Oct-2015

18:34

Owstimer.exe_0001

Owstimer.exe

14.0.7162.5000

74 936

13-Oct-2015

18:34

Password.asx

Password.aspx

Ej tillämpligt

8 387

12-Feb-2013

17:52

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Ej tillämpligt

8 662

12-Feb-2013

17:42

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Ej tillämpligt

7 495

12-Feb-2013

17:52

People.asx

People.aspx

Ej tillämpligt

32 440

12-Feb-2013

17:52

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Ej tillämpligt

1 289

12-Feb-2013

17:44

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Ej tillämpligt

9 095

12-Feb-2013

17:44

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 319

12-Feb-2013

17:44

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Ej tillämpligt

13 700

12-Feb-2013

17:44

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Ej tillämpligt

18 274

12-Feb-2013

17:52

Picker.asx

Picker.aspx

Ej tillämpligt

8 613

12-Feb-2013

17:43

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Ej tillämpligt

8 876

01-Apr-2014

12:58

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Ej tillämpligt

126 608

27-Feb-2014

07:00

Pckrrst.asx

Pickerresult.aspx

Ej tillämpligt

amp;3D

21-Nov-2012

04:05

Polc.asx

Policy.aspx

Ej tillämpligt

23 941

21-Nov-2012

04:52

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Ej tillämpligt

16 867

12-Feb-2013

17:52

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Ej tillämpligt

125 450

12-Feb-2013

17:52

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Ej tillämpligt

125 458

12-Feb-2013

17:52

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Ej tillämpligt

20 407

12-Feb-2013

17:52

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Ej tillämpligt

19 904

12-Feb-2013

17:52

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Ej tillämpligt

22 094

12-Feb-2013

17:52

Popup.mas

Popup.master

Ej tillämpligt

3 001

12-Feb-2013

17:42

Portal.asx

Portal.aspx

Ej tillämpligt

9 980

12-Feb-2013

17:52

Portalvw.asx_0001

Portalview.aspx

Ej tillämpligt

2 190

12-Feb-2013

17:43

Post.asp_blog_posts

Post.aspx

Ej tillämpligt

7 369

12-Feb-2013

17:43

Privacy.asx

Privacy.aspx

Ej tillämpligt

8 479

12-Feb-2013

17:52

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Ej tillämpligt

16 037

13-Dec-2012

19:49

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Ej tillämpligt

1 817

12-Feb-2013

17:42

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Ej tillämpligt

5 387

12-Feb-2013

17:42

Pubback.asx

Publishback.aspx

Ej tillämpligt

4 955

12-Feb-2013

17:52

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Ej tillämpligt

11 215

12-Feb-2013

17:52

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Ej tillämpligt

211 048

12-Feb-2013

17:52

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Ej tillämpligt

194 785

12-Feb-2013

17:52

Query9x.dll_0002

Query.dll

14.0.7005.1000

371 800

31-Oct-2012

20:44

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Ej tillämpligt

8 134

12-Feb-2013

17:52

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Ej tillämpligt

6 171

12-Feb-2013

17:52

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Ej tillämpligt

3 826

12-Feb-2013

17:43

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Ej tillämpligt

16 567

12-Feb-2013

17:52

Redirect.asx_0001

Redirect.aspx

Ej tillämpligt

1 394

12-Feb-2013

17:43

Reghost.asx

Reghost.aspx

Ej tillämpligt

8 083

12-Feb-2013

17:52

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Ej tillämpligt

20 894

12-Feb-2013

17:52

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Ej tillämpligt

4 276

12-Feb-2013

17:42

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Ej tillämpligt

10 058

12-Feb-2013

17:42

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Ej tillämpligt

8 895

12-Feb-2013

17:52

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Ej tillämpligt

12 258

12-Feb-2013

17:52

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Ej tillämpligt

4 068

12-Feb-2013

17:52

Reorder.asx

Reorder.aspx

Ej tillämpligt

11 931

12-Feb-2013

17:52

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Ej tillämpligt

3 911

12-Feb-2013

17:43

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Ej tillämpligt

3 914

12-Feb-2013

17:44

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Ej tillämpligt

4 712

12-Feb-2013

17:52

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Ej tillämpligt

3 750

12-Feb-2013

17:42

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Ej tillämpligt

2 859

12-Feb-2013

17:42

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Ej tillämpligt

6 506

12-Feb-2013

17:42

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Ej tillämpligt

6 379

12-Feb-2013

17:42

Restore.asx

Restore.aspx

Ej tillämpligt

15 952

12-Feb-2013

17:52

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Ej tillämpligt

22 749

12-Feb-2013

17:52

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Ej tillämpligt

7 565

12-Feb-2013

17:43

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Ej tillämpligt

6 318

12-Feb-2013

17:52

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Ej tillämpligt

6 647

12-Feb-2013

17:52

Role.asx

Role.aspx

Ej tillämpligt

20 608

12-Feb-2013

17:52

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Ej tillämpligt

3 491

12-Feb-2013

17:43

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Ej tillämpligt

6 400

12-Feb-2013

17:43

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Ej tillämpligt

3 153

12-Feb-2013

17:42

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Ej tillämpligt

7 487

12-Feb-2013

17:52

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Ej tillämpligt

4 696

12-Feb-2013

17:42

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Ej tillämpligt

5 470

12-Feb-2013

17:52

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Ej tillämpligt

17 830

12-Feb-2013

17:52

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Ej tillämpligt

3 583

12-Feb-2013

17:42

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Ej tillämpligt

7 285

12-Feb-2013

17:43

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Ej tillämpligt

28 093

12-Feb-2013

17:42

Scprefix.asx_0001

Scprefix.aspx

Ej tillämpligt

11 582

12-Feb-2013

17:52

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Ej tillämpligt

200

12-Feb-2013

17:43

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Ej tillämpligt

11 442

12-Feb-2013

17:52

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Ej tillämpligt

6 013

12-Feb-2013

17:52

Security.asx_0014

Security.aspx

Ej tillämpligt

3 939

12-Feb-2013

17:43

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Ej tillämpligt

5 368

12-Feb-2013

17:43

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Ej tillämpligt

6 795

12-Feb-2013

17:52

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Ej tillämpligt

5 389

12-Feb-2013

17:43

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Ej tillämpligt

4 688

20-Nov-2013

07:16

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Ej tillämpligt

5 576

12-Feb-2013

17:43

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Ej tillämpligt

8 826

12-Feb-2013

17:52

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Ej tillämpligt

5 119

12-Feb-2013

17:43

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Ej tillämpligt

5 194

12-Feb-2013

17:43

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Ej tillämpligt

9 786

12-Feb-2013

17:52

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Ej tillämpligt

8 677

12-Feb-2013

17:52

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Ej tillämpligt

5 575

12-Feb-2013

17:43

Sendtof.asx

Sendtoofficialfile.aspx

Ej tillämpligt

863

12-Feb-2013

17:43

Server.asx

Server.aspx

Ej tillämpligt

9 437

12-Feb-2013

17:52

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Ej tillämpligt

4 884

12-Feb-2013

17:43

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Ej tillämpligt

4 328

12-Feb-2013

17:43

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Ej tillämpligt

2 988

12-Feb-2013

17:43

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Ej tillämpligt

4 413

12-Feb-2013

17:43

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Ej tillämpligt

4 172

12-Feb-2013

17:43

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Ej tillämpligt

10 139

12-Feb-2013

17:52

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Ej tillämpligt

4 284

12-Feb-2013

17:43

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Ej tillämpligt

8 922

12-Feb-2013

17:43

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Ej tillämpligt

7 286

12-Feb-2013

17:43

Setanon.asx

Setanon.aspx

Ej tillämpligt

11 861

12-Feb-2013

17:43

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Ej tillämpligt

8 307

19-Dec-2013

11:34

Settings.asx

Settings.aspx

Ej tillämpligt

9 565

12-Feb-2013

17:43

Svrsetup.exe

Setup.exe

14.0.7159.5000

1 379 520

02-Sep-2015

12:23

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Ej tillämpligt

212

12-Feb-2013

17:43

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 301

12-Feb-2013

17:44

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Ej tillämpligt

4 038

12-Feb-2013

17:44

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Ej tillämpligt

5 159

12-Feb-2013

17:43

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Ej tillämpligt

7 200

12-Feb-2013

17:43

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Ej tillämpligt

7 047

12-Feb-2013

17:43

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 349

12-Feb-2013

17:44

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Ej tillämpligt

25 799

12-Feb-2013

17:44

Signout.asx

Signout.aspx

Ej tillämpligt

1 791

12-Feb-2013

17:52

Simple.mas

Simple.master

Ej tillämpligt

9 997

12-Feb-2013

17:42

Simpv4.mas

Simplev4.master

Ej tillämpligt

6 457

12-Feb-2013

17:42

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Ej tillämpligt

12 204

12-Feb-2013

17:43

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Ej tillämpligt

10 117

12-Feb-2013

17:43

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Ej tillämpligt

10 427

12-Feb-2013

17:43

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Ej tillämpligt

9 413

12-Feb-2013

17:52

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Ej tillämpligt

3 846

12-Feb-2013

17:43

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Ej tillämpligt

1 293

12-Feb-2013

17:44

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Ej tillämpligt

35 000

12-Feb-2013

17:44

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Ej tillämpligt

23 148

12-Feb-2013

17:52

Siterss.asx

Siterss.aspx

Ej tillämpligt

10 855

12-Feb-2013

17:52

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 287

12-Feb-2013

17:44

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Ej tillämpligt

13 752

12-Feb-2013

17:52

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Ej tillämpligt

20 704

12-Feb-2013

17:44

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Ej tillämpligt

4 062

12-Feb-2013

17:44

Solns.asx

Solutions.aspx

Ej tillämpligt

5 010

12-Feb-2013

17:43

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Ej tillämpligt

11 071

12-Feb-2013

17:43

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Ej tillämpligt

575 930

26-Jun-2013

05:05

Sp.js

Sp.js

Ej tillämpligt

390 757

26-Jun-2013

05:05

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Ej tillämpligt

325 227

21-Nov-2012

04:52

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Ej tillämpligt

212 665

08-Jan-2010

02:46

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Ej tillämpligt

110 347

13-Dec-2012

19:49

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Ej tillämpligt

68 791

13-Dec-2012

19:49

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Ej tillämpligt

248 811

13-Aug-2015

03:38

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Ej tillämpligt

144 737

13-Aug-2015

03:38

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Ej tillämpligt

56 537

08-Aug-2013

02:36

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Ej tillämpligt

34 270

08-Aug-2013

02:36

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Ej tillämpligt

597 132

21-May-2014

13:35

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Ej tillämpligt

367 494

21-May-2014

13:35

Spcf.asx

Spcf.aspx

Ej tillämpligt

19 476

12-Feb-2013

17:52

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Ej tillämpligt

12 880

12-Feb-2013

17:52

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Ej tillämpligt

11 494

12-Feb-2013

17:44

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Ej tillämpligt

39 173

18-Dec-2012

11:46

Spgantt.js

Spgantt.js

Ej tillämpligt

19 338

18-Dec-2012

11:46

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 323

12-Feb-2013

17:44

Wss.srcsiset.asx

Spsearchserviceinstancesettings.aspx

Ej tillämpligt

17 676

12-Feb-2013

18:02

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Ej tillämpligt

8 629

12-Feb-2013

17:44

Spscrstg.asx_0002

Spsecuritysettings.aspx

Ej tillämpligt

7 715

12-Feb-2013

17:43

Spstd1.asx_0004

Spstd1.aspx

Ej tillämpligt

7 298

12-Feb-2013

17:52

Spwriter.exe_0001

Spwriter.exe

14.0.7005.1000

42 592

31-Oct-2012

20:22

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Ej tillämpligt

8 443

12-Feb-2013

17:43

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Ej tillämpligt

14 411

12-Feb-2013

17:52

Store.sql

Store.sql

Ej tillämpligt

4 597 317

17-Mar-2015

13:44

Storeup.sql

Storeup.sql

Ej tillämpligt

108 251

17-Mar-2015

13:45

Storman.asx

Storman.aspx

Ej tillämpligt

10 180

28-Oct-2010

22:11

Stsadm.exe

Stsadm.exe

14.0.7003.1000

355 000

03-Oct-2012

16:20

Stssoap.dll

Stssoap.dll

14.0.7160.5000

475 232

16-Sep-2015

13:09

Stswel.dll

Stswel.dll

14.0.7162.5000

3 265 728

13-Oct-2015

18:34

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Ej tillämpligt

10 471

12-Feb-2013

17:52

Subedit.asx

Subedit.aspx

Ej tillämpligt

14 786

12-Feb-2013

17:52

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Ej tillämpligt

156

12-Feb-2013

17:43

Subnew.asx

Subnew.aspx

Ej tillämpligt

15 123

12-Feb-2013

17:52

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Ej tillämpligt

19 265

31-Oct-2012

10:44

Success.asx

Success.aspx

Ej tillämpligt

4 427

12-Feb-2013

17:43

Successp.asx

Successpopup.aspx

Ej tillämpligt

3 705

12-Feb-2013

17:43

Suppux.asx

Suppux.aspx

Ej tillämpligt

5 887

12-Feb-2013

17:43

Survedit.asx

Survedit.aspx

Ej tillämpligt

36 103

12-Feb-2013

17:52

Sysset.asx_0014

Systemsettings.aspx

Ej tillämpligt

3 957

12-Feb-2013

17:43

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Ej tillämpligt

12 759

12-Feb-2013

17:52

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

9 045

12-Feb-2013

17:52

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Ej tillämpligt

13 406

12-Feb-2013

17:52

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Ej tillämpligt

7 097

12-Feb-2013

17:52

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Ej tillämpligt

11 193

12-Feb-2013

17:52

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Ej tillämpligt

3 016

12-Feb-2013

17:43

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Ej tillämpligt

3 708

12-Feb-2013

17:52

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Ej tillämpligt

12 430

12-Feb-2013

17:52

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

7 958

12-Feb-2013

17:52

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Ej tillämpligt

3 826

12-Feb-2013

17:43

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Ej tillämpligt

3 877

12-Feb-2013

17:52

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Ej tillämpligt

12 100

12-Feb-2013

17:52

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Ej tillämpligt

10 908

12-Feb-2013

17:52

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Ej tillämpligt

5 845

12-Feb-2013

17:52

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Ej tillämpligt

2 779

12-Feb-2013

17:52

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Ej tillämpligt

2 775

12-Feb-2013

17:52

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Ej tillämpligt

9 577

12-Feb-2013

17:52

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

16 251

12-Feb-2013

17:52

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Ej tillämpligt

16 671

12-Feb-2013

17:52

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Ej tillämpligt

10 672

12-Feb-2013

17:52

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Ej tillämpligt

13 426

12-Feb-2013

17:52

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Ej tillämpligt

6 180

12-Feb-2013

17:43

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Ej tillämpligt

4 690

12-Feb-2013

17:43

Tmpctl.asc_0001

Templatepickercontrol.ascx

Ej tillämpligt

2 906

12-Feb-2013

17:42

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Ej tillämpligt

35 268

12-Feb-2013

17:43

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Ej tillämpligt

15 685

12-Feb-2013

17:43

Timer.asx

Timer.aspx

Ej tillämpligt

9 198

12-Feb-2013

17:43

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Ej tillämpligt

5 114

12-Feb-2013

17:42

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Ej tillämpligt

9 079

12-Feb-2013

17:43

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Ej tillämpligt

8 585

12-Feb-2013

17:52

Toolbar.asc_0002

Toolbar.ascx

Ej tillämpligt

1 578

12-Feb-2013

17:42

Tbbutton.asc_0002

Toolbarbutton.ascx

Ej tillämpligt

1 301

12-Feb-2013

17:42

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Ej tillämpligt

2 369

12-Feb-2013

17:43

Topnav.asx

Topnav.aspx

Ej tillämpligt

7 781

12-Feb-2013

17:52

Topnavbr.asc_0001

Topnavbar.ascx

Ej tillämpligt

6 398

12-Feb-2013

17:42

Topology.asc

Topologyview.ascx

Ej tillämpligt

4 091

12-Feb-2013

17:42

Tquery.dll_0002

Tquery.dll

14.0.7005.1000

5 646 448

31-Oct-2012

20:44

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Ej tillämpligt

3 647

12-Feb-2013

17:42

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Ej tillämpligt

6 490

12-Feb-2013

17:43

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Ej tillämpligt

6 073

12-Feb-2013

17:43

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Ej tillämpligt

5 757

12-Feb-2013

17:43

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Ej tillämpligt

9 940

12-Feb-2013

17:42

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Ej tillämpligt

12 354

12-Feb-2013

17:52

Upgandmig.asx_0014

Upgradeandmigration.aspx

Ej tillämpligt

3 972

12-Feb-2013

17:43

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Ej tillämpligt

11 461

12-Feb-2013

17:43

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

15 839

12-Feb-2013

17:52

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

16 243

12-Feb-2013

17:52

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

15 839

12-Feb-2013

17:52

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Ej tillämpligt

15 839

12-Feb-2013

17:52

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

15 839

12-Feb-2013

17:52

Upload.asx

Upload.aspx

Ej tillämpligt

16 315

15-Oct-2014

04:43

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Ej tillämpligt

16 073

12-Feb-2013

17:52

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Ej tillämpligt

3 491

12-Feb-2013

17:42

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

15 845

12-Feb-2013

17:52

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Ej tillämpligt

16 073

12-Feb-2013

17:52

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Ej tillämpligt

15 845

12-Feb-2013

17:52

Usage.asx

Usage.aspx

Ej tillämpligt

7 735

12-Feb-2013

17:43

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Ej tillämpligt

71 209

31-Oct-2012

10:44

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Ej tillämpligt

6 239

12-Feb-2013

17:52

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Ej tillämpligt

3 398

12-Feb-2013

17:43

User.asx

User.aspx

Ej tillämpligt

37 193

12-Feb-2013

17:52

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Ej tillämpligt

4 210

12-Feb-2013

17:42

Useredit.asx

Useredit.aspx

Ej tillämpligt

4 686

16-Aug-2013

23:29

Urfldedt.asc_0001

Userfieldeditor.ascx

Ej tillämpligt

6 540

12-Feb-2013

17:42

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 315

12-Feb-2013

17:44

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Ej tillämpligt

82 882

12-Feb-2013

17:44

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Ej tillämpligt

9 654

12-Feb-2013

17:52

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Ej tillämpligt

71 185

31-Oct-2012

10:44

V4.mas

V4.master

Ej tillämpligt

32 455

12-Feb-2013

17:43

V4.mas_mplib

V4.master

Ej tillämpligt

32 455

12-Feb-2013

17:43

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Ej tillämpligt

6 214

12-Feb-2013

17:43

Versions.asx

Versions.aspx

Ej tillämpligt

35 329

12-Feb-2013

17:52

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 293

12-Feb-2013

17:44

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Ej tillämpligt

9 476

12-Feb-2013

17:44

View.asx_mobile

View.aspx

Ej tillämpligt

2 424

12-Feb-2013

17:42

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Ej tillämpligt

17 056

12-Feb-2013

17:52

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Ej tillämpligt

17 470

12-Feb-2013

17:52

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Ej tillämpligt

11 318

12-Feb-2013

17:52

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Ej tillämpligt

14 170

12-Feb-2013

17:52

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Ej tillämpligt

13 786

12-Feb-2013

17:43

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Ej tillämpligt

3 223

12-Feb-2013

17:42

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Ej tillämpligt

13 786

12-Feb-2013

17:43

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Ej tillämpligt

4 994

12-Feb-2013

17:43

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Ej tillämpligt

218 618

31-Jan-2014

08:30

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Ej tillämpligt

3 747

12-Feb-2013

17:42

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Ej tillämpligt

5 046

12-Feb-2013

17:43

Viewhdr.asc_0002

Viewheader.ascx

Ej tillämpligt

1 527

12-Feb-2013

17:42

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Ej tillämpligt

16 520

12-Feb-2013

17:43

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Ej tillämpligt

216 566

31-Jan-2014

08:30

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Ej tillämpligt

3 370

12-Feb-2013

17:43

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Ej tillämpligt

13 786

12-Feb-2013

17:43

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 287

12-Feb-2013

17:44

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Ej tillämpligt

25 522

12-Feb-2013

17:44

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Ej tillämpligt

26 475

12-Feb-2013

17:52

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Ej tillämpligt

9 538

12-Feb-2013

17:52

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Ej tillämpligt

9 194

12-Feb-2013

17:43

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Ej tillämpligt

50 847

12-Feb-2013

17:52

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Ej tillämpligt

65 235

12-Feb-2013

17:52

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Ej tillämpligt

2 018

12-Feb-2013

17:43

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Ej tillämpligt

5 867

12-Feb-2013

17:43

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Ej tillämpligt

8 785

12-Feb-2013

17:52

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Ej tillämpligt

2 986

12-Feb-2013

17:43

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Ej tillämpligt

5 693

12-Feb-2013

17:52

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Ej tillämpligt

5 564

12-Feb-2013

17:43

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Ej tillämpligt

2 211

12-Feb-2013

17:43

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Ej tillämpligt

2 532

12-Feb-2013

17:52

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Ej tillämpligt

2 532

12-Feb-2013

17:52

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Ej tillämpligt

7 307

12-Feb-2013

17:52

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 319

12-Feb-2013

17:44

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Ej tillämpligt

56 410

12-Feb-2013

17:44

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 285

12-Feb-2013

17:44

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Ej tillämpligt

41 304

12-Feb-2013

17:44

Welcome.asc_0002

Welcome.ascx

Ej tillämpligt

3 775

12-Feb-2013

17:42

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Ej tillämpligt

164

12-Feb-2013

17:43

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Ej tillämpligt

1 113

12-Feb-2013

17:43

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Ej tillämpligt

4 766

12-Feb-2013

17:43

Workflow.asx

Workflow.aspx

Ej tillämpligt

15 549

12-Feb-2013

17:52

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Ej tillämpligt

6 957

12-Feb-2013

17:43

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

Ej tillämpligt

5 320

12-Feb-2013

17:43

Workspce.asx

Workspce.aspx

Ej tillämpligt

8 457

12-Feb-2013

17:52

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

Ej tillämpligt

34 403

09-Jan-2013

22:09

Wpadder.js

Wpadder.js

Ej tillämpligt

25 164

09-Jan-2013

22:09

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

Ej tillämpligt

6 384

12-Feb-2013

17:52

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

Ej tillämpligt

5 021

12-Feb-2013

17:43

Wrkmng.asx

Wrkmng.aspx

Ej tillämpligt

7 976

12-Feb-2013

17:43

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

Ej tillämpligt

14 607

12-Feb-2013

17:52

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

Ej tillämpligt

14 588

12-Feb-2013

17:43

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

Ej tillämpligt

198

12-Feb-2013

17:43

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

Ej tillämpligt

1 806

06-Mar-2013

14:14

Wssadmin.exe_0001

Wssadmin.exe

14.0.7006.1000

16 528

21-Nov-2012

05:31

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

Ej tillämpligt

1 448

12-Feb-2013

17:43

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

14.0.7159.5000

7 604 392

02-Sep-2015

12:23

Traceman.exe

Wsstracing.exe

14.0.7005.1000

108 640

31-Oct-2012

20:22

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

Ej tillämpligt

1 904

06-Mar-2013

14:15

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

Ej tillämpligt

7 999

12-Feb-2014

04:37

fil information för Wssmui-en-US. msp

Fil-ID

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Bform.debug.js_1033

Bform.debug.js

Ej tillämpligt

381 888

16-Jul-2014

03:17

Bform.js_1033

Bform.js

Ej tillämpligt

249 022

16-Jul-2014

03:17

Blog.css_1033

Blog.css

Ej tillämpligt

9 350

21-Nov-2012

04:00

Blog_v4t.css_1033

Blog.css

Ej tillämpligt

9 350

21-Nov-2012

04:00

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Ej tillämpligt

3 648

21-Nov-2012

04:06

Calendar.css_1033

Calendar.css

Ej tillämpligt

29 814

21-Nov-2012

04:00

Calendar_v4t.css_1033

Calendar.css

Ej tillämpligt

29 814

21-Nov-2012

04:00

Calendarv4.css_1033

Calendarv4.css

Ej tillämpligt

17 037

21-Nov-2012

04:00

Calendarv4_v4t.css_1033

Calendarv4.css

Ej tillämpligt

17 037

21-Nov-2012

04:00

Core.css_1033

Core.css

Ej tillämpligt

136 027

21-Nov-2012

04:00

Core.debug.js_1033

Core.debug.js

Ej tillämpligt

368 568

13-Aug-2015

03:38

Core.js_0001_1033

Core.js

Ej tillämpligt

239 740

13-Aug-2015

03:38

Corev4.css_1033

Corev4.css

Ej tillämpligt

191 931

21-Nov-2012

04:00

Corev4_v4t.css_1033

Corev4.css

Ej tillämpligt

191 931

21-Nov-2012

04:00

Cui.css_1033

Cui.css

Ej tillämpligt

37 474

21-Nov-2012

02:02

Cui_v4t.css_1033

Cui.css

Ej tillämpligt

37 474

21-Nov-2012

02:02

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Ej tillämpligt

40 263

21-Nov-2012

02:02

Cuidark_v4t.css_1033

Cuidark.css

Ej tillämpligt

40 263

21-Nov-2012

02:02

Datepick.css_1033

Datepicker.css

Ej tillämpligt

7 484

21-Nov-2012

04:00

Datepick_v4t.css_1033

Datepickerv4.css

Ej tillämpligt

7 457

21-Nov-2012

04:00

Datepkv4.css_1033

Datepickerv4.css

Ej tillämpligt

7 457

21-Nov-2012

04:00

Discthrd.css_1033

Discthread.css

Ej tillämpligt

1 929

21-Nov-2012

04:00

Discthrd_v4t.css_1033

Discthread.css

Ej tillämpligt

1 929

21-Nov-2012

04:00

Form.debug.js_1033

Form.debug.js

Ej tillämpligt

211 153

16-Jul-2014

03:17

Form.js_1033

Form.js

Ej tillämpligt

126 793

16-Jul-2014

03:17

Forms.css_1033

Forms.css

Ej tillämpligt

7 550

21-Nov-2012

04:00

Forms_v4t.css_1033

Forms.css

Ej tillämpligt

7 550

21-Nov-2012

04:00

Ganttwss.css_1033

Ganttwss.css

Ej tillämpligt

1 329

05-Sep-2009

09:19

Groupboard.css_1033

Groupboard.css

Ej tillämpligt

1 329

21-Nov-2012

04:00

Groupboard_v4t.css_1033

Groupboard.css

Ej tillämpligt

1 329

21-Nov-2012

04:00

Help.css_1033

Help.css

Ej tillämpligt

8 203

21-Nov-2012

04:00

Help_v4t.css_1033

Help.css

Ej tillämpligt

8 203

21-Nov-2012

04:00

Init.debug.js_1033

Init.debug.js

Ej tillämpligt

172 836

13-Oct-2015

18:24

Init.js_0001_1033

Init.js

Ej tillämpligt

118 049

13-Oct-2015

18:24

Layouts.css_1033

Layouts.css

Ej tillämpligt

25 350

21-Nov-2012

04:00

Layouts_v4t.css_1033

Layouts.css

Ej tillämpligt

25 350

21-Nov-2012

04:00

Mblrte.css_1033

Mblrte.css

Ej tillämpligt

40 117

21-Nov-2012

04:00

Mblrte_v4t.css_1033

Mblrte.css

Ej tillämpligt

40 117

21-Nov-2012

04:00

Menu.css_1033

Menu.css

Ej tillämpligt

3 040

21-Nov-2012

04:00

Menu_v4t.css_1033

Menu.css

Ej tillämpligt

3 040

21-Nov-2012

04:00

Menu.debug.js_1033

Menu.debug.js

Ej tillämpligt

79 381

13-Aug-2015

03:38

Menu.js_0001_1033

Menu.js

Ej tillämpligt

49 893

13-Aug-2015

03:38

Menu21.css_1033

Menu-21.css

Ej tillämpligt

2 350

21-Nov-2012

04:00

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Ej tillämpligt

28 798

21-Nov-2012

04:00

Minimalv4_v4t.css_1033

Minimalv4.css

Ej tillämpligt

28 798

21-Nov-2012

04:00

Mws.css_1033

Mws.css

Ej tillämpligt

3 261

21-Nov-2012

04:00

Mws_v4t.css_1033

Mws.css

Ej tillämpligt

3 261

21-Nov-2012

04:00

Ows.debug.js_1033

Ows.debug.js

Ej tillämpligt

337 318

13-Oct-2015

18:24

Ows.js_1033

Ows.js

Ej tillämpligt

219 652

13-Oct-2015

18:24

Owsbrows.debug.js_1033

Owsbrows.debug.js

Ej tillämpligt

5 042

05-Nov-2014

14:31

Owsbrows.js_1033

Owsbrows.js

Ej tillämpligt

3 650

05-Nov-2014

14:31

Owsnocr.css_1033

Owsnocr.css

Ej tillämpligt

9 919

21-Nov-2012

04:00

Owsnocr_v4t.css_1033

Owsnocr.css

Ej tillämpligt

9 919

21-Nov-2012

04:00

Pickertree.css_1033

Pickertree.css

Ej tillämpligt

30 033

21-Nov-2012

04:00

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Ej tillämpligt

3 870

21-Nov-2012

04:05

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Ej tillämpligt

4 725

21-Nov-2012

04:05

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Ej tillämpligt

4 298

21-Nov-2012

04:06

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Ej tillämpligt

4 300

21-Nov-2012

04:06

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Ej tillämpligt

5 457

21-Nov-2012

04:06

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Ej tillämpligt

5 366

21-Nov-2012

04:06

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Ej tillämpligt

5 375

21-Nov-2012

04:06

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Ej tillämpligt

5 327

21-Nov-2012

04:06

Survey.css_1033

Survey.css

Ej tillämpligt

2 477

21-Nov-2012

04:00

Survey_v4t.css_1033

Survey.css

Ej tillämpligt

2 477

21-Nov-2012

04:00

Themev4_v4t.css_1033

Themev4.css

Ej tillämpligt

2 407

21-Nov-2012

04:00

Wiki.css_1033

Wiki.css

Ej tillämpligt

1 159

21-Nov-2012

04:00

Wiki_v4t.css_1033

Wiki.css

Ej tillämpligt

1 159

21-Nov-2012

04:00

Wpedtmde.css_1033

Wpeditmode.css

Ej tillämpligt

18 949

21-Nov-2012

04:00

Wpedmdv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Ej tillämpligt

17 596

21-Nov-2012

04:00

Wpedmdv4_v4t.css_1033

Wpeditmodev4.css

Ej tillämpligt

17 596

21-Nov-2012

04:00

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×