Den 13 augusti 2019 uppdatering för SharePoint Foundation 2013 (KB4475567)

I artikeln beskrivs uppdatering 4475567 för Microsoft SharePoint Foundation 2013 som gavs ut den 13 augusti 2019.

Förbättringar och korrigeringar

Denna uppdatering lägger till startpunkter i Central Administration av SharePoint-webbplatsen. Detta ger ett alternativ för att migrera till SharePoint Online.

Obs! Om du vill aktivera dessa förbättringar måste också installera uppdateringar 4475565 och 4475557 tillsammans med den här uppdateringen.

Hur du hämtar och installerar uppdateringen

Download Center

Den här uppdateringen är endast tillgänglig för manuell hämtning och installation från Microsoft Download Center.

Anspråk om virussökning

Microsoft har genomsökt denna fil med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är lagrad på servrar med utökad säkerhet som hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar.

Information om uppdateringen

Förutsättningar

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha installerat Service Pack 1 för Microsoft SharePoint Foundation 2013 .

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

x64

WSS-x-none.msp filinformation

Fil-ID

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5119.1000

1,087,056

18-Jul-2019

09:41

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.5119.1000

10,413,352

18-Jul-2019

09:42

wssmui-en-us.msp filinformation

Fil-ID

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

Ej tillämplig

9,468

18-Jul-2019

09:46

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

Ej tillämplig

9,468

18-Jul-2019

09:46

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Ej tillämplig

2,747

18-Jul-2019

09:46

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Ej tillämplig

2,747

18-Jul-2019

09:46

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Ej tillämplig

449

18-Jul-2019

09:46

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Ej tillämplig

449

18-Jul-2019

09:46

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

18-Jul-2019

09:46

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Ej tillämplig

2,710

18-Jul-2019

09:46

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Ej tillämplig

2,710

18-Jul-2019

09:46

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Ej tillämplig

1,023

18-Jul-2019

09:46

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Ej tillämplig

1,023

18-Jul-2019

09:46

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Ej tillämplig

381,732

18-Jul-2019

09:46

Bform.js_14_1033

Bform.js

Ej tillämplig

248,919

18-Jul-2019

09:46

Blog.css_14_1033

Blog.css

Ej tillämplig

9,350

18-Jul-2019

09:46

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Ej tillämplig

9,350

18-Jul-2019

09:46

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Ej tillämplig

3,287

18-Jul-2019

09:46

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Ej tillämplig

3,648

18-Jul-2019

09:46

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Ej tillämplig

29,814

18-Jul-2019

09:46

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Ej tillämplig

29,814

18-Jul-2019

09:46

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Ej tillämplig

17,037

18-Jul-2019

09:46

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Ej tillämplig

17,037

18-Jul-2019

09:46

Core.css_14_1033

Core.css

Ej tillämplig

136,027

18-Jul-2019

09:46

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Ej tillämplig

367,486

18-Jul-2019

09:46

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Ej tillämplig

490,005

18-Jul-2019

09:46

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Ej tillämplig

239,173

18-Jul-2019

09:46

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Ej tillämplig

323,273

18-Jul-2019

09:46

Corev15.css_1033

Corev15.css

Ej tillämplig

323,273

18-Jul-2019

09:46

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Ej tillämplig

323,367

18-Jul-2019

09:46

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Ej tillämplig

323,367

18-Jul-2019

09:46

Corev4.css_1033

Corev4.css

Ej tillämplig

208,148

18-Jul-2019

09:46

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Ej tillämplig

191,931

18-Jul-2019

09:46

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Ej tillämplig

191,931

18-Jul-2019

09:46

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Ej tillämplig

264

18-Jul-2019

09:46

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Ej tillämplig

264

18-Jul-2019

09:46

Cui.css_1033

Cui.css

Ej tillämplig

37,867

26-Jul-2019

14:20

Cui.css_14_1033

Cui.css

Ej tillämplig

37,474

18-Jul-2019

09:46

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Ej tillämplig

37,474

18-Jul-2019

09:46

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Ej tillämplig

33,435

18-Jul-2019

09:46

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Ej tillämplig

40,263

18-Jul-2019

09:46

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Ej tillämplig

40,263

18-Jul-2019

09:46

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Ej tillämplig

7,484

18-Jul-2019

09:46

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Ej tillämplig

7,457

18-Jul-2019

09:46

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Ej tillämplig

7,457

18-Jul-2019

09:46

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Ej tillämplig

1,620

18-Jul-2019

09:46

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Ej tillämplig

3,912

18-Jul-2019

09:46

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Ej tillämplig

3,912

18-Jul-2019

09:46

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Ej tillämplig

4,415

18-Jul-2019

09:46

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Ej tillämplig

4,218

18-Jul-2019

09:46

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Ej tillämplig

1,929

18-Jul-2019

09:46

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Ej tillämplig

1,929

18-Jul-2019

09:46

Error.css_1033

Error.css

Ej tillämplig

496

18-Jul-2019

09:46

Form.js_14_1033

Form.js

Ej tillämplig

126,715

18-Jul-2019

09:46

Forms.css_1033

Forms.css

Ej tillämplig

6,694

18-Jul-2019

09:46

Forms.css_14_1033

Forms.css

Ej tillämplig

7,550

18-Jul-2019

09:46

Formst.css_1033

Forms.css

Ej tillämplig

6,694

18-Jul-2019

09:46

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Ej tillämplig

7,550

18-Jul-2019

09:46

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Ej tillämplig

170,871

26-Jul-2019

14:20

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Ej tillämplig

1,329

18-Jul-2019

09:46

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Ej tillämplig

1,329

18-Jul-2019

09:46

Help.css_1033

Help.css

Ej tillämplig

12,122

18-Jul-2019

09:46

Help.css_14_1033

Help.css

Ej tillämplig

8,203

18-Jul-2019

09:46

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Ej tillämplig

8,203

18-Jul-2019

09:46

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Ej tillämplig

172,081

18-Jul-2019

09:46

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Ej tillämplig

117,563

18-Jul-2019

09:46

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Ej tillämplig

1,456

18-Jul-2019

09:46

Layouts.css_1033

Layouts.css

Ej tillämplig

21,623

18-Jul-2019

09:46

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Ej tillämplig

25,350

18-Jul-2019

09:46

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Ej tillämplig

21,623

18-Jul-2019

09:46

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Ej tillämplig

25,350

18-Jul-2019

09:46

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Ej tillämplig

40,117

18-Jul-2019

09:46

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Ej tillämplig

40,117

18-Jul-2019

09:46

Menu.css_14_1033

Menu.css

Ej tillämplig

3,040

18-Jul-2019

09:46

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Ej tillämplig

3,040

18-Jul-2019

09:46

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Ej tillämplig

2,350

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

18-Jul-2019

09:46

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

18-Jul-2019

09:46

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

18-Jul-2019

09:46

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

26-Jul-2019

14:20

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

26-Jul-2019

14:20

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

26-Jul-2019

14:20

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Ej tillämplig

29,133

18-Jul-2019

09:46

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Ej tillämplig

28,798

18-Jul-2019

09:46

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Ej tillämplig

28,798

18-Jul-2019

09:46

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Ej tillämplig

3,527

26-Jul-2019

14:20

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4937.1000

202,496

18-Jul-2019

09:46

Mws.css_14_1033

Mws.css

Ej tillämplig

3,261

18-Jul-2019

09:46

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Ej tillämplig

3,261

18-Jul-2019

09:46

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Ej tillämplig

45,025

26-Jul-2019

14:20

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Ej tillämplig

326,829

18-Jul-2019

09:46

Oslo.css_1033

Oslo.css

Ej tillämplig

326,829

18-Jul-2019

09:46

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Ej tillämplig

323,367

18-Jul-2019

09:46

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Ej tillämplig

323,367

18-Jul-2019

09:46

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Ej tillämplig

336,201

18-Jul-2019

09:46

Ows.js_14_1033

Ows.js

Ej tillämplig

219,083

18-Jul-2019

09:46

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Ej tillämplig

9,919

18-Jul-2019

09:46

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Ej tillämplig

9,919

18-Jul-2019

09:46

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Ej tillämplig

9,081

18-Jul-2019

09:46

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Ej tillämplig

30,033

18-Jul-2019

09:46

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Ej tillämplig

26,520

18-Jul-2019

09:46

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Ej tillämplig

27,588

18-Jul-2019

09:46

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Ej tillämplig

2,072

18-Jul-2019

09:46

Search.css.1033

Search.css

Ej tillämplig

45,443

18-Jul-2019

09:46

Searchthemable.css.1033

Search.css

Ej tillämplig

45,443

18-Jul-2019

09:46

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Ej tillämplig

57,657

18-Jul-2019

09:46

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Ej tillämplig

57,657

18-Jul-2019

09:46

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Ej tillämplig

867

18-Jul-2019

09:46

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Ej tillämplig

5,825

18-Jul-2019

09:46

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Ej tillämplig

16,415

18-Jul-2019

09:46

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Ej tillämplig

73,515

18-Jul-2019

09:46

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Ej tillämplig

6,397

18-Jul-2019

09:46

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Ej tillämplig

6,097

18-Jul-2019

09:46

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Ej tillämplig

359,899

18-Jul-2019

09:46

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Ej tillämplig

2,889

18-Jul-2019

09:46

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Ej tillämplig

3,870

18-Jul-2019

09:46

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Ej tillämplig

3,744

18-Jul-2019

09:46

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Ej tillämplig

4,725

18-Jul-2019

09:46

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Ej tillämplig

3,317

18-Jul-2019

09:46

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Ej tillämplig

4,298

18-Jul-2019

09:46

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Ej tillämplig

3,319

18-Jul-2019

09:46

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Ej tillämplig

4,300

18-Jul-2019

09:46

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Ej tillämplig

4,476

18-Jul-2019

09:46

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Ej tillämplig

5,457

18-Jul-2019

09:46

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Ej tillämplig

4,385

18-Jul-2019

09:46

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Ej tillämplig

5,366

18-Jul-2019

09:46

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Ej tillämplig

4,394

18-Jul-2019

09:46

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Ej tillämplig

5,375

18-Jul-2019

09:46

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Ej tillämplig

4,346

18-Jul-2019

09:46

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Ej tillämplig

5,327

18-Jul-2019

09:46

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Ej tillämplig

13,204

18-Jul-2019

09:46

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Ej tillämplig

13,204

18-Jul-2019

09:46

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Ej tillämplig

17,093

18-Jul-2019

09:46

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Ej tillämplig

16,478

18-Jul-2019

09:46

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Ej tillämplig

116,712

18-Jul-2019

09:46

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Ej tillämplig

113,228

18-Jul-2019

09:46

Survey.csst_1033

Survey.css

Ej tillämplig

1,827

18-Jul-2019

09:46

Survey.css_1033

Survey.css

Ej tillämplig

1,827

18-Jul-2019

09:46

Survey.css_14_1033

Survey.css

Ej tillämplig

2,477

18-Jul-2019

09:46

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Ej tillämplig

2,477

18-Jul-2019

09:46

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Ej tillämplig

3,024

18-Jul-2019

09:46

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Ej tillämplig

742

18-Jul-2019

09:46

Themev4.css_1033

Themev4.css

Ej tillämplig

2,407

18-Jul-2019

09:46

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Ej tillämplig

2,407

18-Jul-2019

09:46

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Ej tillämplig

30,413

18-Jul-2019

09:46

Timeline.css_1033

Timeline.css

Ej tillämplig

30,413

18-Jul-2019

09:46

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Ej tillämplig

11,107

18-Jul-2019

09:46

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Ej tillämplig

1,159

18-Jul-2019

09:46

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Ej tillämplig

1,159

18-Jul-2019

09:46

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Ej tillämplig

18,949

18-Jul-2019

09:46

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Ej tillämplig

11,171

18-Jul-2019

09:46

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Ej tillämplig

11,171

18-Jul-2019

09:46

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Ej tillämplig

17,596

18-Jul-2019

09:46

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Ej tillämplig

17,596

18-Jul-2019

09:46

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

18-Jul-2019

09:46

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Ej tillämplig

16,896

18-Jul-2019

09:46

Wss.actions_1033

Wss.actions

Ej tillämplig

94,857

18-Jul-2019

09:46

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Ej tillämplig

723,698

18-Jul-2019

09:46

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Ej tillämplig

676,101

18-Jul-2019

09:46

Referenser

Lär dig mer om standardenterminologisom används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar. Den Office System TechCenterinnehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×