Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2019-04-02

Version:

.NET Framework 3.5 and 4.7.2

Utgivningsdatum: 2019-04/02

Version: .NET Framework 3.5 och 4.7.2

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller förbättringar av kvalitet. Inga nya operativsystemsfunktioner introduceras i denna uppdatering. Viktigaste ändringarna är:

  • Löser ett problem som ramen ger ett undantag om året i det parsade datumet är större än eller lika med årets början nästa era. Nu kommer ramen inte utlösa sådana undantag.

  • Uppdaterar Era japanska datum som är formaterade för det första året i en tid och som använder formatmönster som ”y年”-tecken. År tillsammans med symbolen ”元” formatet stöds i stället för år nummer 1. Dessutom stöds formatera tal i dag som innehåller ”元”.

  • Ger resultatet av Gannen tecken i japansk Era formatering av datum för första året oavsett om formatmönster som innehåller enkla citattecken runt tecknet ”年”.

Kända problem i denna uppdatering

Microsoft är inte är medveten om eventuella problem i denna uppdatering.

Så här hämtar du uppdateringen

Installera den här uppdateringen

Om du vill hämta och installera uppdateringen går du till Inställningar > uppdatering & säkerhet > Windows Updateoch välj Sök efter uppdateringar.

Den här uppdateringen hämtas och installeras automatiskt från Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update-katalogenför .

Filinformation

Hämta information om Kumulativ uppdatering 4489192 för x64 och Filinformation för kumulativ uppdatering 4489192 för x86för en lista över filer som ingår i uppdateringen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×