Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I artikeln beskrivs uppdatering KB3114567 för Microsoft SharePoint Foundation 2010 som släpptes den 9 februari 2016. Den här uppdateringen har en förutsättning.

Förbättringar och korrigeringar

Åtgärdas följande problem:

  • SharePoint-plats kan skadas om det relaterade fältet metainformation innehåller ogiltiga UTF-8 tecken. Ogiltiga UTF-8-tecken bör inte ställas in i det här fältet.

  • OneNote 2010 kan inte synkronisera en bärbar dator som delas med OneNote 2016 och felmeddelandet visas i 0xE00001C5.

Hur du hämtar och installerar uppdateringen

Microsoft Update

Använd Microsoft Update för att automatiskt hämta och installera uppdateringen.

Download Center

Den här uppdateringen är också tillgänglig för manuell hämtning och installation från Microsoft Download Center.

Download Hämta uppdateringen KB3114567 för SharePoint Foundation 2010

Microsoft har genomsökt denna fil efter virus, med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är lagrad på servrar med utökad säkerhet som hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar.

Information om uppdateringen

Information om omstartDu kan behöva starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

FörutsättningOm du vill installera den här uppdateringen måste du ha installerat Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2 .

Referenser

Lär dig mer om vanliga terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar. Office System TechCenter innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office.

Filinformation

Den globala versionen av den här uppdateringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell.

WSS-x-none.msp filinformation

Fil-ID

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Lg_icvsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Ej tillämplig

577

31-Aug-2012

04:40

Lg_icvsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Ej tillämplig

540

31-Aug-2012

04:40

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Ej tillämplig

2,718

08-Sep-2009

10:34

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Ej tillämplig

2,347

05-Nov-2009

12:09

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Ej tillämplig

9,750

10-Feb-2015

07:55

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Ej tillämplig

13,591

05-Nov-2009

12:30

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Ej tillämplig

896

20-Nov-2012

20:02

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Ej tillämplig

13,697

30-Mar-2011

02:42

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Ej tillämplig

13,144

05-Nov-2009

12:30

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

9,356

05-Nov-2009

12:30

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Ej tillämplig

7,988

02-Sep-2009

02:49

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Ej tillämplig

10,467

05-Nov-2009

12:30

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Ej tillämplig

11,743

24-Nov-2009

06:52

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Ej tillämplig

4,709

10-Mar-2009

18:57

Addrole.asx

Addrole.aspx

Ej tillämplig

68,638

05-Nov-2009

12:30

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Ej tillämplig

51,329

05-Nov-2009

12:30

Admin.amx

Admin.asmx

Ej tillämplig

86

23-Jan-2006

20:39

Admin.mas

Admin.master

Ej tillämplig

30,798

30-Mar-2011

02:41

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Ej tillämplig

7,755

24-Nov-2009

06:52

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Ej tillämplig

8,896

05-Nov-2009

12:30

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Ej tillämplig

5,249

05-Nov-2009

12:09

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Ej tillämplig

10,163

05-Nov-2009

12:30

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Ej tillämplig

5,058

05-Oct-2009

13:07

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Ej tillämplig

1,287

15-Oct-2007

18:53

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Ej tillämplig

21,134

05-Nov-2009

12:30

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Ej tillämplig

9,476

15-Oct-2007

18:53

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Ej tillämplig

13,303

18-Feb-2010

05:40

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Ej tillämplig

8,163

20-Nov-2012

20:02

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,317

15-Oct-2007

18:53

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Ej tillämplig

8,826

15-Oct-2007

18:53

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Ej tillämplig

4,688

19-Nov-2013

23:16

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Ej tillämplig

3,373

05-Oct-2009

13:08

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Ej tillämplig

7,324

19-Jan-2009

16:06

App.mas

Application.master

Ej tillämplig

13,500

28-Aug-2009

19:36

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Ej tillämplig

5,513

20-Apr-2009

11:57

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Ej tillämplig

3,513

02-Sep-2009

02:50

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Ej tillämplig

4,373

20-Apr-2009

11:57

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Ej tillämplig

4,339

05-Nov-2009

12:09

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Ej tillämplig

8,561

11-Apr-2009

00:55

Appv4.mas

Applicationv4.master

Ej tillämplig

20,926

30-Mar-2011

02:40

Approve.asx

Approve.aspx

Ej tillämplig

6,574

05-Nov-2009

12:30

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Ej tillämplig

5,117

04-Apr-2012

02:26

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Ej tillämplig

4,673

02-Sep-2009

02:49

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Ej tillämplig

4,550

02-Sep-2009

02:49

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Ej tillämplig

6,398

05-Nov-2009

12:30

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Ej tillämplig

1,029

19-Sep-2008

12:58

Authen.asx

Authentication.aspx

Ej tillämplig

14,048

05-Nov-2009

12:30

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Ej tillämplig

1,305

15-Oct-2007

18:52

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Ej tillämplig

5,164

30-Jun-2009

19:56

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Ej tillämplig

5,970

06-Nov-2007

09:57

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Ej tillämplig

9,865

05-Nov-2009

12:30

Avreport.asx

Avreport.aspx

Ej tillämplig

11,709

05-Nov-2009

12:30

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Ej tillämplig

4,162

02-Sep-2009

02:52

Backup.asx

Backup.aspx

Ej tillämplig

15,236

05-Nov-2009

12:30

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Ej tillämplig

20,743

05-Nov-2009

12:30

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Ej tillämplig

8,674

05-Nov-2009

12:30

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Ej tillämplig

10,516

14-Aug-2009

02:17

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Ej tillämplig

332

05-Nov-2009

12:13

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Ej tillämplig

14,129

18-May-2011

23:52

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Ej tillämplig

3,342

24-Nov-2009

06:32

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Ej tillämplig

7,323

05-Nov-2009

12:30

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Ej tillämplig

402

05-Nov-2009

12:13

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Ej tillämplig

4,269

19-Sep-2008

12:59

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Ej tillämplig

3,210

25-Aug-2009

22:23

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Ej tillämplig

15,092

04-Apr-2012

02:26

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Ej tillämplig

2,770

03-Jul-2009

10:11

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Ej tillämplig

4,142

13-Jul-2009

15:38

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Ej tillämplig

3,398

13-Jul-2009

15:36

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Ej tillämplig

205

30-Jun-2009

19:57

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Ej tillämplig

211

20-Nov-2012

20:02

Category.asp_blog_categories

Category.aspx

Ej tillämplig

7,173

30-Mar-2011

02:42

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Ej tillämplig

10,749

05-Nov-2009

12:09

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Ej tillämplig

9,954

05-Nov-2009

12:30

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Ej tillämplig

8,713

05-Nov-2009

12:30

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Ej tillämplig

8,768

05-Nov-2009

12:08

Checkin.asx

Checkin.aspx

Ej tillämplig

15,863

05-Nov-2009

12:08

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Ej tillämplig

10,685

05-Nov-2009

12:30

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Ej tillämplig

216

20-Nov-2012

20:02

Client.svc

Client.svc

Ej tillämplig

402

05-Nov-2009

12:13

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Ej tillämplig

6,249

19-Jan-2009

16:06

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Ej tillämplig

203

15-Oct-2007

18:49

Compat.bro

Compat.browser

Ej tillämplig

63,970

10-Feb-2015

07:57

Configdb.sql

Configdb.sql

Ej tillämplig

97,099

22-Apr-2013

09:09

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Ej tillämplig

6,853

05-Nov-2009

12:09

Configup.sql

Configup.sql

Ej tillämplig

21,111

22-Apr-2013

09:10

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Ej tillämplig

1,430

19-Sep-2008

12:58

Conngps.asx

Conngps.aspx

Ej tillämplig

8,411

04-Apr-2012

02:26

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Ej tillämplig

7,932

13-Jul-2009

15:36

Copy.asx

Copy.aspx

Ej tillämplig

15,828

24-Nov-2009

06:52

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Ej tillämplig

1,285

15-Oct-2007

18:53

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Ej tillämplig

10,605

05-Nov-2009

12:30

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Ej tillämplig

68,673

05-Nov-2009

12:30

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Ej tillämplig

2,303

19-Sep-2008

12:58

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Ej tillämplig

11,269

15-Oct-2007

18:53

Create.asx

Create.aspx

Ej tillämplig

33,257

20-Nov-2012

20:52

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Ej tillämplig

7,113

19-Sep-2008

12:58

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Ej tillämplig

3,373

05-Oct-2009

13:08

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Ej tillämplig

4,418

10-Mar-2009

18:57

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Ej tillämplig

4,921

05-Nov-2009

12:30

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Ej tillämplig

17,127

05-Nov-2009

12:30

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Ej tillämplig

3,457

02-Sep-2009

02:52

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Ej tillämplig

3,574

24-Nov-2009

06:52

Createws.asx

Createws.aspx

Ej tillämplig

5,053

05-Nov-2009

12:30

Csisrv.dll

Csisrv.dll

14.0.7159.5000

3,372,280

05-Sep-2015

05:19

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

14.0.7159.5000

636,560

02-Sep-2015

03:14

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Ej tillämplig

12,158

05-Nov-2009

12:30

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Ej tillämplig

12,343

05-Nov-2009

12:30

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Ej tillämplig

580,724

11-Feb-2014

20:16

Cui.js

Cui.js

Ej tillämplig

352,107

11-Feb-2014

20:16

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Ej tillämplig

5,246

05-Jun-2009

12:37

Date.asp_blog_posts

Date.aspx

Ej tillämplig

7,284

30-Mar-2011

02:42

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Ej tillämplig

31,313

05-Nov-2014

06:31

Datepick.js

Datepicker.js

Ej tillämplig

20,687

05-Nov-2014

06:31

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Ej tillämplig

3,344

19-Sep-2008

12:59

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Ej tillämplig

4,240

20-Nov-2012

20:02

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Ej tillämplig

3,752

05-Nov-2009

12:11

Default.aspx_mps

Default.aspx

Ej tillämplig

7,371

24-Nov-2009

06:52

Default.aspx_sts

Default.aspx

Ej tillämplig

3,966

05-Nov-2009

12:09

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Ej tillämplig

4,027

05-Nov-2009

12:30

Default.asp_blog

Default.aspx

Ej tillämplig

7,416

30-Mar-2011

02:42

Default.asx_forms

Default.aspx

Ej tillämplig

3,069

13-Dec-2009

02:10

Default.asx_mobile

Default.aspx

Ej tillämplig

1,513

31-Oct-2012

02:45

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Ej tillämplig

1,934

05-Nov-2009

12:11

Default.asx_trust

Default.aspx

Ej tillämplig

530

29-Mar-2009

10:42

Default.asx_windows

Default.aspx

Ej tillämplig

522

08-Jul-2009

00:13

Mriddflt.xml

Default.aspx

Ej tillämplig

1,270

17-Dec-2008

04:38

Default.mas

Default.master

Ej tillämplig

29,753

30-Mar-2011

02:42

Default.mas_mplib

Default.master

Ej tillämplig

29,753

30-Mar-2011

02:42

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Ej tillämplig

6,668

19-Jan-2009

16:06

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Ej tillämplig

4,316

05-Nov-2009

12:09

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Ej tillämplig

170,043

22-Apr-2013

09:10

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Ej tillämplig

2,298

17-Dec-2008

04:33

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Ej tillämplig

3,373

05-Oct-2009

13:08

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Ej tillämplig

188

20-Nov-2012

20:03

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Ej tillämplig

12,507

05-Nov-2009

12:30

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Ej tillämplig

8,023

30-Mar-2011

03:02

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Ej tillämplig

6,837

05-Nov-2009

12:30

Delsite.asx

Delsite.aspx

Ej tillämplig

7,483

05-Nov-2009

12:30

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Ej tillämplig

10,308

05-Nov-2009

12:30

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Ej tillämplig

2,329

08-Sep-2008

10:28

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,333

23-Sep-2008

06:21

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Ej tillämplig

4,679

23-Sep-2008

06:22

Dialog.mas

Dialog.master

Ej tillämplig

11,766

01-Dec-2009

01:26

Discbar.asx

Discbar.aspx

Ej tillämplig

2,371

19-Sep-2008

12:58

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Ej tillämplig

14,311

20-Nov-2012

20:11

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Ej tillämplig

2,428

17-Feb-2009

23:55

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Ej tillämplig

13,786

20-Nov-2012

20:07

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Ej tillämplig

3,234

25-Aug-2009

22:23

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Ej tillämplig

2,702

25-Aug-2009

22:27

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Ej tillämplig

19,693

05-Nov-2009

12:30

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Ej tillämplig

5,810

19-Jan-2009

16:06

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Ej tillämplig

8,007

19-Jan-2009

16:06

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Ej tillämplig

11,641

05-Nov-2009

12:30

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Ej tillämplig

8,010

19-Jan-2009

16:06

Download.asx

Download.aspx

Ej tillämplig

155

19-Sep-2008

12:58

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Ej tillämplig

867

08-Jan-2009

04:14

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Ej tillämplig

15,079

05-Nov-2009

12:30

Dwdcw20.dll

Dwdcw20.dll

14.0.7163.5000

637,608

27-Oct-2015

19:02

Dws.asx

Dws.aspx

Ej tillämplig

4,578

24-Nov-2009

06:32

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,291

15-Oct-2007

18:53

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Ej tillämplig

20,225

15-Oct-2007

18:53

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Ej tillämplig

18,521

05-Nov-2009

12:30

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Ej tillämplig

12,810

05-Nov-2009

12:30

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Ej tillämplig

13,763

30-Mar-2011

02:43

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Ej tillämplig

13,763

30-Mar-2011

02:42

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Ej tillämplig

13,084

24-Nov-2009

06:52

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Ej tillämplig

13,763

30-Mar-2011

02:42

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Ej tillämplig

13,969

30-Mar-2011

02:44

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Ej tillämplig

4,582

25-Aug-2009

22:23

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Ej tillämplig

19,259

05-Nov-2009

12:30

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Ej tillämplig

4,920

28-Aug-2009

19:37

Editidx.asx

Editindex.aspx

Ej tillämplig

8,124

05-Nov-2009

12:30

Editnav.asx

Editnav.aspx

Ej tillämplig

7,084

05-Nov-2009

12:30

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Ej tillämplig

7,426

05-Jun-2009

12:37

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Ej tillämplig

13,763

30-Mar-2011

02:43

Editprms.asx

Editprms.aspx

Ej tillämplig

5,275

02-Sep-2009

02:50

Editrole.asx

Editrole.aspx

Ej tillämplig

69,399

05-Nov-2009

12:30

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Ej tillämplig

2,574

25-Aug-2009

22:27

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Ej tillämplig

5,441

02-Sep-2009

02:50

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Ej tillämplig

26,078

05-Nov-2009

12:30

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Ej tillämplig

59,434

13-May-2015

00:58

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Ej tillämplig

38,263

13-May-2015

00:58

Error.asx

Error.aspx

Ej tillämplig

4,779

05-Nov-2009

12:30

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

8,239

05-Nov-2009

12:30

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Ej tillämplig

8,570

05-Nov-2009

12:30

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Ej tillämplig

9,774

05-Nov-2009

12:30

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Ej tillämplig

5,290

19-Jan-2009

16:06

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Ej tillämplig

5,495

19-Jan-2009

16:06

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Ej tillämplig

8,225

05-Nov-2009

12:30

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Ej tillämplig

7,759

05-Nov-2009

12:30

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Ej tillämplig

5,139

01-Jun-2009

19:17

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Ej tillämplig

2,373

15-Oct-2007

18:50

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Ej tillämplig

2,206

20-Feb-2009

00:47

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Ej tillämplig

2,172

12-Jun-2009

11:13

Filter.asx

Filter.aspx

Ej tillämplig

1,793

09-Jan-2013

14:09

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Ej tillämplig

202,036

05-Nov-2009

12:30

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Ej tillämplig

25,061

05-Nov-2009

12:30

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Ej tillämplig

196,919

05-Nov-2009

12:30

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Ej tillämplig

25,795

05-Nov-2009

12:30

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Ej tillämplig

11,187

05-Nov-2009

12:30

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Ej tillämplig

13,743

30-Mar-2011

02:43

Formedt.asx

Formedt.aspx

Ej tillämplig

22,387

05-Nov-2009

12:30

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,287

15-Oct-2007

18:53

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Ej tillämplig

5,646

15-Oct-2007

18:53

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Ej tillämplig

56,752

31-Jul-2009

18:35

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Ej tillämplig

13,722

15-Sep-2009

18:20

Gear.asx

Gear.aspx

Ej tillämplig

3,329

13-Dec-2009

02:26

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Ej tillämplig

8,774

19-Jan-2009

16:06

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Ej tillämplig

8,389

05-Nov-2009

12:30

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Ej tillämplig

216

20-Nov-2012

20:03

Groups.asx

Groups.aspx

Ej tillämplig

18,936

30-Mar-2011

02:41

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Ej tillämplig

6,259

19-Aug-2009

23:54

Help.asx

Help.aspx

Ej tillämplig

3,864

05-Nov-2009

12:30

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Ej tillämplig

690

19-Sep-2008

12:58

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Ej tillämplig

8,732

05-Nov-2009

12:09

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Ej tillämplig

1,450

19-Sep-2008

12:58

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Ej tillämplig

6,682

05-Nov-2009

12:30

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Ej tillämplig

13,263

04-Apr-2012

02:26

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Ej tillämplig

10,349

05-Nov-2009

12:30

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Ej tillämplig

862

19-Sep-2008

12:58

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Ej tillämplig

6,392

05-Nov-2009

12:30

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Ej tillämplig

6,706

05-Nov-2009

12:30

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Ej tillämplig

1,290

17-Sep-2012

17:19

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Ej tillämplig

1,288

17-Sep-2012

17:19

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Ej tillämplig

15,992

01-Dec-2009

01:26

Iframe.asx

Iframe.aspx

Ej tillämplig

1,494

23-Aug-2012

12:08

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Ej tillämplig

8,665

05-Oct-2009

13:06

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Ej tillämplig

14,884

02-Sep-2009

02:50

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Ej tillämplig

1,299

15-Oct-2007

18:52

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Ej tillämplig

24,229

15-Oct-2007

18:53

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Ej tillämplig

6,280

05-Nov-2009

12:09

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Ej tillämplig

22,510

05-Nov-2009

12:30

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Ej tillämplig

6,107

09-Dec-2009

21:10

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Ej tillämplig

10,602

05-Nov-2009

12:30

Infopage.asx

Infopage.aspx

Ej tillämplig

3,629

02-Sep-2009

02:50

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Ej tillämplig

57,712

22-Apr-2013

09:21

Inplview.js

Inplview.js

Ej tillämplig

39,575

22-Apr-2013

09:21

Irm.asx

Irm.aspx

Ej tillämplig

14,733

05-Nov-2009

12:30

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Ej tillämplig

8,804

05-Nov-2009

12:30

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Ej tillämplig

8,220

05-Nov-2009

12:30

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Ej tillämplig

52,533

05-Nov-2009

12:30

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Ej tillämplig

8,500

07-May-2009

23:53

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Ej tillämplig

785,165

27-May-2015

07:05

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Ej tillämplig

400,089

27-May-2015

07:05

Layouts.mas

Layouts.master

Ej tillämplig

12,988

28-Aug-2009

19:36

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Ej tillämplig

4,608

03-Jul-2009

10:11

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Ej tillämplig

13,425

13-Jul-2009

15:39

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Ej tillämplig

895

08-Sep-2008

10:28

Listdata.svc

Listdata.svc

Ej tillämplig

392

05-Nov-2009

12:13

Listedit.asx

Listedit.aspx

Ej tillämplig

46,078

20-Nov-2012

20:52

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Ej tillämplig

155

19-Sep-2008

12:58

Listform.asx

Listform.aspx

Ej tillämplig

163

19-Sep-2008

12:58

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Ej tillämplig

13,666

05-Nov-2009

12:30

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,287

15-Oct-2007

18:53

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Ej tillämplig

73,096

30-Jun-2009

20:02

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Ej tillämplig

26,620

05-Nov-2009

12:30

Login.asx

Login.aspx

Ej tillämplig

2,813

05-Nov-2009

12:11

Logusage.asx

Logusage.aspx

Ej tillämplig

15,903

05-Nov-2009

12:30

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Ej tillämplig

5,072

19-Sep-2008

13:00

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Ej tillämplig

62,826

01-Dec-2009

01:45

Managea.asx

Managea.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:07

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Ej tillämplig

5,345

24-Nov-2009

06:52

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Ej tillämplig

6,588

05-Nov-2009

12:30

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Ej tillämplig

4,508

19-Jan-2009

16:06

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Ej tillämplig

12,470

05-Nov-2009

12:30

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Ej tillämplig

10,409

20-Nov-2012

20:02

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Ej tillämplig

10,640

05-Nov-2009

12:30

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Ej tillämplig

13,845

05-Nov-2009

12:30

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Ej tillämplig

6,137

19-Jan-2009

16:06

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Ej tillämplig

3,503

19-Jan-2009

16:06

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Ej tillämplig

4,911

20-Nov-2012

20:02

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Ej tillämplig

18,209

05-Nov-2009

12:30

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Ej tillämplig

4,990

19-Aug-2009

23:53

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Ej tillämplig

7,110

05-Nov-2009

12:30

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Ej tillämplig

4,553

19-Jan-2009

16:06

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Ej tillämplig

1,338

05-Nov-2009

12:08

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Ej tillämplig

2,172

17-Dec-2008

04:33

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Ej tillämplig

2,645

17-Feb-2009

23:55

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Ej tillämplig

5,337

13-Dec-2012

11:26

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Ej tillämplig

5,003

02-Nov-2011

06:58

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Ej tillämplig

3,598

31-Oct-2012

02:45

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Ej tillämplig

3,603

31-Oct-2012

02:45

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Ej tillämplig

2,567

25-Aug-2009

22:23

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Ej tillämplig

4,882

05-Nov-2009

12:10

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,311

15-Oct-2007

18:52

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Ej tillämplig

26,923

15-Oct-2007

18:53

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Ej tillämplig

172

19-Sep-2008

12:58

Metrics.asx

Metrics.aspx

Ej tillämplig

15,471

05-Nov-2009

12:30

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

14.0.7003.1000

125,576

03-Oct-2012

08:20

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

14.0.7122.5000

1,071,848

01-Apr-2014

05:19

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

289,360

20-Nov-2012

21:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

150,112

13-Dec-2012

12:39

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

14.0.7129.5000

187,112

25-Jun-2014

08:24

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

20-Nov-2012

21:31

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

13-Dec-2012

12:39

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7166.5000

16,916,176

12-Jan-2016

11:55

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

14.0.7011.1000

96,992

06-Mar-2013

08:00

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

14.0.7134.5000

109,240

16-Sep-2014

13:15

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

14.0.7006.1000

1,010,288

20-Nov-2012

21:31

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

14.0.7129.5000

51,936

25-Jun-2014

08:24

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375,472

06-Sep-2013

19:48

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375,472

06-Sep-2013

19:48

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

14.0.7006.1000

322,184

20-Nov-2012

21:31

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126,576

09-Jan-2013

13:45

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322,240

05-Nov-2014

06:44

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322,240

05-Nov-2014

06:44

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

14.0.7101.5000

72,384

22-Apr-2013

09:32

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

137,904

11-Feb-2014

20:20

Minimal.mas

Minimal.master

Ej tillämplig

8,743

30-Mar-2011

02:42

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Ej tillämplig

8,743

30-Mar-2011

02:42

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Ej tillämplig

5,813

05-Nov-2009

12:10

Mngdisc.asx

Mngdisc.aspx

Ej tillämplig

9,961

05-Nov-2009

12:30

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Ej tillämplig

5,911

05-Nov-2009

12:10

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Ej tillämplig

5,278

30-Mar-2011

02:42

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Ej tillämplig

12,291

20-Nov-2012

20:04

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Ej tillämplig

1,315

17-Dec-2008

04:35

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Ej tillämplig

67,760

05-Nov-2009

12:09

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Ej tillämplig

3,373

05-Oct-2009

13:08

Monthlyarchive.asp_blog_posts

Monthlyarchive.aspx

Ej tillämplig

7,284

30-Mar-2011

02:43

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Ej tillämplig

2,243

22-Mar-2009

22:01

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Ej tillämplig

2,162

22-Mar-2009

22:03

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Ej tillämplig

3,285

19-Sep-2008

13:00

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Ej tillämplig

1,188

08-Sep-2008

10:28

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Ej tillämplig

3,611

05-Nov-2009

12:10

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Ej tillämplig

5 000

11-Apr-2009

00:57

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Ej tillämplig

14,011

01-Dec-2009

01:45

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Ej tillämplig

30,999

30-Mar-2011

02:42

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Ej tillämplig

33,061

30-Mar-2011

02:42

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Ej tillämplig

13,160

05-Nov-2009

12:30

Navitem.asc

Navitem.ascx

Ej tillämplig

99

23-Jan-2006

20:33

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Ej tillämplig

7,406

05-Nov-2009

12:10

New.asx

New.aspx

Ej tillämplig

66,179

05-Nov-2009

12:30

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Ej tillämplig

13,969

30-Mar-2011

02:43

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Ej tillämplig

7,416

19-Jan-2009

16:06

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Ej tillämplig

2,762

25-Aug-2009

22:23

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Ej tillämplig

13,969

30-Mar-2011

02:43

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Ej tillämplig

6,959

05-Nov-2009

12:30

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Ej tillämplig

13,969

30-Mar-2011

02:42

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Ej tillämplig

4,581

25-Aug-2009

22:23

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Ej tillämplig

19,985

05-Nov-2009

12:30

Newlink.asx

Newlink.aspx

Ej tillämplig

9,323

05-Nov-2009

12:30

Newmws.asx

Newmws.aspx

Ej tillämplig

19,459

05-Nov-2009

12:30

Newnav.asx

Newnav.aspx

Ej tillämplig

6,864

05-Nov-2009

12:30

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Ej tillämplig

13,969

30-Mar-2011

02:43

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Ej tillämplig

2,777

25-Aug-2009

22:23

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Ej tillämplig

18,810

05-Nov-2009

12:30

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Ej tillämplig

10,899

05-Nov-2009

12:30

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Ej tillämplig

2,570

25-Aug-2009

22:27

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Ej tillämplig

14,692

05-Nov-2009

12:30

Offprsx.dll

Offparser.dll

14.0.7159.5000

2,958,464

02-Sep-2015

03:33

Oisimg.dll

Oisimg.dll

14.0.7166.5000

205,056

12-Jan-2016

11:55

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Ej tillämplig

13,841

05-Nov-2009

12:30

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

14.0.7166.5000

42,840

12-Jan-2016

11:55

Onetnative.dll

Onetnative.dll

14.0.7011.1000

584,896

06-Mar-2013

07:24

Onetutil.dll

Onetutil.dll

14.0.7166.5000

2,996,472

13-Jan-2016

17:07

Onfda.dll

Onfda.dll

14.0.7166.5000

2,796,304

12-Jan-2016

12:24

Owners.asx

Owners.aspx

Ej tillämplig

5,813

10-Mar-2009

18:57

Password.asx

Password.aspx

Ej tillämplig

8,387

05-Nov-2009

12:30

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Ej tillämplig

8,662

19-Jan-2009

16:06

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Ej tillämplig

7,495

05-Nov-2009

12:30

People.asx

People.aspx

Ej tillämplig

32,440

30-Mar-2011

03:02

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Ej tillämplig

1,289

15-Oct-2007

18:53

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Ej tillämplig

9,095

05-Nov-2009

12:14

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,319

15-Oct-2007

18:53

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Ej tillämplig

13,700

15-Oct-2007

18:53

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Ej tillämplig

18,274

05-Nov-2009

12:30

Picker.asx

Picker.aspx

Ej tillämplig

8,613

15-Feb-2013

02:15

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Ej tillämplig

8,876

01-Apr-2014

04:58

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Ej tillämplig

126,608

26-Feb-2014

23:00

Pckrrst.asx

Pickerresult.aspx

Ej tillämplig

3

20-Nov-2012

20:05

Polc.asx

Policy.aspx

Ej tillämplig

23,941

20-Nov-2012

20:52

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Ej tillämplig

16,867

30-Mar-2011

03:02

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Ej tillämplig

125,450

30-Mar-2011

03:02

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Ej tillämplig

125,458

30-Mar-2011

03:02

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Ej tillämplig

20,407

30-Mar-2011

03:02

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Ej tillämplig

19,904

30-Mar-2011

03:02

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Ej tillämplig

22,094

30-Mar-2011

03:02

Popup.mas

Popup.master

Ej tillämplig

3,001

13-Jul-2009

15:36

Portal.asx

Portal.aspx

Ej tillämplig

9,980

05-Nov-2009

12:30

Post.asp_blog_posts

Post.aspx

Ej tillämplig

7,369

30-Mar-2011

02:43

Privacy.asx

Privacy.aspx

Ej tillämplig

8,479

24-Nov-2009

06:52

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Ej tillämplig

16,037

13-Dec-2012

11:49

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Ej tillämplig

1,817

23-Sep-2008

06:16

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Ej tillämplig

5,387

05-Nov-2009

12:09

Pubback.asx

Publishback.aspx

Ej tillämplig

4,955

05-Nov-2009

12:30

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Ej tillämplig

11,215

05-Nov-2009

12:30

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Ej tillämplig

211,048

05-Nov-2009

12:30

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Ej tillämplig

194,785

05-Nov-2009

12:30

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Ej tillämplig

8,134

05-Nov-2009

12:30

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Ej tillämplig

6,171

04-Apr-2012

02:26

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Ej tillämplig

3,826

02-Sep-2009

02:52

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Ej tillämplig

16,567

05-Nov-2009

12:30

Reghost.asx

Reghost.aspx

Ej tillämplig

8,083

05-Nov-2009

12:30

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Ej tillämplig

20,894

05-Nov-2009

12:30

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Ej tillämplig

4,276

19-Jan-2009

16:06

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Ej tillämplig

10,058

05-Oct-2009

13:06

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Ej tillämplig

8,895

05-Nov-2009

12:30

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Ej tillämplig

12,258

05-Nov-2009

12:30

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Ej tillämplig

4,068

24-Nov-2009

06:52

Reorder.asx

Reorder.aspx

Ej tillämplig

11,931

05-Nov-2009

12:30

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Ej tillämplig

3,911

05-Oct-2009

13:09

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Ej tillämplig

3,914

05-Oct-2009

13:10

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Ej tillämplig

4,712

05-Nov-2009

12:30

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Ej tillämplig

3,750

20-Nov-2012

20:02

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Ej tillämplig

2,859

19-Sep-2008

13:00

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Ej tillämplig

6,506

02-Sep-2009

02:50

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Ej tillämplig

6,379

02-Sep-2009

02:50

Restore.asx

Restore.aspx

Ej tillämplig

15,952

05-Nov-2009

12:30

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Ej tillämplig

22,749

05-Nov-2009

12:30

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Ej tillämplig

7,565

19-Jan-2009

16:06

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Ej tillämplig

6,318

04-Apr-2012

02:26

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Ej tillämplig

6,647

04-Apr-2012

02:26

Role.asx

Role.aspx

Ej tillämplig

20,608

30-Mar-2011

03:02

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Ej tillämplig

3,491

19-Sep-2008

12:59

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Ej tillämplig

6,400

24-Nov-2009

06:33

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Ej tillämplig

3,153

31-Oct-2012

02:46

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Ej tillämplig

7,487

24-Nov-2009

06:52

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Ej tillämplig

4,696

20-Apr-2009

11:57

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Ej tillämplig

5,470

05-Nov-2009

12:30

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Ej tillämplig

17,830

05-Nov-2009

12:30

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Ej tillämplig

3,583

19-Jan-2009

16:05

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Ej tillämplig

7,285

20-Apr-2009

11:58

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Ej tillämplig

28,093

05-Sep-2009

01:22

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Ej tillämplig

200

15-Oct-2007

18:49

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Ej tillämplig

11,442

05-Nov-2009

12:30

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Ej tillämplig

6,013

20-Nov-2012

20:52

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Ej tillämplig

5,368

19-Jan-2009

16:06

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Ej tillämplig

6,795

05-Nov-2009

12:30

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Ej tillämplig

5,389

19-Jan-2009

16:06

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Ej tillämplig

4,688

19-Nov-2013

23:16

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Ej tillämplig

5,576

19-Jan-2009

16:06

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Ej tillämplig

8,826

05-Nov-2009

12:30

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Ej tillämplig

5,119

19-Jan-2009

16:07

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Ej tillämplig

5,194

19-Jan-2009

16:07

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Ej tillämplig

9,786

05-Nov-2009

12:30

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Ej tillämplig

8,677

05-Nov-2009

12:30

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Ej tillämplig

5,575

19-Jan-2009

16:07

Sendtof.asx

Sendtoofficialfile.aspx

Ej tillämplig

863

19-Sep-2008

12:59

Server.asx

Server.aspx

Ej tillämplig

9,437

05-Nov-2009

12:30

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Ej tillämplig

4,884

05-Nov-2009

12:10

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Ej tillämplig

4,328

05-Nov-2009

12:10

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Ej tillämplig

2,988

05-Nov-2009

12:10

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Ej tillämplig

4,413

05-Oct-2009

13:08

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Ej tillämplig

4,172

24-Nov-2009

06:33

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Ej tillämplig

10,139

05-Nov-2009

12:30

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Ej tillämplig

4,284

14-Aug-2009

02:17

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Ej tillämplig

8,922

20-Apr-2009

11:58

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Ej tillämplig

7,286

20-Apr-2009

11:58

Setanon.asx

Setanon.aspx

Ej tillämplig

11,861

02-Sep-2009

02:51

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Ej tillämplig

8,307

19-Dec-2013

03:34

Settings.asx

Settings.aspx

Ej tillämplig

9,565

20-Nov-2012

20:04

Svrsetup.exe

Setup.exe

14.0.7163.5000

1,379,520

27-Oct-2015

19:30

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Ej tillämplig

212

20-Nov-2012

20:04

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Ej tillämplig

1,301

13-Jun-2008

04:07

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Ej tillämplig

4,038

13-Jun-2008

04:08

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Ej tillämplig

5,159

02-Sep-2009

02:51

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Ej tillämplig

7,200

20-Feb-2009

00:47

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Ej tillämplig

7,047

05-Nov-2009

12:10

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,349

15-Oct-2007

18:53

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Ej tillämplig

25,799

15-Oct-2007

18:53

Signout.asx

Signout.aspx

Ej tillämplig

1,791

20-Dec-2009

11:58

Simple.mas

Simple.master

Ej tillämplig

9,997

28-Aug-2009

19:36

Simpv4.mas

Simplev4.master

Ej tillämplig

6,457

05-Nov-2009

12:09

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Ej tillämplig

12,204

27-Jan-2009

23:39

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Ej tillämplig

10,117

07-May-2009

23:53

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Ej tillämplig

10,427

27-Jan-2009

23:39

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Ej tillämplig

9,413

05-Nov-2009

12:30

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Ej tillämplig

3,846

22-Nov-2008

21:46

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Ej tillämplig

1,293

15-Oct-2007

18:53

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Ej tillämplig

35,000

30-Mar-2011

02:45

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Ej tillämplig

23,148

05-Nov-2009

12:30

Siterss.asx

Siterss.aspx

Ej tillämplig

10,855

05-Nov-2009

12:30

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Ej tillämplig

1,287

15-Oct-2007

18:53

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Ej tillämplig

13,752

05-Nov-2009

12:30

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Ej tillämplig

20,704

20-Aug-2009

00:00

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Ej tillämplig

4,062

04-Apr-2012

02:06

Solns.asx

Solutions.aspx

Ej tillämplig

5,010

19-Jan-2009

16:07

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Ej tillämplig

11,071

19-Jan-2009

16:07

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Ej tillämplig

575,930

25-Jun-2013

21:05

Sp.js

Sp.js

Ej tillämplig

390,757

25-Jun-2013

21:05

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Ej tillämplig

325,227

20-Nov-2012

20:52

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Ej tillämplig

212,665

07-Jan-2010

18:46

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Ej tillämplig

110,347

13-Dec-2012

11:49

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Ej tillämplig

68,791

13-Dec-2012

11:49

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Ej tillämplig

248,811

12-Aug-2015

19:38

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Ej tillämplig

144,737

12-Aug-2015

19:38

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Ej tillämplig

56,537

07-Aug-2013

18:36

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Ej tillämplig

34,270

07-Aug-2013

18:36

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Ej tillämplig

597,132

21-May-2014

05:35

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Ej tillämplig

367,494

21-May-2014

05:35

Spcf.asx

Spcf.aspx

Ej tillämplig

19,476

04-Apr-2012

02:26

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Ej tillämplig

12,880

05-Nov-2009

12:30

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Ej tillämplig

11,494

23-Sep-2008

06:21

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Ej tillämplig

39,173

13-Dec-2012

11:49

Spgantt.js

Spgantt.js

Ej tillämplig

19,338

13-Dec-2012

11:49

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Ej tillämplig

1,323

15-Oct-2007

18:53

Wss.srcsiset.asx

Spsearchserviceinstancesettings.aspx

Ej tillämplig

17,676

30-Mar-2011

03:23

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Ej tillämplig

8,629

29-Jul-2009

21:34

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Ej tillämplig

8,443

05-Nov-2009

12:11

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Ej tillämplig

14,411

05-Nov-2009

12:30

Store.sql

Store.sql

Ej tillämplig

4,597,317

17-Mar-2015

05:44

Storeup.sql

Storeup.sql

Ej tillämplig

108,251

17-Mar-2015

05:45

Storman.asx

Storman.aspx

Ej tillämplig

10,180

30-Mar-2011

02:40

Stsadm.exe

Stsadm.exe

14.0.7003.1000

355,000

03-Oct-2012

08:20

Stssoap.dll

Stssoap.dll

14.0.7160.5000

475,232

16-Sep-2015

05:09

Stswel.dll

Stswel.dll

14.0.7166.5000

3,275,520

12-Jan-2016

11:55

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Ej tillämplig

10,471

24-Nov-2009

06:52

Subedit.asx

Subedit.aspx

Ej tillämplig

14,786

05-Nov-2009

12:30

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Ej tillämplig

156

06-May-2009

20:50

Subnew.asx

Subnew.aspx

Ej tillämplig

15,123

05-Nov-2009

12:30

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Ej tillämplig

19,265

31-Oct-2012

02:44

Success.asx

Success.aspx

Ej tillämplig

4,427

15-Sep-2009

18:17

Successp.asx

Successpopup.aspx

Ej tillämplig

3,705

19-Sep-2008

13:00

Suppux.asx

Suppux.aspx

Ej tillämplig

5,887

05-Nov-2009

12:11

Survedit.asx

Survedit.aspx

Ej tillämplig

36,103

20-Nov-2012

20:52

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Ej tillämplig

12,759

05-Nov-2009

12:30

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

9,045

05-Nov-2009

12:30

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Ej tillämplig

13,406

18-May-2011

23:52

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Ej tillämplig

7,097

05-Nov-2009

12:30

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Ej tillämplig

11,193

24-Nov-2009

06:52

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Ej tillämplig

3,016

22-Mar-2009

22:03

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Ej tillämplig

3,708

05-Nov-2009

12:30

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Ej tillämplig

12,430

05-Nov-2009

12:30

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

7,958

05-Nov-2009

12:30

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Ej tillämplig

3,826

22-Nov-2008

21:47

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Ej tillämplig

3,877

24-Nov-2009

06:52

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Ej tillämplig

12,100

05-Nov-2009

12:30

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Ej tillämplig

10,908

05-Nov-2009

12:30

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Ej tillämplig

5,845

30-Mar-2011

03:02

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Ej tillämplig

2,779

05-Nov-2009

12:30

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Ej tillämplig

2,775

05-Nov-2009

12:30

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Ej tillämplig

9,659

11-Nov-2015

02:20

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

16,251

18-May-2011

23:52

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Ej tillämplig

16,671

05-Nov-2009

12:30

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Ej tillämplig

10,672

05-Nov-2009

12:30

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Ej tillämplig

13,426

18-May-2011

23:52

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Ej tillämplig

6,180

02-Sep-2009

02:52

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Ej tillämplig

4,690

02-Sep-2009

02:51

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Ej tillämplig

35,268

05-Nov-2009

12:11

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Ej tillämplig

15,685

02-Sep-2009

02:51

Timer.asx

Timer.aspx

Ej tillämplig

9,198

20-Apr-2009

11:58

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Ej tillämplig

5,114

19-Jan-2009

16:05

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Ej tillämplig

9,079

27-Jul-2009

11:54

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Ej tillämplig

8,585

05-Nov-2009

12:30

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Ej tillämplig

2,369

04-Apr-2012

02:05

Topnav.asx

Topnav.aspx

Ej tillämplig

7,781

05-Nov-2009

12:30

Topology.asc

Topologyview.ascx

Ej tillämplig

4,091

19-Jan-2009

16:06

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Ej tillämplig

3,647

15-Sep-2009

18:16

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Ej tillämplig

6,490

19-Aug-2009

23:54

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Ej tillämplig

6,073

19-Aug-2009

23:54

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Ej tillämplig

5,757

19-Jan-2009

16:07

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Ej tillämplig

9,940

05-Nov-2009

12:08

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Ej tillämplig

12,354

05-Nov-2009

12:30

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Ej tillämplig

11,461

21-Aug-2009

15:35

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Ej tillämplig

15,839

30-Mar-2011

03:02

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Ej tillämplig

16,243

30-Mar-2011

03:02

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Ej tillämplig

15,839

30-Mar-2011

03:02

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Ej tillämplig

15,839

30-Mar-2011

03:02

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Ej tillämplig

15,839

30-Mar-2011

03:02

Upload.asx

Upload.aspx

Ej tillämplig

16,315

14-Oct-2014

20:43

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Ej tillämplig

16,073

30-Mar-2011

03:02

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Ej tillämplig

3,491

25-Aug-2009

22:23

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Ej tillämplig

15 845

30-Mar-2011

03:02

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Ej tillämplig

16,073

30-Mar-2011

03:02

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Ej tillämplig

15 845

30-Mar-2011

03:02

Usage.asx

Usage.aspx

Ej tillämplig

7,735

02-Sep-2009

02:51

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Ej tillämplig

71,209

31-Oct-2012

02:44

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Ej tillämplig

6,239

24-Nov-2009

06:52

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Ej tillämplig

3,398

02-Sep-2009

02:51

User.asx

User.aspx

Ej tillämplig

37,193

30-Mar-2011

03:02

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Ej tillämplig

4,210

05-Nov-2009

12:08

Useredit.asx

Useredit.aspx

Ej tillämplig

4,686

16-Aug-2013

15:29

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Ej tillämplig

1,315

15-Oct-2007

18:53

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Ej tillämplig

82,882

05-Oct-2009

13:11

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Ej tillämplig

9,654

05-Nov-2009

12:30

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Ej tillämplig

71,185

31-Oct-2012

02:44

V4.mas

V4.master

Ej tillämplig

32,455

30-Mar-2011

02:42

V4.mas_mplib

V4.master

Ej tillämplig

32,455

30-Mar-2011

02:42

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Ej tillämplig

6,214

05-Nov-2009

12:10

Versions.asx

Versions.aspx

Ej tillämplig

35,329

05-Nov-2009

12:30

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,293

15-Oct-2007

18:53

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Ej tillämplig

9,476

15-Oct-2007

18:53

View.asx_mobile

View.aspx

Ej tillämplig

2,424

17-Feb-2009

23:56

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Ej tillämplig

17,056

18-May-2011

23:52

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Ej tillämplig

17,470

05-Nov-2009

12:30

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Ej tillämplig

11,318

05-Nov-2009

12:30

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Ej tillämplig

14,170

18-May-2011

23:52

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Ej tillämplig

13,786

20-Nov-2012

20:08

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Ej tillämplig

3,223

25-Aug-2009

22:23

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Ej tillämplig

13,786

20-Nov-2012

20:08

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Ej tillämplig

4,994

25-Aug-2009

22:27

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Ej tillämplig

218,618

11-Feb-2014

20:26

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Ej tillämplig

3,747

25-Aug-2009

22:23

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Ej tillämplig

5,046

20-Nov-2012

20:05

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Ej tillämplig

16,520

20-Nov-2012

20:05

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Ej tillämplig

216,566

11-Feb-2014

20:26

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:09

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Ej tillämplig

3,370

05-Oct-2009

13:08

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Ej tillämplig

13,786

20-Nov-2012

20:08

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,287

15-Oct-2007

18:53

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Ej tillämplig

25,522

15-Oct-2007

18:53

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Ej tillämplig

26,475

05-Nov-2009

12:30

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Ej tillämplig

9,538

05-Nov-2009

12:30

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Ej tillämplig

9,194

19-Jan-2009

16:07

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Ej tillämplig

50,847

05-Nov-2009

12:30

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Ej tillämplig

65,235

05-Nov-2009

12:30

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Ej tillämplig

2,018

04-Apr-2012

02:05

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Ej tillämplig

5,867

05-Nov-2009

12:11

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Ej tillämplig

8,785

05-Nov-2009

12:30

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Ej tillämplig

2,986

25-Aug-2009

22:27

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Ej tillämplig

5,693

05-Nov-2009

12:30

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Ej tillämplig

5,564

19-Jan-2009

16:07

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Ej tillämplig

2,211

19-Sep-2008

12:59

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Ej tillämplig

2,532

05-Nov-2009

12:30

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Ej tillämplig

2,532

05-Nov-2009

12:30

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Ej tillämplig

7,307

05-Nov-2009

12:30

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Ej tillämplig

1,319

15-Oct-2007

18:53

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Ej tillämplig

56,410

07-May-2009

23:59

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Ej tillämplig

1,285

15-Oct-2007

18:53

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Ej tillämplig

41,304

11-Jul-2008

16:21

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Ej tillämplig

164

21-Jul-2009

22:26

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Ej tillämplig

1,113

08-Jan-2009

04:16

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Ej tillämplig

4,766

05-Nov-2009

12:11

Workflow.asx

Workflow.aspx

Ej tillämplig

15,549

05-Nov-2009

12:30

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Ej tillämplig

6,957

19-Jan-2009

16:07

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

Ej tillämplig

5,320

19-Jan-2009

16:07

Workspce.asx

Workspce.aspx

Ej tillämplig

8,457

05-Nov-2009

12:30

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

Ej tillämplig

34,403

09-Jan-2013

14:09

Wpadder.js

Wpadder.js

Ej tillämplig

25,164

09-Jan-2013

14:09

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

Ej tillämplig

6,384

04-Apr-2012

02:26

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

Ej tillämplig

5,021

02-Sep-2009

02:51

Wrkmng.asx

Wrkmng.aspx

Ej tillämplig

7,976

05-Nov-2009

12:11

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

Ej tillämplig

14,607

05-Nov-2009

12:30

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

Ej tillämplig

14,588

24-Nov-2009

06:34

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

Ej tillämplig

198

03-Sep-2008

02:20

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

Ej tillämplig

1,806

06-Mar-2013

07:42

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

Ej tillämplig

1,448

19-Sep-2008

12:59

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

14.0.7163.5000

7,604,392

27-Oct-2015

19:30

Traceman.exe

Wsstracing.exe

14.0.7005.1000

108,640

31-Oct-2012

12:22

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

Ej tillämplig

1,904

06-Mar-2013

07:42

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

Ej tillämplig

7,999

11-Feb-2014

20:37

wssmui-en-us.msp filinformation

Fil-ID

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Bform.debug.js_1033

Bform.debug.js

Ej tillämplig

381,888

15-Jul-2014

19:17

Bform.js_1033

Bform.js

Ej tillämplig

249,022

15-Jul-2014

19:17

Blog.css_1033

Blog.css

Ej tillämplig

9,350

20-Nov-2012

20:00

Blog_v4t.css_1033

Blog.css

Ej tillämplig

9,350

20-Nov-2012

20:00

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Ej tillämplig

3,648

20-Nov-2012

20:06

Calendar.css_1033

Calendar.css

Ej tillämplig

29,814

20-Nov-2012

20:00

Calendar_v4t.css_1033

Calendar.css

Ej tillämplig

29,814

20-Nov-2012

20:00

Calendarv4.css_1033

Calendarv4.css

Ej tillämplig

17,037

20-Nov-2012

20:00

Calendarv4_v4t.css_1033

Calendarv4.css

Ej tillämplig

17,037

20-Nov-2012

20:00

Core.css_1033

Core.css

Ej tillämplig

136,027

20-Nov-2012

20:00

Core.debug.js_1033

Core.debug.js

Ej tillämplig

368,568

12-Aug-2015

19:38

Core.js_0001_1033

Core.js

Ej tillämplig

239,740

12-Aug-2015

19:38

Corev4.css_1033

Corev4.css

Ej tillämplig

191,931

20-Nov-2012

20:00

Corev4_v4t.css_1033

Corev4.css

Ej tillämplig

191,931

20-Nov-2012

20:00

Cui.css_1033

Cui.css

Ej tillämplig

37,474

20-Nov-2012

18:02

Cui_v4t.css_1033

Cui.css

Ej tillämplig

37,474

20-Nov-2012

18:02

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Ej tillämplig

40,263

20-Nov-2012

18:02

Cuidark_v4t.css_1033

Cuidark.css

Ej tillämplig

40,263

20-Nov-2012

18:02

Datepick.css_1033

Datepicker.css

Ej tillämplig

7,484

20-Nov-2012

20:00

Datepick_v4t.css_1033

Datepickerv4.css

Ej tillämplig

7,457

20-Nov-2012

20:00

Datepkv4.css_1033

Datepickerv4.css

Ej tillämplig

7,457

20-Nov-2012

20:00

Discthrd.css_1033

Discthread.css

Ej tillämplig

1,929

20-Nov-2012

20:00

Discthrd_v4t.css_1033

Discthread.css

Ej tillämplig

1,929

20-Nov-2012

20:00

Form.debug.js_1033

Form.debug.js

Ej tillämplig

211,153

15-Jul-2014

19:17

Form.js_1033

Form.js

Ej tillämplig

126,793

15-Jul-2014

19:17

Forms.css_1033

Forms.css

Ej tillämplig

7,550

20-Nov-2012

20:00

Forms_v4t.css_1033

Forms.css

Ej tillämplig

7,550

20-Nov-2012

20:00

Ganttwss.css_1033

Ganttwss.css

Ej tillämplig

1,329

05-Sep-2009

01:19

Groupboard.css_1033

Groupboard.css

Ej tillämplig

1,329

20-Nov-2012

20:00

Groupboard_v4t.css_1033

Groupboard.css

Ej tillämplig

1,329

20-Nov-2012

20:00

Help.css_1033

Help.css

Ej tillämplig

8,203

20-Nov-2012

20:00

Help_v4t.css_1033

Help.css

Ej tillämplig

8,203

20-Nov-2012

20:00

Init.debug.js_1033

Init.debug.js

Ej tillämplig

172,836

13-Oct-2015

10:24

Init.js_0001_1033

Init.js

Ej tillämplig

118,049

13-Oct-2015

10:24

Layouts.css_1033

Layouts.css

Ej tillämplig

25,350

20-Nov-2012

20:00

Layouts_v4t.css_1033

Layouts.css

Ej tillämplig

25,350

20-Nov-2012

20:00

Mblrte.css_1033

Mblrte.css

Ej tillämplig

40,117

20-Nov-2012

20:00

Mblrte_v4t.css_1033

Mblrte.css

Ej tillämplig

40,117

20-Nov-2012

20:00

Menu.css_1033

Menu.css

Ej tillämplig

3,040

20-Nov-2012

20:00

Menu_v4t.css_1033

Menu.css

Ej tillämplig

3,040

20-Nov-2012

20:00

Menu.debug.js_1033

Menu.debug.js

Ej tillämplig

79,381

12-Aug-2015

19:38

Menu.js_0001_1033

Menu.js

Ej tillämplig

49,893

12-Aug-2015

19:38

Menu21.css_1033

Menu-21.css

Ej tillämplig

2,350

20-Nov-2012

20:00

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Ej tillämplig

28,798

20-Nov-2012

20:00

Minimalv4_v4t.css_1033

Minimalv4.css

Ej tillämplig

28,798

20-Nov-2012

20:00

Mws.css_1033

Mws.css

Ej tillämplig

3,261

20-Nov-2012

20:00

Mws_v4t.css_1033

Mws.css

Ej tillämplig

3,261

20-Nov-2012

20:00

Ows.debug.js_1033

Ows.debug.js

Ej tillämplig

337,318

13-Oct-2015

10:24

Ows.js_1033

Ows.js

Ej tillämplig

219,652

13-Oct-2015

10:24

Owsbrows.debug.js_1033

Owsbrows.debug.js

Ej tillämplig

5,042

05-Nov-2014

06:31

Owsbrows.js_1033

Owsbrows.js

Ej tillämplig

3,650

05-Nov-2014

06:31

Owsnocr.css_1033

Owsnocr.css

Ej tillämplig

9,919

20-Nov-2012

20:00

Owsnocr_v4t.css_1033

Owsnocr.css

Ej tillämplig

9,919

20-Nov-2012

20:00

Pickertree.css_1033

Pickertree.css

Ej tillämplig

30,033

20-Nov-2012

20:00

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Ej tillämplig

3,870

20-Nov-2012

20:05

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Ej tillämplig

4,725

20-Nov-2012

20:05

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Ej tillämplig

4,298

20-Nov-2012

20:06

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Ej tillämplig

4,300

20-Nov-2012

20:06

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Ej tillämplig

5,457

20-Nov-2012

20:06

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Ej tillämplig

5,366

20-Nov-2012

20:06

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Ej tillämplig

5,375

20-Nov-2012

20:06

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Ej tillämplig

5,327

20-Nov-2012

20:06

Survey.css_1033

Survey.css

Ej tillämplig

2,477

20-Nov-2012

20:00

Survey_v4t.css_1033

Survey.css

Ej tillämplig

2,477

20-Nov-2012

20:00

Themev4_v4t.css_1033

Themev4.css

Ej tillämplig

2,407

20-Nov-2012

20:00

Wiki.css_1033

Wiki.css

Ej tillämplig

1,159

20-Nov-2012

20:00

Wiki_v4t.css_1033

Wiki.css

Ej tillämplig

1,159

20-Nov-2012

20:00

Wpedtmde.css_1033

Wpeditmode.css

Ej tillämplig

18,949

20-Nov-2012

20:00

Wpedmdv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Ej tillämplig

17,596

20-Nov-2012

20:00

Wpedmdv4_v4t.css_1033

Wpeditmodev4.css

Ej tillämplig

17,596

20-Nov-2012

20:00


Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×