Det är inte ovanligt att ett företag vill distribuera DeployR över sin egen befintlig infrastruktur för Apache Tomcat eller MongoDB i stället för att installera med Tomcat och MongoDB komponenter som ingår i installationen av DeployR. Detta kan göras, men följande bör beaktas:

MongoDB

DeployR 7.3 testats och stöds på MongoDB 2.4.5. Äldre versioner av MongoDB fungerar inte med DeployR. Om du vill använda en annan MongoDB installation i företaget först utföra en installation av DeployR 7.3 och sedan dumpa standarddatabas från Deployr's MongoDB standardinstallation och återställa till din-installation med hjälp av mongorestore. Sedan konfigurerar du om anslutningen till den nya installationen för MongoDB i deployr.groovy.

Apache-Tomcat

DeployR 7.3 testats och stöds på Apache Tomcat 7.0.34. DeployR använder Web sockets. Därför måste du använda Tomcat 7.0.27 minst. Allt innan 7.0.27 bryts DeployR funktioner.

Tomcat-konfiguration:

Vi använder som standard och du behöver plocka upp Connector-information från en standard-server.xml som levereras med DeployR för att köra DeployR på samma portar. I annat fall åtminstone måste du ändra portmappningar som finns i filen deployr.groovy för att matcha den aktuella konfigurationen för Tomcat koppling:

grails.plugin.springsecurity.portMapper.httpPort=7300 
grails.plugin.springsecurity.portMapper.httpsPort=7301

Portvärden 7300 och 7301 måste uppdateras för att stämma överens med portar som du använder.

Du skulle behöva ändra din catalina.sh eller catalina.bat för att se till att Java-heap som tilldelats DeployR tillräckligt med lämpliga JAVA_OPTS. Dessa standardvärden finns i catalina.sh/bat som levereras med DeployR.

Slutligen måste någonstans i miljön på REVODEPLOYR_HOME miljövariabel anges.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×