Det går inte att öppna hjälpen i Windows-baserade program: "Funktionen finns inte" eller "Hjälp stöds inte"

Windows hjälpprogram stöds inte i Windows 10, Windows Server 2012 eller i senare versioner av Windows Server. Windows hjälpprogram finns endast för Windows Vista, 7, 8 och 8,1.

Microsoft rekommenderar att programutvecklare slutar använda Windows hjälpprogram. Programutvecklare som använder program som använder .hip-filer bör i stället utnyttja ett alternativt format för hjälpfiler som CHM, HTML eller XML. Mer information finns i MSDN-artikeln vilken version av hjälpen behöver jag? Medan Microsoft utvecklar framtida hjälptekniker uppmuntrar vi Hjälp-utgivare att fortsätta använda HTML Help 1,4. HTML Help 1.4 finns inkluderad i versioner med början i Windows 7.

Symptom

När du försöker öppna Hjälp i Windows-baserade program visas något av följande felmeddelanden:

Hjälpen för det här programmet skapades i Windows Hjälp-format som användes i tidigare versioner av Windows men som inte stöds i Windows Vista.

Hjälpen för det här programmet skapades i Windows Hjälp-format, som är beroende av en funktion som inte finns i den här Windows-versionen. Du kan dock hämta ett program som gör att du kan visa hjälpfiler som skapats i Windows Hjälp-format.

Hjälpen för det här programmet skapades i Windows Hjälp-format, som är beroende av en funktion som inte finns i den här Windows-versionen. Om du vill veta mer går du till webbplatsen för Microsoft Hjälp och support.

Lösning

Om du vill visa 32-bitars hjälpfiler med .hlp-filändelsen i Windows måste du hämta och installera WinHlp32.exe från Microsoft Download Center.

Viktiga anteckningar om att hämta det här programmet

 • Öppna länkarna med Internet Explorer.

 • Om du ser meddelandet Validering krävs när du öppnar nedladdningssidan klickar du på Fortsätt och följer sedan anvisningarna på skärmen.

 • När du uppmanas att hämta filen väljer du namnet som innehåller "x64" för 64-bitarsversioner av Windows eller "x86" för 32-bitarsversioner av Windows. Använd följande information för automatisk identifiering när du väljer.

 • Windows hjälpprogram stöds inte på Windows Server 2012 eller i senare versioner av Windows Server.

Om du stöter på problem när du installerar WinHlp32.exe eller använder hjälpfunktionen går du till avsnittet Mer information.

Mer information för avancerade användare

Det här problemet uppstår när Windows Hjälp använder en tidigare version av Windows hjälpprogram (WinHlp32.exe) för att visa innehåll.

Kända problem som kan uppstå när du installerar WinHlp32.exe

Windows Update-fel 80070422

Åtgärda detta problem manuellt

Om Windows Update-felet 80070422 visas när du hämtar uppdateringen WinHlp32.exe, måste du kanske ändra inställningarna för Windows Update och sedan starta om tjänsten. Gör så här:

 1. Klicka på Start och skriv Tjänster i rutan Påbörja sökning eller Sök bland program och filer.

 2. Dubbelklicka på Tjänster i programlistan. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.

 3. Högerklicka på Windows Update och klicka sedan på Egenskaper.

 4. På fliken Allmänt ser du till att Automatiskt är markerat intill Startmetod.

 5. Intill Tjänststatus kontrollerar du om tjänsten har startat. Om den inte har startat klickar du på Starta. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.

 6. Klicka på OK.

Kända problem som kan uppstå efter installation av WinHlp32.exe

Följande lista innehåller kända funktionsregressioner från tidigare utgåvor av WinHlp32.exe. Följande kända problem gäller endast den version av WinHlp32.exe som beskrivs i den här artikeln.

 • Makron inaktiveras

  Följande makron är som standard inaktiverade i Windows Hjälp:

  • ExecFile

  • RegisterRoutine

  • ShellExecute

  • ShortCut

  • Generate

  • Test

  • ExecProgram

  Alla övriga makron i HLP-filer fungerar emellertid som i tidigare utgåvor. Om en HLP-fil som är beroende av dessa makron öppnas efter att Windows Hjälp för Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 har installerats, kan det därför hända att vissa funktioner för filen inte fungerar som de ska. Om detta inträffar kan följande felmeddelande visas:

  Ett problem uppstod när makrot kördes. (1037)

  Om du måste använda dessa makron kan du aktivera dem med hjälp av grupprincip- eller registerlösningen som beskrivs i avsnittet Registerposter och grupprinciper för nätverksadministratörer.

 • Det går inte att komma åt HLP-filer på intranätplatser

  Normalt går det inte att använda WinHlp32.exe för att komma åt HLP-filer på intranätplatser. Om du försöker öppna en fjärrfil visas följande felmeddelande:

  Det går inte att visa hjälpfilen. Försök att öppna hjälpfilen igen. Om du fortfarande får det här meddelandet kopierar du filen till en annan enhet och försöker igen.

  Om du måste komma åt HLP-filer på intranätplatser kan du häva blockeringen av dem med hjälp av grupprincip- eller registerlösningen som beskrivs i avsnittet Registerposter och grupprinciper för nätverksadministratörer.

 • Icke-interaktiv användaråtkomst har blockerats

  Åtkomst till HLP-filer har blockerats av icke-interaktiva användare som systemprocesser. Inget felmeddelande visas när det här felet uppstår.

 • Dra och släpp-funktionen är inaktiverad

  Stödet för dra och släpp-funktionen i programmet har inaktiverats. Inget felmeddelande visas när det här felet uppstår.

 • Beroenden av "Använda hjälpen"-filer

  Hjälpfilerna med beteckningen "Använda hjälpen" har tagits bort från Windows Vista och Windows Server 2008. Följande filer har tagits bort:

  • Windows.hlp

  • Winhlp32.hlp

  • Winhlp32.cnt

  • Winhelp.cnt

  • Nocntnt.cnt

  Anteckningar

  • Filerna ingår inte i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.

  • HLP-filerna som är beroende av de här filerna kan ge upphov till ett felmeddelande när du försöker öppna dem.

Så här löser du kompatibilitetsproblem som rör WinHlp32.exe

Du kan använda WinHlp32.exe för att visa 32-bitars hjälpfiler. Denna utgåva innehåller grupprincipinställningar och registerundernycklar som du kan använda för att lösa kompatibilitetsproblem med program. Grupprincipinställningarna och registerundernycklarna kan till exempel användas för att lösa problem i samband med makron i HLP-filer och för att komma åt HLP-filer på intranätplatser. Om en användare visar hjälpfiler från en okänd källa utsätts emellertid datorn för större risker om principerna eller inställningarna aktiveras. Var därför försiktig när du bestämmer dig för om du ska implementera kompatibilitetslösningarna som beskrivs i det här avsnittet.

Utgå från följande frågor när du ska besluta om du ska installera WinHlp32.exe och vilka princip- och registerändringar du ska göra.

 • Har du program och funktioner som påverkas av borttagningen av WinHlp32.exe?

  • Hur många program kräver WinHlp32.exe? Hur många program påverkas av funktionsändringarna? Hur viktiga är dessa program?

  • Hur svårartat är problemet som orsakas av ändringarna?

 • Vilka säkerhetskrav och vilken säkerhetskapacitet har du?

  • Vad är viktigast? Att du kan använda funktionerna i WinHlp32.exe eller att se till att säkerheten är den bästa möjliga?

  • Ger externa säkerhetsåtgärder, till exempel en lokal brandvägg eller en företagsbrandvägg, tillräcklig trygghet för att du ska kunna installera WinHlp32.exe och göra princip- och registerändringarna som beskrivs i den här artikeln?

 • Levererar ditt företag innehåll i HLP-format?

  • Kan du ändra programmen eller innehållet så att de inte utnyttjar funktionerna i WinHlp32.exe? Kan du till exempel konvertera hjälpinnehåll i HLP-format till ett alternativt filformat som .chm, .html eller .xml?

  • Lagrar din organisation HLP-filer på en intranätplats? Kan du installera de här filerna lokalt istället?

Så här aktiverar du makron på en enstaka dator efter installation av WinHlp32.exe

När du har installerat WinHelp32.exe som beskrivs i den här artikeln, inaktiveras vissa makron. Mer information om detta problem finns i sektionen "Kända problem".

Det här avsnittet innehåller instruktioner för att återaktivera dessa makron genom ändring av en registernyckel. Om datorn finns i en hanterad miljö bör du inte följa instruktionerna förrän du har rådfrågat IT-avdelningen, som kan välja att inte aktivera makron igen eller att aktivera dem igen med hjälp av grupprinciper. IT-tekniker bör läsa hela denna artikel innan de fortsätter.

Varning Den här artikeln innehåller information om lösningar på problem som orsakas av förändringar i den här utgåvan av Windows Hjälp. Microsoft lämnar emellertid inga exakta rekommendationer för vilka registernycklar och värden som är lämpliga för din unika miljö. Om du befinner dig i en hanterad miljö är IT-avdelningen bäst lämpad att väga lösningarnas fördelar mot riskerna med att använda dem. Det säkraste tillvägagångssättet är att inte ändra registret över huvud taget.

Obs För att kunna utföra åtgärderna i det här avsnittet måste du vara inloggad på datorn med ett administratörskonto. Då kan du göra ändringar som du inte kan göra med något annat konto, till exempel ett standardkonto.

För att kunna logga in med ett administratörskonto måste du känna till lösenordet för ett administratörskonto på datorn. Om du utför dessa åtgärder på din egen dator är du sannolikt redan inloggad med ett administratörskonto. Om du utför åtgärderna på en dator på din arbetsplats måste du kanske be systemadministratören om hjälp.

Aktivera makron manuellt på en dator

Viktigt!
Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du ändrar det bör du först säkerhetskopiera registret för återställning om problem skulle uppstå.

Aktivera makron på en enstaka dator med följande åtgärder efter installation av WinHelp32.exe:

 1. Logga in med ett administratörskonto.

 2. Tryck på Windows-tangenten + R, skriv regeditoch klicka sedan på OK.
  Notice icon  Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.

 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel i 32-bitarsversioner av Windows:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
  Leta upp och klicka på följande registerundernyckel i 64-bitarsversioner av Windows:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft

 4. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.

 5. Skriv WinHelp och tryck på Retur.

 6. Klicka på WinHelp-nyckeln.

 7. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på 32-bitarsvärde (DWORD).

 8. Skriv AllowProgrammaticMacros och tryck på Retur.

 9. Klicka på Ändra i Redigera-menyn.

 10. Skriv 1 i rutan Data, klicka på Hexadecimal i området Bas och klicka sedan på OK.

 11. Avsluta Registereditorn.

Så här häver du blockeringen av .hlp-filer från ett intranät på en enstaka dator efter installation av WinHlp32.exe

När du har installerat WinHelp32.exe som beskrivs i den här artikeln blockeras HLP-filer som lagras på intranätplatser. Mer information om detta problem finns i sektionen "Kända problem"

Den här artikeln innehåller instruktioner för att häva blockeringen av dessa HLP-filer genom ändring av en registernyckel. Om datorn finns i en hanterad miljö bör du inte följa instruktionerna förrän du har rådfrågat IT-avdelningen, som kan välja att inte aktivera makron igen eller att aktivera dem igen med hjälp av grupprinciper.

Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du använder den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.

Varning Den här artikeln innehåller information om lösningar på problem som orsakas av förändringar i den här utgåvan av Windows Hjälp. Microsoft lämnar emellertid inga exakta rekommendationer för vilka registernycklar och värden som är lämpliga för din unika miljö. Om du befinner dig i en hanterad miljö är IT-avdelningen bäst lämpad att väga lösningarnas fördelar mot riskerna med att använda dem. Det säkraste tillvägagångssättet är att inte ändra registret över huvud taget.

Obs För att kunna utföra åtgärderna i det här avsnittet måste du vara inloggad på datorn med ett administratörskonto. Då kan du göra ändringar som du inte kan göra med något annat konto, till exempel ett standardkonto.

För att kunna logga in med ett administratörskonto måste du känna till lösenordet för ett administratörskonto på datorn. Om du utför dessa åtgärder på din egen dator är du sannolikt redan inloggad med ett administratörskonto. Om du utför åtgärderna på en dator på din arbetsplats måste du kanske be systemadministratören om hjälp.

Avblockera HLP-filer som lagras på ett intranät på en dator manuellt

Viktigt!
Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du ändrar det bör du först säkerhetskopiera registret för återställning om problem skulle uppstå.

Så här häver du blockeringen för HLP-filer när du har installerat WinHelp32.exe:

 1. Logga in med ett administratörskonto.

 2. Tryck på Windows-tangenten + R, skriv regeditoch klicka sedan på OK.
  Notice icon Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.

 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel i 32-bitarsversioner av Windows:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
  Leta upp och klicka på följande registerundernyckel i 64-bitarsversioner av Windows:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft

 4. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.

 5. Skriv WinHelp och tryck på Retur.

 6. Klicka på WinHelp-nyckeln.

 7. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på 32-bitarsvärde (DWORD).

 8. Skriv AllowIntranetAccess och tryck sedan på Retur.

 9. Klicka på Ändra i Redigera-menyn.

 10. Skriv 1 i rutan Data, klicka på Hexadecimal i området Bas och klicka sedan på OK.

 11. Avsluta Registereditorn.

Registerposter och grupprinciper för nätverksadministratörer

Varning Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi informerar om den så att du kan välja den om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

Varning Den här artikeln innehåller information om lösningar på problem som orsakas av förändringar i den här utgåvan av Windows Hjälp. Microsoft lämnar emellertid inga exakta rekommendationer för vilka registernycklar och värden som är lämpliga för din organisation. IT-avdelningen har bäst kompetens för att väga lösningarnas fördelar mot riskerna med att använda dem. Det säkraste tillvägagångssättet är att inte ändra Registret över huvud taget.

De hämtningsbara WinHlp32.exe-filerna innehåller grupprincipinställningar och registerposter som löser två kända problem i den här utgåvan av Windows Hjälp. Med hjälp av följande grupprincipinställningar eller registerposter kan nätverksadministratörer och enskilda användare åter aktivera makron och häva blockeringen av HLP-filer som lagras på intranätplatser. En grupprincipinställning för en lokal dator och en för aktuell användare, tillhandahålls som en lösning för respektive funktion. Du kan även använda en användarregisterinställning för att hantera funktionerna.

För varje funktion sker en prioritering i följande ordning:

 • Grupprincip för den lokala datorn

 • Grupprincipinställning för den aktuella användaren

 • Användarregisterinställning

Om ingen princip har angetts för en funktion och inställningen för användarregistrering av funktionen inte har angetts, fungerar funktionerna enligt beskrivningen i avsnittet "Kända problem"

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

 • Aktivera makron

  Nätverksadministratörer kan använda grupprincipinställningen Tillåt programmeringsmacros i WinHlp32.exe för att aktivera eller inaktivera makron i .hlp-filer. Administratörer kan använda konsolen Grupprinciphantering för att hantera den här grupprincipinställningen. Mer information om Grupprincip finns i avsnittet "Referenser".

  Om varken grupprincipen Lokal dator eller grupprincipen Aktuell användare har angetts för den här funktionen, kan användare ändra registerinställningen för funktionen för att aktivera eller inaktivera makron i HLP-filer. För att kunna ändra inställningen måste användare först lägga till följande nya undernyckel i registret:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp Sedan måste användarna lägga till DWORD-värdet AllowProgrammaticMacros till den här undernyckeln. Om värdet för AllowProgrammaticMacros anges till 1 aktiveras makron. Om värdet anges till 0 inaktiveras makron. Om registervärdet inte finns inaktiveras makron.

 • Häva blockeringen för HLP-filer som lagras på ett intranät

  Nätverksadministratörer kan använda grupprincipinställningen ger WinHlp32.exe åtkomst .hlp-filer lagrad på intranätwebbplatser för att häva blockeringen för .hlp-filer som lagras på intranätet. Administratörer kan använda konsolen Grupprinciphantering för att hantera den här grupprincipinställningen. Mer information om Grupprincip finns i avsnittet "Referenser".

  Om ingen grupprincipinställning har angetts för den här funktionen kan användare ändra registerinställningen för funktionen och blockera eller häva blockeringen för HLP-filer som lagras på intranätplatser. För att kunna ändra inställningen måste användare först lägga till följande nya undernyckel i registret:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp Sedan måste användarna lägga till DWORD-värdet AllowIntranetAccess till den här undernyckeln. Om värdet för AllowIntranetAccess anges till 1 är HLP-filerna som lagras på intranätplatser tillgängliga. Om värdet anges till 0 är HLP-filerna som lagras på intranätplatser blockerade. Om värdet inte finns är HLP-filerna som lagras på intranätplatser blockerade.

Leverantörer av hjälpinnehåll som levererar HLP-filer

Den äldre Hjälp-komponenten (WinHlp32.exe) har ersatts av en ny Hjälp-komponent med högre funktionalitet för nya versioner av Windows, med Windows Vista som första version.

WinHlp32.exe-tekniken kommer inte att stödjas i sin aktuella form i framtida Windows-utgåvor. Därför rekommenderar vi starkt att programutvecklare inte längre använder detta Windows-hjälpprogram. Programutvecklare som ger ut program som är beroende av HLP-filer bör överföra hjälpsystemen till ett alternativt hjälpfilsformat, till exempel .chm, .html eller .xml. Anrop måste även ändras från WinHelp-API:n till den nya innehållskällan. Det finns flera verktyg från andra tillverkare för konvertering av hjälpinnehåll mellan olika format.

Obs! Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2 inkluderar fortfarande WinHelp.exe för 16-bitars hjälpfiler. WinHelp.exe är en version av Windows Hjälp för 16-bitars HLP-filer,

Referenser

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×