Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Använd dialogrutan resursutjämning om du vill ställa in hur resurser ska jämnas ut. Använd även den här dialogrutan för att starta utjämningsprocessen. I Microsoft Project utjämnas överbelagda resurser genom att aktiviteter förskjuts och delas utifrån villkor du anger i den här dialogrutan. Du kan:

 • Ange om du vill att Project automatiskt ska utjämna (så fort programmet upptäcker en resursöverbeläggning) eller manuellt (endast när du klickar på Utjämna nu).

 • Ange hur mycket en resurs ska vara överbelagd (till exempel en timme, dag eller vecka) innan den ska utjämnas.

 • Ange villkor för ordningen som aktiviteter ska granskas i för överbeläggning och utjämning.

Dialogrutans plats

Klicka på Utjämningsalternativ i panelen Nivå på fliken Resurs i menyfliksområdet.

Information

Området Utjämningsberäkningar

Automatiskt    Utjämnar resurser så fort du ändrar en aktivitet eller resurs på ett sätt som orsakar en överbeläggning. Det här stämmer när Project använder läget Automatisk beräkning, vilket är standardinställningen. Om Project använder läget manuell beräkning utjämnas resurser när du använder kommandot Beräkna nu. Klicka på Arkiv > Alternativ om du vill ange beräkningsläge, välj fliken Schema och ange Beräkna projektet efter varje ändring till i området Beräkning.

Om projektet är stort kan automatisk utjämning göra ditt arbete i schemat långsammare. Avmarkera kryssrutan Rensa utjämningsvärden innan utjämning om du väljer det här alternativet. Den här kryssrutan är markerad som standard, men vid automatisk utjämning kan rensning av värden avsevärt påverka programmets prestanda.

Manuellt    Låter dig styra när Project utjämnar resurser. Med manuell utjämning utförs resursutjämning endast när du öppnar dialogrutan Resursutjämning och klickar på Utjämna alla. Det här är standardinställningen.

Leta efter överbeläggningar utifrån en bas    Fastställer punkten där du vill använda utjämning. Klicka på en tidsperiod för känsligheten som utjämningen ska använda för att identifiera överbeläggningar. Beroende på vilken tidsperiod som du väljer kan en resurs verka vara överbelagd, men visas inte i rött med utjämningssymbolen.

Anta att du har två endagarsaktiviteter som startar och slutar på samma datum som tilldelats samma resurs. Tekniskt sett är resursen överbelagd med åtta timmar. Om du anger överbeläggningsperioden till Dag för dag flaggas resursen som överbelagd och utjämnas.

Om du däremot anger överbeläggningsperioden till Vecka för vecka och resursen har 40 timmar per vecka som normal tillgänglighet flaggas inte resursen som överbelagd och utjämnas därmed inte. Det beror på att den totala mängden arbete på 16 timmar inte överstiger resursens tillgänglighet som är 40 timmar under veckan.

Tidsperioder

Minut för minut    Utjämna resurser när det finns minst en minut mer arbete schemalagt för en resurs än vad som kan slutföras inom resursens normala tillgänglighet.

Timme för timme    Utjämna resurser när det finns minst en timme mer arbete schemalagt för en resurs än vad som kan slutföras inom resursens normala tillgänglighet.

Dag för dag     Utjämna resurser när det finns minst en dag mer arbete schemalagt för en resurs än vad som kan slutföras inom resursens normala tillgänglighet för den dagen.

Vecka för vecka     Utjämna resurser när det finns minst en vecka mer arbete schemalagt för en resurs än vad som kan slutföras inom resursens normala tillgänglighet för den veckan.

Månad för månad     Utjämna resurser när det finns minst en månad mer arbete schemalagt för en resurs än vad som kan slutföras inom resursens normala tillgänglighet för den månaden. Det här är standardinställningen.

Rensa utjämningsvärden innan utjämning    Anger att förskjutningar som tidigare angetts som ett resultat av utjämning eller som ett resultat av manuellt angiven förskjutning pga utjämning ska rensas innan nästa utjämningsåtgärd utförs.

Om du har markerat beräkningsalternativet Automatiskt är det bäst att avmarkera kryssrutan Rensa utjämningsvärden innan utjämning. Det här förbättrar prestanda för schemaberäkning, och gör det även möjligt för dig att utjämna stegvis. Det innebär att aktiviteter som redan har utjämnats bevaras som de är och endast nya överbeläggningar schemaläggs på nytt. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Området Utjämningsområde

Använd det här området om du vill ange att hela projektet ska utjämnas eller endast de aktiviteter som faller inom ett visst tidsintervall.

Utjämna hela projektet    Anger att överbelagda resurser ska utjämnas under hela projektets varaktighet.

Nivå från och till    Anger datumintervallet som resurser ska utjämnas inom. Ange startdatumet i rutan Från. Ange slutdatumet i rutan Till. Du kan undvika utjämning av ett datumintervall i projektet där du är nöjd med den nuvarande utjämningen genom att ange ett datumintervall för utjämningen.

Området Åtgärda överbeläggning

Ordning för utjämning    Anger ordningen som du vill att Project ska använda för att förskjuta eller dela upp aktiviteter som har överbeläggningar. När Project avgör vilka aktiviteter som orsakar överbeläggningen och vilka aktiviteter som kan förskjutas använder programmet ordningen som du anger.

Du anger prioriteringar för aktiviteter i dialogrutan Aktivitetsinformation. Klicka på fliken Allmänt och ange sedan ett värde i rutan Prioritet. Du kan välja mellan 0 och 1000, där 0 står för lägsta prioritet och 1000 för högsta prioritet (innebär att ingen utjämning görs). Standardprioriteten är 500.

Om du arbetar med resurser i flera projekt kan du även ange prioritet för projekt i dialogrutan Projektinformation. Klicka på Projektinformation på fliken Projekt i menyfliksområdet och ange sedan ett värde i rutan Prioritet.

Ordningsval för utjämning

Endast ID     I Project förskjuts aktiviteter med högre ID-nummer innan andra villkor övervägs.

Standard     I Project granskas föregående aktivitetrelationerslack (en aktivitet med mer total slacktid förskjuts först), datum (en aktivitet med ett senare startdatum förskjuts först), prioritet och villkor för om och hur aktiviteter ska utjämnas. Det här är standardinställningen.

Prioritet, Standard     I Project granskas först prioriteringar och sedan föregående relationer, slack, datum och villkor för att avgöra om och hur aktiviteter ska utjämnas.

Förskjutning enbart inom slack    Förhindrar att projektets slutdatum förskjuts. I många projekt som inte har mycket inbyggd slack innebär den här inställningen inte någon betydande förändring efter utjämning. Den här kryssrutan är avmarkerad som standard.

Utjämning kan justera enskilda tilldelningar för en aktivitet    Tillåter att utjämningen justeras när en resurs arbetar på en aktivitet oberoende av övriga resurser som arbetar med samma aktivitet. Det här är en global inställning för alla aktiviteter och är markerad som standard. Om du vill tillåta enskilda utjämningar för specifika tilldelningar av aktiviteter kan du lägga till fältet Utjämna tilldelningar i en aktivitetslista och sedan ange fältets värde till Ja eller Nej.

Utjämning kan skapa delningar i återstående arbete    Tillåter att utjämning avbryter aktiviteter genom att dela upp återstående arbete för aktiviteter eller tilldelningar. Det här är en global inställning för alla aktiviteter och är markerad som standard. Om du vill tillåta att enskilda utjämningar delar upp återstående arbete för specifika aktiviteter kan du lägga till fältet Utjämning kan delas i en aktivitetslista och sedan ange fältets värde till Ja eller Nej.

Utjämna resurser med den föreslagna bokningstypen    Innehåller aktiviteter som använder föreslagna resurser samt bekräftade resurser i utjämningsprocessen. Som standard är den här kryssrutan avmarkerad, vilket betyder att föreslagna resurser inte beaktas vid utjämning.

Utjämna manuellt schemalagda aktiviteter    Välj det här alternativet om du vill att utjämning ska ändra manuellt schemalagda aktiviteter.

Kommandoknappar

Ta bort utjämning    Tar bort utjämningsförskjutningen och alla delningar som skapats av utjämning.

Utjämna alla    Börjar utjämna resurser genom att förskjuta eller dela aktiviteter eller tilldelningar för att undvika resurskonflikter. Om du utjämnar i en resursvy visas dialogrutan Utjämna nu först så att du kan välja om du vill utjämna alla resurser eller markerade resurser.

Meddelanden: 

 • När du startar utjämningsåtgärden kontrollerar Project varje resurs i tur och ordning. Om en resurs är överbelagd söker Project efter aktiviteterna som orsakar överbeläggningen och identifierar vilka av de här aktiviteterna som kan bli försenade. Project fördröjer inte aktiviteter som har:

  • Ett villkor av typen Måste starta eller Måste avslutas.

  • Ett villkor av typen Så sent som möjligt, om projektet schemaläggs från startdatumet.

  • Ett villkor av typen Så snart som möjligt, om projektet schemaläggs från slutdatumet.

  • Prioriteten 1000, vilket innebär att ingen utjämning ska göras.

  • Ett faktisk startdatum. Så länge kryssrutan Utjämning kan skapa delningar i återstående arbete är markerad kan återstående arbete delas för utjämning.

   När det har avgjorts i Project vilka aktiviteter som kan förskjutas väljs aktiviteten som ska förskjutas baserat på dess aktivitetssamband, datum, prioritet och villkor.

 • Om du vill granska ändringarna som utjämningar gjort i aktiviteter klickar du på Gantt-schema > Fler vyer > Utjämnings-Gantt och klickar sedan på Använd på panelen Aktivitetsvyer på fliken Vy i menyfliksområdet. Granska dina aktiviteter i vyn Utjämnings-Gantt för att se resultatet av utjämningar och se hur mycket förskjutning som utjämningar har lagt till i aktiviteter.

 • Vanligtvis när du förskjuter en aktivitet, antingen med resursutjämning eller genom att lägga till förskjutning manuellt tas den här förskjutningen bort om du klickar på Ta bort utjämning i dialogrutan Resursutjämning. Anta att en aktivitet har delats upp eller förskjutits på grund av utjämning, och att aktiviteten sedan getts prioritet 1000 (vilket innebär att ingen utjämning ska göras). Om du klickar på Ta bort utjämning i dialogrutan Resursutjämning tas inte utjämningsförskjutningen eller -delningen bort.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×