Distribuera tillägget OneNote-anteckningsbok för klassen med grupprincipmallar: En guide för IT-administratörer

IT-administratörer kan använda den här guiden för att distribuera tillägget OneNote-anteckningsbok för klassen i en skola eller ett distrikt, med hjälp grupprincip mallar. Med den här metoden använder IT-administratörer standardinställningar för ett visst system för utbildningshantering (Learning Management System, LMS) eller STUDENT Information System (SIS) eller Gradebook. Genom att distribuera den här grupprincipen har lärare mindre att konfigurera själva för att komma igång med tilldelning och betygsintegrering med tillägget Anteckningsbok för klassen.

Komma igång

Ladda ned tilläggsmallarna för grupprincip anteckningsbok för klassen.

Den här filen innehåller en enda språk neutral ClassNotebook.admx-fil och flera språkspecifika ClassNotebook.adml-filer, en för vart och ett av de 43 språk som tillägget Anteckningsbok för klassen stödjer.

Information om hur du använder ADMX- och ADML-filer för Windows 7 och Windows Server 2008 och senare finns i Steg för steg-guiden till hantering av ADMX-filer för gruppprinciper.

Hantera LMS-/SIS-anslutningar

Med tillägget Anteckningsbok för klassen kan lärare att ansluta till sin skolas eller distrikts LMS/SIS. När lärare klickar på knappen Anslutningar i tillägget Anteckningsbok för klassen uppmanas de att ange anslutningsinställningar som gör att tillägget Anteckningsbok för klassen ansluter till LMS/SIS, enligt följande skärmbild.

Skärmbild av dialogrutan Anslutningar i tillägget OneNote-anteckningsbok för klassen med grupprincip inte konfigurerat.

Med den här grupprincipen kan IT-administratören ange inställningarna för lärare i skolan eller distriktet. När den är aktiverad behöver lärarna inte ange inställningarna manuellt. Följande skärmbild visar dialogrutan Hantera anslutningar med en grupprincip aktiverad.

Skärmbild av dialogrutan Anslutningar i tillägget OneNote-anteckningsbok för klassen med grupprincip aktiverat.

I följande avsnitt beskrivs de här inställningarna i detalj och hur de gäller för de LMS/SIS som tillägget Anteckningsbok för klassen stödjer.

Grupprincipinställningar

I följande tabell visas de grupprincipinställningar som ingår i mallarna ovan.

Inställningsnamn

Registersökväg och namn på värde

Beskrivning

LMS-namn

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

Den här inställningen anger det LMS eller SIS tillägget Anteckningsbok för klassen ansluts till.

Listan över tillåtna värden för den här inställningen finns i avsnittet Inställningar för LMS/SIS nedan.

URL för LMS-värd

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

Den här principinställningen anger URL-värdadressen för LMS eller SIS. Vissa LMS och SIS har konstanta URL-värdadresser medan andra har URL-värdadresser som är specifika för en skola eller ett distrikt.

I avsnittet Inställningar för LMS/SIS nedan finns information om vilka LMS eller SIS som har skol- eller distriktsspecifika URL-värdadresser.

Klient-ID

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

Den här principinställningen anger klient-ID (kallas ibland för app-ID) som tillägget Anteckningsbok för klassen kräver för att anropa API (Application Programming Interface) för vissa LMS eller SIS. Klient-ID:n skapas normalt av IT-administratören i användargränssnittet för LMS/SIS tillsammans med klienthemligheten.

I avsnittet Inställningar för LMS/SIS nedan om du vill se vilket LMS eller SIS som kräver ett klient-ID.

Klienthemlighet

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

Den här principinställningen anger klienthemligheten (kallas ibland för apphemlighet) som tillägget Anteckningsbok för klassen kräver för att anropa API (Application Programming Interface) för vissa LMS eller SIS.

Klienthemligheter skapas normalt av IT-administratören i användargränssnittet för LMS/SIS tillsammans med klient-ID:t.

I avsnittet Inställningar för LMS/SIS nedan om du vill se vilket LMS eller SIS som kräver en klienthemlighet.

Åtkomsttoken

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

Den här principinställningen anger åtkomsttoken (kallas ibland för användartoken) som tillägget Anteckningsbok för klassen kräver för att anropa API (Application Programming Interface) för vissa LMS eller SIS.

Åtkomsttoken skapas normalt av IT-administratören i administrationsinställningarna för LMS/SIS.

I avsnittet Inställningar för LMS/SIS nedan om du vill se vilket LMS eller SIS som kräver ett åtkomsttoken.

Skolkod

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

Den här principinställningen anger skolkoden som tillägget Anteckningsbok för klassen kräver för att anropa API (Application Programming Interface) för vissa LMS eller SIS.

Värdet för den här inställningen hämtas normalt från administrationsinställningarna för LMS/SIS.

I avsnittet Inställningar för LMS/SIS nedan om du vill se vilket LMS eller SIS som kräver en skolkod.

Skolår

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

Den här principinställningen anger skolåret som tillägget Anteckningsbok för klassen kräver för att anropa API (Application Programming Interface) för vissa LMS eller SIS.

Värdet för den här inställningen hämtas normalt från administrationsinställningarna för LMS/SIS.

I avsnittet Inställningar för LMS/SIS nedan om du vill se vilket LMS eller SIS som kräver ett skolår.

Inställningar för LMS/SIS

I följande avsnitt visas de grupprincipinställningar som krävs av de LMS/SIS som stöds av tillägget Anteckningsbok för klassen.

Ett inställningsvärde i fetstil anger att värdet måste anges ordagrant. Till exempel värdet för inställningen LMS-namn.

Ett inställningsvärde i kursiv stil anger att värdet är specifikt för skolans eller distriktets LMS-/SIS-instans och hämtas normalt från administrationsinställningarna. Till exempel värdet för inställningen URL för LMS-värd.

Aeries

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Aeries

Black dend

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Black dend

URL för LMS-värd

Sträng

URL-adressen för skolans eller distriktets Black denderade instansen. Till exempel: https://contoso.blackbaud.com

Brightspace

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Brightspace

URL för LMS-värd

Sträng

URL-adressen för skolans eller distriktets Brightspace-instans. Till exempel https://contoso.brightspace.com

Klient-ID

Sträng

Genereras i Brightspace-instansen. I den här guiden finns information om hur du skapar klient-ID.

Klienthemlighet

Sträng

Genereras i Brightspace-instansen. I den här guiden finns information om hur du skapar klienthemligheten.

Canvas

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Canvas

URL för LMS-värd

Sträng

URL-adressen för skolans eller distriktets Canvas-instans. Till exempel https://contoso.instructure.com

Classter

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Classter

Edmodo

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Edmodo

Edsby

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Edsby

LMS-organisationsnamn

Sträng

Namnet på den organisation som IT-administratören anger under registreringen

EDUonGo

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

EDUonGo

URL för LMS-värd

Sträng

URL-adressen för skolans eller distriktets EDUonGo-instans. Till exempel https://contoso.eduongo.com

ESD

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

ESD

LMS-organisationsnamn

Sträng

Namnet på den organisation som IT-administratören anger under registreringen

Firefly Learning

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

FireflyLearning

URL för LMS-värd

Sträng

URL-adressen för skolans eller distriktets Firefly Learning-instans. Till exempel https://contoso.firefly.com

Google Classroom

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

GoogleClassroom

Infinite Campus (blockerad)

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Infinite Campus (blockerad)

Betyg i live

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Betyg i live

LMS365

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Lms365

URL för LMS-värd

Sträng

URL-adressen för skolans eller distriktets LMS365-instans. Till exempel https://contoso.sharepoint.com.

Microsoft Classroom

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

MicrosoftClassroom

Microsoft-team

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Microsoft-team

Moodle

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Moodle

URL för LMS-värd

Sträng

URL-adressen för skolans eller distriktets Moodle-instans. Till exempel https://contoso.moodle.com

Åtkomsttoken

Sträng

Genereras i Moodle-instansen. I den här guiden finns information om hur du skapar åtkomsttoken.

OpenLearning

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

OpenLearning

PowerSchool

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

PowerSchool

Rediker

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Rediker

URL för LMS-värd

Sträng

URL-adressen för skolans eller distriktets Moodle-instans. Till exempel https://www.plusportals.com/contoso

Skolkod

Sträng

Hämtas från Rediker-instansen. Se https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Skolår

Sträng

Hämtas från Rediker-instansen. Se https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

School Bytes

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

SchoolBytes

Schoology

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Schoology

URL för LMS-värd

Sträng

URL-adressen för skolans eller disktriktets Schoology-instans. Till exempel https://contoso.schoology.com

Klient-ID

Sträng

Genereras i Schoology-instansen. Se https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Klienthemlighet

Sträng

Genereras i Schoology-instansen. Se https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Sebit

Skyward

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Skyward

SunGard

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

SunGard

Vise

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Mannr

LMS-organisationsnamn

Sträng

Namnet på den organisation som IT-administratören anger under registreringen

Instrumentpanel för lärare

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

Instrumentpanel för lärare

URL för LMS-värd

Sträng

URL-adressen för skolans eller distriktets Instrumentpanelsinstans för lärare. Till exempel: https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

Inställningsnamn

Inställningstyp

Värde

LMS-namn

Sträng

WinjiGo

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×