Du kan inte hämta statistisk information om en gemensam mapp med cmdlet ”Get-PublicFolderStatistics” i en Exchange Server 2010 SP1-miljö

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du har mer än 100 gemensamma mappar på en server med Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1).

  • Du kan använda Get-PublicFolderStatistics cmdlet med parametern Identity för att hämta statistisk information om en gemensam mapp. Den gemensamma mappen är inte ett av de första 100 mappar som returneras.

I det här fallet visas följande felmeddelande:

Det gick inte att hitta gemensam mapp ”\< sökväg >” på servern ”< Server >”. + CategoryInfo: InvalidData: (\< sökväg >: PublicFolderIdParameter) [Get-PublicFolderStatistics] InvalidOperationException + FullyQualifiedErrorId: 6FB6D023,Microsoft.Exchange.Management.MapiTasks.GetPublicFolderStatistics

Additionly, konsolen för hantering av offentliga mapp visas inte statistisk information för gemensamma mappar som är numrerade högre än 100. När du försöker visa egenskaper för dessa mappar, visas följande felmeddelande:

Inte tillgängligt på den här servern.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom parametern ResultSize av cmdlet Get-PublicFolderStatistics har standardvärdet 100.  

Lösning

Lös problemet genom att installera följande uppdatering:

Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information

Mer information om cmdlet Get-PublicFolderStatistics finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer information om hur du visar statistik för gemensamma mappar finns på följande Microsoft-webbplats:

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×