Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Gäller för

ComboBox-objekt

ListBox-objekt

När du gör ett val i en listruta eller kombinationsruta anger egenskapen BoundColumn vilka av kolumnens värden i Microsoft Office Access 2007 som ska användas som värde för kontrollen. Om kontrollen är bunden till ett fält lagras värdet i kolumnen som anges med egenskapen BoundColumn i fältet som anges med egenskapen ControlSource. Long för läsning/skrivning.

uttryck.BoundColumn

Uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen BoundColumn har följande inställningar:

Inställning

Beskrivning

0

Värdet för egenskapen ListIndex, snarare än kolumnvärdet, lagras i aktuell post. Egenskapsvärdet för ListIndex är 0 för den första raden, 1 för den andra raden och så vidare. Access anger egenskapen ListIndex när ett objekt väljs i en listruta eller i listrutedelen av en kombinationsruta. Det kan vara användbart att sätta egenskapen BoundColumn till 0 och använda värdet för egenskapen ListIndex för kontrollen om du till exempel bara vill lagra en sekvens med tal.

1 eller större

(Standardvärdet är 1) Värdet i den angivna kolumnen blir kontrollens värde. Om kontrollen är bunden till ett fält lagras den här inställningen i det fältet i den aktuella posten. Du kan inte ange egenskapen BoundColumn till ett värde större än inställningen för ColumnCount.


Du kan ange egenskapen BoundColumn på kontrollens egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

För tabellfält kan du ange den här egenskapen på fliken Uppslag i avsnittet Fältegenskaper i vyn Design för tabellen, för fält där egenskapen DisplayControl har värdet Kombinationsruta eller Listruta.

Tips

Access anger egenskapen BoundColumn automatiskt när du väljer Uppslagsguiden som datatyp för ett fält i tabellens designvy.

I VBA-kod (Visual Basic for Applications) anger du egenskapen BoundColumn med hjälp av ett tal eller ett numeriskt uttryck som är lika med ett värde mellan 0 och inställningen för egenskapen ColumnCount.

Kommentarer

Kolumnen längst till vänster som visas i en kombinationsruta (kolumnen längst till vänster vars inställning i egenskapen ColumnWidths för kombinationsrutan inte är 0) innehåller de data som visas i textdelen av kombinationsrutan Formulärvynn eller i en rapport. Egenskapen BoundColumn avgör vilken kolumns värde i listrutan i textrutan eller kombinationsrutan som ska lagras när du gör ett val. På så sätt kan du visa andra data än du lagrar som värden i kontrollen.

Obs!: Om den bundna kolumnen inte är samma som den kolumn som visas längst till vänster i kontrollen (eller om du sätter egenskapen BoundColumn till 0) så får egenskapen LimitToList värdet Yes.

Access använder nollbaserade tal för referenser till kolumner i egenskapen Column. Du refererar alltså till den första kolumnen med uttrycket Column(0), till den andra kolumnen med uttrycket Column(1) och så vidare. Egenskapen BoundColumn använder däremot 1-baserade tal för referenser till kolumner. Det innebär att om egenskapen BoundColumn har värdet 1 så kommer du åt värdet som lagras i kolumnen med uttrycket Column(0).

Om egenskapen AutoExpand har värdet Yes fyller Access automatiskt i ett värde i textrutedelen av kombinationsrutan som matchar ett värde i kombinationsrutelistan medan du skriver.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×