Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Symptom

Föreställ dig följande:

 • Du installerar rollen Windows Deployment Services (WDS) på en dator som kör Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003.

 • I det lokala nätverket (LAN) använder du en startavbildning på Windows 7 eller en startavbildning på Windows Server 2008 R2 för att distribuera en eller flera avbildningar av operativsystem i Windows Deployment Services.

 • Du försöker distribuera en avbildning som är baserad på en ACPI Uniprocessor (ACPI APIC UP) lager HAL (Hardware Abstraction) till en klient som använder ACPI APIC UP HAL eller en ACPI multiprocessorer ACPI APIC HAL.

I det här fallet visas inte bilden i menyn för tillgängliga operativsystemsavbildningar under distributionsprocessen. Därför kan du distribuera avbildningen till klienten.

Obs! Det här problemet uppstår även i startavbildningar för Windows Vista och Windows Server 2008-startavbildningar. Mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

935772 en ACPI APIC UP HAL operativsystemavbildningen kan inte distribueras om en startavbildning på Windows Vista eller en startavbildning på Windows Server 2008 används i distributionsprocessen

Orsak

Problemet uppstår eftersom modulen Wdsclient.dll felaktigt omfattar inte bilder som är baserade på en ACPI APIC UP HAL när modulen Wdsclient.dll visar menyn tillgängliga operativsystemavbildningar.

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra något av följande operativsystem:

 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows 7

 • Windows Vista servicepack 1 (SP1)

Obs! Dessa är de operativsystem där du installerar Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) för Windows 7. Du kan använda Windows AIK för Windows 7 för att installera snabbkorrigeringen till startavbildningen Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 startavbildningen.

Registerinformation

För att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock finns snabbkorrigeringar på sidan snabbkorrigeringen begäran under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

För x86-baserad Windows 7 boot bild

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Wdsclient.dll

6.1.7600.20650

532,480

21-Feb-2010

15:55

x86

Startar x64-baserad Windows 7-avbildning och startar avbildningen för x64-baserade Windows Server 2008 R2

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Wdsclient.dll

6.1.7600.20650

624,128

21-Feb-2010

16:09

x64

För IA-64-baserade Windows Server 2008 R2 startavbildningen

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Wdsclient.dll

6.1.7600.20650

1,351,680

21-Feb-2010

15:03

IA-64

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information

I den andra avbildningen av startfilen för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 måste du installera den här snabbkorrigeringen. Gör följande om du vill göra detta.

Obs! Den andra bilden är avbildning för Windows Preinstallation Environment (Windows PE).

 1. Installera Windows Automated Installation Kit (AIK) för Windows 7 på Windows Deployment Services-servern.
  Windows AIK för Windows 7 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en
  Obs! Du kan också installera Windows AIK för Windows 7 på en separat dator som kör ett operativsystem som stöds av Windows AIK för Windows 7.

 2. Klicka på Starta , klicka på Alla program, klicka på Microsoft Windows AIK, högerklicka på kommandotolk för distributionsverktygoch välj sedan Kör som administratör.

  UAC Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.

 3. Extrahera Windows6.1-KB980711 -plattformCAB-fil från paketet till en tillfällig mapp. Gör så här:

  1. Klicka på Starta , klicka på Kör, Skriv cmdoch klicka sedan på OK.

  2. Skriv följande kommando vid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR:

   Expand.exe CabFilePath -R-F: * TempFolderPathKommentarer

   • Platshållaren CabFilePath representerar sökvägen till CAB-filen.

   • Argumentet TempFolderPath är sökvägen till den temporära mappen.

 4. Inaktivera problematiska startavbildningen så att den blir tillgänglig för hämtning i uppdateringsprocessen. Genom att öppna snapin-modulen för Windows Deployment Services Microsoft Management Console (MMC), högerklickar du på den startavbildning som du vill uppdatera och välj sedan Inaktivera.

 5. Exportera problematiska startavbildningen från Windows Deployment Services-servern till BootWimPath. Genom att högerklicka på boot-bilden och välj Exportera bild. Exportera startavbildningen till BootWimPath.

  Kommentarer

  • BootWimPath platshållaren representerar den lokala katalogen där filen Boot.wim exporteras.

  • Om du installerar Windows AIK på en annan dator måste du kopiera Boot.wim-filen till en katalog på datorn. Utför sedan steg 6 till 8 på datorn.

 6. Montera en avbildning för Läs- och skrivbehörighet. Så här: Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR:

  DISM/mount-wim/WimFile: BootWimPath/index: 2/MountDir:MountLocationObs!

  • MountLocation platshållare representerar en plats att montera avbildningen.

  • Kontrollera att du monterar bilden vars start index är 2.

 7. Kopiera filen Wdsclient.dll från mappen TempFolderPath till följande mappar:

  • MountLocation\Windows\Winsxs\Platform_microsoft-windows-imagebasedsetup-media_ID

  • MountLocation\sources

  Obs! Ett exempelvärde för platshållaren ID är 31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_6fe42cf3e82ff497

 8. Demontera Boot.wim-filen och spara alla ändringar. Så här: Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR:

  Dism.exe /unmount-wim /mountdir:MountLocation /commit

 9. Lägga till den uppdaterade filen Boot.wim på Windows Deployment Services-servern. Genom att öppna snapin-modulen för Windows Deployment Services MMC, högerklicka på Startavbildningar, Välj Lägg till startavbildningoch ange sökvägen till den uppdaterade filen Boot.wim

 10. Högerklicka på den startavbildning som du lade till kontrollerar du att det är aktiverat i Windows Deployment Services MMC-snapin-modulen.

  Obs! Du måste inaktivera eller ta bort den problematiska startavbildningen.

Mer information om Windows Deployment Services kan du besöka följande Microsoft Tech-webbplatser:

Allmän information om Windows Deployment Services

Allmän information om Windows Deployment Services för Windows Server 2008 R2För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

935772 efter uppgradering till Windows Skrivbordssökning en ACPI Multiprocessor-bild visas inte på menyn avbildningar av operativsystem när du startar en PXE-klienter som använder en dator med ACPI Uniprocessor HAL

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×