En snabbkorrigering för programmet.NET Framework 3.5 Service Pack 1 är tillgänglig för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som en förutsättning för Microsoft Office SharePoint Server 2010

Introduktion

Snabbkorrigeringen innehåller följande funktioner för Windows Communication Foundation (WCF) i Microsoft.NET Framework 3.5 servicepack 1 (SP1) på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2. Den här snabbkorrigeringen är också en förutsättning för Microsoft Office SharePoint Server 2010.

Funktion 1

Snabbkorrigeringen lägger till egenskapen AllowInsecureTransport i klassen SecurityBindingElement för.NET Framework 3.5 Service Pack 1. Standardvärdet för den här egenskapen har angetts till False. När egenskapen anges till True, skickas blandad säkert meddelande via en oskyddad transporter HTTP i Windows Communication Foundation (WCF) tjänster. Egenskapen ska anges till True endast när klienten och tjänsten är i en säker miljö.

Funktionen 2

WCF-tjänsterna i.NET Framework 3.5 Service Pack 1 med endast en tråd att ta emot säkra meddelanden även om SharePoint har flera webbtjänster samtidigt ta emot begäranden från klienter i olika service.

Den här snabbkorrigeringen läggs DispatcherSynchronization slutpunkt-funktioner för att förbättra prestanda för SharePoint services som använder WCF. Funktionen slutpunkt kan du använda flera trådar i en instans av tjänsten att ta emot säkra meddelanden samtidigt.

Funktionen 3

Den här snabbkorrigeringen ger åtkomst till egenskapen OutgoingSupportingTokens i klassen SecurityMessageProperty . SharePoint Web service-klienter kan använda den här nya egenskapen för att minska genomsnittlig svarstid på begäran av klientsidan av återanvända token när de behövs. Tidigare har token förnyats för varje begäran.

Mer Information

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i den här artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår.

Lös problemet genom att kontakta Microsoft support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! I särskilda fall avbryts de avgifter som är normala för supportsamtal om en supporttekniker anser att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Om du vill hämta snabbkorrigeringen från galleriet kod Microsoft Developer Network (MSDN) finns på följande Microsoft-webbplats:

http://code.msdn.microsoft.com/KB976462Obs! Galleri för MSDN-kod visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om du inte ser ditt språk i listan beror det på att koden Gallery resurssidan inte är tillgänglig för språket.Alternativt kan du hämta den här samlade uppdateringen från följande Microsoft ansluta-webbplats:


https://connect.microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=23806Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Filinformation

För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.5000

110,592

23-Nov-2009

23:22

x86

System.identitymodel.dll

3.0.4506.5000

438,272

23-Nov-2009

23:22

x86

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5000

970,752

23-Nov-2009

23:22

x86

System.servicemodel.dll

3.0.4506.5000

5,967,872

23-Nov-2009

23:22

x86

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5000

17,256

23-Nov-2009

23:22

x86

För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5000

19,304

23-Nov-2009

23:23

x64

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.5000

94,208

23-Nov-2009

23:23

x64

System.identitymodel.dll

3.0.4506.5000

397,312

23-Nov-2009

23:23

x64

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5000

847,872

23-Nov-2009

23:23

x64

System.servicemodel.dll

3.0.4506.5000

5,304,320

23-Nov-2009

23:23

x64

För alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5000

33,640

23-Nov-2009

23:21

IA-64

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.5000

94,208

23-Nov-2009

23:21

IA-64

System.identitymodel.dll

3.0.4506.5000

397,312

23-Nov-2009

23:21

IA-64

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5000

847,872

23-Nov-2009

23:21

IA-64

System.servicemodel.dll

3.0.4506.5000

5,304,320

23-Nov-2009

23:21

IA-64

Förutsättningar

Du måste ha installerat den här snabbkorrigeringen.NET Framework 3.5 SP1.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen om ingen.NET Framework-instans som används.

Exempel på nya funktioner

Följande kodexempel visar hur du använder egenskapen AllowInsecureTransport i säkerhetskonfigurationen i en anpassad bindning.

<customBinding>   <binding name="SampleHttpBinding">
<security
authenticationMode="IssuedTokenOverTransport"
allowInsecureTransport="true"/>
<binaryMessageEncoding/>
<httpTransport/>
</binding>
</customBinding>

Följande kodexempel visar hur du använder DispatcherSynchronization slutpunkt för att ange det maximala antalet trådar för att ta emot meddelanden.

<services>      <service name="MicrosoftMyTestService">
<endpoint address="http://loocalhost/IService" binding="customBinding"
contract="IService"
behaviorConfiguration="ServiceEPBehavior" bindingConfiguration="MyCustomBinding">
</endpoint>
</service>
</services>
<behaviors>
<endpointBehaviors>
<behavior name="ServiceEPBehavior">
<dispatcherSynchronization maxPendingReceives="10"/>
</behavior>
</endpointBehaviors>
</behaviors>

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Referenser

Mer information om de funktioner som beskrivs i avsnittet "Funktionen 1" klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

971831 KORRIGERA: finns en snabbkorrigering som lägger till en SecurityBindingElement.AllowInsecureTransport-egenskap som gör blandad säkert meddelande som ska skickas över ett osäkert transport i WCF för.NET Framework 3.5 Service Pack 1

Mer information om de funktioner som beskrivs i avsnittet "Funktionen 2" klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

975955 finns en snabbkorrigering som lägger till en slutpunkt som gör tjänster använder flera trådar att ta emot säkra meddelanden i.NET Framework 3.5 Service Pack 1

Mer information om de funktioner som beskrivs i avsnittet "Funktionen 3" klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

976394 KORRIGERA: finns en snabbkorrigering som gör att egenskapen SecurityMessageProperty.OutgoingSupportingToken offentliga Microsoft .NET 3.5 Service Pack 1

Mer information om egenskapen SecurityMessageProperty.OutgoingSupportingTokens i.NET Framework 4.0 finns på följande Microsoft-webbplats:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.security.securitymessageproperty.outgoingsupportingtokens(VS.100).aspxMer information om egenskapen SecurityBindingElement.AllowInsecureTransport i.NET Framework 4.0 finns på följande Microsoft-webbplats:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.channels.securitybindingelement.allowinsecuretransport(VS.100).aspxMer information om klassen DispatcherSynchronizationBehaviori.NET Framework 4.0 finns på följande Microsoft-webbplats:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.servicemodel.description.dispatchersynchronizationbehavior(VS.100).aspx

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×