Sammanfattning

Den här säkerhetsuppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework-som möjliggör fjärrkörning av kod när.NET Framework bearbetar indata som inte är betrodd. En angripare som lyckas utnyttja detta säkerhetsproblem i programvara med hjälp av.NET Framework kan ta kontroll över en dator. Angriparen kan sedan installera program. Visa, ändra eller ta bort data. eller skapa nya konton som har fullständig behörighet. Användare vars konton är konfigurerade med färre användarrättigheter på datorn kan påverkas mindre än användare som har administratörsbehörighet.

Utnyttja säkerhetsproblemet måste först en angripare förmå användaren att öppna ett skadligt dokument eller program.

Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar problemet genom att korrigera hur.NET Framework validerar indata som inte är betrodd.

Mer information om detta säkerhetsproblem finns i vanliga säkerhetsproblem i Microsoft och exponeringar CVE-2018-8421.

Viktigt!

  • Alla uppdateringar för.NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 eller 4.7.2 kräver att d3dcompiler_47.dll är installerad. Vi rekommenderar att du installerar med d3dcompiler_47.dll innan du installerar den här uppdateringen. Läs mer om d3dcompiler_47.dllKB 4019990.

  • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i lägga till språkpaket i Windows.

Kända problem

Efter den September 2018 säkerhetsuppdateringen för.NET Framework används Lös CVE-2018-8421 (.NET Framework säkerhetsproblem) arbetsflöden för SharePoint out-of-the-box slutar att fungera.

Mer information om det här kända problemet finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

4465015 Arbetsflöden för SharePoint fungerar inte efter installation av säkerhetsuppdateringar för .NET för CVE-2018-8421

Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner.

  • 4457055 Beskrivning av säkerhet endast säkerhetsuppdateringen för.NET Framework 3.5.1 för Windows 7 SP1 och Server 2008 R2 SP1 (KB 4457055)

  • 4457030 Beskrivning av säkerhet endast säkerhetsuppdateringen för.NET Framework 4.5.2 för Windows 7 SP1 och Server 2008 R2 SP1 Server 2008 SP2 (KB 4457030)

  • 4457027 Beskrivning av säkerhet endast uppdatering för.NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 eller 4.7.2 för Windows 7 SP1 och Server 2008 R2 SP1 och.NET Framework 4.6 för Server 2008 SP2 (KB 4457027)

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×