Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

För att ersätta alla NA värden som noll eller annat innehåll är det nödvändigt att transformera data från en datamängd som indata till en uppsättning för utgående data med hjälp av funktionen

rxDataStep.

Ett exempelskript för att ersätta alla NA i xdf filen "AirlineDemoSmall.xdf" visas nedan:

# Create a data frame with missing valuesset.seed(17)
myDataF <- data.frame(x = rnorm(100), y = runif(100), z = rgamma(100, shape = 2))
xmiss <- seq.int(from = 5, to = 100, by = 5)
ymiss <- seq.int(from = 2, to = 100, by = 5)
myDataF$x[xmiss] <- NA
myDataF$y[ymiss] <- NA


# Convert into a xdf
myDataNA<-file.path(getwd(),"myDataNA.xdf")

trsfxdf<-rxDataStep(inData=myDataF,outFile=myDataNA,overwrite=TRUE)

writeLines("\n\nXdf Generated with random NA values")
print(rxGetInfo(myDataF, n = 15)$data)     # Test ouput data 
##
## Use from here if there is an existing xdf.
## replace myDataNA with your xdf file
##
writeLines("\n\nVariables that contains NA values (Missing Observations)")
(mySum <- rxSummary(~., data = myDataNA)$sDataFrame)

# Find variables that are missing
transVars <- mySum$Name[mySum$MissingObs > 0]
print(transVars) #Test detected variables

# create a function to replace NA vals with mean
NAreplace <- function(dataList) {
        replaceFun <- function(x) {
              x[is.na(x)] <- replaceValue
              return(x)
        }
 dataList <- lapply(dataList, replaceFun)
 return(dataList)
}
#
myDataRMV<-file.path(getwd(),"myDataRMV.xdf")       # Replace Missing Value 
trsfxdf<- rxDataStep(inData = myData1, outFile = myDataRMV,
     transformFunc = NAreplace, 
     transformVars = transVars,
     transformObjects = list(replaceValue = "REPLACED MISSING VALUE"),
     overwrite=TRUE)
writeLines("\n\nTransformed xdf with NA replaced by Value")
print(rxGetInfo(myDataRMV, n=15)$data)     # Test output data

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×