Symptom

Föreställ dig följande:

  • Ett program eller en tjänst använder Windows Management Instrumentation (WMI) gränssnitt för att fråga ett failover-kluster för konfigurations- och statusinformation.

  • Det finns många resurser och grupper på failover-kluster.


I det här fallet programmet eller tjänsten låga prestanda eller uppstår en timeout undantag.

Du kan till exempel uppstå problemet om du använder System Center Virtual Machine Manager för att hantera en virtuell dator i klustret.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom WMI-providern besvarar frågebegäranden mycket långsamt. Den tid som WMI-providern tar för att slutföra frågebegäranden påverkar prestanda följande mätningar:

  • Förmåga och tillförlitligheten för tjänsten eller programmet

  • Hastighet för att skapa en statusrapport om failover-kluster

Svarstiderna för WMI-providern kan därför orsaka programmet eller tjänsten fungerar onormalt.

Lösning

Den här snabbkorrigeringen optimerar riktade WMI-frågor till WMI-providern för failover-kluster. Den här optimeringen utförs så att vanliga frågor utföras snabbare när många resurser och grupper som är konfigurerade på failover-kluster

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för ”snabbkorrigeringen är tillgänglig” överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! ”Snabbkorrigeringen tillgänglig”-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste på datorn köra Windows Server 2008 R2 med aktiverat funktionen kluster för växling vid fel.

Obs! Den här snabbkorrigeringen är för WMI-providern för failover-kluster och -tjänster. Du behöver inte installera den här snabbkorrigeringen på andra datorer som är anslutna till Windows Server 2008 R2 failover-kluster eller på en annan klientdator som körs Remote verktyg för fjärrserveradministration (RSAT).

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn om du stoppar klustertjänsten innan du installerar den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Filinformation för Windows Server 2008 R2


I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för varje miljö är
anges separat. MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) är kritiska för upprätthållandet av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) signeras med en digital Microsoft-signatur.

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds


Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Clussvc.exe

6.1.7600.20517

4,579,840

28-Aug-2009

11:21

x64

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Cluswmi.dll

6.1.7600.20517

540,160

28-Aug-2009

11:23

x64

Cluswmi.mof

Ej tillämplig

76,540

28-Aug-2009

03:31

Ej tillämplig

Cluswmiuninstall.mof

Ej tillämplig

176

13-Jul-2009

20:22

Ej tillämplig

För alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds


Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Clussvc.exe

6.1.7600.20517

7,699,456

28-Aug-2009

09:36

IA-64

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Cluswmi.dll

6.1.7600.20517

884,224

28-Aug-2009

09:38

IA-64

Cluswmi.mof

Ej tillämplig

76,540

28-Aug-2009

03:25

Ej tillämplig

Cluswmiuninstall.mof

Ej tillämplig

176

13-Jul-2009

20:22

Ej tillämplig


Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer Information

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringarObs! Den här snabbkorrigeringen optimerar följande frågor till WMI-providern för failover-kluster när många resurser och grupper som är konfigurerade på failover-kluster:Select * from MSCluster_Resource WHERE Type=’<resource type name>’ [OR Type=’<resource type name 2>’]
Select * from MSCluster_Resource WHERE Type='Generic Service' AND PrivateProperties.ServiceName='tssdis'
Select * from MSCluster_ResourceToDisk where GroupComponent='MSCluster_Resource.Name="<resource name>"'
Select * from MSCluster_ResourceToDisk where PartComponent='MSCluster_Disk.ID="<disk id>"'
Select * from MSCluster_DiskToDiskPartition where GroupComponent='MSCluster_Disk.ID="<disk id>"'
Select * from MSCluster_NodeToActiveGroup where PartComponent='MSCluster_ResourceGroup.Name="<group name>"'
Select * from MSCluster_NodeToActiveResource where PartComponent='MSCluster_Resource.Name="<resource name>"'
Select * from MSCluster_ResourceGroupToResource where GroupComponent='MSCluster_ResourceGroup.Name="<group name>"'
Select * from MSCluster_ResourceGroupToResource where PartComponent='MSCluster_Resource.Name="<resource name>"'
Select * from MSCluster_Resource where Type='Virtual Machine' and PrivateProperties.VmID='<vm id>'
Select * from MSCluster_Resource where Type='Virtual Machine Configuration' and PrivateProperties.VmID='<vm id>'
Select * from MSCluster_ResourceToDependentResource where Dependent='MSCluster_Resource.Name="<resource name>"'
Select * from MSCluster_ResourceToDependentResource where Antecedent='MSCluster_Resource.Name="<resource name>"'
Select * from MSCluster_ClusterSharedVolumeToPartition where GroupComponent='MSCluster_ClusterSharedVolume.Name="<CSV name>"'
Select * from MSCluster_ClusterSharedVolumeToResource where GroupComponent='MSCluster_ClusterSharedVolume.Name="<CSV name>"'
Select * from MSCluster_ClusterSharedVolumeToNode where GroupComponent='MSCluster_ClusterSharedVolume.Name="<CSV name>"'
Select * from MSCluster_AvailableDisk where ID='<disk id>'
Select * from MSCluster_Resource where ResourceClass='<resource class>'
Select * from MSCluster_Resource where Name = '<resource name>'
Select * from MSCluster_Node where Name = '<node name>'
Select * from MSCluster_Group where Name = '<group name>'
Select * from MSCluster_Network where Name = '<network name>'
Select * from MSCluster_NetworkInterface where Name = '<network interface>' and SystemName = '<node name>'
Select * from MSCluster_ResourceType where Name = '<resource type>'
select * from MSCluster_Disk
select * from MSCluster_Disk where ID='< disk id>'

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds


Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Amd64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_168de9add41fe04f.manifest

Ej tillämplig

7,438

28-Aug-2009

17:35

Ej tillämplig

Amd64_microsoft-windows-f..overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_193be2f1d2657a2c.manifest

Ej tillämplig

6,668

28-Aug-2009

17:33

Ej tillämplig

Package_for_kb974930_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Ej tillämplig

2,162

28-Aug-2009

22:43

Ej tillämplig

Wow64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_20e294000880a24a.manifest

Ej tillämplig

4,604

28-Aug-2009

16:08

Ej tillämplig

Ytterligare filer för alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds


Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Ia64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_ba70f2201bc07815.manifest

Ej tillämplig

7,436

28-Aug-2009

16:50

Ej tillämplig

Ia64_microsoft-windows-f..overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_bd1eeb641a0611f2.manifest

Ej tillämplig

6,666

28-Aug-2009

16:49

Ej tillämplig

Package_for_kb974930_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

Ej tillämplig

1,456

28-Aug-2009

22:43

Ej tillämplig

Wow64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_20e294000880a24a.manifest

Ej tillämplig

4,604

28-Aug-2009

16:08

Ej tillämplig

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×