Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Insider-versioner för Office för Mac uppdateras regelbundet för att erbjuda nya eller förbättrade funktions- och säkerhetsuppdateringar och programkorrigeringar.  Om du vill se liknande information om andra Office för Mac-appar går du till viktig information om Insider – snabbt-versioner för Office för Mac.

OBS: Om du köpte Excel 2016 för Mac (inte prenumeration) får du inte längre uppdateringar för Insider – snabbt. Om du vill fortsätta få uppdateringar för Insider – snabbt kan du prenumerera på Microsoft 365 eller köpa Excel 2019. Här hittar du viktig information om Office 2016 för Mac.

Gör så här:

 1. Om någonting går fel kan du enkelt gå tillbaka till en tidigare version av Excel genom att flytta Microsoft Excel.app från programmappen till papperskorgen och sedan ladda ned och installera den tidigare versionen från Uppdateringshistorik för Office för Mac.

 2. Lär dig hur du installerar Office för Mac-uppdateringar och läs informationen nedan för mer information om varje Insider – snabbt-version.

Din feedback hjälper oss att bli bättre.  Om du upptäcker ett problem vill vi gärna att du klickar på uttryckssymbolen i det övre hörnet av programmet och berättar för oss vad vi kan göra bättre eller vad du gillar.

Skärmbild av feedback dialoger, bland annat Jag gillar något, Jag ogillar något och Jag har ett förslag.

Gå med i Excel-communityn och lär dig mer om Excel och delta i diskussioner.

Obs!: Versionskommentarer senare än den 5 februari finns i Versionskommentarer för Office för Mac (Insider – snabbversioner).

Versionskommentarer senare än den 26 februari 2020 hittar du i artikeln Versionskommentarer för Office för Mac (Insider – snabbversioner) som innehåller information om de andra Office-programmen, förutom Excel.

Version: 16.35 (version 200205)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Utskriftsalternativ har uppdaterats. Se informationen i anteckningarna från den 29 januari.

Felkorrigeringar

 • XLAM-filer som placerats i startmappen öppnades inte när Excel startades.

 • När du skapar ett utsnitt kan vissa fältnamn radbrytas till flera rader och överlappa andra fältnamn.

 • Åtgärdade några krascher och några andra mindre problem.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.35 (version 200203)

Version: Version 16.35 (version 200129)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Utskriftsalternativ har uppdaterats. Det har gjorts en ändring i dialogrutan Skriv ut för att spara sidor med olika orientering för att skrivas ut samtidigt. Tidigare alternativ för orientering och pappersstorlek för enskilda kalkylblad åsidosätts av inställningarna i dialogrutan Skriv ut.  Detta betydde att om du har 1 ark för att skriva ut stående, och ett annat i liggande format var du tvungen att skriva ut dem separat, eller så skulle båda skrivas ut i samma orientering.  Inställningarna har tagits bort från dialogrutan Skriv ut och ska nu vara inställda på fliken Sidlayout i menyfliksområdet för varje enskilt kalkylblad.

Felkorrigeringar

 • Text i bilder blev suddigare än väntat när du storleksändrade bilden.

 • Emojier i vissa teckensnitt visades inte korrekt.

 • Dialogrutan Filter placerar sig ibland högst upp i fönstret och kan delvis täckas av Apple-menyn.

 • När du använder Skärmuppdatering=falskt i ett makro kan det ibland fungera annorlunda första gången ett makro körs jämfört med efterföljande körningar.

 • Excel kan låsa sig om det startades av ett makro i Word eller PowerPoint.

 • Att hålla ned SKIFT-tangenten medan du öppnar en arbetsbok hindrade inte automatiska makron från att köras.

 • Åtgärdade några krascher och några andra mindre problem.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.34 (version 200122)

Version: 16.34 (version 200119)

Version: 16.34 (version 200115)

Version: 16.34 (Version 200108)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 21 oktober för viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Etiketten ovanför textfältet i InputBoxes visade inte flera rader på rätt sätt.

 • Texten visades inte i celler med vissa teckenuppsättningar.

 • En dialogruta visades när du försökte ta bort dubbletter med hjälp av ett makro.

 • Några mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.34 (Version 200106)

Version: 16.33 (Version 191216)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 21 oktober för viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Högerklickning fungerar inte.

 • Några mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.33 (Version 191209)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 21 oktober för viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Några mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

Viktigt!: Det finns ett känt problem med att högerklicka inte fungerar på rätt sätt. Vi rekommenderar att du väntar till nästa uppdatering eller följer anvisningarna ovan om du vill återställa en tidigare version.

Version: 16.33 (Version 191204)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 21 oktober för viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Flera kraschar och några andra mindre problem åtgärdades.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.33 (Version 191202)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 21 oktober för viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Ett meddelandefält kan visas två gånger angående återställning av en fil efter en krasch.

 • Vissa emojier visades inte som de ska.

 • Åtgärdade flera kraschar och några andra mindre problem.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.33 (Version 191127)

Version: 16.32 (version 191120)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 21 oktober för viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Vissa teckensnitt visas inte med de förväntade attributen, t. ex. kursiv stil.

 • Flera kraschar och några andra mindre problem åtgärdades.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.32 (Version 191114)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 21 oktober för viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Talformat visar inte de förväntade tecknen för tusental och decimal som anges i de nationella inställningarna på din Mac.

 • Celler med vinklad text visas inte korrekt när de skrivs ut.

 • För vissa teckensnitt fanns inte förväntat utrymme mellan tecken och deras understrykning.

 • Flera kraschar och några andra mindre problem åtgärdades.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.32 (version 191111)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 21 oktober för viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Vissa tecken skrivs inte ut med korrekt teckenavstånd när du skriver ut till PDF.

 • Vissa textetiketter i dialogrutan Filter döljs när du har ställt in filtren "enligt etikett" och "enligt värde".

 • Ledtext för InputBoxes är inte synlig i ljust läge.

 • När du klistrar in ett stort cellområde visas inte alltid vad som klistrats in i cellerna innan du bläddrat vidare och tillbaka igen.

 • Åtgärdade flera kraschar och några andra mindre problem.

Kända problem

Vi är medvetna om ett problem där de lokala inställningarna från din Mac inte hanteras på rätt sätt i Excel.

Lämna gärna feedback om du hittar några problem genom att klicka på smiley-symbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.32 (version 191106)

Version: 16.32 (version 191103)

Version: 16.32 (version 191029)

Version: 16.31 (191021)

Nya eller förbättrade funktioner

XML-import – när du öppnar en XML-datafil importeras data som en tabell. Tidigare öppnades den som oformaterad text.  Se anteckningarna från den 14 augusti angående viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Excel kan krascha om du har använt ett makro för att skriva ut en enstaka sida i ett kalkylblad.

 • Några andra mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.31 (191016)

Version: 16.31 (Version 191009)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 14 augusti angående viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • I vissa fall visades radbrytningar som frågetecken i celler.

 • Urklipp rensades om du försökte byta namn på ett kalkylblad.

 • I mörkt läge visade fönstret med formelverktyg svart text på en mörk bakgrund i vissa fält.

 • I dialogrutan för skapande av ett beräknat fält i en pivottabell visades en extra rad.

 • Några andra mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.31 (Version 191007)

Version: 16.30 (version 190924)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 14 augusti angående viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • För celler som innehåller aktier eller geografi fungerar inte den knapp som används för att infoga datafält i närliggande celler.

 • Etiketter som används med Finder har tagits bort från filer som lagrats på en delad mapp när de sparats av Excel. 

 • Några andra mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.30 (version 190916)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 14 augusti angående viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • I sidlayoutvy med vissa rader och kolumner inställda att upprepas på varje sida förskjuts ibland indikatorn för den markerade cellen i förhållande till den aktuella cellen.

 • Om en fil har ställts in på "skrivskydd rekommenderas", kan det hända att den ibland öppnas med fokus på ett meddelandefält istället för på den aktiva cellen, så att du måste klicka på en cell för att börja redigera.

 • Några andra mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.30 (version 190912)

Version: 16.30 (version 190910)

Version: 16.30 (version 190902)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 14 augusti angående viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Några mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.30 (version 190828)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 14 augusti angående viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

 • I vissa fall kommer triangelikonen som anger bladets position inte att visas på rätt plats när du drar ett blad till en ny plats.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.30 (version 190826)

Version: 16.29 (version 190813)

Nya eller förbättrade funktioner

Bladfliken Färger fyller nu hela fliken, liknande Excel för Windows och Excel för webben.

Skärmbild av kalkylbladsflikar som innehåller färger som fyller hela fliken.

Se anteckningarna från den 6 juni för viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Vissa tips för funktionsverktyg visade obligatoriska parametrar som valfria.

 • I vissa fall kraschade Excel när formateringen för vissa diagram ändrades.

 • En felaktig ikon visades när en rubrik på en sekundär axel lades till i diagram.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.29 (version 190807)

Version: 16.28 (Build 190710)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 6 juni för viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • "Bevilja åtkomst" visades för ofta när filer öppnades eller sparades, och ibland låste sig Excel i samband med detta.

 • Ibland markerades en cell i en annan rad vid klick på en cell. 

 • När kantlinjen för celler ändrades togs linjen bort och kantlinjen måste läggas till igen.

 • Det gick inte att använda teckensnitt med långa namn i en cell.

 • Om VoiceOver användes kom inget meddelande vid flytt från en cell till en annan med hjälp av piltangenterna.

 • En del text i dialogrutan för inställningar trunkerades på vissa språk.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

Kända problem

Dialogrutan "Bevilja åtkomst" visas oväntat – om du har det här problemet kan du läsa följande artikel för att få hjälp medan vi arbetar för att hitta en permanent lösning på problemet – Excel uppmanar dig att bevilja åtkomst till filer.

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.28 (Build 190709)

Version: 16.27 (version 190619)

Nya eller förbättrade funktioner

Se anteckningarna från den 6 juni för viktiga tillägg.

Felkorrigeringar

 • Vissa knappar på fliken Startsida inaktiverades när filer öppnades med externa anslutningar.

 • I formateringsalternativen för diagramaxlarna visades en del text på engelska även om resten av Excel var på ett annat språk.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

Kända problem

Dialogrutan "Bevilja åtkomst" visas oväntat – om du har det här problemet kan du läsa följande artikel för att få hjälp medan vi arbetar för att hitta en permanent lösning på problemet – Excel uppmanar dig att bevilja åtkomst till filer.

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.27 (version 190617)

Version: 16.27 (version 190606)

Nya eller förbättrade funktioner

Ikonen Uppdatera alla  Uppdatera PowerQuery-frågor för textfiler, Excel-filer.  Läs mer om denna nya, spännande funktion här – En resa till Power Query i Excel för Mac börjar nu

Mer information om andra nya funktionstillägg finns i avsnittet för den 25 och den 4 april.

Felkorrigeringar

 • När du sparade en PDF-fil på skrivbordet visades en uppmaning om att bevilja åtkomst.

 • I en del hjälpinnehåll fanns bilder som inte syntes tydligt i mörkt läge.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.27 (version 190603)

Version: 16.27 (version 190529)

Version: 16.26 (version 190522)

Nya eller förbättrade funktioner

Mer information om nya funktionstillägg finns i avsnittet för den 25 och den 4 april.
Klicka på Hjälp-menyn och välj Nytt om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Länkade bilder visade inte det länkade området korrekt när arbetsboken öppnades.

 • Ibland kunde inte pennanteckningar eller teckningar tas bort när du trycker på knappen “Ta bort alla pennanteckningar”.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.26 (version 190520)

Version:  16.26 (version 190506)

Nya eller förbättrade funktioner

Mer information om nya funktionstillägg finns i avsnittet för den 25 och den 4 april.
Klicka på Hjälp-menyn och välj Nytt om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Excel förlorade fokus när du sparade en CSV-fil.

 • Arial 7pt visades i ett annat teckensnitt på vissa zoomningsnivåer.

 • Det gick inte att söka igenom ett dokument från din iPhone.

 • Fel cellreferenser för celler som innehåller tal meddelades av VoiceOver.

 • Ett fel uppstod om du försökte uppdatera området som anges i ett namngivet område.

 • Några kraschar och mindre problem har åtgärdats.

 • Fel ikon visades när rubriken till en andra lodrät axel lades till i ett diagram.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.25 (version 190424)

Nya eller förbättrade funktioner

 • "Förminska text" finns nu i menyfliksområdet och du behöver inte längre öppna dialogrutan Format för att ange det här alternativet för celler.

Skärmbild som visar knappen Förminska text i menyfliksområdet.

 • Formatknapparna för nedsänkt och upphöjd kan nu läggas till i menyfliksområdet eller verktygsfältet Snabbåtkomst.

Skärmbild som visar knapparna för nedsänkt och upphöjd i verktygsfältet Snabbåtkomst och menyfliksområdet.

 • Nytt alternativ för pivottabeller – inaktivera automatisk datumgruppering.  Du kan ange det här alternativet genom att gå till Excel > Inställningar > Tabeller och filter.

Skärmbild av alternativet för pivottabeller för att inaktivera automatisk gruppering av datum/tid-kolumner.

 • Information om fler funktioner finns i avsnittet för den 4 april.

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • I vissa fall flyttades kalkylbladet kontinuerligt fram och tillbaka några bildpunkter.

 • När du klickade på en knapp i ett utsnitt uppdaterades inte statusfältet när filtret tillämpats.

 • Diagram uppdaterades inte när data ändrades av ett makro förrän makrot avslutats. 

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.25 (version 190417)

Nya eller förbättrade funktioner

Mer information om nya funktionstillägg finns i avsnittet för den 4 april.
Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Frågor till SQL Server-databaser kunde inte redigeras om du öppnade frågeegenskaperna genom att klicka på Uppdatera-listrutan.

 • Knappen ”Gå till anteckningar” valde inte celler med anteckningar om du klickade på knappen i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

 • Formelverktygsfönstret visades inte korrekt vid växling från ljust till mörkt tema.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.25 (version 190415)

Version: 16.25 (version 190410)

Version: 16.25 (version 190403)

Nya eller förbättrade funktioner

1. Använd relativa referenser för makroinspelning! 

skärmbild som visar knappen ”Använd relativa referenser”

2. Sök och markera har lagts till på fliken Start i menyfliksområdet. Det gör det enklare att välja flera olika typer av celler så att du kan arbeta snabbare.

Skärmbild som visar menyn Sök och markera som har lagts till på fliken Start i menyfliksområdet.

3. Knapparna Zooma in markering, Nytt fönster, Ordna alla, Växla fönster, Dölj och Visa har lagts till på fliken Visa för att underlätta hanteringen av fönster.

Skärmbild av knappen Zooma in markering som finns på fliken Visa i menyfliksområdet.

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • När Lås fönster användes kunde raderna ibland feljusteras vid in- och utzoomning.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

 • Formelverktygsfönstret visades inte korrekt vid växling från ljust till mörkt tema.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.24 (version 190325)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • I sidlayoutvyn var sidkantlinjerna inte synliga.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

 • Ett fel kunde uppstå om du försökte infoga en trådad kommentar med hjälp av VBA.

 • Vissa funktionsnamn visades felaktigt för vissa inställningar för språk och region på datorn.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.24 (version 190320)

Version: 16.24 (version 190310)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Se hur dina kalkylblad får liv – Du kan nu infoga 3D-modeller med inbyggda animeringar i Excel-kalkylblad. De här inbäddade 3D-animeringarna gör det snabbare och enklare för alla att lägga till rörelse och animering i kalkylblad. Med fler än 30 nya animerade 3D-modeller har du nu ännu större kreativ flexibilitet.

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Redigering av regler för villkorsstyrd formatering påverkade bara den första regeln i listan.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.24 (version 190306)

Version: 16.24 (version 190303)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett problem där trådade kommentarer ibland inte var tillgängliga, och datatyperna Aktier och Geografi inte var tillgängliga.

 • Det gick inte att använda ActiveSheet.ExportAsFixedFormat i ett VBA-makro.

 • Kortkommandot SKIFT+ALT+F10 kan användas för att öppna fältlistan för en cell som innehåller en aktie- eller geografidatatyp.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.24 (version 190227)

Version: 16.24 (version 190224)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat översättningen för mallen Ta en rundtur för vissa språk.

 • Ibland visades inte texten i cellen när du skrev om den översta raden bara delvis var synlig i vyn.

 • Formulärkontrollerna för rotationsruta visades ibland med förskjutna knappar.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.23 (version 190220)

Version: 16.23 (version 190218)

Version: 16.23 (version 190211)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

 • I sidlayoutvyn var sidans kanter inte synliga.

 • Formelfältets knappar växlades inte korrekt vid aktivering/inaktivering av mörk läge.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.23 (version 190206)

Version: 16.23 (190203)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

 • Det fanns en fördröjning från tiden då ett värde angavs tills ett diagram som använder sig av värdet uppdaterades.

 • Text med accenttecken radbröts eller hade extra mellanslag på oväntade platser vilket orsakade problem med inriktningen av vissa celler.

 • Serienamnet för vissa diagram visades på fel språk.

 • Förbättrad prestanda när du växlar mellan kalkylblad med låsa fönsterrutor i MacOS Mojave.

 • Knapptexten på utsnitt höggs av för tidigt när texten var för långt för att visas på knappen.

 • Sidhuvuden togs bort om små marginaler ställdes in i dialogrutan Utskriftsformat.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.23 (190130)

Version: 16.22 (190127)

Version: 16.22 (version 190123)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem.

 • Text som innehöll Unicode-tecken feljusterades eller bröts till nästa rad på fel sätt.

 • Det tog lång tid för punktdiagram med linjer som kopplade samman datapunkterna att dyka upp, och de fick Excel att hänga sig.

 • Sidhuvuden togs bort om små marginaler ställdes in i dialogrutan Utskriftsformat.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.22 (version 190120)

Version: 16.22 (Version 190112)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Du kan nu välja bort Mörkt läge. Gör det genom att gå till Excel > Inställningar > Allmänt och aktivera alternativet Tillåt inte att utseendet ändras i mörkt läge (endast tillgängligt om datorn har MacOS 10.14).

 • I Inställningar markerades alternativen inte när funktionen för sök användes.

 • Ångra fungerade inte för ändringar av kolumnbredd.

 • Pilar för Spåra överordnade togs inte bort när filen sparades.

 • Det har nu blivit smidigare att skriva när man redigerar en formel.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.22 (Version 190109)

Version: 16.22 (Version 190107)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Vid redigering av ett sidhuvud eller en sidfot kunde flera muspekare dyka upp på skärmen.

 • I vissa fall med östasiatiska språk visades inte fonetiska fält som förväntat.

 • Vissa knappar för kontroll av formulär kunde bli feljusterade när du klickade på dem.

 • Valet för att dölja objekt utan data i utsnitt kunde inte aktiveras.

 • När du har valt en cell i en Pivottabell kunde piltangenterna inte flytta på markeringen. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.22 (Version 190101)

Gott Nytt År!

Version: 16.21 (Build 181219)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Ibland rullade inte bladet till den markerade cellen vid användning av eller ett kortkommando såsom CMD + Nedåt/Uppåt för navigering i bladet.

 • Alternativet för redovisningstalformat visades inte i fältet ”Berätta vad du vill göra”om du sökte på ”Redovisning”.

 • Vissa filer kunde öppnas med sina fönster placerade utanför skärmen så att de inte syntes. De öppnas nu i mitten av skärmen.

 • Knappen ”Stäng” fungerade inte om du redigerade ett bladnamn.

 • Fliken i menyfliksområdet för figurer visades om du kopierade en cell och sedan klistrade in som ”länkade celler”.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.21 (Build 181214)

Version: 16.21 (Version 181212)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Rullistan för dataverifiering fungerade inte om fönsterrutorna var låsta på bladet.

 • En felaktig symbol för ”år” visades i anpassade sifferformat för vissa språk.

 • Kommandot ”Behåll endast text” hade tagits bort från listan med kommandon i dialogrutan Anpassa tangentbord.  Det är bäst att använda kommandot ”Formatering för värden & tal” i stället.

 • I fönstret för formelverktyget växlade inte F4 korrekt mellan absoluta och relativa referenser.

 • I vissa fall kunde text från en cell spilla över till en angränsande cell och visades bakom värdet i den intilliggande cellen.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.21 (Version 181210)

Version: 16.21 (Version 181205)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Text visades inte korrekt när sidhuvuden och sidfötter redigerades.

 • Fältnamn i Pivottabell visade inte i rätt färg i Mörkt läge.

 • Flikarna i menyfliksområdet överlappade titelfältet ibland.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.21 (Version 181202)

Nya eller förbättrade funktioner 

 • @omnämnanden i kommentarer i Excel

  • Skriv ”@” i en kommentar i en Excel-fil som lagras i OneDrive för företag eller SharePoint. Mottagaren får automatiskt ett e-postmeddelande med en länk till den specifika kommentaren. Du måste bevilja åtkomst om användaren inte har behörighet till dokumentet.

Obs!: Outlook för Mac måste vara installerat och konfigurerat på datorn.

Version: 16.20 (version 181120)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Listan villkorsstyrd formatering i dialogrutan ”Hantera regler” rullade inte på rätt sätt.

 • Autokorrigering fortsatte att korrigera fastän man använde backstegstangenten och upprepade det man ville skriva (i ett försök att åsidosätta korrigeringen).

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.20 (version 181118)

Version: 16.20 (version 181113)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några problem med mörkt läge då vissa ikoner eller skärmelement inte visades tydligt.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.20 (version 181112)

Version: 16.20 (version 181107)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några problem med mörkt läge då vissa ikoner eller skärmelement inte visades tydligt.

 • Åtgärdat ett problem med kortkommandon för kommentarer för thailändska.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.20 (version 181031)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (Vi upprepar meddelandet från förra uppdateringen) Mörkt läge – Ett nytt utseende som är skonsamt för ögonen och som hjälper dig att fokusera på ditt arbete (kräver macOS Mojave).

bild av menyfliksområdet i Excel i mörkt läge

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.19 (version 181029)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Moderna nya ikoner – Menyfliksområdet har ett nytt utseende. De nya ikonerna har klara, tydliga linjer och förbättrad kontrast som gör Office mer inkluderande och lättillgängligt.

 • Mörkt läge – Ett nytt utseende som är skonsamt för ögonen och som hjälper dig att fokusera på ditt arbete (kräver macOS Mojave).
  bild av menyfliksområdet i Excel i mörkt läge

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Formulärkontroller med nedrullningsbara menyer fungerade inte i vissa fall.

 • När du startade Excel visades ett fel gällande din egen makroarbetsbok.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.19 (version 181024)

Version: 16.19 (version 181020)

Nya eller förbättrade funktioner

Vi har just lagt till några fantastiska nya funktioner som underlättar arbetet med listor:
   FILTER – filtrerar en lista baserat på villkor som du anger
   UNIK – få unika värden från en lista eller ett område
   SORTERA – sorterar en lista med värden

Mer information om dessa och andra kraftfulla nya funktioner finns i förhandsgranskningen av dynamiska matriser i Excel. Den här funktionen är endast tillgänglig för O365-prenumeranter.

Skärmbild av ett Excel-kalkylblad som visar en lista med data och en formel som använder funktionen SORTERA för att sortera listan.

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Ibland gick det långsamt att skriva med Lås fönsterrutor aktiverat.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.19 (version 181018)

Nya eller förbättrade funktioner

ikon med blixt ”Idéer” i Excel – förstå dina data med avancerade visuella sammanfattningar, trender och mönster. Klicka bara på en cell i ett dataområde och sedan på knappen Idéer på fliken Start. Idéer i Excel analyserar dina data och returnerar intressant visuellt innehåll om dem i ett åtgärdsfönster. Mer information finns i Idéer i Excel.

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • För rullningslister som är inställda på ”alltid på” gick det i vissa fall inte att bläddra i bladet när du klickade och drog för att markera ett cellområde.  

 • Texten högerjusterades inte när du tryckte på CMD + R när du redigerade en cell.

 • Vi har åtgärdat ett problem med att använda VBA ActiveWindow.Left och ActiveWindow.Top för att styra fönsterpositionen.

 • Utökade tecken (som visas om du håller ned en tangent) infogades inte på rätt sätt.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.19 (version 181015)

Version: 16.19 (version 181010)

Nya eller förbättrade funktioner

ikon med blixt ”Idéer” i Excel – förstå dina data med avancerade visuella sammanfattningar, trender och mönster. Klicka bara på en cell i ett dataområde och sedan på knappen Idéer på fliken Start. Idéer i Excel analyserar dina data och returnerar intressant visuellt innehåll om dem i ett åtgärdsfönster. Mer information finns i Idéer i Excel.

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdade ett problem med att klistra in när du redigerade en kommentar.

 • Listan för att komplettera funktioner automatiskt visades inte i vissa fall när du redigerade en formel.

 • Excel var ibland långsamt när du ångrade efter att du klistrat in.

 • Vissa länkar till ”mer hjälp” ledde till fel hjälpavsnitt.

 • Som standard använde villkorsstyrd formatering med ”Anpassat format” en rosa fyllningsfärg. En fyllningsfärg används inte längre som standard.

 • När du använde en Anpassa tangentbord-funktion och klistrade in i sökfältet så hamnade den inklistrade texten i tangentkombinationsfältet.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.19 (version 181009)

Version: 16.19 (version 181001)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Det har nu blivit smidigare att omräkna arbetsboken. Omräkningen avbryts nu om du klickar i en cell eller börjar skriva.

 • Länkar till andra arbetsböcker kunde brytas om det fanns mer än en länk och de länkade filerna inte låg i samma mapp.

 • Åtgärdat ett problem med att arbetsboken kunde skadas och behöva repareras när du öppnade arbetsboken igen efter att ha skrivit in vissa tecken från östasiatiska språk.

 • Skapat ett tydligare meddelande för företagsfältet om du öppnar en fil som har låsts av en annan användare.

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.18 (version 180926)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

 • Markera som känsligt

  • Om du är inloggad med ett Office 365-arbetskonto kan du nu se knappen Känslighet under fliken Start när du skriver ett e-postmeddelande eller skapar ett dokument

  • Om din administratör har konfigurerat känslighetsetiketter kan du klicka på knappen och lägga till en känslighetsetikett i ditt e-postmeddelande

  • Mer information finns i den här dokumentationen: https://aka.ms/officemipdocs

Felkorrigeringar

 • Mindre felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.18 (version 180924)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

 • För thailändska visades siffror som västarabiska siffror när en fil öppnades på nytt.

 • När du använde Pennanteckning ändrades muspekaren inte alltid till rätt typ av pekare när du hovrade över knappar i menyfliksområdet.

 • Kommentarer visades inte när du hovrade över cellen med kommentaren.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.

Version: 16.18 (version 180919)

Version: 16.18 (version 180915)

Version: 16.18 (version 180911)

Version: 16.18 (version 180910)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. 

Version: 16.18 (version 180905)

Version: 16.18 (version 180903)

Nya eller förbättrade funktioner

Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter om du vill få mer information om de senaste funktionerna. Klicka på den här länken för att hitta de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

 • Prickade linjer runt kopierade celler har nu tagits bort när du gör efterföljande ändringar.

 • Du kan nu ändra storlek på dialogrutan Anpassa tangentbord.

 • Fältalternativen för pivotdiagram kunde i vissa fall inte öppnas.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. 

Version: 16.18 (version 180828)

Version: 16.17 (version 180822)

Nya eller förbättrade funktioner

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

 • I vissa fall visades inte funktionsbeskrivningar när de skulle.

 • Formler beräknades inte om när du bytte från automatiskt läge för beräkningar. Du var tvungen att göra ytterligare en ändring innan beräkningarna visades på rätt sätt.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version:  16.17 (version 180816) 

Nya eller förbättrade funktioner

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

 • Ibland visades inte text i celler med lutande text och en fyllningsfärg.

 • Ibland kunde du inte spara en fil som ett nytt filformat på första försöket.

 • Det gick inte att klicka på listruteknappen för celler med dataverifiering om den gällde den sista synliga kolumnen.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version:  16.17 (version 180813)

Version:  16.17 (version 180802)  

Version:  16.16 (version 180726)

Nya eller förbättrade funktioner

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar och mindre problem. 

 • Varningsmeddelandet som visades när du öppnade filer med makron var alltid på engelska, oavsett språkinställningar.

 • När du angav ett negativt tal i en cell formaterad som Procent multiplicerades talet med 100.  Om du till exempel angav -1 visades det som -100 % istället för -1 %.

 • För diagram var galleriet Ändra färg väldigt stort på skärmar med hög upplösning.

 • Diagram visades inte efter att Excel-fönstret flyttades till eller från en extern bildskärm.

 • Visual Basic Editor-fönstret visades oväntat framför Excel-fönstret.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version:  16.16 (version 180724)

Version:  16.16 (version 180718)

Nya eller förbättrade funktioner

Felkorrigeringar

 • Mindre felkorrigeringar

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version: 16.16 (version 180713)

Nya eller förbättrade funktioner

Felkorrigeringar

 • När du kopierar och klistrar in till ett annat program som en bild är alternativet Tryck på RETUR för att klistra in” inte tillgänglig i Excel.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Miniatyrdiagram som skapats av en användare visas inte för andra användare som redigerar dokument samtidigt (samtidig redigering).

 • Temporära filer raderades inte alltid från mappen Återskapning.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version: 16.16 (version 180712)    

Version: 16.16 (version 180709)

Nya eller förbättrade funktioner

Felkorrigeringar

 • Kommentarer visades inte när du förde muspekaren över den cell som innehöll kommentaren.  

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • ”Har sparats på min Mac” visades i namnlisten i vissa fall även om filen inte sparats.

 • Åtgärdat ett oregelbundet problem med att skriva ut till PDF-filer med celler som har figursatt text.

 • Den flytande knappen för att använda format i pivottabeller fungerade inte.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version: 16.16 (version 180705) 

Version: 16.16 (version 180702)  

Version:  16.16 (version 180626)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.  Nya funktioner är Snabbfyllning och Microsoft Translator.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett problem som kunde göra att Excel låste sig eller kraschade när du skrev ut eller sparade som PDF-fil.  

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Ångra fungerade inte när fönstret Formelverktyget visades.

 • Ersätt alla fungerade inte om du valde ett dataområde där en del rader har filtrerades bort.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version:  16.15 (version 180620)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Listrutan för en cell med dataverifiering kan visas i ett annat kalkylblad om du flyttar blad.

 • Knappen Tidslinje saknades pivottabellfliken i menyfliksområdet.

 • Knappen Versionshistorik kunde visas även när du stängde fönstret för versionshistorik.

 • En felaktig knappbeskrivning visades för knappen Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 • Snabbmenyn som visades när du högerklickar på en bild har saknade alternativet ”hyperlänk”.

 • Det gick inte att stänga redigering av en formel genom att trycka på ESC efter en felkontroll.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

 • Det finns ett problem med att Excel hänger sig eller kraschar där du försöker skriva ut.  Problemet bör vara korrigerat i uppdateringen efter versionen från 21 juni 2018.

 • Om du väljer ett dataområde där vissa rader filtreras bort kan inte funktionen Ersätt alla byta ut värden men kan rapportera att vissa värden har ersatts.

Version:  16.15 (version 180618)  

Version:  16.15 (version 180612)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Komplettera automatiskt visades inte när du angav cellvärden med japansk IME.

 • Vissa felaktiga ikoner användes som knappar i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 • Om du startade Excel och stängde dialogrutan som frågade om du ville skicka fullständiga diagnostiska data utan att göra ett val kunde Excel visa ett tomt område där kalkylbladet skulle vara.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version:  16.15 (version 180605)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Excel kunde visa ”Har sparats på min Mac” för filer som inte med osparade ändringar.

 • Det går inte att växla till nästa/föregående blad genom att trycka på Fn + CMD + upp/ned.

 • När du kopierar ett stort antal rader och klistrar in som text kan vissa oväntade tecken läggas till kopierad text.

 • XLAM-tillägg kan bli skrivskyddade när du försöker redigera tilläggets VBA-kod.

 • Trycker du på CMD + SKIFT + ” eller CMD +' kopieras inte värdet eller formeln ovan.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Knappar i menyfliksområdet uppdaterades långsamt.  När du till exempel markerar en cell med fetstil tar knappen ”Fetstil” för lång tid på sig att ange att cellen är i fetstil.

 • När du öppnar en tidigare version av en lösenordsskyddad fil visades bara en del av filnamnet i uppmaningen.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

 • Om du startade Excel och stängde dialogrutan som frågade om du ville skicka fullständiga diagnostiska data utan att göra ett val kunde Excel visa ett tomt område där kalkylbladet skulle vara.  Du kunde behöva starta om Excel och göra ett val innan du visade kalkylbladet.

Version från 4 juni 2018

Version:  16.15 (version 180602) 

Version:  16.15 (180528)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • En arbetsbok kan bli skadad efter redigering i den fonetiska guiden (endast östasiatiska språk).

 • Dialogrutan för sortering och filtrering kan öppnas på fel skärm när flera skärmar används.

 • Åtgärdat flera kraschar.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version:  16.14 (version 180524)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat några kraschar.

 • Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version:  16.14 (version 180520)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Det fanns ingen knappbeskrivning om hur du snabbt navigerar blad om du hovrar muspekaren över knapparna för att gå till nästa/föregående blad.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Formelfältet kunde inte synkroniseras med fönstret Formelverktyget.

 • Markeringsindikatorn runt kopierade celler kunde innehålla andra celler om det fanns fler än 2 000 rader i det markerade området.

 • Refererade områdena markerades inte i färg när du använde fönstret Formelverktyget.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version:  16.14 (version 180516)  

Version:  16.14 (version 180513)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • I vissa fall radbröts inte texten ordentligt

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Markörindikatorn (den blinkande markören) var svår att se om cellen hade en mörk bakgrundsfärg.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version:  16.14 (version 180509)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Texten i fältet “Sök i kalkylbladet” markerades inte när du tryckte på CMD+A.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • När du öppnade en arbetsbok visades den ibland bakom de andra arbetsböcker som redan var öppna.

 • Du kunde inte öppna fönstret Format för flera typer av diagram. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  

Version:  16.14 (version 180507)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • VBA-kommandot Range().CopyPicture fungerade inte så det gick inte att kopiera ett område som en bild genom att programmera.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Excel-diagram som infogats i PowerPoint kunde ibland beskäras oväntat.

 • I fältet ”Sök i kalkylbladet” ovanför menyfliksområdet gick det inte att markera text genom att trycka på CMD + A.

 • I vissa fall var kolumnrubrikerna förskjutna i förhållande till kolumnernas kantlinjer i kalkylbladet. 

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Om du öppnar en arbetsbok kanske dess fönster inte hamnar framför de arbetsböcker som redan är öppna.

Version:  16.14 (version 180502)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Om du tryckte på CMD+A när det fanns objekt som diagram, bilder eller textrutor markerades alla objekt och det gick inte att välja alla celler i det aktuella området eller bladet.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • När du använde en makro för att exportera till PDF-fil inkluderades inte bilder och figurer i PDF-filen.

 • Understrykning av lodrät text visades felaktigt.

 • Diagramkategorin “Andra” visade inte några diagramtyper.  Diagramtyperna Börs, Yta och Polär som tidigare visades under “Andra” visas nu under diagramknappen Vattenfall.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Om du öppnar en arbetsbok kanske dess fönster inte hamnar framför de arbetsböcker som redan är öppna.

Version:  16.14 (version 180429)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • När en cell redigerades ändrades teckensnittsstorleken i formelfältet.

 • Markeringar visades felaktigt för diagramelement i vissa diagramtyper. De linjer som anger det markerade objektet visades inte vid objektet.

 • En del ikoner saknades i menyn Lägg till diagramelement.

 • Åtgärdat flera kraschar.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

Version:  16.13 (version 180424)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Kommentarer visas inte när du hovrar över den kommenterade cellen.

 • Åtgärdat flera kraschar, inklusive en krasch när du dubbelklickade på en filterknapp.

 • Textrutor och figurer inkluderades inte när du sparade ett diagram som en bild.

 • I vissa fall kunde texten bli vit när du redigerade en cell, så att det såg ut som att texten försvunnit.

 • Dialogrutan för pivottabellfältet har breddats så att det blir lättare att läsa länge fältnamn.

 • Vid kopiering/inklistring av många rader har några okända tecken lagts till i slutet av den inklistrade texten.

 • En del text blev osynlig när du skulle zooma in och använda radbyte.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

Version:  16.13 (version 180422)

Version:  16.13 (version 180416)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Det uppstod ett problem med att en del innehåll kan gå förlorat om du har skapat en ny fil och sparat den med samma namn som en befintlig fil (vilket ersätter den befintliga filen).

 • Den aktiva cellen kunde ibland inte komma in i vyn när du trycker på ett kortkommando, till exempel CMD + NEDPIL för att markera en cell i slutet av ett område.

 • Ett felmeddelande med språk för Microsoft Windows när du öppnar ett visst webbdokument (. MHT).

 • I vissa fall kunde Excel krascha om du stängde fönstret Formelverktyget och sedan klickade på en cell.

 • Knapparna som angav om ett kalkylblad har konfigurerats för stående eller liggande orientering markerades inte på rätt sätt.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.13 (version 180411)

Version:  16.13 (version 180409)

Version:  16.13 (version 180401)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade Återskapa automatiskt under en krasch.

 • Fönsterstorleken var i vissa fall för litet när du öppnade filer.

 • Excel kunde krascha när du försökte justera datakällan för ett diagram på ett diagramblad.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.13 (version 180327)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Åtgärdat ett problem med att visa celler med valutaformatering sedan zoomnivån ändrats.

 • Anpassade ikoner sparades inte i regler för villkorsstyrd formatering.

 • Förbättrad prestanda för kopiera och klistra in i en arbetsbok.

 • Pivotdiagram synkroniserades inte med pivottabellen när alla fält rensats i pivottabellen.

Version:  16.12 (version 180320)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Åtgärdat ett problem med tillfälliga mappar som skapades på nätverksresurser vid redigering av filer.

 • I Excel konverteras nu automatiskt datum som kopieras och klistras in från en arbetsbok med datumsystemet 1900 i en arbetsbok med datumsystemet 1904 (eller vice versa).

 • Den relaterade pivottabellen filtrerades inte korrekt när man justerade tidslinjens datumintervall med tangentbordet.

Version:  16.12 (180314)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Bildkvaliteten bibehålls vid export till PDF-format.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Förbättrat rullningsprestandan i kalkylblad.

 • Åtgärdat vissa problem som rör kommentarer infogade via ett makro.

 • Nedrullningsbara listor fortsätter inte att rulla när muspekaren hålls över bläddringssymbolen högst upp eller ned i listan.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.12 (version 180308)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdar ett problem med vissa diagramtyper (Solstråle, Trädkarta, Vattenfall, Histogram, Karta och Tratt) där Excel kraschat när du försöker använda dialogrutan Markera data.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.12 (version 180306)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Det uppstod ett problem med kopiera och klistra in i vissa fall, där de sista 2 tecknen i texten inte kopierades.

Version:  16.12 (version 180305)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Att trycka på CMD + F kunde öppna dialogrutan Sök i stället för att placera markören i fältet Sök i menyfliksområdet.

 • XLS-filer som sparats med en stor fönsterstorlek och öppnats i ett mycket litet fönster. Detta var på grund av en begränsning i fönsterstorleken som kunde sparas i XLS-format.  Dessa filer öppnas i ett större fönster, men kanske inte återspeglar den exakta storleken på fönstret när de har sparats.

 • Datum som kopieras och klistras in från en arbetsbok med datumsystemet 1900 i en arbetsbok med datumsystemet 1904 (eller vice versa) kanske inte konverteras. Läs mer information finns i artikeln om skillnader mellan datumsystemen 1900 och 1904.

 • Åtgärdat flera kraschar.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Att kopiera och klistra in en cell som innehåller text i ett program utanför Excel kan medföra att de senaste 2 tecknen i texten som kopierats inte klistras in.

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.12 (version 180226)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat en krasch som kunde uppstå när du bytte blad.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion visar inte en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.11 (version 180220)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Åtgärdat en ikon för att infoga ett filter för tidslinjer i en pivottabell.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion visar inte en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.11 (version 180214)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat en krasch som kunde inträffa när du valde en färg att tillämpa för en cell, ett teckensnitt, en kantlinje eller ett annat objekt.

 • Det gick inte alltid att gå till en hyperlänk genom att klicka på den.

 • Negativa tal som formaterats som procent visar det felaktiga värdet.

 • Menyflikarna för pivotdiagram visades inte när du valt ett pivotdiagram.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.11 (version 180206)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Åtgärdat ett problem där beräkningar tog längre tid än förväntat när du använde flera trådar.

 • Excel visar nu antalet senast använda dokument som anges i MacOS-inställningen ”Senaste objekt”.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Om du skapar ett pivotdiagram visas inte fliken med alternativet att ändra format på diagrammet i menyfliksområdet. Vi kommer att korrigera detta snart.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.11 (version 180205)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Om du skapar ett pivotdiagram visas inte fliken med alternativet att ändra format på diagrammet i menyfliksområdet. Vi kommer att korrigera detta snart.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.11 (version 180130)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Datum skapat skrevs över för filer som sparats på SMB-resurser.

 • Förbättrad rullning när du navigerar med tangentbordet.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Om du skapar ett pivotdiagram visas inte fliken med alternativet att ändra format på diagrammet i menyfliksområdet. Vi kommer att korrigera detta snart.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.10 (version 180124)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Förbättrad prestanda när du byter formatmallar och rullar.

 • När alternativet ”Redigera direkt i cellen” är inaktiverat visas endast det första tecknet i en cell när du redigerar cellen.

 • Om du avslutar Excel när flera arbetsböcker är öppna uppmanas du inte att Spara alla.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.10 (version 180120)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdade flera problem med kraschar.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.10 (version 180114)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett problem som kunde orsaka att Excel kraschade om du stängde den sista återstående öppna arbetsboken.

 • Åtgärdade flera problem med kraschar.

 • Korrigerat problemet med kantformat i menyfliksområdet.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook).

Version:  16.10 (version 180109)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat problem med kraschar.

 • Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Excel kraschar om du har en öppen arbetsbok och du stänger arbetsboken.

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.10 (version 180102)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera problem som kunde leda till en krasch.

 • Spara automatiskt aktiverades inte, även när dokumentet sparades i OneDrive eller OneDrive för företag.

 • Åtgärdat ett problem där en del etiketter på knappar och i dialogrutor visades på fel språk.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook).

Version:  16.9 (version 171226)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Mindre felkorrigeringar

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook).

Version:  16.9 (version 171219)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat kraschar.

 • Förbättrad prestanda vid rullning när du drar för att utöka en markering.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook).

 • Etiketterna i dialogrutan Inställningar visar felaktigt text för en del språk.

Version:  16.9 (version 171217)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Att skriva och navigera gick långsammare om VBA-projekt innehöll användardefinierade funktioner och fönstret Formelverktyget visades.

 • Excel kunde krascha när du läste in en del VBA-tillägg.

 • På en del språk kunde datumformat med ett VBA-format som innehöll ”yyyy” orsaka att ”yyyy” infogades i cellen i stället för året.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook).

 • Etiketterna i dialogrutan Inställningar visar felaktigt text för en del språk.

Version:  16.9 (version 171210)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte gick att ange ett värde för totalsumman i vattenfallsdiagram.

 • En del filegenskaper har tagits bort från filer, bland annat färgtaggar i MacOS.

 • Spåra fel fungerade inte.

 • En del hjälplänkar kunde ta användaren till en orelaterad Microsoft-webbplats.

 • Om du hade ett makro med ScreenUpdating = FALSKT så uppdaterade Excel inte skärmen när makrot kört klart.

 • En del datumformat visade delar av formatkoden i cellen i stället för datumet.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook).

Version:  16.9 (version 171206)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Många korrigeringar för att undvika vissa kraschar.

 • Filter för områden med datum visade inte alla datumvärden i listrutan för filterområden.

 • Sortering med ett makro och range().sort fungerade inte.

 • När du infogar en funktion från menyfliksknappen Formler infogas funktionen två gånger.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Vissa datumformat orsakar att datumvärdet visa delar av datumformatkoden i stället för datumet.  

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.9 (version 171204)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att klistra in i formelfältet eller i en cell när du efter påbörjad redigering.

 • Förbättrat utseendet på knappbeskrivningen och cellmarkeringen när muspekaren hovrar över celler och när du skapar en formel

 • Åtgärdat ett problem med kryssrutan Markera / avmarkera alla i filterlistor.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook).

Version:  16.9 (version 171129)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrar att flertrådat beräkningsläge aktiveras om vissa tillägg är aktiverade när du startar Excel.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.8 (version 171126)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Åtgärdat ett problem där vissa celler såg ut att vara tomma även när de inte var det.

 • Åtgärdat ett problem med att använda tangentbordsgenvägar för att ange datum eller tid på vissa språk (CMD +, eller CTRL +;).

 • Åtgärdat ett problem med att installera XLAM-tillägg från en nätverksplats.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

 • Om vissa Excel-tillägg är aktiverade blir inte flertrådad beräkning aktiverat för nya arbetsböcker.

Version:  16.8 (version 171121)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Åtgärdat vissa problem som rör textinmatning med IME (Input Method Editor) för vissa språk.

 • Åtgärdat ett problem med dataanslutningar där ytterligare tecken visades i textfält.

 • Åtgärdat ett problem med förgående och efterföljande pilar som inte visades som förväntat i sidlayoutvy.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

 • Om vissa Excel-tillägg är aktiverade blir inte flertrådad beräkning aktiverat för nya arbetsböcker.

 • Ibland ser cellinnehållet ut att vara tomt när du har rullat med hjälp av trackpad. 

Version: 16.8 (version 171114)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

 • Flertrådad beräkning kan inte aktiveras i nya arbetsböcker.

 • Ibland visas innehållet i cellerna som tomma även om de innehåller ett värde. Vi undersöker problemet, men du kan fortfarande skicka feedback med en skärmbild om du stöter på problemet. 

Version:  16.8 (version 171111)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Flertrådad beräkning – Med flertrådad beräkning kan nu arbetsböcker beräknas snabbare.

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar, inklusive en krasch som inträffade när du använde formulärkontroller, till exempel knappar och kombinationsrutor.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

 • Om du märker en förbättring i beräkningshastigheten för en arbetsbok i version 16.8 öppnar du den och sparar den med version 15.x. Arbetsboken kommer inte längre att använda flertrådad beräkning när du öppnar den igen i version 16.8.

 • Ibland visas innehållet i cellerna som tomma även om de innehåller ett värde. Vi undersöker problemet, men du kan fortfarande skicka feedback med en skärmbild om du stöter på problemet. 

Version:  16.8 (version 171107)

Nya eller förbättrade funktioner

(läsa även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Vissa menyalternativ hade dubbletter

 • Formeln Autosumma infogas nu av CMD+SKIFT+T.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Infogning av formulärkontroll gör att Excel kraschar.

 • Teckenstorleken i formelfältet är mindre än förväntat.

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.8 (version 171101)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett problem som kunde orsaka att text visades på engelska även om språket på Mac OS inte var inställt till engelska.

 • Uppdateringen innehåller några korrigeringar för att undvika kraschar under vissa omständigheter. Mer information om ytterligare korrigeringar finns på Viktig information för 1 november.

Version:  16.7 (version 171029)

Nya eller förbättrade funktioner

(läsa även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober)

Programkorrigeringar (nyheter)

 • Nu öppnas nya arbetsböcker i ett mindre fönster i stället för att ta upp större delen av skärmen.

 • Åtgärdat ett problem med länken ”Hjälp om funktionen” när du arbetar i verktyget Skapa formel.

 • Du kan nu lägga till en ny textrad när du redigerar en cell genom att trycka på ALT + RETUR.

 • Excel-fönstret visas när du klickar på Excel-knappen i Visual Basic Editor.

 • Åtgärdat ett problem där Visual Basic Editor kunde visas när du växlade till ett annat kalkylblad i Excel.

 • Åtgärdat ett problem med att byta till en anpassad vy.

 • Åtgärdat ett problem där VoiceOver inte kunde läsa upp antalet hittade objekt vid sökning och inte tillkännagav platsen när användaren navigerade till ett objekt som hittades med sökningen.

 • Åtgärdat flera kraschar som inträffade när du försökte använda en användardefinierad funktion i fönstret för verktyget Skapa formel.

 • Förklarande anteckningar i dialogrutan Talformat visades vid fel tillfällen.

 • Åtgärdat ett problem med dialogrutan Ta bort dubbletter där vissa knappar och etiketter överlappande.

 • Med ett ”höger-till-vänster”-orienterat kalkylblad skulle den vågräta rullningslisten rulla i motsatt riktning.

 • En del problem med att redigera kommentarer har åtgärdats.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att en del VBA-makron och tillägg kunde köras

 • Åtgärdat ett problem som kunde orsaka att nya arbetsboksmallar och inloggningssidor visades på fel språk efter att du använt Visual Basic Editor.

 • En del sidstorlekar visas felaktigt i galleriet för sidstorlekar.

 • Problemlösaren slutade inte även om den uppnått den konfigurerade tidsgränsen.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Teckenstorleken i formelfältet är mindre än förväntat.

 • Avgränsare för decimaltecken och tusentalsavgränsare som anges i Mac OS-inställningar används i vissa fall inte av Excel.

 • Formeln Autosumma infogas inte av CMD+SKIFT+T .

 • Vissa talformat gör att numeriska värden visas som hash-tecken (#) även om kolumnen är bred nog.

 • Om du dra ett fönster mellan en Retina-skärm och en icke-Retina-skärm kanske bladets skala blir fel.  Du kan lösa problemet genom att zooma in och ut igen.

 • Kommentarspilarna verkar inte alltid koppla kommentaren till cellen.

Version:  16.7 (version 171020)

Din feedback hjälper oss att bli bättre.  Om du upptäcker ett problem vill vi gärna att du klickar på uttryckssymbolen i det övre hörnet av programmet och berättar för oss vad vi kan göra bättre eller vad du vill ha.

Nya eller förbättrade funktioner

(läsa även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera problem med användning av icke-amerikanskt tangentbord.

 • Formeln =INFO("system") visar nu det rätta resultat ”mac”.

 • Vissa filtyper saknades i den nedrullningsbara listan för att välja importformat i guiden Textimport.

 • Det finns ett antal korrigeringar för att undvika att program kraschar och/eller hänger sig i vissa situationer.

 • Flera mindre felkorrigeringar.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • När du stänger ett dokument och språket som är engelska visar knappen ”Spara allt” i stället för ”Spara inte”.

 • Teckenstorleken i formelfältet är mindre än förväntat.

 • Avgränsare för decimaltecken och tusentalsavgränsare som anges i Mac OS-inställningar används i vissa fall inte av Excel.

 • Formeln Autosumma infogas inte av CMD+SKIFT+T .

 • Vissa talformat gör att numeriska värden visas som hash-tecken (#) även om kolumnen är bred nog.

 • Om du dra ett fönster mellan en Retina-skärm och en icke-Retina-skärm kanske bladets skala blir fel.  Du kan lösa problemet genom att zooma in och ut igen.

 • Kommentarspilarna verkar inte alltid koppla kommentaren till cellen.

 • När du skapar en formel med formelfönstret fungerar inte hjälplänken.

Version:  16.7 (version 171017)

Din feedback hjälper oss att bli bättre.  Om du upptäcker ett problem vill vi gärna att du klickar på uttryckssymbolen i det övre hörnet av programmet och berättar för oss vad vi kan göra bättre eller vad du vill ha.

Nya eller förbättrade funktioner

(läsa även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat många problem med att kopiera och klistra in.

 • Åtgärdat ett problem bladflikar så att hela bladnamnet visas.

 • Det finns ett antal korrigeringar för att undvika att program kraschar och/eller hänger sig i vissa situationer.

 • Åtgärdat några problem med kortkommandon, inklusive CMD + piltangent för att flytta till slutet av området, CMD + E för att centrera text med mera.

 • Åtgärdat flera problem med att ställa in och spara inställningar

 • Åtgärdat ett problem med att öppna alla fönster för dokument med flera fönster.

 • När du ändrar storlek på en rad eller kolumn genom att dra med musen visas nu beskrivningar som förväntat.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte gick att välja flera knappar i ett utsnitt.

 • I guiden Textimport kan du nu rulla åt höger för att se alla kolumner.

 • Åtgärdat ett problem med att låsta fönsterrutor visas felaktigt efter zoomning.

 • Åtgärdat flera problem med VBA, bland annat returnerar Application.OperatingSystem nu rätt värde.

 • Flera mindre felkorrigeringar.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Teckenstorleken i formelfältet är mindre än förväntat.

 • Avgränsare för decimaltecken och tusentalsavgränsare som anges i Mac OS-inställningar används i vissa fall inte av Excel.

 • Formeln Autosumma infogas inte av CMD+SKIFT+T .

 • Formeln =INFO("system") ger fel resultat, "pcdos".

 • Vissa talformat gör att numeriska värden visas som hash-tecken (#) även om kolumnen är bred nog.

 • Vissa filtyper saknas i den nedrullningsbara listan för att välja importformat i guiden Textimport.

 • Nya arbetsböcker får ett standardnamn, vilket är nytt sedan tidigare. Standardnamnet har varit ”Arbetsbok1” men nu kommer det att vara ”Bok1”. Detta kan få konsekvenser om du använder skript eller VBA-makron som refererar till standardfilnamnet.

 • Om du dra ett fönster mellan en Retina-skärm och en icke-Retina-skärm kanske bladets skala blir fel.  Du kan lösa problemet genom att zooma in och ut igen.

 • Programmet kan ta längre tid att starta än väntat.

 • Kommentarspilarna verkar inte alltid koppla kommentaren till cellen.

 • När du skapar en formel med formelfönstret fungerar inte hjälplänken.

Version:  16.7 (version 171008)

Nya eller förbättrade funktioner

(läsa även om de största funktionerna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober)

Felkorrigeringar

 • Det finns ett antal korrigeringar för att undvika att program kraschar och/eller hänger sig i vissa situationer.

 • Åtgärdat några problem med kortkommandon, bland annat CMD + A när du redigerar en cell som nu markerar texten i cellen i stället för att markera ett område.

 • Åtgärdat problem där du markerar ett område, skriver ett värde och trycker på CMD + RETUR. Nu överförs värdet till alla celler det markerade området.

 • Flera mindre felkorrigeringar.

Kända problem

Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Nya arbetsböcker får ett standardnamn, vilket är nytt sedan tidigare. Standardnamnet har varit ”Arbetsbok1” men nu kommer det att vara ”Bok1”. Detta kan få konsekvenser om du använder skript eller VBA-makron som refererar till standardfilnamnet.

 • Om du dra ett fönster mellan en Retina-skärm och en icke-Retina-skärm kanske bladets skala blir fel.  Du kan lösa problemet genom att zooma in och ut igen.

 • Ett antal tangentbordsgenvägar fungerar inte som förväntat.

 • Programmet kan ta längre tid att starta än väntat.

 • Kommentarspilarna verkar inte alltid koppla kommentaren till cellen.

 • När du skapar en formel med formelfönstret fungerar inte på hjälplänken och det går inte att stänga arbetsboken förrän du stänger Formelverktyget.

Version:  16.6 (171001)

Microsoft Excel för Mac-logotyp visar version 16.6

Nya eller förbättrade funktioner

 • Samarbeta – Prenumeranter på Microsoft 365 kan redigera samtidigt i arbetsböcker som lagras på OneDrive och SharePoint.

 • Nya funktioner– För O365-prenumeranter: använd nya IFS- och VÄXLA-funktionen för att förenkla och förkorta dina formler.

 • Bättre stöd för diagram med en pivottabell som datakälla – diagrammen uppdateras om du uppdaterar pivottabellen.

 • Tabellutsnitt – lägga till ett utsnitt för att filtrera tabellerna snabbt.

 • Nya och moderna diagramtyper – för O365-prenumeranter: visualisera data med nya diagramtyper, som låddiagram, trattdiagram, histogram, pareto-diagram, soldiagram, treemap-diagram och vattenfallsdiagram.

 • Uppdatering av Visual Basic for Applications (VBA) – Vissa ytterligare metoder, egenskaper och objekt som är tillgängliga för Windows Office-användare fungerar nu på även på Mac. Det finns fortfarande skillnader mellan Mac- och Windows-objektmodellen, så du kommer fortfarande att se felmeddelandet ”stöds inte på den här plattformen” för vissa element. Mer information om ändringar av objektmodellen blir tillgänglig snart.

Felkorrigeringar

 • Sidlayoutvyns prestanda har förbättrats.

Kända problem

Det här är den första förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Nya arbetsböcker får ett standardnamn, vilket är nytt sedan tidigare. Standardnamnet har varit ”Arbetsbok1” men nu kommer det att vara ”Bok1”. Detta kan få konsekvenser om du använder skript eller VBA-makron som refererar till standardfilnamnet.

 • Ett antal tangentbordsgenvägar fungerar inte som förväntat.

 • Programmet kan ta längre tid att starta än väntat.

 • Kommentarspilarna verkar inte alltid koppla kommentaren till cellen.

 • När du skapar en formel med formelfönstret fungerar inte hjälplänken.

 • Om du har ett område markerat och skriver och sedan trycker på CMD + RETUR bekräftas bara värdet i den aktiva cellen.

Version: 15.40 (170926)

Nya eller förbättrade funktioner

Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Ett fel har åtgärdats där radnumreringen har återställts och omvänts och vissa radnummer eller visst innehåll verkar vara en spegelbild av hur det skulle se ut.  Det här påverkade datorer med Mac OS version 10.13 (High Sierra).

Kända problem

 • För datorer med Touch Bar kraschade Excel när du tryckte på likhetstecknet för att börja skriva en formel.

Version:  15.39.0 (version 170913)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Mindre felkorrigeringar

Kända problem

 • I vissa fall kan radnumren ha en spegelvänd utformning och visas i omvänd ordning för en del rader. Vissa stödlinjer kan också visas på oväntade platser. Det här problemet har bara upptäckts i Excel för Mac med OS 10.13 (High Sierra).  

Version:  15.39.0 (version 170905)

Nya eller förbättrade funktioner

Felkorrigeringar

 • Mindre felkorrigeringar

Kända problem

 • Inget nytt den här veckan.

Version:  15.39.0 (version 170829)

Nya eller förbättrade funktioner

Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

Mindre felkorrigeringar

Kända problem

Inget nytt den här veckan.

Version::  15.38.0 (version 170822)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Säkerhetsuppdateringar: Utökad säkerhetsvarning för Excel 4-makro

 • Problem: Kraschar om en del filer har öppnats i en viss ordning

Kända problem

 • Inget nytt den här veckan.

Version: 15.38.0 (version 170815)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett problem med felaktig radhöjd när du öppnar ett kalkylblad på nytt. Radhöjden ökar för kalkylblad som innehåller celler med radbruten text och där radhöjden för celler har justerats med hjälp av funktionen Autopassa. Det här problemet påverkade tidigare Insiders snabbt-versioner.

Kända problem

 • Inget nytt den här veckan.

Version: 15.38.0 (version 170809)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Några mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

 • I vissa fall ökas radhöjden när du öppnar ett dokument för rader som innehåller celler med radbruten text och som har haft den radhöjden med hjälp av funktionen Autopassa.

Version: 15.38.0 (version 170801)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • En del mallar har åtgärdats för vissa regioner så att relevant innehåll ingår.

 • Några mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

 • I vissa fall ökas radhöjden när du öppnar ett dokument för rader som innehåller celler med radbruten text och som har haft den radhöjden med hjälp av funktionen Autopassa.

Anteckningar och nyheter

 • Om du vill rapportera problem direkt till vårt team klickar du på uttryckssymbolen i övre högra hörnet i programmet och klickar sedan på Berätta vad du gillar eller Berätta vad som kan förbättras.

 • Kontakta oss och andra Office-insiders via Office Insider-communityn eller via Twitter.

 • Om du vill gå med i snabbnivån klickar du på Hjälp > Sök efter uppdateringar > Delta i Office Insider-programmet och få tillgång tidigt till nya versioner > Office Insider – snabbt.

Version: 15.37.0 (version 170725)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett problem där en cell behåller ett värde trots att det tagits bort efter att ha använt FN + uppåt-/nedåtpilen för att gå upp eller ned en sida och sedan ta bort ett värde från en cell.

 • Mindre felkorrigeringar

Kända problem

 • Inget nytt den här veckan.

Version: 15.37.0 (version 170704)

Nya och förbättrade funktioner

 • Nu kan du lägga till bilder i sidhuvuden och sidfötter (kommer i juni 2017 men har inte tidigare dokumenterats här).

Bildalternativet i fliken Sidhuvud och sidfot i menyfliksområdet

 • Felkorrigeringar

 • Bilder i sidhuvuden och sidfötter – åtgärdat ett problem där bildkvaliteten försämrades vid utskrift.

Kända problem

 • Inga kända problem för närvarande.

Ytterligare information:

 • Om du vill rapportera problem direkt till vårt team klickar du på uttryckssymbolen i övre högra hörnet i programmet och klickar sedan på Berätta vad du gillar eller Berätta vad som kan förbättras.

 • Om du behöver gå tillbaka till en tidigare fungerande version kan du kan gå till programmappen och flytta ”Microsoft Excel.app” till papperskorgen och sedan gå till kontosidan på Office.com för att installera om den aktuella versionen för icke-Insiders.  Du måste flytta den nya versionen till papperskorgen innan du kan installera den äldre versionen.

 • Kontakta oss och andra Office-insiders via Office Insider-communityn eller via Twitter.

 • Om du vill gå med i snabbnivån klickar du på Hjälp > Sök efter uppdateringar > Delta i Office Insider-programmet och få tillgång tidigt till nya versioner > Office Insider – snabbt.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×