Symptom

När du kör cmdlet Get-ExchangeServerAccessLicenseUser för att returnera en lista över unika användare för den angivna licensen i en miljö med Microsoft Exchange Server 2013 visar inget resultat för antalet Exchange Server 2013 Enterprise CAL-licens.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom cmdlet Get-ManagedFolderMailboxPolicy i CalCalculation.ps1 skript som används av cmdlet Get-ExchangeServerAccessLicenseUser inte längre stöds i Exchange Server 2013.

Lösning

Åtgärda problemet genom att installera kumulativ uppdatering 12 eller en senare kumulativ uppdatering för Exchange Server 2013.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×