Symptom

Tänk dig följande situation:

  1. I dialog rutan språk inställningar för Microsoft Office 2010 väljer du visnings språk till arabiska.

  2. Du startar Microsoft Office Publisher 2010. Du märker att fönstret för sid navigering finns till höger.

  3. I gruppen Visa klickar du på fliken Visa och avmarkerar sedan kryss rutan sid navigering .

  4. Du avslutar alla Office-program och sedan ändrar visnings språket till engelskai dialog rutan språk inställningar för Microsoft Office 2010 .

  5. Du startar Publisher 2010 och sedan klickar du på fliken Visa och markerar sedan kryss rutan sid navigering i gruppen Visa .

I det här scenariot märker du att fönstret för sid navigering fortfarande finns på höger sida.Obs! Om visnings språket är inställt på ett språk som skrivs från vänster till höger (till exempel engelska) i dialog rutan språk inställningar för Microsoft Office 2010 bör fönstret sid navigering vara placerat på vänster sida.

Lösning

Undvik det här problemet genom att ta bort Pubcmd14. dat-filen från följande plats innan du startar Publisher 2010:

%systemdrive%\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\PublisherObs! När du tar bort filen Pubcmd14. dat går all anpassning av Publisher 2010-gränssnittet förlorad.  

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×