Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns flera sätt att förbättra sökfunktionen för användare. I den här artikeln introduceras några av de vanligaste sätten, till exempel att använda hanterade egenskaper, sökomfattning, nyckelord med Bästa val, externa platser och förfiningspanelen på sökresultatsidan.

Överst på sidan

Använda hanterade egenskaper

När söktjänsten crawlar webbplatser söker den efter egenskaper, som även kallas metadata eller attribut, som har associerats med dokument. De egenskaper som söktjänsten hittar och kopplar till dokumenten kallas för crawlade egenskaper. Crawlade egenskaper skapas från olika platser i SharePoint eller i själva dokumenten. En kolumn i ett dokumentbibliotek kan till exempel ha konfigurerats att registrera datum och tid då dokumenten överförs, eller en innehållstyp kanske har konfigurerats som "Produktspecifikationer". Ju mer information som finns om ett dokument, desto lättare är det att hitta dokumentet.

Hanterade egenskaper skapas för publicerade metadata, vilket innebär att de hanterade egenskaperna kan indexeras i SharePoint och visas i sökresultat. När söktjänsten har crawlat nytt innehåll en gång bör administratören för söktjänsten granska listan med hanterade egenskaper. Det är vanligt att olika dokument använder olika namn för liknande egenskaper. Tänk till exempel på de olika namnen på den egenskap som identifierar författaren av ett dokument. En dokumenttyp kan kalla den här egenskapen för "författare," en annan kan kalla den för "upphovsman" och en tredje för "egenskap3". Du kan mappa var och en av dessa crawlade egenskaper till den hanterade egenskapen Författare.

Du visar metadataegenskaperna i Central administration genom att gå till sidan Sökadministration och under Fråga och resultat klicka på Metadataegenskaper.

Överst på sidan

Ange omfattning

En omfattning är en uppsättning innehåll, till exempel en grupp webbplatser. Genom att definiera omfattning kan användare utföra en sökning i en begränsad uppsättning innehåll. När du definierar en omfattning kan du kombinera platsregler med egenskapsregler för att på så sätt begränsa sökningen. En omfattning kan exempelvis skicka en fråga till vissa webbplatser, eller till dokument som är markerade med särskilda egenskapsvärden. När användare söker efter innehåll på en webbplats anges omfattningen automatiskt till den webbplatsen samt till alla webbplatser under den. Om användare söker från resultatsidan eller från sökcenterwebbplatsen, anges omfattningen automatiskt till Alla webbplatser. Du kan hjälpa användare att få bättre resultat genom att låta dem välja om de vill söka i en mindre uppsättning innehåll.

Sökomfattningen måste först definieras i Central administration. På sidan Sökadministration i Söktjänstprogram kan du lägga till nya omfattningar eller ändra inställningarna för befintliga sökomfattningar.

När omfattningen har definierats i Central administration kan en webbplatssamlingsadministratör eller webbplatsägare göra omfattningen tillgänglig för användare i webbdelar som webbdelen Sökruta.

Om du vill visa omfattningar för användare i webbdelen Sökruta på sidan Sökcenter gör du så här:

  1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn och sedan på Redigera sida.

  2. Klicka på pilen på menyn Webbdelen Sökruta och sedan på Redigera webbdel.

  3. Under Omfattningslistruta väljer du Visa listrutan med sökomfattningar.

Mer information om att skapa och hantera omfattning och omfattningsregler finns i Enterprise Search Center på TechNet. Mer information om att använda webbdelar eller redigera webbdelssidor finns i hjälpen för SharePoint Server 14.

Överst på sidan

Lägga till nyckelord med bästa val

Med nyckelord med bästa val kan användare söka efter termer (nyckelord) som är specifika för just den organisationen och hitta ofta använda webbplatser (bästa val). Du kan använda nyckelord med bästa val och dirigera användare till webbplatser som du tror är mest användbara för dem beroende på vilka nyckelord de har använt i din fråga. En webbplatssamlingsadministratör konfigurerar nyckelord med bästa val så att han eller hon direkt kan påverka sökresultat, oavsett inställningarna som ärvs från Central administration.

När en användare tar med ett nyckelord eller en av dess synonymer i en fråga innehåller sökresultatsidan länkar till de associerade bästa valen ovanför huvudresultaten. Nyckelord kan användas för att tillhandahålla en ordlista med namn och termer som används i organisationen. När nyckelord konfigureras med synonymer och bästa val kan de också förbättra sökresultaten genom att hänvisa användare till rekommenderade resurser.

Om du vill visa inställningarna för nyckelord och bästa val går du till webbplatsen Sökcenter, klickar på Webbplatsåtgärder, Webbplatsinställningar och sedan, under Administration av webbplatssamling, på Söknyckelord.

Överst på sidan

Lägga till externa platser

En sammanslagen sökning innebär att en fråga skickas samtidigt till en eller flera databaser (platser) online för att generera en enda sökresultatsida. Genom att lägga till externa platser kan frågor skickas till fjärrsökmotorer och feeds, till exempel www.bing.com. Innehållet från fjärrplatser crawlas inte av de interna servrarna. i SharePoint Server 14 visas resultatet för användare bredvid resultatet från organisationens interna innehåll.

Du kan lägga till och konfigurera webbdelar på sökresultatsidan som antingen webbdelen Resultat av sammanslagen sökning eller webbdelen Vanligaste externa resultat.

Om du vill visa externa sökresultat på en annan sida än standardsidan med sökresultat lägger du bara till webbdelen Externa sökresultat eller webbdelen Vanligaste externa resultat till sidan som du vill visa de externa sökresultaten på.

Du kan kontrollera aspekter av sökresultatet i webbdelen Sammanslagen sökning, till exempel vilka metadata och hur många länkar som ska visas, genom att redigera egenskaperna och XSL-koden (Extensible Stylesheet Language) för en extern plats. Du kan också kontrollera sökresultatets utseende, till exempel färg eller teckenformat på länktexten. Du kan ändra frågan som skickas till den externa platsen när en användare skriver ett visst prefix eller mönster med hjälp av utlösningsregler, som konfigureras när en extern plats anges.

Mer information om att skapa och hantera externa platser finns i Enterprise Search Center på TechNet. Information om att skapa utlösningsregler finns i hjälpen om produkten. Mer information om att arbeta med XSL eller skapa egna webbdelar finns i hjälpen om produkten på MSDN.

Överst på sidan

Anpassa förfiningspanelen

Förfiningspanelen är en webbdel på sökresultatsidan som visar en sammanfattning av sökresultatet efter dokumentegenskaper. Sammanfattningen kan till exempel ange om de femtio bästa resultaten främst är Microsoft Word-dokument, följt av ett visst antal Microsoft Excel-dokument.

Med hjälp av förfiningspanelen kan användare ändra hur resultatet visas. Till exempel efter typ av innehåll (dokument, kalkylblad, presentation, webbsida och så vidare), innehållets plats (till exempel SharePoint-webbplatser), författare eller datum då dokumentet ändrades. En webbplatsägare eller webbplatssamlingsadministratör kan anpassa förfiningspanelen genom att ändra webbdelens egenskaper. Du kan till exempel öka eller minska antalet kategorier som visas eller ändra definitionsfilerna för filterkategorier.

Mer information om att anpassa förfiningspanelen finns i Enterprise Search Center på TechNet. Mer information om att använda webbdelar eller redigera webbdelssidor finns i hjälpen för SharePoint Server 14.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×