Symptom

Om en värddator med Windows Server 2012 eller Windows Server 2008 R2-baserade Hyper-V råkar ut för en oplanerad omstart och om volymer på virtuella hårddiskar som är ansluten till en virtuell IDE-styrenhet som används av virtuella datorer, kan det inträffa att virtuella hårddiskar på servern inte längre konsekventa.

Anta att du har en virtualiserad domänkontrollant på en Hyper-V-värdserver. När Hyper-V-värdservern kraschar eller påträffar ett strömavbrott kan Active Directory-databasen skadas eller så kan följden bli att den virtuella datorn inte startar och du får ett felmeddelande av följande slag:

c00002e2 Katalogtjänsterna kunde inte starta på grund av följande fel: %hs Felstatus: 0 x %x. Avsluta den här datorn eller starta om datorn i återställningsläge för katalogtjänster, kontrollera händelseloggen för mer information.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom Hyper-V-virtuella IDE-styrenheten rapporterar felaktigt utfört om operativsystemet på gäst begär för att inaktivera diskcachen. Detta kan leda till att en ansökan om utfärdande av i/o-åtgärder som det anser sparas till disk som faktiskt som får lagras i diskcachen, vilket inte skulle beständiga över strömavbrott för Hyper-V-värd.

Gå till avsnittet " Mer information " för mer information.

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns "Snabbkorrigeringen tillgänglig för hämtning" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! "Snabbkorrigering tillgänglig för hämtning" formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig på. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows Server 2012.

Registerinformation

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows RT och Windows 8 Windows Server 2012 Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 8 och snabbkorrigeringar för Windows Server 2012 ingår i samma paket. Dock visas bara "Windows 8" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 8" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:

  Version

  Produkt

  Milstolpe

  Verksamhetsgren

  6.2.920 0.16 -xxx

  Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0,20 xxx

  och Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.

För alla x64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Vmwp.exe

6.2.9200.16623

4,040,704

25-May-2013

01:26

x64

Vmwp.exe

6.2.9200.20728

4,040,704

25-May-2013

03:26

x64Obs! När du har installerat uppdateringen misslyckas begäranden om att inaktivera diskcachen i Hyper-V-virtuella IDE-styrenhet. Detta är det förväntade resultatet. Du kan få ett varningsmeddelande som skapas av Active Directory i gästoperativsystemet för datorn. Den här händelsen 1539 varningsmeddelande om att "Active Directory DS gick inte att inaktivera skrivcache programvarubaserade disk på följande hårddisken" följt av enhetsbeteckningen för hårddisken. Meddelandet genereras när en begäran om att inaktivera diskcachen vägrar korrekt i Hyper-V-virtuella IDE-styrenhet. Men begär Active Directory alla databasuppdateringar slutföras utan cachelagring, vilket garanterar att underlagringssystemet Hyper-V för att förhindra förlust av data från ett strömavbrott eller andra oväntade omstart.

Information om uppdateringen

Windows Server 2012Installera uppdatering samlad 2855336 på Windows Server 2012-baserade Hyper-V-värd.

Windows Server 2008 R2Installera uppdateringen 2853952 på Windows Server 2008 R2-baserade Hyper-V-värd. Installera uppdateringen 2853952 på gäst även om gästen kör Windows Server 2008 R2 eller Windows 7.

Den här uppdateringen är tillgänglig från Windows Update och Microsoft Download Center.

Operativsystem

Uppdatering

Alla stöds x86-baserade versioner av Windows7

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla stöds x64-baserade versioner av Windows7

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla IA64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

119591 hämta Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Krav på omstartEn omstart krävs för uppdatering som löser problemet.

Den globala versionen av den här uppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

 • MANIFEST-filerna (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för varje miljö är listade separat i avsnittet "Ytterligare filinformation". MUM, MANIFEST och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Aliide.sys

1.2.0.0

14 400

14-Jul-2009

01:26

x86

Amdide.sys

6.1.7600.16385

14,912

14-Jul-2009

01:26

x86

Atapi.sys

6.1.7600.16385

21,584

14-Jul-2009

01:26

x86

Ataport.sys

6.1.7601.18231

133,056

05-Aug-2013

01:56

x86

Cmdide.sys

2.0.7.0

15,952

14-Jul-2009

01:26

x86

Intelide.sys

6.1.7600.16385

15,424

14-Jul-2009

01:20

x86

Msahci.sys

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

12:30

x86

Pciide.sys

6.1.7600.16385

12,368

14-Jul-2009

01:20

x86

Pciidex.sys

6.1.7600.16385

42,560

14-Jul-2009

01:19

x86

Viaide.sys

6.0.6000.170

16,976

14-Jul-2009

01:19

x86

Aliide.sys

1.2.0.0

14 400

14-Jul-2009

01:26

x86

Amdide.sys

6.1.7600.16385

14,912

14-Jul-2009

01:26

x86

Atapi.sys

6.1.7600.16385

21,584

14-Jul-2009

01:26

x86

Ataport.sys

6.1.7601.22414

133,056

05-Aug-2013

08:59

x86

Cmdide.sys

2.0.7.0

15,952

14-Jul-2009

01:26

x86

Intelide.sys

6.1.7600.16385

15,424

14-Jul-2009

01:20

x86

Msahci.sys

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

12:30

x86

Pciide.sys

6.1.7600.16385

12,368

14-Jul-2009

01:20

x86

Pciidex.sys

6.1.7600.16385

42,560

14-Jul-2009

01:19

x86

Viaide.sys

6.0.6000.170

16,976

14-Jul-2009

01:19

x86

För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Hvax64.exe

6.1.7601.22414

606,720

05-Aug-2013

07:14

x64

Hvboot.sys

6.1.7601.22414

118,208

05-Aug-2013

08:33

x64

Hvix64.exe

6.1.7601.22414

635,392

05-Aug-2013

07:14

x64

Vmwp.exe

6.1.7601.18231

3,682,816

05-Aug-2013

01:18

x64

Vmwp.exe

6.1.7601.22414

3,682,816

05-Aug-2013

07:28

x64

Aliide.sys

1.2.0.0

15,440

14-Jul-2009

01:52

x64

Amdide.sys

6.1.7600.16385

15,440

14-Jul-2009

01:52

x64

Atapi.sys

6.1.7600.16385

24,128

14-Jul-2009

01:52

x64

Ataport.sys

6.1.7601.18231

155,584

05-Aug-2013

02:25

x64

Cmdide.sys

2.0.7.0

17,488

14-Jul-2009

01:52

x64

Intelide.sys

6.1.7600.16385

16,960

14-Jul-2009

01:48

x64

Msahci.sys

6.1.7601.17514

31,104

20-Nov-2010

13:33

x64

Pciide.sys

6.1.7600.16385

12,352

14-Jul-2009

01:45

x64

Pciidex.sys

6.1.7600.16385

48,720

14-Jul-2009

01:45

x64

Viaide.sys

6.0.6000.170

17,488

14-Jul-2009

01:45

x64

Aliide.sys

1.2.0.0

15,440

14-Jul-2009

01:52

x64

Amdide.sys

6.1.7600.16385

15,440

14-Jul-2009

01:52

x64

Atapi.sys

6.1.7600.16385

24,128

14-Jul-2009

01:52

x64

Ataport.sys

6.1.7601.22414

155,584

05-Aug-2013

08:33

x64

Cmdide.sys

2.0.7.0

17,488

14-Jul-2009

01:52

x64

Intelide.sys

6.1.7600.16385

16,960

14-Jul-2009

01:48

x64

Msahci.sys

6.1.7601.17514

31,104

20-Nov-2010

13:33

x64

Pciide.sys

6.1.7600.16385

12,352

14-Jul-2009

01:45

x64

Pciidex.sys

6.1.7600.16385

48,720

14-Jul-2009

01:45

x64

Viaide.sys

6.0.6000.170

17,488

14-Jul-2009

01:45

x64

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Aliide.sys

1.2.0.0

19,024

14-Jul-2009

01:57

IA-64

Atapi.sys

6.1.7600.16385

44,624

14-Jul-2009

01:57

IA-64

Ataport.sys

6.1.7601.18231

372,160

05-Aug-2013

01:35

IA-64

Cmdide.sys

2.0.7.0

26,704

14-Jul-2009

01:57

IA-64

Intelide.sys

6.1.7600.16385

21,072

14-Jul-2009

01:58

IA-64

Msahci.sys

6.1.7601.17514

72,064

20-Nov-2010

10:33

IA-64

Pciide.sys

6.1.7600.16385

15,952

14-Jul-2009

01:58

IA-64

Pciidex.sys

6.1.7600.16385

115,792

14-Jul-2009

01:58

IA-64

Viaide.sys

6.0.6000.170

27,712

14-Jul-2009

01:56

IA-64

Aliide.sys

1.2.0.0

19,024

14-Jul-2009

01:57

IA-64

Atapi.sys

6.1.7600.16385

44,624

14-Jul-2009

01:57

IA-64

Ataport.sys

6.1.7601.22414

372,160

05-Aug-2013

07:44

IA-64

Cmdide.sys

2.0.7.0

26,704

14-Jul-2009

01:57

IA-64

Intelide.sys

6.1.7600.16385

21,072

14-Jul-2009

01:58

IA-64

Msahci.sys

6.1.7601.17514

72,064

20-Nov-2010

10:33

IA-64

Pciide.sys

6.1.7600.16385

15,952

14-Jul-2009

01:58

IA-64

Pciidex.sys

6.1.7600.16385

115,792

14-Jul-2009

01:58

IA-64

Viaide.sys

6.0.6000.170

27,712

14-Jul-2009

01:56

IA-64

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2


Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 7

Filegenskap

Värde

Filnamn

X86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18231_none_df26d4d57fdef5b0.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

6,632

Datum (UTC)

06-Aug-2013

Tid (UTC)

19:46

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

X86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_dfc9143c98e9a6c4.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

6,632

Datum (UTC)

06-Aug-2013

Tid (UTC)

19:46

Plattform

Ej tillämplig

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

Filegenskap

Värde

Filnamn

Amd64_453b23b4799e3d18f0b6f5e824c33719_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_f4f4b5b1e2c8c32c.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

1,055

Datum (UTC)

06-Aug-2013

Tid (UTC)

19:42

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Amd64_f3bc7e4abef692ac454474ea9ddd5d7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18231_none_f7049554b2792c32.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

703

Datum (UTC)

06-Aug-2013

Tid (UTC)

19:42

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_8f00db0795429115.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

4,163

Datum (UTC)

05-Aug-2013

Tid (UTC)

09:10

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Amd64_microsoft-hyper-v-vstack-vmwp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18231_none_934dd685767b40bb.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

276,830

Datum (UTC)

05-Aug-2013

Tid (UTC)

02:46

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Amd64_microsoft-hyper-v-vstack-vmwp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_93f015ec8f85f1cf.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

276,830

Datum (UTC)

05-Aug-2013

Tid (UTC)

09:11

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Amd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18231_none_3b457059383c66e6.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

6,636

Datum (UTC)

06-Aug-2013

Tid (UTC)

19:52

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Amd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_3be7afc0514717fa.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

6,636

Datum (UTC)

06-Aug-2013

Tid (UTC)

19:52

Plattform

Ej tillämplig

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Filegenskap

Värde

Filnamn

Ia64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18231_none_df2878cb7fdcfeac.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

6,112

Datum (UTC)

06-Aug-2013

Tid (UTC)

19:42

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Ia64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_dfcab83298e7afc0.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

6,112

Datum (UTC)

06-Aug-2013

Tid (UTC)

19:42

Plattform

Ej tillämpligStatus

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information

Det finns olika cachelagring lager i stacken virtualisering som påverkar konsekvens semantiken för program som körs på de virtuella datorerna. Mer information om detta finns i KB 2801713.

Virtuella hårddiskar rapportera till ett gästoperativsystem skrivcache aktiveras, och diskar avvisa begäranden om att inaktivera skrivcache som görs av gästoperativsystemet. Detta är nödvändigt på grund av följande:

 • Underliggande lagring kanske alltid-on-write-cache som inte kan avaktiveras. Detta beror på att den virtuella disken kan flyttas till en annan disk på samma värddator (live lagring migrering) eller till en annan värd (Direktmigrering).

 • Hyper-V kan inte anta att alla virtuella datorer som körs på samma disk har samma inställningar för disk-cache.

Program som kräver dataintegritet semantik över ett strömavbrott måste säkerställa att skrivningar har förbundit sig att icke-flyktig lagring. En metod för att göra detta är att inaktivera diskcachen så som att alla skrivningar har förbundit sig att hårddisken före rapportering med framgång. Om begäran om att inaktivera diskcachen nekas måste programmet vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa konsekvens.

Innan uppdateringen installeras när Active Directory skulle försöka inaktivera diskcachen, skulle Hyper-V felaktigt rapportera att åtgärden lyckades. Active Directory skulle sedan utföra filåtgärder under antagandet att ingen cachning har uppstått, även om cachelagring har uppstått.

Active Directory försöker inaktivera diskcachen och Hyper-V rapporteras korrekt att detta inte är möjligt när du har installerat den här uppdateringen. Active Directory aktivera sedan FUA (kraft Unit Access) att kontrollera att informationen inte cachelagras.

När Active Directory försöker inaktivera diskcachen loggas händelse-ID 1539 .

Referenser

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×