Symptom

I den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 om du skapar en order och generera en försändelse med datumet 1 juli t.ex. Sedan med resten av enheter kan skapa du en ny försändelse men juni under samma period. När du extraherar 340 modell och du kan kontrollera att Åtgärden datum är juli i stället för juni. Följ instruktionerna i avsnittet kod ändras för att lösa problemet. Det här problemet uppstår i följande produkter:

 • Den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till att förklara funktionen hos en viss procedur. De kommer inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare i Microsoft Dynamics NAV-klienten har loggat ut. Detta omfattar tjänster för Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:

 • Ändra behörighet för objektet ändras.

 • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objekt och System objektet ID 9015

  objektet.

Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för produktionsdatorer.

Lös problemet så här:

 1. Ändra koden i nycklar i tabellen Försäljningshuvud leveransen (110) enligt följande:
  Befintlig kod

  ... {  ;Bill-to Customer No.           }
  { ;Sell-to Customer No.,External Document No. }
  { ;Sell-to Customer No.,No. }

  // Delete the following line.
  { ;Posting Date }
  // End o the deleted line.

  }
  FIELDGROUPS
  {
  ...

  Ersättningskod

  ... {  ;Bill-to Customer No.           }
  { ;Sell-to Customer No.,External Document No. }
  { ;Sell-to Customer No.,No. }

  // Add the following line.
  { ;Posting Date,Order No. }
  // End of the added line.

  }
  FIELDGROUPS
  {
  ...
 2. Ändra koden i funktionen GetSalesShipmentDate i rapporten gör 340 deklaration (10743) enligt följande:
  Befintlig kod

  ... IF SalesShipmentLine.GET(ItemLedgEntry."Document No.",ItemLedgEntry."Document Line No.") THEN BEGIN
  IF SalesShipmentHeader.GET(SalesShipmentLine."Document No.") THEN BEGIN
  IF SalesShipmentHeader."Order No." <> '' THEN BEGIN

  // Delete the following line.
  SalesShipmentHeader.SETCURRENTKEY("Order No.");
  // End of the deleted line.

  SalesShipmentHeader.SETRANGE("Order No.", SalesShipmentHeader."Order No.");
  IF SalesShipmentHeader.FINDFIRST THEN
  EXIT(SalesShipmentHeader."Posting Date");
  ...

  Ersättningskod

  ... IF SalesShipmentLine.GET(ItemLedgEntry."Document No.",ItemLedgEntry."Document Line No.") THEN BEGIN
  IF SalesShipmentHeader.GET(SalesShipmentLine."Document No.") THEN BEGIN
  IF SalesShipmentHeader."Order No." <> '' THEN BEGIN

  // Add the following line.
  SalesShipmentHeader.SETCURRENTKEY("Posting Date");
  // End of the added line.

  SalesShipmentHeader.SETRANGE("Order No.", SalesShipmentHeader."Order No.");
  IF SalesShipmentHeader.FINDFIRST THEN
  EXIT(SalesShipmentHeader."Posting Date");
  ...


Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

 • Den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användningför andra överväganden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×