Beta information

I den här artikeln beskrivs en beta version av en Microsoft-produkt. Informationen i den här artikeln tillhandahålls i befintligt skick och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Det finns ingen formell produkt support från Microsoft för den här beta produkten. Information om hur du får support för en beta version finns i dokumentationen som medföljer beta-produkten eller på den webbplats där du laddade ned versionen.

Symptom

När du försöker dra eller kopiera och klistra in text och bild objekt i något av Microsoft Works-programmen som nämns i avsnittet "gäller för" kan något av följande inträffa:

 • När du drar text och bild objekt från ett HTML-dokument till Microsoft Works-portfölj och sedan försöker skriva ut resultatet eller skicka resultatet till ett tomt dokument skrivs en tom sida ut. Eller så överförs inget från Works-portföljen till det tomma Ordbehandlaren i Works. Dessutom kan du få följande fel meddelande:

  Det finns inte tillräckligt med minne för att öppna filen "disk: \Path\File. tmp". Stäng dokumentet, Stäng andra program och försök igen.

 • När du drar text-och bild objekt från ett HTML-dokument till Ordbehandlaren i Works, överförs ingenting till Ordbehandlaren i Works. Dessutom visas inte ett fel meddelande.

 • När du försöker att kopiera och klistra in samma text och bild objekt från portföljen i Works-ordbehandlaren klistras inte dokumentet in i Ordbehandlaren i Works. Dessutom kan du få följande fel meddelande:

  Informationen du kopierade överskrider storleks begränsningen för inklistring till Ordbehandlaren i Word. Prova att minska storleken på markeringen och kopiera och klistra sedan in igen.

 • När du kopierar och klistrar in text från Windows Internet Explorer 7 Beta 2 till Works ordbehandlare är texten inte inklistrad. Dessutom visas följande felmeddelande:

  Informationen du kopierade överskrider storleks begränsningen för inklistring till Ordbehandlaren i Word. Prova att minska storleken på markeringen och kopiera och klistra sedan in igen.

Orsak

Dessa problem kan uppstå om följande gäller:

 • I ett HTML-dokument lagras RTF-bilder (Rich Text format) i tabell celler för att behålla rätt avstånd och alla Works-dokument konverteras automatiskt till RTF-filer. Med den här konverterings processen kan många tabell celler skapas. Det kan kräva mycket tid att överföras till ett ordbehandlare i Works. För att skydda din dator avslutar Ordbehandlaren i Works automatiskt data överföringen efter en viss tids period.

 • Du använder Internet Explorer 7 Beta 2 som webbläsare. Om du vill veta mer om kända support problem som uppstår när du använder Internet Explorer 7 klickar du på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  920082 Vanliga support problem som uppstår med Microsoft Windows Internet Explorer 7 Beta 2 och Internet Explorer 7 Beta 3

Lösning

Undvik problemet på något av följande sätt.

Metod 1: om du använder Microsoft Internet Explorer 6 eller en annan webbläsare

Minska storleken på det data paket som du försöker överföra. Om du fortfarande inte kan överföra informationen gör du så här:

 1. Dra innehållet i HTML-dokumentet till portföljen i Works.

 2. Markera objektet eller objektet du vill använda.

 3. Klicka på KopieraRedigera -menyn.

 4. Öppna ett dokument i Ordbehandlaren i Works.

 5. Placera pekaren på den plats där du vill ha den.

 6. Redigera -menyn klickar du på Klistra in Special.

 7. I dialog rutan Klistra in Special klickar du på bildoch sedan på OK.

Metod 2: om du använder Internet Explorer 7 Beta 2

Så här löser du problemet när du kopierar och klistrar in text:

 1. I Internet Explorer 7 Beta 2 markerar du den text du vill kopiera.

 2. Klicka på KopieraRedigera -menyn.

 3. Öppna ett dokument i Ordbehandlaren i Works.

 4. Placera pekaren på den plats där du vill ha den.

 5. Redigera -menyn klickar du på Klistra in Special.

 6. Klicka på oformaterad texti dialog rutan Klistra in Special och klicka sedan på OK.

Så här löser du problemet när du kopierar och klistrar in en bild:

 1. I Internet Explorer 7 Beta 2 väljer du den bild du vill kopiera.

 2. Klicka på KopieraRedigera -menyn.

 3. Öppna ett dokument i Ordbehandlaren i Works. Placera pekaren på den plats där du vill ha den.

 4. Redigera -menyn klickar du på Klistra in.

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".Det här problemet har åtgärd ATS i senare Beta versioner av Internet Explorer 7.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×