Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Symtom

Tänk på följande scenario:

 • Du ansluter en lagringsenhet som har fler än fyra partitioner till en dator som har UEFI-läget (Unified Extensible Firmware Interface) aktiverat.

 • Du sätter i en windows 7- eller Windows Server 2008 R2-installations-DVD i en enhet på enheten och startar sedan datorn från DVD-skivan.

 • Du trycker på en tangent när du får följande meddelande under startprocessen:

  Tryck på valfri tangent för att starta från CD/DVD

I det här scenariot får du ett felmeddelande som liknar följande:

Det gick inte att starta.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom starthanteraren jämför två enhetssignaturer felaktigt. Dessa enhetssignaturer är EFI-enhetssignaturen (Extensible Firmware Interface) som finns i EBR (Extended Boot Record) och enhetssignaturen som finns i MBR (Master Boot Record).

Lösning

Snabbkorrigeringsinformation

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är dock endast avsedd att korrigera det problem som beskrivs i den här artikeln. Använd endast den här snabbkorrigeringen på system som har det problem som beskrivs i den här artikeln. Den här snabbkorrigeringen kan få ytterligare tester. Om du inte påverkas allvarligt av det här problemet rekommenderar vi därför att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen kan laddas ned finns avsnittet "Nedladdning av snabbkorrigering tillgänglig" högst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Om det här avsnittet inte visas kontaktar du Microsofts kundtjänst och support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om ytterligare problem uppstår eller om någon felsökning krävs kan du behöva skapa en separat servicebegäran. De vanliga supportkostnaderna gäller för ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den här specifika snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsofts kundtjänst och support eller för att skapa en separat servicebegäran finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! Formuläret "Tillgänglig nedladdning av snabbkorrigering" visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för. Om du inte ser ditt språk beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det språket.

Krav

Om du vill använda den här snabbkorrigeringen måste du köra en 64-bitarsversion av Windows 7 eller Windows Server 2008 R2. Dessutom måste du ha installerat snabbkorrigering 2223832 på installationsmediet.

Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2223832 felmeddelandet "Det gick inte att starta" när du startar en UEFI-aktiverad dator från en DVD-skiva med Windows 7- eller Windows Server 2008 R2-installation (paket 2)
 

Installationsinstruktioner

Du kan integrera snabbkorrigeringen i installationsmediet. Snabbkorrigeringen måste användas tillsammans med snabbkorrigeringen 2223832.

Det finns ingen särskild ordning för att tillämpa dessa två snabbkorrigeringar. Dessa snabbkorrigeringar måste tillämpas på Filen Boot.wim. Filen Boot.wim läser in Microsoft Windows PE (Windows Preinstallation Environment) för att installera Windows. Om du installerar Windows Server 2008 R2 med Windows PE 3.0 finns filen Boot.wim i Windows PE-avbildningen. Om du använder ett installationsmedium för att installera Windows Server 2008 R2 finns filen Boot.wim i installationsmediet.

Obs! Om installationsmediet är en DVD måste du bränna en ny DVD som har den uppdaterade Boot.wim-filen.

Följande steg integrerar snabbkorrigeringen i en avbildning för en x64-baserad version av Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.

Obs! Du måste ha något av följande program för Windows 7 eller för Windows Server 2008 R2 installerat för att skapa installationsmediet:

 • Windows Automated Installation Kit (WAIK)

 • OPK (OEM Preinstallation Kit)

 1. Kopiera DVD-filerna för Windows-installationen till hårddisken. Kopiera till exempel filerna till mappen C:\bin.

 2. Gör eventuella ytterligare anpassningar om det behövs. Detta steg är valfritt.

 3. Skapa en tillfällig mapp. Skapa till exempel mappen C:\982929.

 4. Ladda ned den här snabbkorrigeringen och kör sedan följande kommando för att extrahera filen Windows6.1-KB982929-x64.msu till den tillfälliga mappen:

  417821_intl_x64_zip.exe –x

 5. Använd följande kommandon för att visa varje lagringsenhet (SKU) eller index i WIM-filen:

  Dism /Get-WimInfo /WimFile:<pathto>boot.wim

  Dism /Get-WimInfo /WimFile:<pathto>Install.wimImportant Installera drivrutinerna i Filen Boot.wim och i varje SKU för Install.wim-filen som du vill använda. Om du bara använder snabbkorrigeringen i ett index är snabbkorrigeringen inte tillgänglig för de andra indexen.

 6. När du har bestämt att du vill använda snabbkorrigeringen på ett visst indexnummer monterar du WIM-filen och tillämpar snabbkorrigeringen.

  Gör så här för Boot.wim-filen:

  1. Kör följande kommando för att skapa en monteringsmapp:

   md c:\Mount

  2. ta bort följande kommando för att montera Boot.wim-filen:

   Dism /Mount-Wim /WimFile:c:\Bin\Sources\Boot.wim /Index:<indexnummer> /MountDir:c:\MountNote Platshållaren <indexnummer> representerar det indexnummer som du har valt. Du har bestämt dig för att använda snabbkorrigeringen på det här indexnumret.

  3. Kör följande kommando för att använda snabbkorrigeringen:

   Dism /image:c:\Mount /Add-Package /PackagePath:"c:\982929\Windows6.1-kb982929-x64.msu"

  4. När snabbkorrigeringen har tillämpats kör du följande kommando för att demontera och spara WIM-filen:

   Dism /Unmount-Wim /MountDir:c:\Mount /commitNote Om du vill undvika ett fel vid demontering stänger du alla kommandofönster eller utforskarfönster som är öppna i mappen C:\Mount eller i undermappen till mappen C:\Mount.

  Gör så här för Install.wim-filen:

  1. Kör följande kommando för att skapa en monteringsmapp:

   md c:\Mount

  2. Kör följande kommando för att montera Install.wim-filen:

   Dism /Mount-Wim /WimFile:c:\Bin\Sources\Install.wim /Index:<indexnummer> /MountDir:c:\MountNote Platshållaren <indexnummer> representerar det indexnummer som du har valt. Du har bestämt dig för att använda snabbkorrigeringen på det här indexnumret.

  3. Kör följande kommando för att använda snabbkorrigeringen:

   Dism /image:c:\Mount /Add-Package /PackagePath:"c:\982929\Windows6.1-kb982929-x64.msu"

  4. När snabbkorrigeringen har tillämpats kör du följande kommando för att demontera och spara WIM-filen:

   Dism /Unmount-Wim /MountDir:c:\Mount /commitNote Om du vill undvika ett fel vid demontering stänger du alla kommandofönster eller utforskarfönster som är öppna i mappen C:\Mount eller i undermappen till mappen C:\Mount.

 7. Upprepa steg 5 och steg 6 om du vill använda snabbkorrigeringen för ytterligare index i WIM-filerna.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för snabbkorrigering

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte en tidigare släppt snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av snabbkorrigeringen installerar filer som har de attribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i Coordinated Universal Time (UTC). Datum och tid för filerna på den lokala datorn visas i din lokala tid tillsammans med din aktuella sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Information om Windows 7- och Windows Server 2008 R2-filer


Viktiga snabbkorrigeringar för Windows 7 och Snabbkorrigeringar för Windows Server 2008 R2 ingår i samma paket. Snabbkorrigeringar på sidan Begäran om snabbkorrigering visas dock under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaketet som gäller för ett eller båda operativsystemen väljer du snabbkorrigeringen som visas under "Windows 7/Windows Server 2008 R2" på sidan. Se alltid avsnittet "Gäller för" i artiklar för att fastställa det faktiska operativsystemet som varje snabbkorrigering gäller för.

 • MANIFEST-filerna (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för varje miljö visas separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2 och för Windows 7". MUM- och MANIFEST-filer samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) är mycket viktiga för att upprätthålla den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna, för vilka attributen inte visas, signeras med en digital Microsoft-signatur.

För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Setbcdlocale.dll

6.1.7600.16385

62,976

14 juli 2009

01:41

x64

Winload.efi

6.1.7600.20760

642,432

20-jul-2010

05:40

Inte tillämpligt

Winload.exe

6.1.7600.20760

604,488

20-jul-2010

05:36

x64

Winresume.efi

6.1.7600.20760

561,024

20-jul-2010

05:40

Inte tillämpligt

Winresume.exe

6.1.7600.20760

518,672

20-jul-2010

05:36

x64

Bootmgfw.efi

6.1.7600.20760

672,128

20-jul-2010

05:40

Inte tillämpligt

Bootmgr.efi

6.1.7600.20760

669,056

20-jul-2010

05:40

Inte tillämpligt

Winload.efi

6.1.7600.20760

642,432

20-jul-2010

05:40

Inte tillämpligt

Winload.exe

6.1.7600.20760

604,488

20-jul-2010

05:36

x64

Winresume.efi

6.1.7600.20760

561,024

20-jul-2010

05:40

Inte tillämpligt

Winresume.exe

6.1.7600.20760

518,672

20-jul-2010

05:36

x64

Bootmgfw.efi

6.1.7600.20760

672,128

20-jul-2010

05:40

Inte tillämpligt

Wdsmgfw.efi

6.1.7600.20760

531,968

20-jul-2010

02:54

Inte tillämpligt

Setbcdlocale.dll

6.1.7600.16385

62,976

2010-02-Apr-2010

03:46

x64

Winload.efi

6.1.7600.20760

642,432

20-jul-2010

05:40

Inte tillämpligt

Winload.exe

6.1.7600.20760

604,488

20-jul-2010

05:36

x64

Winresume.efi

6.1.7600.20760

557,440

20-jul-2010

05:40

Inte tillämpligt

Winresume.exe

6.1.7600.20760

507,392

20-jul-2010

02:43

x64

Winload.efi

6.1.7600.20760

642,432

20-jul-2010

05:40

Inte tillämpligt

Winload.exe

6.1.7600.20760

604,488

20-jul-2010

05:36

x64

Winresume.efi

6.1.7600.20760

557,440

20-jul-2010

05:40

Inte tillämpligt

Winresume.exe

6.1.7600.20760

507,392

20-jul-2010

02:43

x64

Abortpxe.com

Inte tillämpligt

79

22-jul-2009

23:37

Inte tillämpligt

Bootmgr.exe

6.1.7600.20760

523,136

20-jul-2010

05:02

x86

Hdlscom1.com

Inte tillämpligt

26,076

22-jul-2009

22:59

Inte tillämpligt

Hdlscom1.n12

Inte tillämpligt

26,060

22-jul-2009

22:59

Inte tillämpligt

Hdlscom2.com

Inte tillämpligt

26,076

22-jul-2009

22:59

Inte tillämpligt

Hdlscom2.n12

Inte tillämpligt

26,060

22-jul-2009

22:59

Inte tillämpligt

Pxeboot.com

Inte tillämpligt

25,772

22-jul-2009

22:59

Inte tillämpligt

Pxeboot.n12

Inte tillämpligt

25,772

22-jul-2009

22:59

Inte tillämpligt

Wdsnbp.com

Inte tillämpligt

31,124

22-jul-2009

23:37

Inte tillämpligt

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Setbcdlocale.dll

6.1.7600.16385

153,088

14 juli 2009

01:48

IA-64

Winload.efi

6.1.7600.20760

1,715,584

20-jul-2010

04:36

Inte tillämpligt

Bootmgfw.efi

6.1.7600.20760

1,677,184

20-jul-2010

04:36

Inte tillämpligt

Bootmgr.efi

6.1.7600.20760

1,665,408

20-jul-2010

04:36

Inte tillämpligt

Winload.efi

6.1.7600.20760

1,715,584

20-jul-2010

04:36

Inte tillämpligt

Tillfällig lösning

Du kan kringgå det här problemet genom att koppla från enheten som har utökade partitioner från datorn innan du installerar operativsystemet och sedan ansluta igen efter installationen.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i de Microsoft-produkter som listas i avsnittet "Gäller för".

Mer information

Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 

2223832 felmeddelandet "Det gick inte att starta" när du startar en UEFI-aktiverad dator från en WINDOWS 7- eller Windows Server 2008 R2-installations-DVD (Paket 2)

Om du vill ha mer information om terminologi för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 

824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsofts programuppdateringar
 

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 7 och för Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Amd64_375132c917ababdf0f94ab88af3a1cea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_0d3770ce4d9a4430.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

717

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_70a108041628926c2c3b7b8e5238c37f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_8c394258c733a13f.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

1,092

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_80c699fd44e7f6cf80f9645a1467bbcf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_cb7ffcb333bb9ad6.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

715

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_b8fd56bb214fa1107c5d915953bec4c7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_77c21d9a9dfd12ec.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

720

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_d187a29f2b1f2e1d79975e7dfef4bd1c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_a33080900bb247db.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

728

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_e8fe752de730a1a4afa90017396abe96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_fc226d8fb95ba8be.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

718

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_microsoft-windows-b.. environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_c5c7c9b4bf8d856a.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

6,894

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:44

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_microsoft-windows-b.. ore-bootmanager-efi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_e4101b61cf22c269.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

4,118

Datum (UTC)

20-jul-2010

Tid (UTC)

06:28

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_microsoft-windows-b.. vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_b7b5ecbc9f69c799.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

5,745

Datum (UTC)

20-jul-2010

Tid (UTC)

06:26

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_microsoft-windows-d.. ices-boot-files-x64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_18b6a272f107d60d.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

4,402

Datum (UTC)

20-jul-2010

Tid (UTC)

06:28

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_microsoft-windows-e.. environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_a31b3ca904bbcf4a.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

6,948

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:44

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Amd64_microsoft-windows-e.. vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_9c7dc16c9d5a24c5.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

5,799

Datum (UTC)

20-jul-2010

Tid (UTC)

06:26

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Update.mum

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

2,475

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

X86_microsoft-windows-d.. ices-boot-files-x64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_bc9806ef38aa64d7.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

9,827

Datum (UTC)

20-jul-2010

Tid (UTC)

05:30

Plattform

Inte tillämpligt

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Ia64_18a2b0fb143883d2b76e05ea6c44f7de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_e7a9d31334e4581f.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

715

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Ia64_5a7abcf874ce939afba369509582afd4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_bbd8f8d307cd98e1.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

713

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Ia64_e2f685b87473280bf3fdac7b8478bcd9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_6a2ebc171c99ebc2.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

726

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Ia64_microsoft-windows-b.. environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_69aad227072e1d30.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

4,887

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Ia64_microsoft-windows-b.. ore-bootmanager-efi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_87f323d416c35a2f.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

4,115

Datum (UTC)

20-jul-2010

Tid (UTC)

06:23

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Ia64_microsoft-windows-b.. vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_5b98f52ee70a5f5f.manifest

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

3,477

Datum (UTC)

20-jul-2010

Tid (UTC)

06:22

Plattform

Inte tillämpligt

Filnamn

Update.mum

Filversion

Inte tillämpligt

Filstorlek

1,684

Datum (UTC)

21 juli 2010

Tid (UTC)

16:40

Plattform

Inte tillämpligt

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×