Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Symptom

När du uppgraderar till eller uppdaterar Windows 10 kan du stöta på felet "Det gick inte att uppdatera system reserverad partition", felkod 0xc1900104 eller felkod 0x800f0922. 

Orsak

SRP (System Reserved Partition) kan vara full. SRP (System Reserve Partition) är en liten partition på hårddisken som lagrar startinformation för Windows. Vissa antivirus- och säkerhetsappar från tredje part skriver till SRP och kan fylla i dem.

Lösning

Varning! De här stegen är komplicerade och medför en viss risk. Detta görs bäst av avancerade användare med erfarenhet av kommandoraden. Om du gör ett fel när du anger dessa kommandon kan du placera enheten i en situation utan start och eventuellt förlora data som du har lagrat på enheten.

Om du vill uppgradera enheten måste du frigöra 15 MB utrymme på SRP med lämplig metod nedan och sedan försöka uppgradera igen. Om du uppdaterar Windows 10 måste du frigöra 13 MB.

Bestäm först om SRP är GPT- eller MBR-partitionsformat:

 1. Tryck på Windows-tangenten + R. I fönstret Kör som visas skriver du diskmgmt.msc och trycker på Retur.

 2. Håll ned eller högerklicka på disken (till exempel Disk 0) som innehåller SRP-filen och välj Egenskaper.
  Egenskaper

 3. Välj fliken Volymer.

 4. I partitionsformatet: står det antingen GPT (GUID Partition Table) eller MBR (Master Boot Record).


Välj sedan vilken metod du behöver:

 1. Sök efter cmd. Håll ned eller högerklicka på Kommandotolken i resultatet och välj Kör som administratör.

 2. Skriv mountvol y: /s i kommandotolken och tryck sedan på Retur. Då läggs enhetsbeteckningen Y: till för att komma åt systempartitionen.

 3. Växla till Y-enheten genom att skriva Y: och tryck på Retur. Navigera sedan till mappen Teckensnitt genom att skriva cd EFI\Microsoft\Boot\Fonts. När du är där skriver du del *.* för att ta bort teckensnittsfiler. Systemet kan fråga dig om du är säker på att fortsätta, tryck på Y och sedan på Retur för att fortsätta.

 1. Tryck på Windows-tangenten + R. I fönstret Kör som visas skriver du diskmgmt.msc och trycker på Retur.

 2. Välj partitionen som är markerad som Systemreserv. Håll ned eller högerklicka på den.

 3. Välj Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.

 4. Välj Lägg till.

 5. Ange Y för enhetsbeteckningen.

 6. Tryck eller klicka på OK.

 7. Sök efter cmd på Start-menyn. Högerklicka på Kommandotolken i sökresultatet och välj Kör som administratör.

 8. Skriv Y: i kommandotolken och tryck på Retur för att växla till den enheten. Navigera sedan till mappen Teckensnitt genom att skriva cd Boot\Fonts.

 9. Skriv följande och tryck på Retur:
  takeown /d y /r /f .

  Obs! Du måste ta med blanksteget och punkten efter "f", annars fungerar inte kommandot korrekt.

 10. Säkerhetskopiera behörigheten till enheten genom att skriva följande och trycka på Retur:

  icacls Y:\* /save %systemdrive%\NTFSp.txt /c /t

  Obs! Kontrollera att alla filer visas som lyckade och att inga visas som misslyckade.

 11. Skriv whoami och tryck på Retur och spela sedan in användarnamnet. Skriv följande kommando och tryck på Retur:
  icacls . /grant <användarnamn du fick från whoami>:F /t

  Obs! Ange inget blanksteg mellan användarnamnet och ":F", annars fungerar inte kommandot.

 12. Kontrollera att du fortfarande befinner dig på teckensnittsplatsen (Y:\Boot\Fonts) enligt beskrivningen i steg 8. Skriv sedan del *.* för att ta bort teckensnittsfiler. Systemet kan fråga dig om du är säker på att fortsätta, trycka på Y och sedan retur för att fortsätta.


Återställa behörigheter

 1. Skriv följande kommando och tryck på Retur:

  icacls Y:\ /restore %systemdrive%\NTFSp.txt /c /t

 2. Ett meddelande kan visas som anger att vissa filer misslyckades under bearbetningen – det här är normalt eftersom dessa filer har tagits bort efter att de säkerhetskopierats.

 3. Om mängden lyckade filer inte är någon kördes kommandot felaktigt. måste vissa filer bearbetas innan du fortsätter.

 4. Justera ACL tillbaka till System genom att skriva följande och trycka på Retur:

 5. Icacls. /grant system:f /t

 6. Återställ enhetens ägare till System genom att skriva följande kommando och trycka på Retur:

  icacls Y: /setowner "SYSTEM" /t /c

 7. Gå tillbaka till Diskhantering och Uppdatera data för att bekräfta om SRP nu har en större procentandel ledigt utrymme. I så fall kan enhetsbeteckningen tas bort i det här läget.

 8. Högerklicka på partitionen som är reserverad för systemet.

 9. Välj Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.

 10. Välj Y:-enheten.

 11. Välj Ta bort.

 12. Klicka på OK.

 1. Sök efter cmd. Håll ned eller högerklicka på Kommandotolken i resultatet och välj Kör som administrator.

 2. Skriv mountvol y: /s i kommandotolken och tryck sedan på Retur. Då läggs Y: -enhetsbeteckningen till för att komma åt systempartitionen.

 3. Skriv taskkill /im explorer.exe /f och tryck på Retur. Skriv sedanexplorer.exe och tryck på Retur för att starta om Utforskaren i Admin läge.
  Observera: I det här läget körs inte vissa appar (till exempel OneNote).

 4. Öppna Utforskaren och placera Y:\EFI\Microsoft\Boot\ i adressfältet och tryck på Retur.

 5. Markera de språkmappar som du vill ta bort och ta bort dem permanent. De anges med en uppsättning med fyra bokstäver, uppdelade med bindestreck. En-US betyder t.ex. amerikansk engelska. de-DE betyder tyska.

 6. Valfritt: Ta bort oanvända teckensnittsfiler på Y:\EFI\Microsoft\Boot\Fonts.

 7. När du har tagit bort filerna startar du om enheten. Då tas enhetsbeteckningen bort och explorer.exe återgår till normalt läge.

Detta gör en permanent, men liten, ökning av det tillgängliga utrymmet i SRP.
 

 1. Ta bort språkmappar

  1. Tryck på Windows-tangenten + R. I fönstret Kör som visas skriver du diskmgmt.msc och trycker på Retur.

  2. Välj partitionen som är markerad som Systemreserv. Håll ned eller högerklicka på den.

  3. Välj Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.

  4. Välj Lägg till.

  5. Ange Y för enhetsbeteckningen.

  6. Tryck eller klicka på OK.

  7. Sök efter cmdStart-menyn. Högerklicka på Kommandotolken i sökresultatet och välj Kör som administratör.

  8. Skriv Y: i kommandotolken och tryck på Retur för att växla till den enheten.

  9. Skriv följande och tryck på Retur:

   takeown /d y /r /f .   Observera: Du måste ta med blanksteget och punkten efter "f", annars fungerar inte kommandot korrekt.

  10. Säkerhetskopiera behörigheten till enheten genom att skriva följande och trycka på Retur:

   icacls Y:\* /save %systemdrive%\NTFSp.txt /c /t   Observera: Kontrollera att alla filer visas som lyckade och att inga visas som misslyckade.

  11. Skriv whoami och tryck på Retur och spela sedan in användarnamnet. Skriv följande kommando och tryck på Retur:
   icacls . /grant <användarnamn som du fick från whoami>:F /t

   Obs! Placera inte ett blanksteg mellan användarnamnet och ":F", annars fungerar inte kommandot.

  12. Öppna SRP-enheten i Utforskaren och öppna startmappen, välj de språkmappar du vill ta bort och ta bort dem permanent. De anges med en uppsättning med fyra bokstäver, uppdelade med bindestreck. En-US betyder t.ex. amerikansk engelska. de-DE betyder tyska.

 2. Trunkera NTFS-loggen

  1. Kontrollera först storleken på NTFS-loggen. I Kommandotolken skriver du följande och trycker på Retur:
   chkdsk /L Y:

   • Om storleken är mindre än 5 000 KB behöver du inte trunkera filen.

  2. Om du vill trunkera filen skriver du följande och trycker på Retur:
   chkdsk /L:5000 /X /F

  3. Gå tillbaka till fönstret Diskhantering. Tryck eller klicka på åtgärdsmenyn och välj Uppdatera. Bekräfta om SRP nu har en större procentandel ledigt utrymme. I så fall trycker du och håller ned eller högerklickar på systemreservpartitionen och väljer Ändra enhetsbeteckning och sökvägar. Välj Y: och välj Ta bort.

 3. Ändra storlek på USN-journalen om det lediga utrymmet i SRP inte ökar om du trunkerar NTFS-loggen.

  1. Skriv följande i Kommandotolken och tryck på Retur:
   fsutil usn queryjournal Y:

   • Då visas storleken i hexvärde. Konvertera värdet till decimalt och dividera med 1048576 blir resultatet i MB. (Om du vill konvertera hex till decimal: Öppna Kalkylatorn i Windows, välj Visa-menyn och välj sedan Programmerare. Välj Hex, ange hex-värdet och välj sedan Dec)

   • Om journalen är 30 MB eller mer fortsätter du med att trunkera den.

  2. Ta bort journalen genom att skriva följande kommando och trycka på Retur:
   fsutil usn deletejournal /D /N Y:

  3. Återskapa journalen med ett nytt loggstorleksvärde:
   fsutil usn createjournal m=1500 a=1 Y:

 4. Återställa behörigheter

  1. Skriv följande kommando och tryck på Retur:

   icacls Y:\ /restore %systemdrive%\NTFSp.txt /c /t

   • Ett meddelande kan visas som anger att vissa filer misslyckades under bearbetningen – det här är normalt eftersom dessa filer har tagits bort efter att de säkerhetskopierats.

   • Om mängden lyckade filer inte är någon kördes kommandot felaktigt. måste vissa filer bearbetas innan du fortsätter.

  2. Justera ACL tillbaka till System genom att skriva följande och trycka på Retur:

   Icacls. /grant system:f /t

  3. Återställ enhetens ägare till System genom att skriva följande kommando och trycka på Retur:

   icacls Y: /setowner "SYSTEM" /t /c

  4. Gå tillbaka till Diskhantering och Uppdatera data för att bekräfta om SRP nu har en större procentandel ledigt utrymme. I så fall kan enhetsbeteckningen tas bort i det här läget.

  5. Högerklicka på partitionen som är reserverad för systemet.

  6. Välj Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.

  7. Välj Y: -enheten.

  8. Välj Ta bort.

  9. Klicka på OK.

Detta skapar en större, men tillfällig, ökning av det tillgängliga utrymmet i SRP.

 1. Kontrollera att du har en extern enhet, formaterad som NTFS, med minst 250 MB ledigt utrymme.

 2. Tryck på Windows-tangenten + R. I fönstret Kör som visas skriver du diskmgmt.msc och trycker på Retur.

 3. Välj återställningspartitionen. Håll ned eller högerklicka på den.

 4. Välj Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.

 5. Välj Lägg till.

 6. Ange Y för enhetsbeteckningen.

 7. Tryck eller klicka på OK.

 8. Svep in från höger på Startskärmen och välj snabbknappen Sök, eller börja skriva för att söka efter cmd. Håll ned eller högerklicka på Kommandotolken i sökresultatet och välj Kör som administratör.

 9. Skriv Y: i kommandotolken och tryck på Retur för att växla till den enheten.

 10. Skriv följande och tryck på Retur:
  takeown /d y /r /f .

  Obs! Du måste ta med blanksteget och punkten efter "f", annars fungerar inte kommandot korrekt.

 11. Skriv whoami och tryck på Retur och spela sedan in användarnamnet. Skriv följande kommando och tryck på Retur:
  Icacls. /grant <användarnamn från whoami>:F /t

  Obs! Ange inget blanksteg mellan användarnamnet och ":F", annars fungerar inte kommandot.

 12. När kommandot har slutförts skriver eller klistrar du in följande och trycker sedan på Retur:

  attrib -s -r -h Y:\Recovery\WindowsRE\winre.wim

 13. Öppna Utforskaren och notera enhetsbeteckningen för den externa enhet som du använder (för resten av dessa instruktioner kommer vi att använda exemplet F: - var du än ser F: i dessa steg betyder det verkligen enhetsbeteckningen för den externa enheten).

 14. Skriv följande i Kommandotolken och tryck på Retur:

  mkdir F:\Recovery\WindowsRE

 15. Skriv sedan följande och tryck på Retur:

  xcopy Y:\Recovery\WindowsRE\winre.wim F:\Recovery\WindowsRE\winre.wim /h

 16. Mappa den nya sökvägen genom att ange följande kommando och sedan trycka på Retur:

  C:\Windows\System32\Reagentc /SetREImage /Path F:\Recovery\WindowsRE /Target C:\Windows

 17. När du har kontrollerat att kopian har gjorts skriver du följande och trycker på Retur:

  del Y:\Recovery\WindowsRE\winre.wim /F

 18. Gå tillbaka till fönstret Diskhantering. Tryck eller klicka på åtgärdsmenyn och välj Uppdatera. Bekräfta om SRP nu har en större procentandel ledigt utrymme. Fortsätt i så fall med uppgraderingen.

 19. När uppgraderingen är klar flyttar du tillbaka WIM-filen till återställningspartitionen och mappar platsen igen:

  1. Skriv följande i Kommandotolken och tryck på Retur:

   xcopy F:\Recovery\WindowsRE\winre.wim Y:\Recovery\WindowsRE\winre.wim /h

  2. Mappa om till den ursprungliga sökvägen. Skriv följande och tryck på Retur:

   C:\Windows\System32\Reagentc /SetREImage /Path Y:\Recovery\WindowsRE /Target C:\Windows

 20. Gå tillbaka till fönstret Diskhantering. Håll ned eller högerklicka på återställningspartitionen och välj Ändra enhetsbeteckning och sökvägar. Välj Y: och välj Ta bort.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×