Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

Vid vissa tillfällen kan du märka att din dator inte svarar. Den här artikeln ger rekommendationer för att hjälpa dig att identifiera potentiella anledningar till att detta händer, samt hur det kan åtgärdas. Om de metoder som nämns i den här artikeln inte löser ditt problem kan du söka efter ytterligare hjälp från Microsoft Support eller Microsoft Community genom att vara ännu tydligare i din problembeskrivning.

Lösning

Det första steget är att identifiera vilken kategori problemet du stött på faller inom. Artikelns syfte är att dela in dessa i fyra kategorier av beteenden hos en dator som inte längre svarar. De är:

 • Hänger sig – Din dator slutar svara när du utför specifika steg och du måste starta om datorn för att återställa den.

 • Slumpmässig hängning – Din dator slutar plötsligt att svara och du måste starta om datorn för att återställa den.

 • Allmän låsning – Din dator slutar svara under en tidsperiod och börjar sedan fungera igen utan några åtgärder. Du behöver inte starta om datorn för att den ska gå att använda igen. Beteendet verkar påverka alla program.

 • Ett program låser sig– Din dator uppvisar samma beteende som vid en allmän låsning men det inträffar bara vid användandet av ett specifikt program, till exempel när du spelar ett spel eller besöker hemsidor.

Felsökning av en hängning

Se den underkategori nedan som bäst matchar när din dator hänger sig. Om vägledningen nedan inte nämner problemet kan du vända dig till vägledningen som finns under Slumpmässig hängning för ytterligare rekommendationer.

Vid start

De vanligaste anledningarna till hängning vid start är:

Om du har externa enheter anslutna till datorn kan du försöka starta datorn med dessa frånkopplade. Anslutna enheter och problem med drivrutiner kan bidra till hängningar. Om datorn startar utan externa enheter inkopplade kan du upprepa processen med fler enheter inkopplade för att identifiera den specifika enheten eller kombinationen av enheter som gör att datorn hänger sig. 

Du hittar mer information om specifika problem med USB-lagringsenheter i följande artikel i Knowledge Base:

2848572Windows kan hänga sig vid starten om en USB-lagringsenhet ansluts direkt efter EFI POST

Äldre datorer kan hänga sig vid starten när snabbstart i Windows 8.1 är aktiverat. Det första steget är att uppdatera datorns inbyggda programvara och drivrutiner från datortillverkaren. Dessa uppdateringar kan lösa problemet.

Om du fortfarande har problem efter att du uppdaterat all programvara och drivrutiner kan du avaktivera snabbstart för att se om det bidrar till problemet:

 1. Tryck eller klicka på Sök.

 2. I Sökrutan skriver du Strömknapp. Tryck eller klicka sedan på Ändra vad strömknapparna gör i sökresultatet.

 3. Tryck eller klicka på Ändra inställningar som för närvarande inte är tillgängliga.

 4. Om kryssrutan före Aktivera Snabbstart (rekommenderas) är vald, tryck eller klicka på rutan för att avmarkera.

 5. Välj Spara ändringar.

Du har kanske nyligen gjort en ändring på datorn som kan orsaka att den hänger sig. Om så är fallet kan du lösa problemet genom att returnera datorn till en tidigare konfiguration genom systemåterställning. Klicka på länken för ditt operativsystem för att läsa om hur du gör en systemåterställning:

Windows 7: Vilka systemåterställningsalternativ finns i Windows?

Windows 8.1: Installationsinställningar i Windows (inklusive felsäkert läge)

Vid avstängning

När datorn hänger sig vid avstängning kan det bero på felaktig maskinvara, felaktiga drivrutiner eller skadade Windows-komponenter. Så här löser du problemen:

 1. Kolla efter uppdateringar för programvara och drivrutiner från din datortillverkare. Installera tillgängliga uppdateringar.

 2. Installera alla rekommenderade uppdateringar för Windows med Windows Update.

 3. Frånkoppla onödig maskinvara, till exempel USB-enheter, för att se om detta förändrar något som kan indikera problem med enheten.

 4. Kolla även om problemet uppstår i felsäkert läge. Gör det inte det kan problemet vara installerad programvara. Avinstallera programvara som du inte använder längre.

 5. Sök efter skadlig kod.

Vid vissa tillfällen kan du se ett meddelande om att någonting hindrar Windows från att stängas av. För mer information se Stänga av en dator: vanliga frågor

Under installering av Windows-uppdateringar

Se följande artikel för hjälp om din dator hänger sig under installering av Windows-uppdateringar: 

2700567Windows Update låser sig när du installerar uppdateringar i Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista

Felsökning av en slumpmässig hängning

Slumpmässiga hängningar beror ofta på skador i konfigureringen av Windows, felaktig maskinvara eller skadlig kod. I och med att beteendet är slumpmässigt kan det vara svårt att identifiera vad som är orsaken. Se över stegen nedan för att få hjälp med att identifiera anledningen och ta beslut om vad som är nästa steg:

Problem med konfigureringen av Windows

Om systemet slumpmässigt hänger sig kan det bero på skadade systemfiler, programvarukompabilitet eller skadade registerfiler. Testa var och ett av de följande stegen för att se om hängningen beror på någon av dem.

Skadade systemfiler kan göra att Windows Explorer slutar att svara. Du kan laga skadade systemfiler genom att köra kontrollverktyget för systemuppdateringar, DISM-verktyget (Deployment Image Servicing and Management) eller systemfilskontroll (SFC).

För Windows 7 rekommenderar vi att först köra kontrollverktyget för systemuppdateringar följt av stegen i följande artikel från Knowledge Base:
947821Åtgärda korruptionsfel i Windows med hjälp av DISM eller kontrollverktyget för systemuppdateringar

För Windows 8 och Windows 8.1 rekommenderar vi att först köra kommandot Dism.exe följt av stegen i följande artikel från Knowledge Base:
947821Åtgärda korruptionsfel i Windows med hjälp av DISM eller kontrollverktyget för systemuppdateringar

Om inget av dessa steg åtgärdar problemet kan du köra systemfilskontroll för Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1 genom att följa stegen i följande artikel från Knowledge Base:
929833Använd granskningsverktyget för systemfiler när du ska reparera saknade eller korrupta systemfiler

Även om skadade Windows-systemfiler upptäcks genom dessa procedurer bör du trots detta testa stegen som nämns nedan i ”På grund av problem med maskinvara”. Felaktig maskinvara kan vara anledningen till att systemfiler i Windows felaktigt skrivits över på disk eller med tiden har föråldrats.

Om du nyligen har installerat ett program eller en drivrutin och märker att Windows har börjat att slumpmässigt hänga sig kan du testa att ta bort den nyligen installerade programvaran. Om du har en återställningspunkt sparad innan du installerade programvaran kan du köra systemåterställning för att systemet ska återgå till ett fungerande läge:

Windows 7: Systemåterställning

Windows 8 eller Windows 8.1: Så här uppdaterar, nollställer eller återställer du din dator

Om du inte kunde avinstallera programmet eller drivrutinen via systemåterställning kan du identifiera den felaktiga programvaran genom att utföra felsökning i felsäkert läge så som beskrivs i följande artikel från Knowledge Base:
929135 Hur man startar Windows i felsäkert läge

Rensningsverktyg för register kan skada Windows-registret och leda till flera symptom, till exempel att systemet slumpmässigt hänger sig. Mer information finns i följande artikel i Knowledge Base:
2563254Microsofts supportpolicy för användningen av rensningsverktyg för register

Om registret skadas rekommenderas att du återställer Windows till ett fungerande läge genom antingen systemåterställning eller uppdatera. Om dessa verktyg inte löser problemet kan du behöva installera om Windows.

Windows 7: Systemåterställning

Windows 8 eller Windows 8.1: Så här uppdaterar, nollställer eller återställer du din dator

För att ominstallera Windows 8 eller Windows 8.1: Hur du utför en ny installation av Windows

Problem med maskinvara

Om Chkdsk körs när Windows startas, kan det vara ett tecken på hårddiskfel. Mer information finns i följande artikel i Knowledge Base:
2854570 Kontrollera disk (Chkdsk) körs när du startar Windows 8 eller Windows 7

Observera att Chkdsk kan ta väldigt lång tid att köras. Det kan till och med ta en dag eller mer på stora hårddiskar.

Om Chkdsk hittar och åtgärdar ett problem så kan det vara ett tecken på att enheten inte längre fungerar. Om så är fallet kan du uppleva problem även i framtiden. Överväg att byta ut hårddisken om återkommande problem hittas eller inte kan åtgärdas. Kontakta vid behov din datortillverkare för assistans.

Slumpmässiga hängningar kan även bero på annan felaktig maskinvara. Konsultera din datortillverkare för att köra tillgänglig maskinvarudiagnostik. Detta inkluderar:

 • Datordiagnostik som testar integriteten hos datorns kärnenheter, som till exempel processorfläktarna och kylsystemet

 • Video- och bildskärmsdiagnostik

 • Ytterligare hårddiskdiagnostik

Om något av dessa diagnostiktester visar ett problem följer du upp det med din datortillverkare.

Skadlig kod eller antivirusprogram.

Även skadlig programvara kan orsaka slumpmässiga hängningar och andra prestandaproblem i Windows. Information om hur du hittar och tar bort virus finns i den här artikeln: Hur hittar jag och tar bort ett virus?

Om du misstänker att du infekterats av skadlig kod rekommenderas det även att du kör ett eller flera upptäckningsverktyg på nätet från välkända leverantörer av antivirusprogram. Ett sådant exempel är Microsoft Safety Scanner.

Antivirusprogram kan ibland bidra till prestandaproblem i Windows. Det är särskilt vanligt om ditt antivirusprogram är inaktuellt eller om du kör mer än ett antivirusprogram på din dator på en och samma gång. Om du har flera antiviruslösningar installerade avinstallerar du alla utom ett. Sök efter och installera uppdateringar för ditt antivirusprogram. Mer information finns i följande artiklar:
Hur avinstallerar jag antivirus- eller antispionprogram?
Så här gör du om ditt antivirusprogram slutar fungera

Felsöka en allmän låsning

En allmän låsning indikerar ofta någon typ av prestandaproblem som orsakas av dålig maskinvara eller problem med hur Windows har konfigurerats, inklusive för lite minne eller diskutrymme. Se över stegen nedan för att få hjälp med att identifiera anledningen och ta beslut om vad som är nästa steg:

Problem med en maskinvarudrivrutin

Windows kan sluta fungera i perioder om det är ett fel med en viktig drivrutin för ditt system. Bildskärmsdrivrutiner, Bluetooth-drivrutiner, nätverksdrivrutiner och moderkortsdrivrutiner kan alla bidra till att systemet tillfälligt låser sig. 

Kolla på datortillverkarens webbplats för att säkerställa att du använder den senaste inbyggda programvaran för din dator och att du kör de senaste drivrutinerna för all maskinvara för ditt system.

Installera alla rekommenderade Windows-uppdateringar. Detta säkerställer att du kör den mest förbättrade Windows-versionen.  

Dåliga prestanda

En låsning kan vara en del av ett allmänt problem som leder till att datorn blir långsam eller släpar efter. Om så är fallet kan du försöka optimera Windows för bättre prestanda. Felsökning av prestanda täcks inte av den här artikeln, men här är några länkar som ger mer information om grundläggande optimering.

Windows 7:
Åtgärda problem med systemprestanda på långsamma Windows-datorer
Optimera Windows för bättre prestanda
Öppna prestandafelsökaren

Windows 8:
Få hjälp: Prestanda och hantering

Felsöka ett program som låser sig

Om din dator låser sig när ett specifikt program är igång beror problemet förmodligen inte på operativsystemet, utan att det finns en konflikt med programmet som låser sig. Beroende på programtypen som låser sig kan du testa en variation av olika steg för att lösa problemet:

Steg för alla program

Börja med att försäkra dig om att du har testat följande steg för att åtgärda en allmän låsning: 

 • Kolla på datortillverkarens webbplats för att säkerställa att du använder den senaste inbyggda programvaran för din dator och att du kör de senaste drivrutinerna för all maskinvara för ditt system.

 • Installera alla rekommenderade Windows-uppdateringar.

 • Försök att optimera Windows för bättre prestanda. (Se länkarna i sektionen ovan för mer detaljer.)

  Om dessa steg inte löser problemet går du vidare och testar vart och ett av följande steg för att hitta en lösning:

 • Sök efter och installera uppdateringar för programmet.

 • Se om internetanslutningen förändrar beteendet. Om du kan köra programmet utan en internetuppkoppling kan du testa att koppla bort dig från Internet. Detta visar om anledningen är en långsam internetuppkoppling.

 • Av- och ominstallera programmet för att säkerställa att programfilerna och konfigurationen inte är skadade.

Steg för Microsoft Store-program

Om hängningen uppstår med ett Microsoft Store-program, och inget av stegen listade i "Felsökningssteg för alla program" löste ditt problem, kan du försöka med vägledningen som erbjuds i den här artikeln: Felsöka problem med en app

Steg för skrivbordsprogram

Om hängningen uppstår med ett skrivbordsprogram, och inget av stegen i "Felsökningssteg för alla program" löste ditt problem, kan du försöka med dessa steg: 

 • Kontrollera så att programmet är kompatibelt med din Windows-version. Om programleverantören inte nämner din version av Windows som kompatibelt med programmet kan du försöka att aktivera kompabilitetsinställningarna för programmet. Mer information finns i följande artikel: Få äldre program att köras i den här versionen av Windows

 • Vissa program ger alternativet att reparera programmet i kontrollpanelen. Kolla om programmet med problem erbjuder ett sådant alternativ genom att öppna Kontrollpanelen, därefter Program och sedan Program och funktioner. Tryck eller klicka på programmet som har problem i listan. Om programmet har ett repareringsalternativ kommer knappen Reparera att visas bredvid knappen Avinstallera. Klicka på Reparera för att reparera programmet.

 • Försök att följa stegen för felsökning i felsäkert läge som nämns i följande artikel i Knowledge Base:
  929135 Hur man startar Windows i felsäkert läge

 • Logga in som en annan användare och testa programmet. Om programmet inte uppvisar några problem när du är inloggad på en annan användare kan din användarprofil ha en skadad konfigurering. Testa stegen listade i följande artikel. Korrigera en skadad användarprofil

Steg för Internet Explorer

Om hängningen uppstår med i Internet Explorer, och inget av stegen i ”Felsökningssteg för alla program” löste ditt problem, kan du försöka med dessa steg:

 1. Testa om Internet Explorer låser sig på olika webbplatser. Om problemet är på en specifik webbplats kan denna vara en bidragande orsak.

 2. Testa stegen i följande artikel. (Se till att du väljer din version av Internet Explorer med rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet på sidan): Så här gör du när Internet Explorer inte fungerar

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×