Obs!: Vi har ändrat namnet på Din telefon-appen till Microsoft Telefonlänk. Dessutom kallas nu Din Telefonassistent-appen för Android för Länk till Windows. Mer information finns i Introduktion till Microsoft Telefonlänk och Länk till Windows.

Var tog telefonskärmen vägen?

Du öppna den genom att använda knappen Öppna telefonskärm ovanför listan med appar. Då speglas telefonskärmen på samma sätt som tidigare, men den kommer att finnas i ett separat fönster från Telefonlänk appen.

Appar är ett enklare sätt att interagera med alla program som är installerade på din Android-enhet genom att starta dem direkt.

Jag kan inte se mina program under min andra Android eller företagsprofil

Telefonlänk appen har för närvarande inte stöd för flera Android-profiler eller arbetskonton. Bara appar i standardprofilen visas i Telefonlänk appen. Telefonlänk appen är inte kompatibel med arbets- eller skolkonton.

Felsökning av trådlöst nätverk

Telefonlänk appen fungerar bara när din Android-enhet och dator kan kommunicera med varandra. Båda måste vara påslagna och anslutna till samma Wi-Fi-nätverk. 

Gör följande för att felsöka dina Wi-Fi-anslutningar:

1. Kontrollera om telefonen är ansluten till mobildata genom att gå till Inställningar > Anslutningar > Wi-Fi och kontrollera att Wi-Fi är och att statusen under det aktuella nätverket är Ansluten.

2. Kontrollera att Android-enheten är ansluten till samma trådlösa nätverk som datorn.

  • Börja med att kontrollera anslutning på din Android-enhet i Inställningar > Anslutningar > Wi-Fi. Namnet på nätverket står under rubriken för det aktuella nätverket.

  • Det gör du genom att på datorn välja Inställningar > Nätverk och Internet > Wi-Fi.Kontrollera att datorn Wi-Fi är inställt till och det anslutna nätverket är samma som din Android-enhet.

3. Du kan ha två olika trådlösa nätverk, till exempel ett som använder 2,4 GHz-bandet och ett som använder 5 GHz-bandet. Om du klickar på enhetens Wi-Fi-ikon på ska dessa nätverk visas i listan. Prova att ansluta till samma nätverk på båda enheterna. 

4. Är du bakom en brandvägg eller använder du VPN? I så fall kan den blockera kommunikationen mellan dina enheter. Prova att inaktivera dessa och se om det löser problemet. 

Offentliga och arbetsrelaterade nätverk kan ge anslutningsproblem

Om du försöker använda appen på din arbetsplats kanske du inte alltid kan upprätta en anslutning. I så fall rekommenderar vi att du pratar med IT-avdelningen eller nätverksadministratören. 

Om du är ansluten till ett offentligt Wi-Fi-nätverk (t. ex. på ett hotell eller kafé) kan de ha nätverksbegränsningar som hindrar dig från att kunna ansluta. Offentliga nätverk kan också sakta ner din upplevelse eller påverka skärmens kvalitet, särskilt om du använder flera mobilappar på en gång. 

Varför får jag ett anslutningsfel?

Om du ser ett fel som anger att datorn inte kunde ansluta till telefonen kan det bero på flera orsaker. Här är några saker du kan prova: 

Kontrollera följande på din Android-enhet: 

  • Den är påslagen.

  • Batterisparfunktionen är Av.

  • Flygplansläge är Av.

  • Att Android-enhet och datorn är anslutna till samma nätverk eller trådlösa nätverk.

  • Du loggade in på Länk till Windows med samma Microsoft-konto som på datorn.

På din dator: 

  • Kontrollera om datorn är ansluten till Internet.

  • Se till att Batterispar är Av.

  • Kontrollera att dina systemkonton fungerar som de ska. Gå till Inställningar > System > Delade upplevelser. Om det inte finns några problem med ditt konto visas ett meddelande på skärmen om att allt fungerar som det ska. Om det finns ett problem med ditt konto väljer du Åtgärda nu för att börja lösa det.

Om det inte hjälpte att lösa problemet kan du fortsätta med felsökningen nedan. 

För vissa Android-enheter kan inställningarna för batterioptimering avbryta anslutningen. Vi rekommenderar att du inaktiverar det förLänk till Windows appen. Så här inaktiverar du det:

  • Öppna Android-inställningar > Appar och meddelanden > Appinformation > Länk till Windows > Avancerat > Batteri > Hantera batterianvändning > Batterioptimering.

  • Rulla ner till Länk till Windows och väljOptimera inte.

På vissa Android-enheter är stegen följande:

  • Öppna Android-inställningar > Appar> Länk till Windows > Batteri > Optimera batterianvändning.

  • Välj Alla i listrutan, bläddra till Länk till Windows och stäng Av

Varför ser jag ett felmeddelande om att något gick fel?

Det innebär vanligtvis att din Android-enhet och datorn har förlorat kopplingen till varandra. Det finns några anledningar till varför det kan inträffa:

  • Datorn är låst: Lås upp datorn och försök sedan att öppna appen igen.

  • Ditt trådlösa nätverk är inte tillgängligt: Kontrollera nätverksstatusen och åtgärda eventuella problem.

  • Din Android-enhet kan vara utanför det trådlösa nätverkets räckhåll: För Android-enheten närmare routern och se om det förbättrar anslutningen.

  • Android-enheten är i Flygplansläge: Kontrollera att din Android-enhet är påslagen, ansluten till det trådlösa nätverket och att den är nära för att kunna återupprätta anslutningen.

Varför visas ett program som en svart skärm på min dator?

Vissa program kan blockera möjligheten att konvertera till andra skärmar. Du kan inte använda den appen på din dator. 

Spela upp ljud när du använder appar

Ljud från Android-enheten fortsätter att spelas upp på enheten även när den är ansluten till datorn. Exempel: mobilappar och videor som spelas upp på datorn kommer fortfarande att spela upp ljud via din Android-enhet. 

Kända problem med att använda appar: 

  • Vissa program kanske inte fungerar och du kan inte använda appen på din dator.

  • Vissa appar kanske inte startas från ditt aktivitetsfält om de fästs när appen öppnades. Du skulle behöva försöka ta bort programmet och fästa dem igen. 

Kända problem för att använda flera appar:

  • För vissa program öppnas appen på din Android-enhet i stället via meddelandet på din dator. Om det händer, prova att öppna appen från listan med appar i Telefonlänk appen.

  • Samsung Smart Lock Samsung kan orsaka problem när du låser upp Android-enheten via Telefonlänk appen. Om det händer kan du försöka att låsa upp från din Android-enhet.

  • Om du nyligen har uppdaterat från Windows-uppdateringen från maj 2019 öppnas vissa appar inte från aktivitetsfältet. Försök att ta bort dem och fästa dem igen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×