Sammanfattning

Utskrifts problem kan vara knepiga och Troublesome. I den här artikeln finns några tips om hur du kan diagnostisera och lösa dem i Microsoft Edge. 

Mer information

Ett utskrifts problem kan uppstå på grund av olika anledningar. Det kan visas som ett fel meddelande när du försöker skriva ut i webbläsaren eller när skrivaren inte svarar.

Det första steget för att lösa utskrifts problem i Microsoft Edge är att avgöra vilken komponent som är orsaken till problemet. Normalt är källan något av följande: 

 • Ett skadat dokument eller problem med webbplatsen 

 • Microsoft Edge 

 • Skrivar driv rutinen 

 • Operativ systemet Windows 

 • Anslutning eller maskin vara 

I stället för att göra antaganden om vad som orsakar ditt utskrifts problem kan du lösa problemet genom att följa de här instruktionerna för fel sökning.

Steg 1: testa utskrift från andra webbplatser eller dokument

En webbplats eller ett dokument kan ha skadad grafik, teckensnitt eller kod som kan vara orsaken till utskrifts problemet. Testa om Microsoft Edge skrivs ut korrekt för andra webbplatser eller dokument:

 1. Öppna en webbplats eller ett annat onlinedokument än det du inte kan skriva ut.

 2. Gå till Inställningar och mer > Skriv ut eller tryck på CTRL + P för att öppna dialog rutan Skriv ut

 3. Välj skrivaren med de inställningar du försökte skriva ut med tidigare och klicka sedan på Skriv ut

Om dokumentet skrivs ut som det ska kan det vara ett problem med den ursprungliga webbplatsen eller det dokument du försökte skriva ut. I det här fallet kan problemet bero på ett format element på sidan. Om du vill försöka att ta bort format elementen som en orsak följer du stegen nedan om du bara vill skriva ut en oformaterad version av webb sidan eller online-dokumentet:  

 1. Öppna den webbplats som du vill skriva ut. 

 2. Klicka på ikonen för avancerad läsare i adress fältet.

  Välj avancerad läsare

 3. När webbplatsen har öppnats i läsläge försöker du skriva ut den igen.

Obs!: Alla webbplatser är inte berättigade att läsas i fördjupad läsare.

Om Microsoft Edge ändå inte kan skriva ut efter att du har prövat det här steget går du vidare till nästa steg. 

Steg 2: testa utskrift från andra program

Det hjälper dig att ta reda på orsaken till utskrifts problemet. Vissa utskrifts problem påverkar till exempel bara Microsoft Edge, medan andra utskrifts problem påverkar flera eller alla Windows-baserade program. 

Med följande test kan du avgöra om det rör sig om andra program än Microsoft Edge. 

Testa i Microsoft Word 

 1. Öppna ett nytt tomt dokument i Word. 

 2. På den första raden i dokumentet skriver du "= slump (10)" och trycker på RETUR för att infoga 10 stycken med exempel text. 

 3. Försök skriva ut Word-dokumentet. 

Om Word-dokumentet skrivs ut kan du försöka skriva ut från WordPad eller andra Office-program. Om du inte kan skriva ut från dessa program kan problemet bero på skrivar driv rutinen, hård varan, operativ systemet Windows eller ett anslutnings problem. 

Lös problemen genom att följa anvisningarna i åtgärda skrivar anslutning och utskrifts problem i Windows 10.

Om du kan skriva ut med alla andra program än Microsoft Edge kan problemet vara relaterat till Microsoft Edge. Gå vidare till nästa steg. 

Steg 3: testa utskriften med den senaste skrivar driv rutinen

Om du kan skriva ut från alla program utom Microsoft Edge kan det bero på att problemet är med själva webbläsaren. Det kan bero på att problem med skrivar driv rutinen påverkar Microsoft Edge annorlunda än andra program, vilket kan tyda på att du behöver uppdatera skrivar driv rutinen.

Om du vill kontrol lera och installera den senaste versionen av skrivar driv rutinen som släpptes av skrivar tillverkaren följer du anvisningarna för hur du installerar den senaste driv rutinen för skrivaren

Diagnosticera fel i förhands granskning

Om du får ett fel meddelande i dialog rutan Skriv ut som säger "Förhandsgranska misslyckades" kan du försöka med följande: 

Kontrol lera skrivaren eller Välj en annan skrivare. Det kan bero på att skrivaren du valde inte är tillgänglig eller inte är korrekt installerad.  

Prova följande för att lösa det här felet: 

 • Välj en annan skrivare eftersom den du har valt inte är tillgänglig eller kanske inte är ansluten. 

 • Prova att öppna dialog rutan Skriv ut igen och välja skrivaren igen. Ett tillfälligt problem med anslutningen kan påverka skrivar anslutningen.

Microsoft Edge kan inte Visa förhands granskning när den inbyggda PDF-läsaren saknas. 

Lös problemet genom att prova följande alternativ:  

 • Alternativ 1: försök igen

  1. Klicka på Avbryt om dialog rutan Skriv ut fortfarande är öppen. 

  2. Prova att skriva ut igen genom att trycka på CTRL + P eller högerklicka på sidan eller online-dokumentet och välj sedan Skriv ut.

  3. Välj önskade inställningar i dialog rutan Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut.  

 • Alternativ 2: starta om Microsoft Edge och försök skriva ut igen 

  1. Stänga det aktuella Microsoft Edge-fönstret. 

  2. Starta en ny Microsoft Edge-session genom att klicka på ikonen Edge i aktivitets fältet i Windows eller genom att söka efter den på Start-menyn. 

  3. Gå till den sida eller det online-dokument som du försökte skriva ut. 

  4. Tryck på CTRL + P eller högerklicka på sidan och välj sedan Skriv ut

  5. Välj önskad inställning i dialog rutan Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut.  

Förhands granskning misslyckades 

Försök med alternativen nedan för att åtgärda felet.  

 • Alternativ 1: försök igen

  1. Klicka på Avbryt om dialog rutan Skriv ut fortfarande är öppen. 

  2. Prova att skriva ut webbplatsen igen genom att trycka på CTRL + P eller högerklicka på sidan eller online-dokumentet och välj sedan Skriv ut.  

  3. Välj önskad inställning i dialog rutan Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut.  

 • Alternativ 2: försök att starta om Microsoft Edge och skriva ut igen  

  1. Stänga det aktuella Microsoft Edge-fönstret. 

  2. Starta en ny Microsoft Edge-session.

  3. Gå till den sida eller det online-dokument som du försökte skriva ut. 

  4. Tryck på CTRL + P eller högerklicka på sidan eller online-dokumentet och välj sedan Skriv ut

  5. Välj önskade inställningar i dialog rutan Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut.  

Vanliga frågor och svar

Om utskrifts problemet du inte kan lösas med hjälp av stegen ovan går du till vår dokumentation om vanliga frågor och svar

Kontakta oss

Om du fortfarande har utskrifts problem i Microsoft Edge kan du lämna feedback till oss genom att välja Skicka feedback i det övre högra hörnet i webbläsaren. 

Knappen Skicka feedback

När du rapporterar ett problem bör du se till att inkludera följande uppgifter: 

 • En beskrivning av felet 

 • Webbplatsen eller dokumentet som du försökte skriva ut

 • De steg du tog innan problemet uppstod 

 • Den skrivare du använder

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×