Filer skrivs ut i fel ordning när sorteringsalternativet är markerad eller du får ett felmeddelande när du använder anpassade formulär: "Fel uppstod i programmet spoolsv.exe"

Symptom

Den här uppdateringen åtgärdas följande problem, skriva ut på en dator som kör Windows Vista eller Windows Server 2008.

Problem 1

Föreställ dig följande:

 • Du försöker skriva ut en fil på en dator som kör Windows Vista eller Windows Server 2008.

 • Utskriftsprocessorn WinPrint använder skrivaren.

 • Du skriver ut en kopia av ett dokument med flera sidor.

 • Du skriver ut flera kopior av ett dokument på en sida.

 • Du väljer alternativet Sortera i dialogrutan Skriv ut .

I det här scenariot beställs utdata som om sorteringsalternativet inte är markerad.


Obs! Skrivare kan ha flera funktioner som kan göra att utskriften ska innehålla fler sidor än den ursprungliga filen. Detta inkluderar följande funktioner:

 • Lägg till försättsblad framåt eller bakåt

 • Infoga sidor på angivna platser i ett utskriftsjobb

 • Infoga skiljesidor

 • Skriva ut med sparade jobb. Till exempel lägger till ett följebrev till ett sparat dokument och skriva ut dem tillsammans som ett jobb.

Problem 2

Föreställ dig följande:

 • Du kan ställa in print server failover-kluster på en dator med Windows Server 2008.

 • Du installerar en skrivare som stöder anpassade formulär på klustret. Anpassat formulär kan du skriva ut egna formulär som kort, visitkort och andra anpassade formulär.

 • Du kan skapa en DWORD-registerpost som heter AllowUserManageForms under följande undernyckel:

  HKLM\Cluster\Resources\<PrintSpoolerGUID>\Parameters
  Ange posten registervärde till 1.

 • Du klickar på skrivare På Kontrollpanelenoch sedan skapar ett anpassat formulär i dialogrutan Egenskaper för utskriftsserver .

 • Ange inställningar för utskrift på skrivaren så att skrivaren kan använda det anpassade formuläret.

 • Du flyttar en utskriftshanterarresurs snabbt mellan två noder flera gånger.

I det här fallet kraschar tjänsten Utskriftshanterare (Spoolsv.exe) som kallas för utskrift. Dessutom kan loggas ett felmeddelande av följande slag i programloggen:


Fel: Händelse-ID 1000

Allmänt: Felaktig tillämpning spoolsv.exe, version 6.0.6002.18005, tidsstämpel 0x49e03626, felaktig modul ntdll.dll, version 6.0.6002.18005, tidsstämpel 0x49e0421d, Undantagskod 0xc0000005, förskjutning fault < förskjutning >, process-id < id >programmet start tid < starttid >.När problemet uppstår visas status för resursen för utskriftshanterare som "Väntar," "Väntande Offline" eller "Online".

Obs! Du kan fortfarande får det här felmeddelandet när utskriftshanterarresurs på den här noden har flyttas i snapin-modulen Hantering av kluster med växling vid fel. Detta beror på att tjänsten Utskriftshanterare har startats om.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom tjänsten Utskriftshanterare försöker komma åt minne frigörs. Detta medför att tjänsten Utskriftshanterare kraschar.

Lösning

Det finns en snabbkorrigering för att lösa de problem som anges ovan.

Obs! Skrivarens drivrutin måste explicitely ange registernyckel SinglePageKeepCollate per skrivarkön genom att anropa SetPrinterData API. Det här värdet anges inte som standard.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste på datorn köra något av följande operativsystem:

 • Windows Vista servicepack 1 (SP1)

 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista

Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2008 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2008

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock visas endast "Windows Vista" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows Vista" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.

 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. Har RTM-milstolpefiler versionsnumret 6.0.0000. xxxxxx versionsnummer.

 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista". MUM-filer och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×