Flytta elever mellan olika klassanteckningsböcker i OneNote

Använd de här stegen för att flytta en elev och deras privata arbete från en anteckningsbok till en annan. Till exempel: Noel Svensson byter från lektionstimme 1 i Algebra till lektionstimme 2 för Algebra. Inget av elevens arbete förloras när det flyttas.

Lägg till eleven i deras nya anteckningsbok

 1. Logga in på Office.com med de inloggningsuppgifter som du fått av skolan.
   

  Meddelanden: 

  • Om du inte ser appen Anteckningsbok för klassen direkt klickar du på Alla appar för att hitta den.

  • Om anteckningsboken för klassen har skapats Microsoft Teams klassen måste du hantera klassmedlemskap direkt i Teams.

 2. Välj Anteckningsbok för klassen ochsedan Lägg till/ta bort elever i menyfliksområdet. Då startas guiden Anteckningsbok för klassen. 

 3. Välj den anteckningsbok där du vill lägga till eleven.

 4. Ange elevens namn och välj Nästa och sedan Uppdatera.

  Ange elevernas namn och välj Nästa.

Ta bort eleven från den gamla klassen

 1. Välj länken Tillbaka till startsidan medan guiden Anteckningsbok för klassen är öppen.

 2. Välj Lägg till/ta bort elever.

 3. Välj den anteckningsbok du vill ta bort eleven från.

 4. Välj elevens namn och välj Ta bort> Nästa och sedan Uppdatera.

  Borttagna elevers namn stryks i listan över befintliga elever, med alternativen Ångra och Ta bort bredvid alla namn.

Flytta elevens privata arbete från föregående anteckningsbok till den nya anteckningsboken

 1. Öppna OneNote och öppna båda klassanteckningsböckerna. Till exempel: Algebra K1 och Algebra K2. 

 2. Högerklicka på varje del av elevens privata anteckningsbok som du behöver flytta till din andra klass. Till exempel: Hemuppgifter, kunskapsfrågor, åhörarkopior.

 3. Välj Flytta eller kopiera och välj sedan elevens namn i anteckningsboken som är destinationen. Välj Flytta. Upprepa detta steg för allt arbete du behöver flytta.

Tar du bort en elev från en klassanteckningsbok tas inte deras privata anteckningsbok bort från klassen, även efter att du flyttat arbete. Ta bort deras arbete från den gamla klassen genom att högerklicka på elevens namn och välja Ta bort.

Ytterligare resurser för lärare

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×