Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Fälten Kort text och Lång text (kallas även PM) är kanske de vanligaste datatyperna. Med textformatering har du två alternativ: behålla standardformaten eller skapa ett anpassat format. När du använder ett format för ett tabellfält tillämpas samma format automatiskt på alla formulär- eller rapportkontroller som du sedan binder till det tabellfältet.  Formateringen ändrar bara hur data visas och påverkar inte hur data lagras eller hur användarna anger data.

I den här artikeln

Översikt över textformat

Datatyperna Kort text och Lång text (kallas även PM) har inte fördefinierade format. Datatypen Kort text har bara anpassade format. Datatypen Lång text har både anpassad formatering och RTF-formatering. Om du inte anger något format justeras all text i datablad till vänster i Access.

Vanligtvis använder du anpassade format för datatyperna Kort text och Lång text för att göra tabelldata lättare att läsa. Om du till exempel använder ett formulär för att samla in kreditkortsnummer och lagrar dessa nummer utan blanksteg kan du använda ett anpassat format för att lägga till lämpliga utrymmen för att göra kreditkortsnumren lättare att läsa.

Anpassade format för textfält kan ha upp till två avsnitt. Varje avsnitt innehåller formatspecifikationen för olika data i ett fält.

Avsnitt

Beskrivning

Första

Format för fält med text.

Andra

Format för fält med nollängdssträngar och Null-värden.

Om du till exempel en textrutakontroll där du vill att ordet ”Inget” ska visas när det inte finns någon sträng i fältet kan du skriva det anpassade formatet @;”Inget” som inställningen för egenskapen Format för kontrollen. @-symbolen i det första avsnittet gör att texten från fältet visas och det andra avsnittet gör att ordet "Inget" visas när det finns en nollängdssträng eller ett Null-värde i fältet.

Du kan använda funktionen Format för att returnera ett värde för en nollängdssträng och ett annat för ett Null-värde

Information om hur du styr det format som data anges i finns i Styra datainmatningsformat med indatamasker. Information om hur du förbättrar oformaterad text i datatypen Lång text finns i Lägga till ett RTF-fält.

Överst på sidan

Använda ett anpassat format

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. I den övre delen av designrutnätet väljer du det datum-/tidsfält som du vill formatera.

 3. I avsnittet Fältegenskaper väljer du fliken Allmänt , klickar på cellen bredvid rutan Format och anger de specifika tecknen baserat på dina formateringsbehov.

 4. När du har angett ett format visas knappen Alternativ för egenskapsuppdatering och du kan använda formatet på andra tabellfält och formulärkontroller som logiskt ärver det. Om du vill tillämpa ändringarna i hela databasen klickar du på den smarta taggen och sedan på Uppdatera format överallt <fältnamn> används. I det här fallet är Fältnamn namnet på textfältet.

 5. Om du väljer att tillämpa ändringarna på hela databasen visas dialogrutan Uppdatera egenskaper och de formulär och andra objekt som ärver det nya formatet visas. Klicka på Ja för att använda formatet.

  Mer information finns i Sprida en fältegenskap.

 6. Spara ändringarna och växla sedan till databladsvyn för att se om formatet uppfyller dina behov.

 7. Testa den anpassade textformateringen på följande sätt:

  • Ange värden för versaler och gemener och se hur informationen behandlas i formatet.

  • Ange en nollängdssträng eller ett nullvärde och se om du gillar resultatet.

Överst på sidan

Exempel på anpassade format

Här är exempel på anpassade textformat.

Inställning

Data

Visas som

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

danielsson
DANIELSSON
Danielsson

DANIELSSON
DANIELSSON
DANIELSSON

<

danielsson
DANIELSSON
Danielsson

danielsson
danielsson
danielsson

@;"Okänt"

Null-värde

Okänt

Nollängdssträng

Okänt

Valfri text

Den angivna texten

Överst på sidan

Anpassade formattecken

Obs!: Om du använder ett anpassat format på fälten Lång text eller PM trunkerar du visningen till 255 tecken.

Om du vill skapa ett anpassat format använder du följande tecken som platshållare och avgränsare.

Tecken

Beskrivning

@

Används för att visa ett tillgängligt tecken för dess placering i formatsträngen. Om Alla tecken placeras i underliggande data visas eventuella återstående platshållare som tomma blanksteg.

Om formatsträngen till exempel är @@@@@ och den underliggande texten är ABC, vänsterjusteras texten med två inledande blanksteg.

&

Används för att visa ett tillgängligt tecken för dess placering i formatsträngen. Om alla tecken placeras i underliggande data visas ingenting i övriga platshållare.

Om formatsträngen till exempel är &&&&& och texten är ABC visas bara den vänsterjusterade texten.

!

Används för att tvinga platshållartecken att fyllas från vänster till höger i stället för från höger till vänster. Du måste använda det här tecknet i början av en formatsträng.

<

Används för att tvinga all text till gemener. Du måste använda det här tecknet i början av en formatsträng, men du kan inleda det med ett utropstecken (!).

>

Används för att tvinga all text till versaler. Du måste använda det här tecknet i början av en formatsträng, men du kan inleda det med ett utropstecken (!).

*

Vid användning blir tecknet omedelbart efter asterisken (*) ett fyllningstecken – ett tecken som används för att fylla tomma blanksteg. I Access visas normalt text som vänsterjusterad och fyller ett område till höger om värdet med tomma blanksteg. Du kan lägga till fyllningstecken var som helst i en formatsträng. När du gör det fylls alla tomma blanksteg med det angivna tecknet i Access.

Tomt utrymme, + - $ ()

Används för att infoga blanksteg, matematiska tecken (+ -), ekonomiska symboler ($ ¥ £) och parenteser efter behov var som helst i formatsträngarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller /) och asterisk (*), omger du dem med dubbla citattecken – observera att du kan placera dessa tecken var som helst i formatsträngen.

"Literal text"

Använd dubbla citattecken för att omge all text som du vill ska visas för användarna.

\

Används för att tvinga Access att visa det tecken som följer direkt. Det här är samma sak som omger ett tecken med dubbla citattecken.

[färg]

Används för att använda en färg på alla värden i ett avsnitt i formatet. Du måste omge namnet med hakparenteser och använda något av följande namn: svart, blått, cyan, grönt, magenta, rött, gult eller vitt.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×