Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) för angivet år, månad och dag.

Syntax

DatumSerie ( år, månad, dag )

Varning!    Kontrollera att argumenten finns i rätt intervall med värden. Ett ogiltigt argument kan resultera i ett felaktigt resultat.

Syntaxen för funktionen DatumSerie har följande argument:

Argument

Beskrivning

år

Obligatoriskt. Heltal. Tal mellan 100 och 9999 eller ett numeriskt uttryck.

månad

Obligatoriskt. Heltal. Ett numeriskt uttryck.

dag

Obligatoriskt. Heltal. Ett numeriskt uttryck.

Anmärkningar

För att ange ett datum, till exempel 31 december 1991, måste intervallet med tal för varje DatumSerieargument vara i det godtagbara intervallet för enheten, det vill säga 1–31 för dagar och 1–12 för månader. Du kan också ange relativa datum för varje argument med ett numeriskt uttryck som representerar ett antal dagar, månader eller år före eller efter ett visst datum.

I följande exempel används numeriska uttryck i stället för absoluta datumvärden. Här returnerar funktionen DatumSerie ett datum som är dagen före den första dagen (1 - 1), två månader före augusti (8 - 2), 10 år innan 1990 (1990 - 10), alltså den 31 maj 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Tvåsiffriga år för argumentet år tolkas utifrån användardefinierade datorinställningar. Standardinställningen är att värden mellan 0 och 29 tolkas som åren 2000–2029. Standardvärden mellan 30 och 99 tolkas som åren 1930–1999. För alla andra år-argument ska ett fyrsiffrigt årtal användas (till exempel 1800).

Windows-versioner tidigare än Windows 2000 tolkar tvåsiffriga år baserat på standardinställningarna ovan. För att vara säker på funktionen returnerar rätt värde bör du använda ett fyrsiffrigt årtal.

Om något argument ligger utanför det godkända intervallet för argumentet, ökas det stegvis till nästa större enhet. Om du till exempel anger 35 dagar utvärderas det som en månad och ett visst antal dagar, beroende på var under året detta används. Om något av argumenten ligger utanför intervallet -32 768 till 32 767 uppstår ett fel. Om det datum som anges av de tre argumenten ligger utanför det giltiga intervallet för datum, uppstår ett fel.

Obs!: För år, månad och dag gäller att om egenskapsinställningen Kalender är gregoriansk, måste datumet vara gregorianskt. Om egenskapsinställningen Kalender är Hijri, antas det angivna värdet vara Hijri.

Den returnerade datumdelen anges i de tidsenheter som gäller för den aktuella Visual Basic-kalendern. Om till exempel den aktuella kalendern är Hijri och den datumdel som ska returneras är året, är årsvärdet ett Hijri-år. Standardinställningen för argumentet årär att värden mellan 0 och 99 tolkas som åren 1400-1499. För alla andra år-värden ska ett fullständigt fyrsiffrigt årtal användas (till exempel 1520).

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT Dateserial(2018,12,13) AS NewDate FROM ProductSales;

Returnerar "datum" för det angivna året, månaden och dagen som anges i funktionens argument och visar i kolumnen "NewDate". Resultat: "2018-13-12".

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen DatumSerie till att returnera datumet för angivet år, angiven månad och angiven dag.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Välj rätt datumfunktion

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×