Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Returnerar ett uttryck som formaterats som en procentsats (multiplicerat med 100) med ett avslutande procenttecken, %.

Syntax

FormatPercent ( Expression [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

FormatPercent-funktionens syntax har följande argument:

Argument

Beskrivning

Uttryck

Obligatoriskt. Uttryck som ska formateras.

NumDigitsAfterDecimal

Valfritt. Numeriskt värde som anger hur många decimaler (tecken till höger om decimaltecknet) som visas. Standardvärdet är –1, vilket betyder att datorns regionala inställningar används.

IncludeLeadingDigit

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger huruvida en inledande nolla visas för bråkvärden. Se avsnittet Inställningar för värden.

UseParensForNegativeNumbers

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om negativa värden ska placeras inom parenteser eller inte. Se avsnittet Inställningar för värden.

GroupDigits

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om siffror ska grupperas med det avgränsningstecken som angetts i datorns regionala inställningar. Se avsnittet Inställningar för värden.

Inställningar

Argumenten IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbers och GroupDigits har följande inställningar:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbTrue

–1

Sant

vbFalse

0

Falskt

vbUseDefault

–2

Använd inställningarna från datorns regionala inställningar.

Anmärkningar

När ett eller flera valfria argument utelämnas, hämtas värden för utelämnade argument från datorns regionala inställningar.

Obs!:  All information om inställningar kommer från fliken Tal för regionala inställningar.

Exempel

Uttryck

Resultat

SELECT FormatPercent([DPercent]) AS Uttr1 FROM ProductSales;

Formaterar värdena i fältet "DPercent" till "Procent" och returnerar i kolumn Uttr1.

SELECT FormatPercent([DPercent],2,-1,-1,-1) AS DPercentage FROM ProductSales;

Formaterar värdena i fältet "DPercent" till "Procent" med 2 decimaltecken. alla mindre än 1 % värden kommer att ha "0" innan decimalvärdena, negativa värden täcks inom parentes, värdet grupperas som standardavgränsare ("10" visas som 1 000,00 %, "-10" visas som (1 000,00 %), "0" visas som 0,00 %).

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×