Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Returnerar en Double-datatyp som anger nettonuvärdet av en investering som bygger på en serie transaktioner (in- och utbetalningar) och en diskonteringsränta.

Syntax

NETNUVÄRDE( ränta; värden ())

Syntaxen till funktionen NETNUVÄRDE har följande argument:

Argument

Beskrivning

ränta

Obligatoriskt. Double (Dubbel) anger en räntesats för hela perioden som ett decimaltal.

värden ()

Obligatoriskt. Matris med Double-värden där penningflödets värden anges. Matrisen måste innehålla minst ett negativt tal (en betalning) och ett positivt tal (en inbetalning).


Kommentarer

Nettonuvärdet av en investering är det aktuella värdet av en framtida serie in- och utbetalningar.

I funktionen NETNUVÄRDE används ordningsföljden för värdena i matrisen för att tolka ordningsföljden för in- och utbetalningarna. Därför måste du vara noggrann när du anger matrisens olika värden.

Den investering som beräknas med NETNUVÄRDE börjar en period före datumet för den första transaktionen och slutar med den sista transaktionen i matrisen.

Beräkningen av det nuvarande nettovärdet baseras på framtida betalningar. Om den första betalningen sker i början av den första perioden måste det första värdet adderas till det värde som returneras av NETNUVÄRDE och får inte inkluderas i kassaflödesvärdena för värden( ).

NETNUVÄRDE påminner om funktionen NUVÄRDE, med den skillnaden att i NUVÄRDE tillåts betalningarna att börja antingen i periodens slut eller i periodens början. Till skillnad från de varierande betalningarna i NETNUVÄRDE måste betalningarna i NUVÄRDE vara konstanta under hela investeringen.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används NETNUVÄRDE för att returnera nettonuvärdet för en serie penningflöden som finns i matrisen Values(). RetRate representerar den fasta internräntan.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×