Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Returnerar en sträng i vilken en angiven understräng har ersatts med en annan sträng ett angivet antal gånger.

Syntax

Ersätt( uttryck, sök, ersätt [, start ] [, antal ] [, jämför ] )

Syntaxen för funktionen Ersätt har följande argument:

Argument

Beskrivning

uttryck

Obligatoriskt. Stränguttryck som innehåller understrängen som ska ersättas.

sök

Obligatoriskt. Understräng som söks efter.

ersätt

Obligatoriskt. Ersättningsundersträng.

start

Valfritt. Placera inom uttryck där sökningen efter understrängen ska börja. Om argumentet utelämnas används värdet 1.

antal

Valfritt. Hur många förekomster som ska ersättas. Om argumentet utelämnas används standardvärdet -1, vilket innebär att alla förekomster ska ersättas.

jämför

Valfritt. Numeriskt värde som anger vilken typ av jämförelse som ska användas när understrängar utvärderas. En lista med värden finns i avsnittet Inställningar.

Inställningar

Argumentet jämför kan ha följande värden:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseCompareOption

–1

Jämförelsen använder inställningen för uttrycket Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Utför en binär jämförelse.

vbTextCompare

1

Utför en textjämförelse.

vbDatabaseCompare

2

Endast Microsoft Office Access 2007. Utför en jämförelse baserat på informationen i databasen.

Returvärden

Ersätt returnerar följande värden:

Om

Returnerar Ersätt

uttryck är en tom sträng

Nollängdssträng ("")

uttryck är Null

Ett fel.

hitta är en tom sträng

Kopia av uttryck.

ersätt är en tom sträng

Kopia av uttryck där alla förekomster av hitta tagits bort.

start > Längd(uttryck)

Tom sträng. Strängbytet börjar på den position som anges vid start.

antal är 0

Kopia av uttryck.

Kommentarer

Returvärdet för funktionen Ersätt är en sträng med ersättningar som börjar vid den position som anges av start och avslutas i slutet av uttryckssträngen . Det är inte en kopia av den ursprungliga strängen från början till slut.

Exempel

Uttryck

Resultat

SELECT ProductID, Replace(ProductID,"PRO","Product") AS ReplacedID FROM ProductSales;

Returnerar "ProductID", returnerar "PRO" i "ProductID" och ersätter med "Product" och visar resultatet i kolumnen ReplacedID.

Strängfunktioner och hur de används

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×