Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskapen som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärderingen av potentiellt osäkra uttryck. Om du vill ha mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpdokumentationen.

Används med satsen SkrivUt [nr] eller metoden SkrivUt för att placera utdata.

Syntax

Tabb[(n)]

Det valfria argumentet nargument är numret på den kolumn du vill flytta till innan du visar eller skriver ut nästa uttryck i en lista. Om detta utelämnas flyttar Tabb insättningspunkten till början av nästa utskriftsområde. Detta gör att Tabb kan användas i stället för ett kommatecken i språkversioner där kommatecknet används som decimaltecken.

Anmärkningar

Om den aktuella utskriftspositionen på den aktuella raden är större än n, hoppar Tabb hoppar till den n:e kolumnen på nästa utdatarad. Om n är mindre än 1 flyttar Tabb utskriftspositionen till kolumn 1. Om n är större än utdataradbredden, beräknar Tabb nästa utskriftsposition med följande formel:

n Mod bredd

Om till exempel bredd är 80 och du anger Tabb(90), kommer insättningspunkten att flyttas till kolumn 10 (resten av 90/80). Om n är mindre än den aktuella utskriftspositionen börjar utskriften på nästa rad på den beräknade positionen. Om den beräknade utskriftspositionen är större än den aktuella utskriftspositionen börjar utskriften på den beräknade utskriftspositionen på samma rad.

Utskriftspositionen längst till vänster på en utdatarad är alltid 1. När du använder satsen SkrivUt [nr] för att skriva ut till filer är utskriftspositionen längst till höger den aktuella bredden på utdatafilen, som du anger med hjälp av satsen Bredd [tal].

Obs!:  Kontrollera att tabellkolumnerna är tillräckligt breda för att hantera breda bokstäver.

När du använder funktionen Tabb med metoden SkrivUt är utskriftsytan indelad i enhetliga kolumner med fast bredd. Bredden på varje kolumn är den genomsnittliga bredden på alla tecken i teckenstorleken för det valda teckensnittet. Det finns dock ingen korrelation mellan det antal tecken som skrivs ut och det antal kolumner med fast bredd som dessa tecken tar upp. Till exempel tar versalt W upp mer än en kolumn med fast bredd, och gement i tar upp mindre än en kolumn med fast bredd.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Tabb för att placera utdata i en fil och fönstret Direkt.

' The Tab function can be used 
' with the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
' The second word prints at column 20.
Print #1, "Hello"; Tab(20); "World."
' If the argument is omitted, cursor is moved
' to the next print zone.
Print #1, "Hello"; Tab; "World"
Close #1 ' Close file.

Funktionen Tabb kan också användas med metoden SkrivUt. Följande sats skriver ut text med början i kolumn 10.

Debug.Print Tab(10); "10 columns from start."

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×