Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innehåll i SharePoint kan visa från många olika källor, till exempel kolumner, bibliotek och sidor. Webbplatsägare kan avgöra huruvida ska inkludera innehåll i sökresultatet. Behörigheter för innehåll påverkar även om den visas i sökresultatet. En god uppfattning om hur behörigheter och sökinställningar fungerar hjälper dig att se till att användarna har åtkomst till rätt dokument och webbplatser.

Vad vill du göra?

Planera att göra innehåll tillgängligt i sökresultat

Du kan använda inställningar som webbplatsägare styra huruvida innehållet ska visas i sökresultatet. I SharePoint visas innehåll på många platser inklusive webbplatser, listor, bibliotek, webbdelar och kolumner. Som standard innehållet i en ny webbplats, lista, bibliotek, webbdelssida eller kolumn ska crawlas och visas i sökresultaten. De behörigheter som är inställda på objekt, listor, bibliotek, webbplatser och så vidare, även påverka oavsett viewer kan se innehållet i sökresultatet.

Webbplats- och innehållsägare kan eventuellt välja om innehåll ska inkluderas i sökresultat. Som standard visas innehållet på en webbplats i sökresultat. Om en webbplatsägare eller administratör anger att webbplatsinnehållet inte ska visas i sökresultat har övriga inställningar för sökresultat ingen effekt, till exempel inställningar för listor, bibliotek, ASPX-sidor och kolumner.

På samma sätt om en webbplatsadministratör eller ägare förhindrar att listan eller biblioteket innehåll visas i sökresultatet, exklusive kolumner visas inte någon effekt. Det är viktigt att veta vilka inställningar ärvs från högre för att kunna planera effektivt.

Överst på sidan

Förstå sökinställningar och behörigheter

En av ansvarsområden för webbplatsägare är att bestämma vilka som har åtkomst till innehåll. Du kan ge vissa användare behörighet att läsa och ändra innehåll, tillåta andra att endast läsa innehåll och förhindra att andra visar innehåll helt. För att få plats i den här flexibilitet när du ger SharePoint behörigheter grupper tilldelas särskilda behörigheter. Om du vill ge användare åtkomst till webbplatsen eller till innehåll tilldelar webbplatsägare användare till en eller flera SharePoint-grupper. Med hjälp av behörighetsinställningar tillsammans med resultat sökinställningar bestämma webbplatsägaren om användare kan visa innehåll i sökresultatet.

Anta att till exempel Johan som arbetar med en förfrågan för förslag (RFP) i Microsoft Office Word och samarbetar med en grupp av 10 personer. Hans SharePoint-gruppwebbplats har 50 användare, vilka alla är medlemmar. Johan är inte klar för hela gruppen ska visa RFP. Därför när han överförs till gruppwebbplatsen anger han behörigheterna så att en grupp av 10 kan visa och redigera den. Förrän han beviljar alla 50 personer läsbehörighet visas endast de 10 personer som har behörighet att visa dokumentet den i sökresultatet. Det här begreppet kallas säkerhetsoptimering.

SharePoint-behörigheter kan användas för listor, webbplatser, vyer och webbdelar och kan anpassas administratörens önskar. Behörigheter kan också vara beroende av andra behörigheter. Allt detta påverkar det användaren ser i sökresultatet. Det kan därför vara viktigt att bekanta dig med SharePoint-behörigheter modellen, behörighetsmodell på din webbplats eller organisation eller planera vilka behörigheter modellen inkluderas för webbplatsen innan du lägger till innehåll. Mer information om behörigheter finns i SharePoint Foundation 2010 hjälp.

Obs!: Nyligen överförda dokument kanske inte omedelbart visas i sökresultatet. Det kan bero på intervall som Sök crawlningar har angetts. När innehållet crawlas visas den i sökresultatet. Crawlningar intervallet anges i Central Administration.

Överst på sidan

Visa eller dölja innehåll på en webbplats i sökresultat

Som webbplatsägare kan du välja om innehållet på din webbplats ska visas i sökresultat eller ej. Som standard visas allt webbplatsinnehåll i sökresultat. En person som visar sökresultat måste ha behörighet att visa innehållet. När du hindrar innehållet på en webbplats från att visas i sökresultat hindras även innehållet på alla underwebbplatser från att visas i sökresultat.

Obs!:  Du måste ha behörighetsnivån Hantera behörigheter för att kunna ändra den här inställningen. Den här behörighetsnivån ingår i gruppen Ägare för ”Webbplatsnamn”.

 1. Navigera till den webbplats där du vill tillåta eller förhindra att innehåll inkluderas i sökresultat.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Sök- och offlinetillgänglighet under Webbplatsadministration.

 4. I den Indexering webbplatsinnehållavsnitt under Tillåt den här webbplatsen ska visas i sökresultatet.

 5. Markera Ja vill tillåta att innehåll på webbplatsen ska visas i sökresultatet eller Nej om du vill att innehållet ska visas i sökresultatet.

Överst på sidan

Visa eller dölja innehåll från listor och bibliotek i sökresultat

Som webbplatsägare kan du välja om artiklar i listor och bibliotek på webbplatsen ska inkluderas i sökresultat. Som standard inkluderar alla listor och bibliotek alla artiklar i sökresultat.

Obs!: Om du vill ändra den här inställningen måste du ha behörighetsnivån hantera listor. Grupperna Designer och ”Namn” ägare innehåller den här behörighetsnivån. Menyer som beskrivs i den här proceduren är inte tillgängliga när du inte har hantera listor behörigheter.

 1. Navigera till den webbplats som innehåller listan eller biblioteket som du vill ändra

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på namnet på listan eller biblioteket som du vill anpassa på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Klicka på Webbplatsbibliotek och listor under Webbplatsadministration. Till exempel Anpassa ”delade dokument”.

 5. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar på sidan Inställningar för lista.

 6. Välj Ja under Vill du att objekt från denna/detta Dokumentbibliotek ska visas i sökresultat i avsnittet Söka, om du vill inkludera alla objekt i listan eller biblioteket i sökresultat, eller välj Nej om du vill utelämna alla objekt i sökresultat.

Överst på sidan

Välja om innehåll på ASPX-sidor ska inkluderas i sökresultat

Som webbplatsägare kan du styra om innehållet i ASPX-sidor ingår i sökresultatet. När du skapar en SharePoint-webbplats, många innehåll sidor skapas automatiskt, till exempel, default.aspx, allitems.aspx för din webbdelsgalleri, editform.aspx som ett redigeringsformulär för listan meddelanden och flera andra. Du kan också skapa anpassade ASPX-sidor. Som standard när en webbdel visas på en ASPX-sida använder information från en lista eller ett bibliotek som innehåller begränsade behörigheter, även kallat detaljerade behörigheter som inget av innehållet i någon av ASPX-sidor på webbplatsen ingår i sökresultatet. Det här förhindrar icke-auktoriserad användare kan visa innehåll.

Låt oss anta att det finns fem dokument visas i ett delat dokument-webbdel på en gruppwebbplats där det inte finns 50 medlemmar. Något av dokument som har begränsade behörigheter. bara några få personer ska kunna se den. SharePoint döljer automatiskt innehåll från webbplatsen i sökresultaten så att innehåll från dokumentet inte visas när användare utföra en sökning. Detta förhindrar att innehållet på ASPX-sidan av misstag exponeras för personer som inte ska se den.

Du kan ignorera den här inställningen och visa allt innehåll i sökresultat, oavsett behörighet. I sådana fall visas allt innehåll i sökresultat, med det är inte säkert att obehöriga användare kommer åt själva dokumentet. En annan möjlighet är att inte inkludera något ASPX-innehåll i sökresultat, oavsett vilka behörighet som har angetts.

Obs!:  Du måste ha behörighetsnivån Hantera behörigheter för att kunna ändra den här inställningen. Den här behörighetsnivån ingår i gruppen Ägare för ”Webbplatsnamn”.

 1. Navigera till webbplatsen där du vill kontrollera webbdelar i sökresultat.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Sök- och offlinetillgänglighet under Webbplatsadministration.

 4. I den Indexering ASPX sidinnehållavsnitt, under den här webbplatsen inte innehåller detaljerade behörigheter. Ange webbplatsens ASPX sidan indexering beteende, väljer du något av följande alternativ:

Alternativ

Beskrivning

Indexera inte webbdelar om den här webbplatsen har detaljerade behörigheter

När ASPX-sidans behörigheter skiljer sig från den överordnad webbplatsens, visas inget innehåll på webbplatsen i sökresultat.

Indexera alltid alla webbdelar på den här webbplatsen

Allt innehåll från ASPX-sidor på webbplatsen visas i sökresultaten, oavsett angivna behörigheter.

Indexera aldrig webbdelar på den här webbplatsen

Allt innehåll från ASPX-sidor på webbplatsen döljs i sökresultaten, oavsett angivna behörigheter.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×