Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Resurser är alla objekt i en modul i Classwork. Resurstyper som stöds är: 

 • Filer

 • Tilldelningar

 • Sidor i OneNote-anteckningsbok för klassen

 • Länkar

 • Teams-kanaler

Meddelanden: 

 • Classwork är endast tillgängligt i Klass Teams.

 • Upp till 48 resurser kan läggas till per modul. 

I denna artikel 

Lägga till en fil 

Lägga till en uppgift 

Lägga till en sida i Anteckningsbok för klassen 

Lägga till en länk 

Lägga till en Teams-kanal 

Flytta en resurs (valfri typ) 

Byta namn på en resurs (valfri typ) 

Ta bort en resurs (valfri typ) 

Lägga till en fil 

Befintliga filer kan kopieras till Classwork från OneDrive, ett annat team eller laddas upp från en enhet. Nya filer kan skapas direkt i Classwork. 

 1. Navigera till önskat klassteam och välj Classwork.

 2. Gå till önskad modul och välj + > Fil.

 3. Välj den plats där du vill kopiera en befintlig fil eller Ny fil.
  Hantera klassarbetsresurser i Microsoft Teams – skärmbild ett

Meddelanden: 

 • Alla filer kopieras från sin ursprungliga plats till Classwork.

 • Filer i en publicerad modul är skrivskyddade för elever (filer i utkastmoduler visas inte för elever).

 • Filtyper, namn och storlekar omfattas av begränsningarna och begränsningarna i SharePoint.

Lägga till en uppgift  

Uppgifter i samma team kan läggas till i en modul. Uppgifter från andra klassteam kan återskapas. Nya uppgifter kan skapas direkt i Classwork.  

 1. Navigera till önskat klassteam och välj Classwork.

 2. Navigera till önskad modul och välj + > Uppgift.

 3. Välj önskat alternativ. 
  Hantera klassarbetsresurser i Microsoft Teams skärmbild två

Meddelanden: 

 • En uppgift kan bara läggas till i en modul.

 • Mer information om hur du skapar en ny uppgift finns i Skapa en uppgift i Microsoft Teams.

 • Synligheten för uppgifter till elever styrs inom uppgiften och inte av Classwork modulstatus.

Lägga till en sida i Anteckningsbok för klassen 

Sidor i Anteckningsbok för klassen från samma team kan läggas till i en modul. Nya sidor i Anteckningsbok för klassen kan skapas direkt i Classwork. 

 1. Navigera till önskat klassteam och välj Classwork.

 2. Navigera till önskad modul och välj + > Anteckningsbok för klassen.

 3. Välj önskat alternativ. 
  Hantera klassarbetsresurser i Microsoft Teams skärmbild tre

Meddelanden: 

 • Innehåll i Anteckningsbok för klassen kan bara läggas till om anteckningsboken för klassen är konfigurerad. Se Använda Anteckningsbok för klassen i Teams.

 • Endast sidor i avsnittet Innehållsbibliotek i Anteckningsbok för klassen stöds.

 • Elevernas synlighet för innehållet i Anteckningsbok för klassen styrs av klassanteckningsboken och inte av Classwork modulstatus. 

Lägga till en Teams-kanal 

Kanaler från samma team kan läggas till i Classwork. 

 1. Navigera till önskat klassteam och välj Classwork.

 2. Navigera till önskad modul och välj + > kanal.

 3. Välj önskad kanal och sedan Lägg till.

Meddelanden: 

 • Endast standardkanaler i Teams stöds. Privata eller delade kanaler kan inte läggas till i Classwork.

 • Standardkanaler i Teams och innehållet i är synliga för alla elever och styrs inte av Classwork modulstatus.

Flytta en resurs (valfri typ) 

Resurser kan ordnas om i en modul eller flyttas till en annan modul genom att dra och släppa en resurs till önskad plats. 

Resursen kan också flyttas till en annan modul genom att välja Mer  > Flyttatill en annan modul

Byta namn på en resurs (valfri typ) 

 1. Navigera till önskat klassteam och välj Classwork.

 2. Navigera till önskad resurs och välj sedan Mer > Redigeravisningsnamn.

Obs!: Med undantag för tilldelningar uppdateras inte resursnamn om källnamnet ändras. Om en sida i Anteckningsbok för klassen till exempel har bytt namn i Anteckningsbok för klassen uppdateras den inte automatiskt i Classwork. 

Ta bort en resurs (valfri typ) 

 1. Navigera till önskat klassteam och välj Classwork.

 2. Navigera till önskad resurs och välj sedan Mer  > Ta bort resurs.

Meddelanden: 

 • Filer och länkar tas bort permanent.

 • Uppgifter, OneNote-sidor och Teams-kanaler kan fortfarande kommas åt i sina respektive appar/platser utanför Classwork, men visas inte längre i Classwork.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×