I DENNA ARTIKEL

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hantering av lagrade användarnamn och lösenord på en dator som inte är medlem av en domän.

När du loggar in på en dator med Windows XP kan du ange ett användarnamn och ett lösenord, som blir din standardsäkerhetskontext för anslutning till andra datorer i nätverk och på Internet. Användarnamnet och lösenordet ger kanske inte tillgång till alla önskade resurser. Funktionen Lagrade användarnamn och lösenord ger möjlighet att lagra ytterligare användarnamn och lösenord som en del av din profil.

Lagrade användarnamn och lösenord är ett säkert arkiv för lösenordsinformation. Genom denna funktion kan du skriva in användarnamn och lösenord för olika nätverksresurser och program (t.ex. e-post) en gång, och sedan tillhandahålls informationen automatiskt vid följande besök på dessa resurser.


Översikt över hantering av referenser

När du loggar in på en server eller webbplats första gången ombeds du ange ditt användarnamn och lösenord. När du skriver in ditt användarnamn och ditt lösenord för resursen och sedan markerar kryssrutan Kom ihåg lösenordet lagras din inloggningsinformation tillsammans med ditt användarkonto. Nästa gång du ansluter till samma resurs används dessa lagrade referenser för att automatiskt autentisera ditt användarkonto.

När en referens sparas genom att kryssrutan Kom ihåg lösenordet markeras i dialogrutan för användarnamn och lösenord som visas vid anslutning till en resurs, sparas referensen i den allmännaste form som är möjlig. Om du t.ex. får tillgång till en viss server i en domän kan referensen sparas som *.domän.com (där domän är namnet på domänen). Om du sparar en annan referens för en annan server i denna domän skrivs inte denna referens över. Den nya referensen sparas med hjälp av mer specifik information.

När du kommer åt en resurs söker autentiseringspaketet i arkivet för Lagrade användarnamn och lösenord efter den mest specifika referens som motsvarar resursen. Om en sådan referens hittas används den av autentiseringspaketet utan några åtgärder från dig. Om ingen referens hittas returneras ett autentiseringsfel till programmet som försökte komma åt resursen. I detta skede ombeds du ange ditt användarnamn och lösenord.

Du kan manuellt hantera referenserna som lagras i Lagrade användarnamn och lösenord genom att klicka på Hantera mina nätverkslösenord i användarkontot du vill ändra. I dialogrutan Lagrade användarnamn och lösenord kan du lägga till en ny post, ta bort en befintlig post eller visa egenskaperna för en befintlig post och redigera den. Gör det genom att klicka på Lägg till, Redigera eller Egenskaper.


Hantera lagrade användarnamn och lösenord

Så här hanterar du lagrade användarnamn och lösenord:

 1. Logga in på datorn som användaren vars konto du vill ändra.

 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 3. På Kontrollpanelen klickar du på Användarkonton under Välj en kategori, så att dialogrutan Användarkonton öppnas.

 4. Öppna dialogrutan Lagrade användarnamn och lösenord med lämplig metod:

  • Om du loggar in med ett begränsat konto:

   1. Klicka på Hantera mina nätverkslösenord under Närliggande aktiviteter.

  • Om du loggar in med ett konto med administratörsbehörighet:

   1. Klicka på ditt användarkonto under eller välj ett konto du vill ändra så att dialogrutan Vilka kontoinställningar vill du ändra? visas.

   2. Klicka på Hantera mina nätverkslösenord under Närliggande aktiviteter.

  En lista med lagrade användarnamn och lösenord som liknar följande exempel visas:

  *.Microsoft.com
  Passport.Net\*(Passport)

Lägga till en post

Så här lägger du till en referens manuellt:

 1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Lagrade användarnamn och lösenord så att dialogrutan Egenskaper för inloggningsinformation öppnas.

 2. Skriv namnet på önskad server eller resurs i rutan Server. Du kan använda en asterisk som "jokertecken". Följande exempelposter är giltiga servernamn:

  *.Microsoft.com
  \\Server\Resurs

 3. I rutan Användarnamn skriver du namnet på användarkontot som har behörighet att komma åt resursen. Skriv användarnamnet i formatet Server\Användare eller Användare@domän.com. Följande är exempel på giltiga poster för användarnamn (i det här exemplet är Microsoft namnet på domänen och Användare användarnamnet):

  Microsoft\Användare
  Användare@microsoft.com

 4. I rutan Lösenord skriver du lösenordet för användaren du angav i steg 3 och klickar sedan på OK.

 5. I dialogrutan Lagrade användarnamn och lösenord klickar du på Stäng.

Ta bort en post

Så här tar du bort en referens:

 1. Klicka på önskad referens i dialogrutan Lagrade användarnamn och lösenord, och klicka sedan på Ta bort. Följande meddelande visas:

  Den markerade inloggningsinformationen kommer att tas bort.

 2. Klicka på OK.

 3. I dialogrutan Lagrade användarnamn och lösenord klickar du på Stäng.

Redigera en post

Så här redigerar du en referens:

 1. Klicka på önskad referens i dialogrutan Lagrade användarnamn och lösenord och sedan på Egenskaper så att dialogrutan Egenskaper för inloggningsinformation visas.

 2. Ändra önskade objekt och klicka på OK.

  Om du vill ändra domänlösenordet för användarkontot som är angivet i rutan Användarnamn klickar du på Ändra. Skriv motsvarande information i rutorna Gammalt lösenord och Nytt lösenord, skriv det nya lösenordet i rutan Bekräfta nytt lösenord och klicka på OK. Domänlösenordet har nu ändrats.

 3. I dialogrutan Lagrade användarnamn och lösenord klickar du på Stäng.

Felsökning

När du lagrar användarkontoinformation för fjärresurser på det här sättet, kan alla som har tillgång till ditt användarkonto även komma åt dessa lösenordsskyddade resurser. Därför rekommenderar vi att du använder ett starkt lösenord för ditt Windows XP-konto.

Om du vill veta mer om hur du skapar starka lösenord klickar du på Start och sedan på Hjälp och support. Skriv skapa starka lösenord i rutan Sök och klicka sedan på Starta sökning.


Referenser

Om du vill veta mer om hur du hanterar lagrade användarnamn och lösenord klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

306992Hantera lagrade användarnamn och lösenord på en dator i en domän

281660Lagrade användarnamn och lösenord

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×