Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Microsoft Teams för utbildning lärare och elever att publicera meddelanden, kontrollera aviseringar, öppna filer och hantera uppgifter från sina iOS- eller Android-mobila enheter. På mobila enheter kan lärare skapa och granska uppgifter, medan elever kan visa och lämna in tilldelat arbete.

 Navigera till uppgifter

Visa uppgifter genom att trycka på Uppgifter från appfältet.

När en ny uppgift skapas visas ett inlägg i kanalen Allmänt och elever aviseras i avsnittet Aktivitet . De kan följa dessa meddelanden för att navigera till uppgiften.

Tips: 

 • Om du inte ser Uppgifter i appfältet väljer du Mer ... > Ändra ordning för att lägga till den i appfältet.

 • Tryck på sökikonen i mobilappen om du vill söka efter uppgifter efter nyckelord.

Skärmbild av hur uppgifter visas för lärare i mobila Teams.

Sortera dina uppgifter

Som standard är fliken Uppgifter ordnad efter:

 • Tilldelat, eller osorterat, arbete.

 • Returnerat, eller betygsätta, arbete.

 • Utkast eller otilldelade arbeten.

Tryck mellan listor som du vill visa.

Så här sorterar du uppgifter efter klass:

 1. Tryck Teams i appfältet och tryck på en klass.

 2. Tryck Allmänt> Fler > uppgifter.

 3. Tryck mellan tilldelningar som är Tilldelade, Returneradeoch Utkast.

Så här sorterar du en klass uppgifter efter kategorier som du har skapat:

 1. Tryck på Uppgifter i appfältet och tryck på en klass.

 2. Tryck på Alla kategorier och välj vilken typ av uppgifter du vill visa.

Skärmbild som visar var du sorterar uppgifter i en klass efter kategori i mobila Teams.

Skärmbild av uppgiftskategorier i mobila Teams.

Visa kursmaterial

Visa kriterier, resurser och andra skrivskyddade dokument som du har lagt till i Kursmaterial.

Så här kommer du åt mappen Kursmaterial :

 1. Tryck Teams i appfältet.

 2. Tryck på en klass.

 3. Tryck > Filer > kursmaterial.

Skärmbild av kursmaterial i mobil Teams.

Skapa en uppgift

Så här skapar du en ny uppgift:

 1. Tryck på Uppgifter i appfältet.

 2. Tryck på +-ikonen och tryck på +Ny uppgift.

 3. Tryck på en klass och sedan på Nästa.

 4. Ange uppgiftsinformation. En rubrik krävs. Alla andra fält är valfria.

 5. Som standard tilldelas uppgifter automatiskt till Alla elever. Så här tilldelar du specifika elever eller grupper:

  1. Tryck på listrutan elev under Tilldela till.

  2. Välj Enskilda elever eller grupper av elever.

 6. Tryck på Bifoga om du vill inkludera referensmaterial i uppgiften.

 7. Tryck på Tilldela för att publicera uppgiften. Eleverna meddelas om att en uppgift har lagts till.

Om du vill återanvända en befintlig uppgift

 1. Tryck på Uppgifter i appfältet.

 2. Tryck på Lägg till +.

 3. Följ anvisningarna för att välja och redigera uppgiften du vill återanvända.

 4. Tryck på Tilldela.

Skärmbild av menyn för att skapa uppgifter i Teams.

Skärmbild av sidan för att skapa uppgifter i mobila Teams.

Redigera en uppgift

Så här gör du ändringar i en befintlig tilldelning:

 1. Tryck Uppgifter i appfältet och öppna uppgiften som du vill redigera.

 2. Tryck på Fler alternativ Ikonen Fler alternativ.

 3. Tryck på Redigera uppgift.

 4. Ange uppdateringar och tryck sedan på Uppdatera för att spara dina ändringar när du är klar.

  Om du vill ta bort uppgiften trycker du på papperskorgsikonen > Ja.

Tips: Om du vill visa uppgiften ur elevens perspektiv trycker du på Studentvy.

Betygs- och returuppgifter

Så här visar du uppgifter som eleverna har in delnat:

 1. Tryck på Uppgifter i appfältet och välj en uppgift.

 2. Tryck på Om du vill gå tillbaka och granska oklassificerade uppgifter och se vilka elever som har skickat in sina arbeten.

 3. Tryck på Returnerad om du vill granska elevinskick som redan har betygsättas.

Så här betygar du och ger feedback på skickade uppgifter:

 1. Tryck på För att returnera och välja en elev.

 2. Ange feedback eller poäng för uppgiften.

 3. Tryck på Retur för att skicka poäng och feedback tillbaka till eleven.

Skärmbild av uppgifters inlämningsstatusar i mobil Teams.

Skärmbild av indata för uppgiftsfeedback från lärare i Teams.

Lämna in uppgifter

Lämna in en uppgift:

 1. Tryck på Uppgifter i appfältet.

 2. Öppna den uppgift som du vill lämna in.

 3. Om läraren har angett ett dokument som du ska lämna in eller om du har andra filer som ska bifogas i uppgiften trycker du på Bifoga och laddar upp filen.

 4. Tryck på Lämna in. Din inlämning registreras med en tid- och datumstämpel.

Så här lägger du till nytt arbete i en uppgift som du redan har inlämningsdatum:

 1. Öppna uppgiften och välj Ångra lämna in.

 2. Bifoga nytt arbete och nya filer.

 3. Om du vill lämna in igen när du har gjort ändringar väljer du Lämna in igen.

Skärmbild av vad eleverna ser när de skickar in uppgifter i Teams.

Har du inte Microsoft Teams-mobilappen ännu? Du kan hämta den här

Ytterligare resurser för lärare

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×